Policja nie zabezpieczyła śladów kryminalistycznych na drodze, aby pozbawić dowodów niewinności uczestnika kolizji

Artur Mezglewski

W dniu 8 czerwcu 2022 r. o godz. 15.44 w okolicach Pyrzyc doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Kierowca zestawu pojazdów zatrzymał się na drodze ekspresowej S3, ale uczynił to tak niedbale, że część naczepy pozostała częściowo na pasie ruchu. W tym samym czasie pasem tym jechały dwa pojazdy: bus z plandeką, a za nim Citroen Berlingo ciągnący przyczepę typu Brendon. Bus w ostatniej chwili ominął wystającą naczepę, natomaist kierowca Citroena zdążył jedynie uniknąć zderzenia czołowego – uderzając w naczepę bokiem. Berlingo oraz Brendon całkowicie zniszczone. Uszkodzeniom uległa też naczepa TIR-a. Nikt nie został ranny, ale powstałe szkody trzeba szacować na ok. 250 000 zł. Po zdarzeniu kierowca TIRa- przestawił swój zestaw i udawał (i dotąd udaje), że jego naczepa stała cały czas równiutko na pasie awaryjnym…

Czy myślicie, że Policja przysłała na miejsce fachowca od zabezpieczania śladów zdarzenia? Otóż nie. Policja przysłała fachowca o zacierania śladów…

  1. Przyjechał fachowiec

O godzinie 16.15 na miejscu zdarzenia pojawił się jednoosobowy patrol w osobie st. sierż. Marcina Wolskiego, który przez cały czas interwencji głównie gdzieś telefonował.

To, co zostało z Citroena.

W przerwach pomiędzy rozmowami telefonicznymi Wolski sporządził protokoły oględzin pojazdów, a także spisał dane uczestników kolizji. Do kierowcy Citroena Berlingo podszedł dość późno – i to już z gotową wersją oceny zdarzenia.  Wcześniej rozmawiał z kierowcą TIR-a.

W notatniku służbowym Wolski zapisał m. in.:

(…) „Na miejscu ustaliłem, że kierujący samochodem marki Citroen Berlingo z przyczepą specjalną (myjka ciśnieniowa) jadąc drogą S3a pomiędzy węzłami Myślibórz – Pyrzyce  w kierunku Szczecina, na prostym odcinku drogi, podczas wykonywania manewru omijania, nie zachował bezpiecznego odstępu od stojącego na utwardzonym poboczu drogi samochodu ciężarowego marki DAF, w wyniku czego prawym bokiem swego pojazdu uderzył w lewy tylny narożnik naczepy, doprowadzając do uszkodzenia obu pojazdów – czym spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. (…)

Przebieg zdarzenia został ustalony na podstawie oświadczeń kierujących pojazdami oraz śladów na miejscu zdarzenia. Jako sprawcę przedmiotowego zdarzenia wskazałem kierowcę Citroena. Mężczyzna nie zgodził się z moją interpretacją, nie poczuwał się do winy. Według niego sprawcą zdarzenia jest kierujący samochodem ciężarowym, który zatrzymał pojazd na utwardzonym poboczu drogi, jednak lewy narożnik naczepy znajdował się na pasie ruchu. W trakcie rozmowy kierowca Citroena oświadczył, że przed zdarzeniem, pomiędzy jego pojazdem a samochodem ciężarowym jechał samochód typu bus.” (…)

Problem jednak w tym, że Wolski na miejscu zdarzenia żadnych śladów nie zabezpieczył:

  1. zaniechał zabezpieczenia śladów kryminalistycznych (plastyków porozrzucanych na jezdni, smugi na jezdni w miejscu zderzenia pojazdów) przed ich utratą bądź zniekształceniem, nie zwymiarował ich, nie udokumentował tych śladów graficznie w notatniku służbowym. A były to ślady kryminalistyczne istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, w szczególności dotyczących usytuowania pojazdów po kolizji drogowej, zatajając tym samym dowody niewinności pokrzywdzonego.
  2. wydał polecenia firmie sprzątającej posprzątania śladów zdarzenia przed ich udokumentowaniem i zabezpieczeniem.
  3. zaniechał zabezpieczenia niezbędnych danych zarejestrowanych przez tachograf w pojeździe uczestniczącym w tym zdarzeniu – na podstawie których można byłoby ustalić, czy kierujący samochodem ciężarowym DAF uczestnik kolizji zmienił swoją pozycję po zderzeniu (przestawił pojazd w inne miejsce)
  4. zaniechał zabezpieczenia danych z urządzenia e-Toll, które rejestrowało na potrzeby Krajowej Administracji Skarbowej wszystkie pozycje GPS samochodu ciężarowego DAF, na podstawie których można byłoby ustalić, czy kierujący samochodem ciężarowym DAF uczestnik kolizji zmienił swoją pozycję po zderzeniu (przestawił pojazd w inne miejsce);
  5. zaniechał zabezpieczenie licznych fotografii śladów miejsca zdarzenia drogowego wykonanych przez firmę sprzątająca dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych;
  6. zaniechał zabezpieczenia dokumentacji szkodowej wytworzonej przez ubezpieczyciela pojazdu DAF.

    Fotografia wykonana przez uczestnika kolizji – po uprzątnięciu z drogi większych elementów, a przed całkowitym jej posprzątaniem. Widać na niej miejsce zdarzenia oraz oddalony od niego samochód ciężarowy.

3. Kogo żeście tam posłali? 

Stowarzyszenie Prawo na Drodze zwróciło się do Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach z zapytaniem, czy st. sierż. Marcin Wolski był odpowiedni przeszkolony do przeprowadzania czynności na miejscu zdarzenia drogowego.

Otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

Sierżant Wolski nie miał zatem ukończonych żadnych szkoleń w zakresie obsługi zdarzeń drogowych, jak też w zakresie odczytów tachografów. Nie znaczy to jednak, że nie mógł wykonać prostych fotografii porozrzucanych po całej drodze elementów pojazdów oraz  innych śladów.

Jest rzeczą zdumiewającą, że Komendant Powiatowy Policji powołał się w powyższym piśmie na Zarządzenie nr 609 Komendanta Głównego Policji nr 609, które nie obowiązuje  od 2017 roku, gdyż zostało uchylone przez § 41 pkt 3 Zarządzenia nr 30 KGP z dnia 22 września 2017 r. w sprawie pełnienia służby na drogach (Dz. Urz.KGP, poz. 64). Zgodnie zaś z § 29 ust. 1 pkt 6 zarządzenia nr 30 KGP:

„Policjant, który pierwszy przybył na miejsce zdarzenia drogowego (…) zabezpiecza miejsce zdarzenia drogowego dla przeprowadzenia czynności procesowych, poprzez ochronę śladów kryminalistycznych przed ich utratą bądź zniekształceniem, w tym również przez służby ratownicze i techniczne”.

Miejsce zderzenia – zbliżenie.

6. Dające  do myślenia zakończenie akcji

O godzinie 19.25 laweta zabrała z miesca zdarzenia wrak samochodu Citroen oraz przyczepę Brendon. Odjechał też kierowca Citroena. Natomiast kierowca samochodu ciężarowego DAF – pomimo, że jego samochód był zdolny do jazdy – pozostawał nadal na miejscu zdarzenia. Czyżby na kogoś czekał?…

Ok. godz.  20.00 na miejsce zdarzenia przybył asp. szt. Gabriel Gapiński – szef Ogniwa Ruchu Drogowego w KPP w Pyrzycach, który całą tą akcją telefonicznie dowodził.

Wizyta trwała ok. kwadransa, bowiem o godz. 20.15 policjanci (Gapiński i Wolski) odjechali. O godz. 20.20 odjechał także kierowca samochodu ciężarowego DAF…

Mam nadzieję, że Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji dokładnie ustali, jaki był charakter spotkania aspiranta Gapińskiego z jednym z uczestników kolizji drogowej…

 

Ciąg dalszy nastąpi…

Zaszufladkowano do kategorii BRD, Czynności wyjaśniające, Kolizja drogowa, Policja | Dodaj komentarz

Jest interwencja RPO w sprawie naruszenia przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie konstytucyjnego prawa jednostki do petycji

Artur Mezglewski

Rzecznik Praw Obywatelskich stanowczo zareagował na bezprawną odmowę Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie rozpatrzenia oraz opublikowania petycji złożonej przez Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Rzecznik stwierdził dosadnie, że tego rodzaju praktykę „należy wykluczyć w demokratycznym państwie prawa”!

Stowarzyszenie Prawo na Drodze złożyło w 2022 roku  do Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie petycję, w której zwróciło się o dokonanie przez niego odpowiednich zmian prawnych oraz organizacyjnych, które skutecznie ukróciłyby wybryki, polegające na  uniemożliwianiu dziennikarzom rejestracji rozpraw sądowych. Taki wybryk miał miejsce w dniu 30 sierpnia 2022 r., kiedy to sędzia Magdalena Kurczewska-Śmiech uniemożliwiła dziennikarzowi rejestrację zapisu video przebiegu rozprawy, nie podając przy tym żadnego uzasadnienia. Nie, bo nie.

O sprawie tej pisaliśmy pod poniższym linkiem:

Sąd Okręgowy w Lublinie bezprawnie ogranicza jawność oraz unicestwia ustawę o petycjach

Sprawą nierozpatrzonej petycji zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich, który pismem z dnia 26 kwietnia 2024 r. (VII.604.38.2023.MP) wezwał Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie do przedstawienia wyjaśnień. W powyższym piśmie Rzecznik zauważył, że:

„(…) jakkolwiek Prezes Sądu Okręgowego zawiadomił osobę wnoszącą w imieniu Stowarzyszenia petycję o jej zakwalifikowaniu jako skargi, to w swoim piśmie nie wyartykułował jednak w sposób wyraźny, dlaczego doszło do takiego potraktowania petycji, tzn. uznania jej za skargę. Tymczasem, o ile wydaje się nie budzić wątpliwości uznanie za skargę pierwszej części petycji, nawiązującej do rozstrzygnięcia wydanego w postępowaniu sądowym przez wskazaną tam sędzię Sądu Okręgowego w Lublinie (które to rozstrzygnięcie Prezes Zarządu ww. Stowarzyszenia ocenił krytycznie), o tyle już druga część pisma – zatytułowanego „Petycja” – spełnia definicję petycji. Wyraża ona bowiem postulat dokonania określonych zmian prawnych i organizacyjnych w regulaminach Sądu Okręgowego w Lublinie i podległych sądów”.

W końcowej części pisma Rzecznik stwierdził ponadto, że:

„(…) Należy wykluczyć w demokratycznym państwie prawa dowolność w kwalifikowaniu tego rodzaju pism jako bądź petycji, bądź skargi, bądź to wniosku. Należy oczekiwać od organu władzy publicznej, do którego pismo zostało skierowane, precyzyjnego wyjaśnienia, dlaczego dokonał określonej kwalifikacji pisma.

Oczekujemy zatem na wyjaśnienia Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie w przedmiotowej sprawie.

Zaszufladkowano do kategorii Monitoring sądów powszechnych, Petycje, Stowarzyszenie Prawo na Drodze | Jeden komentarz

Co trzeba umieć, aby zostać sędzią? Nic.

Artur Mezglewski, Piotr Jakubiak

Od lat jesteśmy świadkami partyjnych sporów w przedmiocie: którzy sędziowie są sędziami, a którzy sędziowie sędziami nie są. Jednakże nikt, absolutnie nikt, nie przejmuje się tym, jakiej jakości narybek „kształci” nam się na sędziów.

W ostatnich latach śledziliśmy kilkanaście procesów prowadzonych przez asesorów sądowych, czyli adeptów do stanu sędziowskiego. Poziom tego procedowania jest zatrważający. Nadszedł w końcu czas, aby to pokazać. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Asesor sądowy, Bezstronność sądu, Biegli sądowi, Postępowanie przed sądem, TruCam II | 6 komentarzy

Wniosek w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania

Zaszufladkowano do kategorii Bezstronność sądu, Postępowanie dowodowe, Postępowanie przed sądem | 2 komentarze

Wyrok w sprawie czterech policjantów, którzy usiłowali „wrobić” niewinną osobę w uszkodzenie szyby w radiowozie

Zaszufladkowano do kategorii Policja | 2 komentarze

Kolizja samochodu z butem motocyklisty (sic!)

Artur Mezglewski

Sąd Rejonowy we Wrześni w dniu 16 maja 2024 r. (II W 136/23) uniewinnił kierowcę Opla Corsy od zarzutu, że ten, podczas zmiany pasa ruchu, uderzył drzwiami swojego samochodu w but motocyklisty.  Sąd oparł wyrok na opinii biegłego, który wykazał, że zdarzenie takie było niemożliwe. Zdaniem biegłego jedyny kontakt samochodu z butem motocyklisty mógł nastąpić jedynie w wersji opisanej przez kierowcę i pasażera samochodu Opel, tzn., że to motocyklista w czasie jazdy kopał butem w drzwi oraz lusterko jadącego obok samochodu. Wyrok ten jest nieprawomocny.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Biegli sądowi, Kolizja drogowa, Piraci drogowi | 3 komentarze

Czy parkometr, który „połyka” karty płatnicze można uznać za sprawny?

Artur Mezglewski

Prezydent Miasta Lublin przyznał, że „możliwe jest zablokowanie karty w czytniku  lubelskiego parkometru, gdy włożymy ją złą stroną”. Pomimo tego stwierdził, że taki parkometr jest sprawny, a obywatel, którego karta została zablokowana, winien zapłacić karę (czyli opłatę dodatkową).

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Parkometr, Parkowanie, Postępowanie egzekucyjne, Samorządowe kolegium odwoławcze, Strefa płatnego parkowania | 2 komentarze

Rozrzut spowodowany ruchem ręki przy dokonywaniu pomiarów prędkości urządzeniem laserowym

Artur Mezglewski

Zachwyt laserowymi miernikami prędkości powoli mija, a demagogiczne twierdzenia, że wychwytują one wszystkie kategorie błędów, nie znajdują potwierdzeniach w badaniach empirycznych. Jednym z elementów mających wpływ na wartość błędu pomiarowego jest rozrzut spowodowany ruchem ręki operatora urządzenia. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Biegli sądowi, Kontrola drogowa, Laserowe mierniki prędkości, Opinie biegłych, Policja, Ręczne mierniki prędkości | 4 komentarze

Cuda się zdarzają: Sąd uchylił mandat

Artur Mezglewski

Sąd Rejonowy w Garwolinie – w dniu dzisiejszym – uchylił mandat karny nałożony przez funkcjonariusza Policji na kierowcę samochodu ciężarowego za  spowodowanie kolizji (sygn. sprawy II Ko 68/23). Zdarzenie polegało na tym, że samochód osobowy, w momencie, gdy był wyprzedzany przez ciężarówkę, nagle skręcił na lewy pas – co doprowadziło do zderzenia pojazdów. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Kolizja drogowa, Policja, Postępownaie mandatowe, Uchylenie mandatu, Wyprzedzanie | 4 komentarze

Recenzja w przewodzie doktorskim Rektora Collegium Humanum

Artur Mezglewski

Wybuchła afera dotycząca pracy doktroskiej Pawła Cz. – Rektora Collegium Humanum. Moje nazwisko może pojawić się w mediach – nie wiadomo w jakim kontekście. Dlatego też – uprzedzająco – publikuję treść mojej recenzji z 2015 r. Wykazuje ona, że praca doktorska Pawła Cz. jest oczywistym plagiatem. 

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | 4 komentarze