Archiwum miesiąca: kwiecień 2011

Prawo pokrzywdzonego do skierowania wniosku o ukaranie

Artur Mezglewski  Obowiązujące przepisy uprawniają osoby pokrzywdzone do samodzielnego skierowania wniosku o ukaranie do sądu jedynie w przypadkach, gdy z prawa tego nie skorzystał oskarżyciel publiczny (Policja). W praktyce jednak także i w tych przypadkach pokrzywdzeni nie mają możliwości skorzystania z … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Postępowanie przed sądem | 5 komentarzy

Warunkowy charakter postępowania mandatowego

Artur Mezglewski   Nikogo nie można zmusić do przyjęcia mandatu karnego. Funkcjonariusz nakładający mandat ma obowiązek określić wysokość nakładanej grzywny oraz pouczyć ukaranego o przysługującym mu prawie do odmowy przyjęcia mandatu, a także o skutkach prawnych takiej odmowy. W praktyce funkcjonariusze Policji … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Postępownaie mandatowe | 15 komentarzy

Udział obwinionego w rozprawie: prawo czy obowiązek?

Artur Mezglewski  Pomimo wyraźnie sformułowanej w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia zasady, iż udzial obwinionego w rozprawie nie jest obowiązkowy, sądy rejonowe z reguły wzywają obwinionych do obowiązkowego stawiennictwa na wszystkie terminy rozpraw, nawet w sytuacji, gdy sprawa prowadzona jest … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Postępowanie przed sądem | 17 komentarzy