Archiwum miesiąca: wrzesień 2011

Kto osądzi sędziego?

Artur Mezglewski Pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej bądź dyscyplinarnej  uzależnione jest od decyzji innego sędziego. Przepisy obowiązującego Prawa o ustroju sądów powszechnych przyjęły zatem fikcję, że środowisko sędziowskie jest zdolne do samooczyszczenia się, a poszczególni sędziowie podejmować będą decyzje niekorzystne dla … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Postępowanie przed sądem | 25 komentarzy

Czy duszpasterstwo Policji działa legalnie? Czyli słowo na niedzielę…

Artur Mezglewski Działalność duszpasterstwa Policji pozbawiona jest podstaw prawnych. Tym bardziej brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych uzasadniajacych czynny udział duchownych w przeprowadzanych przez Policję kontrolach ruchu drogowego. Tego typu akcje – w zamierzeniu zwierzchników Policji – zapewne służyć mają poprawie wizerunku „stróżów … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Policja | 2 komentarze

Zasada prawdy materialnej – zasada widmo?

Artur Mezglewski Zwyczajny człowiek utożsamia sąd ze sprawiedliwością, a postępwonanie sądowe pojmuje jako proces zmierzający do ujawnienia prawdy o zdarzeniu. Niestety takie procesy zasadniczo zdarzają się jedynie w programach telewizyjnych z udziałem sędzi Anny Marii Wesołowskiej. W praktyce orzeczniczej zasada prawdy materialnej nie ma zastosowania. Zastosowanie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Postępowanie przed sądem | 3 komentarze

Stowarzyszenie Prawo na Drodze formą samopomocy przed negatywnymi skutkami działań instytucji publicznych

W przypadkach zdarzeń drogowych działania organów publicznych z reguły nie zmierzają do ustalenia  rzeczywistego ich przebiegu. Nie zabezpiecza się w sposób profesjonalny śladów zdarzenia i nie korzysta się z pomocy profesjonalnych, obiektywnych rzeczoznawców. Przebieg tych zdarzeń ustala się najczęściej jedynie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Stowarzyszenie Prawo na Drodze | 9 komentarzy