Archiwum miesiąca: maj 2011

Przysięga religijna i przyrzeczenie w postępowaniu karnym oraz wykroczeniowym

Artur Mezglewski  Istnieją konstytucyjne gwarancje prawa do złożenia przysięgi religijnej w postępowaniu sądowym. W praktyce prawo to bywa kwestionowane przez polskie sądy. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać głównie w słabym przygotowaniu części sędziów do dokonywania samodzielnej wykładni obowiązującego prawa.

Zaszufladkowano do kategorii Postępowanie przed sądem | 2 komentarze

Zakres kontroli społecznej Policji

Artur Mezglewski Społeczeństwo nie dysponuje żadnymi efektywnymi instrumentami kontroli działalności Policji. Jej działalność znajduje się faktycznie poza społeczną kontrolą. Skargi składane przez obywateli na funkcjonariuszy Policji rozpatrywane są w sposób, który w żadnym wypadku nie zmierza do ustalenia stanu faktycznego objętego skargą. Stan … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Policja | Jeden komentarz

Protokoły badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środków działających podobnie jak alkohol

Artur Mezglewski  Funkcjonariusze Policji poddający kierowców badaniom na zawartość alkoholu w organizmie, nie dokonują pouczeń, o przysługującym im prawie do żądania sporządzenia protokołu z tej czynności. Protokoły często nie są sporządzane także w sytuacjach, kiedy jest to obowiązkowe, a więc w przypadkach badań na … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Badanie trzeźwości, Policja | 35 komentarzy