Archiwum miesiąca: październik 2013

Stanowisko sądów administracyjnych: obywatel ma prawo wiedzieć, jakie kwalifikacje posiada policjant!

Komendanci Powiatowi Policji w Żninie oraz w Poddębicach nie udostępnili Stowarzyszeniu Prawu na Drodze informacji publicznej, dotyczącej kwalifikacji funkcjonariuszy do obsługi ręcznego miernika prędkości określonego typu. Stowarzyszenie złożyło w tej sprawie dwie skargi: do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy oraz do Wojewódzkiego Sądu … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Informacja publiczna, Policja, Ręczne mierniki prędkości | 15 komentarzy

SPnD oferuje bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym przez straże gminne (miejskie)

Straże gminne (miejskie) od lat bezprawnie wykorzystują stacjonarne urządzenia rejestrujące do kontroli ruchu drogowego. Jak to się dzieje, że w państwie prawa takie rzeczy są możliwe? Gdzie są organy ochrony prawnej? Dlaczego prokuratura nie wnosi aktów oskarżenia przeciwko strażnikom, którzy … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Fotoradary, Straż gminna (miejska) | 237 komentarzy

Sąd uznał racje kierowcy i uniewinnił go zarzutu niepodporządkowania się ograniczeniu prędkości

Artur Mezglewski Sąd Rejonowy w Trzciance wyrokiem z dnia 4 września 2013 r. (sygn. akt II W 66/13) uniewinnił kierującego pojazdem od zarzutu nie zastosowania się do ograniczenia prędkości (art. 92a k.w.). Zakwestionowany pomiar prędkości wykonany był przyrządem pomiarowym Iskra 1. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Policja, Postępowanie dowodowe, Postępowanie przed sądem, Ręczne mierniki prędkości, Stowarzyszenie Prawo na Drodze | 38 komentarzy

Nielegalny parking pod Zamkiem w Niedzicy, czyli jak górale ceprów oszukują

„TomQuaD” Artur Mezglewski Pobieranie opłat za parkowanie na drogach publicznych może dokonywać się jedynie w strefach płatnego parkowania. Natomiast wszystkie „dzikie” parkingi urządzane przez lokalnych pomysłowych Zbysiów są bezprawne. Taki nielegalny parking urządzono m. in. na drodze powiatowej pod Zamkiem … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Strefa płatnego parkowania, Zarząd dróg, Znaki drogowe | 32 komentarze

Materiał promocyjny

http://www.youtube.com/watch?v=v4ztMLqMwnc  

Zaszufladkowano do kategorii Stowarzyszenie Prawo na Drodze | 32 komentarze

Przemysł fotoradarowy w Polsce. Cz. III. Figle na koszt Państwa

Artur Mezglewski Biznes fotoradarowy, to biznes bez ryzyka. Gdy kierowca lub właściciel pojazdu zdecyduje się zapłacić mandat – pieniądze płyną na konto gminy. Ale kiedy kierowca wygrywa ze strażą gminną (miejską) w sądzie  – koszty postępowania pokrywa Skarb Państwa.

Zaszufladkowano do kategorii Fotoradary, Straż gminna (miejska) | 21 komentarzy

Przemysł fotoradarowy w Polsce. Cz. II. Biznes w sektorze zadań państwa bez państwowego nadzoru

Artur Mezglewski Działalność straży gminnych (miejskich) w zakresie kontroli ruchu drogowego, nakładania mandatów karnych, legitymowania, kierowania wniosków do sądów, stosowania środków przypusu itp.  prowadzona jest w praktyce poza jakimkolwiek nadzorem państwowym – chociaż są to działania wykonywane w imieniu państwa i na … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | 29 komentarzy

Przemysł fotoradarowy w Polsce. Cz. I. Ocena rynku

 Artur Mezglewski Działalność fotoradarowych straży miejskich oceniać należy w kategoriach biznesowych.  Biznes fotoradarowy, to rynek, który wart jest obecnie ok. 1 miliarda zł, a jego wartość stale rośnie. Żyją z niego samorządowcy i przedsiębiorcy.  Pewną część tego rynku pochłania szara strefa…

Zaszufladkowano do kategorii Fotoradary, Straż gminna (miejska) | 12 komentarzy