Dziennikarze śledczy

  1. Aleksandra Madej
  2. Marek Walczak
  3. Patryk Tomaszewski
  4. Piotr Jakubiak
  5. Artur Mezglewski
  6. Emil Rau
  7. Jerzy Lelonkiewicz