Kolegium redakcyjne

Artur Mezglewski – Redaktor Naczelny

Marek Walczak – Zastępca Redaktora Naczelnego

Piotr Jakubiak – Sekretarz Redakcji