Archiwum miesiąca: luty 2011

Twierdzenie, że w sprawach o wykroczenia respektowana jest zasada równości stron procesowych jest nadużyciem semantycznym

Artur Mezglewski Zasada równości stron nie została wyodrębniona w sposób wyraźny w przepisach Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Można ją jednak wywieść z przepisów obowiązującej Konstytucji. Wszak art. 32 ust. 1 Ustawy Zasadniczej stanowi, iż „Wszyscy są wobec prawa … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Postępowanie przed sądem | Jeden komentarz

Instytucja wyłączenia sędziego z przyczyny względnej w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

Artur Mezglewski Przyczyną względną, stanowiącą podstawę do złożenia wniosku o wyłączenie sędziego, jest istnienie okoliczności, które wywołują uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (KPW) – na mocy art. 16 §1– recypował w tym względzie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Postępowanie przed sądem | 28 komentarzy

Moc dowodowa notatki urzędowej w procesie ustalania sprawcy kolizji drogowej

Artur Mezglewski Postępowanie w sprawach o wykroczenia (nie tylko o wykroczenia drogowe) zostało w obowiązującym Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia (KPW) w znacznym stopniu odformalizowane. Policja (czy też inny organ) ma dużą swobodę w sposobie prowadzenia czynności przedsądowych (czynności … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Kolizja drogowa, Policja, Postępowanie dowodowe | 14 komentarzy