Dziennikarze

Pomorze Zachodnie:  Aleksandra Madej

Pomorze, Warmia i Mazury: Piotr Jakubiak

Kujawsko-Pomorskie: Marek Browiński

Lubuskie: Emil Rau

Lubelszczyzna: Artur Mezglewski

Podlasie: Mirosław Panasiuk

Wielkopolska: Patryk Tomaszewski, Jerzy Lelonkiewicz

Łódzkie i Mazowsze: Marek Walczak

Górny Śląsk: Dariusz Dziuk

Dolny Śląsk: Tomasz Hankus

Małopolska: Stanislaw Bartecki

Podkarpacie:

Świętokrzyskie: Andrzej Orlicz