Wykaz dokumentów postępowania przygotowawczego jest informacją publiczną

Artur Mezglewski

Wygraliśmy z Prokuratorem Rejonowym w Zambrowie (i jego niezacnym szefem). Sprawa dotyczyła dostępu do wykazu dokumentów znajdujących się w aktach prawomocnie zakończonego dochodzenia. Prokurator w sposób arogancki, bezsadany i bezprawny odmawiał dostępu do żądanej informacji publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wyrokiem z dnia 29 października 2019 r.  zobowiązał  go  do udostępnienia wykazu.

Wyrok jest ważny nie tylko dla nas, ale także dla wszystkich obywateli, gdyż  wykładnia dokonana w tej sprawie przez WSA wiąże inne sądy administracyjne, orzekające w analogicznych stanach faktyczncyh. Odtąd każdy, kto będzie wnosił skargę na beczynność prokuratora w przedmiocie udostępnienia wykazu dokumentów z akt dochodzenia – może się skutecznie powołać na to orzeczenie.

Poniżej publikujemy przedmiotowy wyrok – bez animizacji (m. in. z nazwiskami krnąbrnych prokuratorów). Publikujemy też wszytskie dokumenty w sprawie. 

Wyrok

Wyrok 1  Wyrok 2  Wyrok 3  Wyrok 4  Wyrok 5  Wyrok 6  Wyrok 7  Wyrok 8  Wyrok 9 Wyrok 10

Dokumenty w sprawie w układzie chronologicznym

Autorem skargi jest Tomasz Hankus – student IV roku prawa.

Wyrok WSA w Białymstoku uprawomocni się. Prokuratura nie złozyła skargi kasacyjnej, a Stowarzyszenie jej również nie złozy (termi w biegu).

Zaszufladkowano do kategorii Informacja publiczna, Jawność postępowania, Prokuratura, Stowarzyszenie Prawo na Drodze | 3 komentarze

Działalność biegłego Andrzeja Jąderko – raport nad stanem badań

Działalność opiniotwórcza Andrzeja Jąderko – biegłego d/s pomiarów prędkości w ruchu drogowym – wzbudza bardzo poważne wątpliwości. Dlatego postanowiliśmy dokładnie przyjrzeć się jego pracy. Na zaawansowanym  etapie jest już kwerenda materiałów. Do przygotowania całościowego raportu (opinii o opiniach) przystąpimy za miesiąc. A oto, co do tej pory ustaliliśmy.

 1. Zakres badań

Poszukiwania opinii biegłego A. Jąderki przeprowadzone zostały w 40 sądach:

1. Sądzie Rejonowym w Bielsko-Białej
2. Sądzie Rejonowy w Brodnicy
3. Sądzie Rejonowym w Chorzowie
4. Sądzie Rejonowym w Cieszynie
5. Sądzie Rejonowym w Częstochowie
6. Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej
7. Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku
8. Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku
9. Sądzie Okręgowym w Gliwicach
10. Sądzie Rejonowym w Gliwicach
11. Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu
12. Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju
13. Sądzie Rejonowym w Jaworznie
14. Sądzie Rejonowym Jeleniej Górze
15. Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie
16. Sądzie Rejonowym Katowice Zachód w Katowicach
17. Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach
18. Sądzie Rejonowym w Lublińcu
19. Sądzie Rejonowym w Mikołowie
20. Sądzie Rejonowym w Mysłowicach
21. Sądzie Rejonowym w Myszkowie
22. Sądzie Rejonowym w Oleśnie
23. Sądzie Okręgowym w Opolu
24. Sądzie Rejonowym w Pszczynie
25. Sądzie Rejonowym w Raciborzu
26. Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej
27. Sądzie Rejonowym w Rybniku
28. Sądzie Rejonowym w Sosnowcu
29. Sądzie Rejonowym  w Strzelinie
30. Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim
31. Sądzie Rejonowym w Toruniu
32. Sądzie Rejonowym w Tychach
33. Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Wola w Warszawie
34. Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim
35. Sądzie Rejonowym w Zabrzu
36. Sądzie Rejonowym w Zakopanem
37. Sądzie rejonowym w Zawierciu
38. Sądzie Rejonowym w Żaganiu
39. Sądzie Rejonowym w Żorach
40. Sądzie Rejonowym w Żywcu

2. Metodyka działania

Na pierwszym etapie przeprowadziliśmy selekcję sądów, w których A. Jąderko mógł prowadzić działalność. Wyselekcjonowaliśmy 40 sądów (według w/w wykazu). Do Prezesów tychże sądów skierowaliśmy wnioski o udostępnienie kopii wszystkich postanowień Sądu o przyznaniu biegłemu A. Jąderko wynagrodzenia lub innych należności w latach: 2015, 2016, 2017 i 2018. Trzydziestu siedmiu Prezesów Sądów odpowiedziało na nasz wniosek. W ten sposób ustaliliśmy nie tylko przychody biegłego, ale przede wszystkim sygnatury spraw, w których wydawał opinię. Następnie zwróciliśmy się do Prezesów Sądów, którzy wypłacali biegłemu wynagrodzenia, o udostępnienie treści jego opinii – pisemnych oraz ustnych, składanych do protokołu w czasie rozprawy. Zwróciliśmy się ponadto o udostępnienie rachunków wystawianych przez biegłego do tych opinii. Uzyskane dane będą stanowić podstawę dla przygotowania obszernej opinii na temat pracy biegłego A. Jąderki.

 3. Statystyki

Spośród 40 Prezesów Sądów, do których skierowaliśmy wnioski o udostępnienie kopii postanowień o przyznaniu biegłemu A. Jąderce wynagrodzenia lub innych należności, 37 odpowiedziało na wniosek – z tym, że część nie od razu i nie po dobroci. W trzech przypadkach Prezesi Sądów zmienili swoją wcześniejszą negatywną decyzję na skutek ponaglenia oraz zapowiedzi jej zaskarżenia (Sąd Rejonowy w Gliwicach, Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, Sąd Rejonowy w Rybniku). W dwóch przypadkach odmowne decyzje Prezesów Sądów Rejonowych zostały uchylone na skutek złożonego przez SPnD odwołania (Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Sąd Rejonowy w Toruniu). Prezes Sądu Rejonowego w Rybniku usiłował ponadto nałożyć na SPnD opłatę za wykonanie wniosku w wysokości 500 zł.

W trzech pozostałych przypadkach (Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach oraz Sąd Okręgowy w Opolu) definitywnie odmówiono nam udostępnienia informacji.  We wszystkich trzech przypadkach skierowaliśmy skargi do sądów administracyjnych. Toczą się zatem postępowania sądowo-administracyjne przeciwko Prezesom Sądów: Okręgowego w Opolu oraz Rejonowego w Dąbrowie Górniczej (skargi na bezczynność), zaś w przypadku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód rzecz jest bardzie skomplikowana. Otóż decyzja Prezesa tegoż Sądu o odmowie udostępnienia informacji została utrzymana w mocy przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach. Dlatego też została złożona skarga do WSA w Gliwicach w przedmiocie uchylenia obu tych decyzji.

Prezesi SądówOkręgowego w Katowicach oraz Rejonowego Katowice-Wschód – na skutek ponownej prośby, tym razem na podstawie przepisów k.p.k. – udostępnili dane dotyczące postanowień o przyznaniu biegłemu należności.

Na obecnym etapie jesteśmy w posiadaniu 164 postanowień sądów o przyznaniu biegłemu A. Jąderce wynagrodzeń lub innych należności.

Ustaliliśmy, iż biegły A. Jąderko wykonał co najmniej 164 opinie (zaktualizowany wykaz opinii i sygnatur spraw w poprzednim wpisie), za które uzyskał przychód w wysokości 252 570,01 zł. A oto przychody A. Jąderki z wyszczególnieniem, z kasy których sądów pochodzą:

 • z kasy Sądu Okręgowego w Gliwicach 4 502,76 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Brodnicy 6 322,96 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Chorzowie 6 059,34 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Częstochowie 1 591,04 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ 17 339,60 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe 23 134,48 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Gliwicach 7 568,11 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Inowrocławiu 8 233,22 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze 18 069,20 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Jędrzejowie 40 660,93 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód 15 043,15 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Oleśnie 9 618,63 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Pszczynie 5 282,50 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Strzelinie 8524,64 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim 4 280,99 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli 6 862,13 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Zabrzu 6 617,31 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Zakopanem 2 667,36 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Tychach 1 747, 68
 • z kasy Sądu Rejonowego w Żaganiu 11 075,23
 • z kasy Sądu Rejonowego w Toruniu 43 214,60
 • z kasy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej 4 128,15 zł
 • z kasy Sądu Okręgowego w Katowicach 1 954,18 zł
 • z ksy Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach  5 398,50

Wystąpiliśmy ponadto do Prezesów 20-tu Sądów o udostępnienie opinii biegłego oraz rachunków do opinii – z następującym skutkiem:

 • 14-tu Prezesów pozytywnie odpowiedziało na ów wniosek,
 • 6-ciu Prezesów odmówiło nam udostępnienia żądanych informacji (Sąd Rejonowy w Częstochowie, Sąd Rejonowy w Pszczynie, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli, Sąd Rejonowy w Zabrzu, Sąd Rejonowy w Zakopanem, Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku),
 • Prezesi Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego Katowice-Wschód udostępnili żądane dane w trybie przepisów k.p.k.
 • opinię w sprawie prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli uzyskaliśmy w innym trybie.

We wszystkich pięciu przypadkach skierowaliśmy skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych. Toczy się zatem aktualnie 9 postępowań sądowo-administracyjnych, w których SPnD – jako strona postępowania – domaga się doprowadzenia owych krnąbrnych Prezesów do właściwego porządku. W przypadku WSA w Warszawie SPnD złoży w najbliższym casie wniosek o cofnięcie skargi, gdyż żądana opinai jest już w posiadaniu Stowarzyszenia.

Do chwili obecnej jesteśmy w posiadaniu tekstów 100 opinii przygotowanych przez biegłego Andrzeja Jąderko.

4. Koszty akcji społecznej

Prowadzona akcja społeczna dotycząca działalności biegłego Andrzeja Jąderki wygenerowała na dzień dzisiejszy koszty w wysokości 2 910 zł (760 zł koszty korespondencji, 850 zł koszty obsługi prawnej, 1 100 zł opłaty sądowe, 200 materiały biurowe). Wydatki zostały pokryte ze składek członkowskich oraz z darowizn.

Darowizny na ten cel złożyli: AM – 80 zł, PJ 50 zł, AP 35 zł, BB 30 zł, PR 30 zł, ŁA 200 zł,  GM 50 zł, MK 300 zł, KW 70 zł, PK 50 zł, MB 100 zł, TS 100 zł, AW 50 zł, PS 100 zł, osoba niezidentyfikowana 70 zł, AW 50 zl, PK 50 zł, MO 100 zł, AŁ 100 zł, MK 150 zł.

Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy.

Darowizny na ten cel można wpłacać na nasze konto:

33 1240 2470 1111 0010 4500 8158  

Zaszufladkowano do kategorii Biegli sądowi, Iskra-1, Jawność postępowania, Laserowe mierniki prędkości, Postępowanie dowodowe, Ręczne mierniki prędkości, Sąd, Stowarzyszenie Prawo na Drodze | 17 komentarzy

Policja wydała miliony, pomiary wciąż niewiarygodne

Opublikowany przez Państwo w Państwie Niedziela, 3 listopada 2019

Zaszufladkowano do kategorii Główny Urząd Miar, Iskra-1, Laserowe mierniki prędkości, Policja, Ręczne mierniki prędkości | 2 komentarze

Straż miejska kontroluje? Skontrolowali i straż miejską…

Zmasowane kontrole posesji prywatnych w Poznaniu.

http://www.poznan.pl/mim/info/news/goap-i-straz-miejska-wspolnie-sprawdza-smieci,122681.html

Zaszufladkowano do kategorii Organizacje społeczne, Parking, Straż gminna (miejska) | 4 komentarze

Parkujemy, jak chcemy – bo my stróże prawa…

Zaszufladkowano do kategorii Parkowanie, Policja, Znaki drogowe | 1 komentarz

Kierowca zagapił się i rozjechał człowieka na przejściu. Prokurator nie obejrzał nawet nagrania wypadku i umorzył sprawę…

W miejscowości Annopol miał miejsce wypadek drogowy. Kierowca Citroena zbliżając się do przejścia dla pieszych nie obserwował przedpola jazdy i nie zauważył, że na pasy wszedł człowiek. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę zainstalowaną na jednym ze sklepów.

Wypadek, jak wypadek. Każdemu może się przytrafić, że się zagapi. Poruszające jest jednak to, w jaki sposób potraktowała sprawę Prokuratura Rejonowa w Kraśniku. Prokurator umorzył postępowanie przeciwko kierowcy i nawet  nie obejrzał nagrania, bo stwierdził, że płyta jest pusta….

Poniżej publikujemy nagranie tej pustej płyty. Publikujemy także opinię prawną, dotyczącą oceny zaistniałego zdarzenia.

 

Epilog

Człowiek potrącony na pasach nie dostał ani grosza odszkodowania, gdyż sprawę przeciwko kierowcy nawet nie skierowano do Sądu. W dodatku policjantka z Annopola asp. Anna Dolecka kieruje wniosek o ukaranie do Sądu przeciwko potrąconemu pieszemu  i zamierza z ofiary wypadku zrobić sprawcę. Czy może być coś dobrego z Annopola?… (J 1,47 – parafraza).

A oto oryginał prokuratorskiej notatki, poświadczającej, że płyta z nagraniem, które obejrzeliście jest pusta:

Notatka prokuratora

Zamieszczamy opinię prawną jaka załączona została do wniosku do Prokuratora Generalnego o podjęcie prawomocnie umorzonego postępowania w trybie art. 237 par. 1 k.p.k.

Opinia prawna

Miejsce zdarzenia z perspektywy kierowcy, który zbliżał się do przejścia dla pieszych

 

Zaszufladkowano do kategorii Biegli sądowi, Opinie biegłych, Policja, Prokuratura, Przejście dla pieszych, Wypadki drogowe | Otagowano , | 33 komentarze

Sędzia z obwinionym naradzała się nad wyrokiem? Jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Artur Mezglewski

Kierowca noszący nazwisko byłego Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie staranował sprzęt multimedialny wart kilkaset tysięcy złotych. Z rozbrajającą szczerością przyznał, że “nie zauważył ekranu”. Czy został skazany? Otóż nie. Kierowca ów – po zakończeniu rozprawy (a przed ogłoszeniem wyroku)  – pozostał na sali rozpraw z Panią Sędzią i nachylony nad stołem prezydialnym miło z Nią gaworzył. Owa Sędzia to Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Themis oraz była Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie. No po prostu sama elita walcząca o wartości konstytucyjne… Ale to nie wszystko. Na korytarzu sądowym – przed rozprawą – policjantka będąca na służbie, instruowała kierowcę. Następnie Sędzia Morawiec dopuściła tę policjantkę do udziału w sprawie w charakterze oskarżyciela publicznego, chociaż policja w ustawowym terminie nie przystąpiła do sprawy – a zatem nie mogła uczestniczy w procesie, który toczył się z oskarżenia subsydiarnego i na ryzyko tego oskarżyciela. Nie mniej grube rzeczy działy się także w I instancji, ale o tym poniżej.

Pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego złożył wniosek o wyłączenie SSO Beaty Morawiec z orzekania w sprawie oraz zawiadomił o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

wniosek o wylaczenie sedziego (2)

zawiadomienie o podejrzeniupopelnienia przestepstwa i deliktu dyscyplinarnego

 1. Zdarzenie będące przedmiotem postępowania

Zdarzenie stanowiące przedmiot postępowania w sprawie SO Kraków IV 1Ka 83/19 (SR Kraków-Krowodrza II W 2363/17/K) można opisać jednym zdaniem: kierowca samochodu ciężarowego – poruszając się po drodze wyłączonej z ruchu, w związku z odbywającą  się imprezą sportową – nie zauważył umocowanego na pojeździe stojącym przed metą wyścigu ogromnego ekranu i w niego uderzył – niszcząc kosztowny sprzęt. Wyrządzona przez niego szkoda może sięgać nawet pół miliona złotych – jeśli uwzględnimy koszt usługi, której właściciel zniszczonego sprzętu nie wykonał.

Ponieważ w procesie pojawił się wątek widoczności owego ekranu, publikuję poniżej fotografie wykonane kilka godzin po zdarzeniu. Natomiast w aktach sprawy zalega nagranie z monitoringu z zarejestrowanym zdarzeniem. Osobiście oglądem projekcję tego nagrania na sali sądowej i stwierdzam z całą stanowczością: ekran był widoczny z obu stron. Z przodu świecił ostrym jaskrawym światłem, zaś z tyłu wyraźnie widoczna była poświata. Nie można było go nie zauważyć. Można było natomiast się zagapić…

Samo zdarzenie oraz czynności wyjaśniające podejmowane przez krakowską policję zostały opisane w podlinkowanym materiale:

Królik z kapelusza

Ocenę prawną tego zdarzenia prezentuję w poniżej zamieszczonej opinii (w aktach sprawy):

Opinia prawna z dnia 9 sierpnia 2018 r.

 1. Proces w I instancji

W I instancji sprawa znalazła się w referacie sędziego Tomasza Kobisa.  Sędzia Kobus prowadził ją ostentacyjnie stronniczo. Wniosków oskarżycie subsydiarnego oraz jego pełnomocnika po prostu nie notował. Notował natomiast szczegółowo to, co mówił obwiniony o charakterystycznym nazwisku. Adwokat złożył wniosek o nagrywanie rozprawy, ale sędzie go nie chciał zanotować – a tym samym rozpatrzeć. Gdy adwokat nie ustępował – sędzia Kobis postanowił go wyrzucić z sali (rzecz absolutnie bez precedensu).

Adwokat złożył wniosek o sprostowanie protokołu, ale wniosek ten nie został uwzględniony. Wniosek ten oddaje in exstenso przebieg całej rozprawy, gdyż został przygotowany na podstawie nagrania…

sprostowanie protokolu z dnia 23 lipca 2018 r

W takiej sytuacji adwokat złożył wniosek o wyłączenie sędziego Kobusa. Sędzia Kobus odmówił jednak protokołowania wniosku. Wyszedł z sali…

Wniosek o wyłączenie Sędziego Kobisa został rozpatrzony negatywnie. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia publikujemy:

postanowienie o niewylaczeniu SR przed sprostowaniem protokolu

Jednym z ciekawszych rzeczy, które podnosił w procesie kierowca zniszczonego sprzętu multimedialnego jest fakt, iż małżeństwo Państwa Sędziostwa Kobisów otrzymało pożyczkę w wysokości 200 000 zł, którą przyznał im Prezes Sądu Apelacyjnego noszący identyczne nazwisko jak obwiniony… Kwestia wdzięczności?…

Oświadczenie majątkowe

Ostatecznie Sędzia Tomasz Kobis wydał wyrok uniewinniający kierowcę, który staranował sprzęt multimedialny. Oto jego zanimizowana treść:

Wyrok Sądu Rejonowego

Uzasadnienie  wyroku

II. Apelacja

Adwokat złożył apelację od wyroku Sądu I instancji. Poniżej zamieszczamy jej treść. Do rozpatrzenia apelacji została wyznaczona Sędzia Beata Morawiec…

apelacja strona OSTATECZNA(1)

 

Zaszufladkowano do kategorii Bezstronność sądu, Jawność postępowania, Kolizja drogowa, Policja | 7 komentarzy

Pierwsze rewelacje

I. Pierwsza rewelacje

Już w pierwszej opinii, która do nas napłynęła pojawiła się rewelacja najwyższego kalibru. w opinii z dnia 10 marca 2018 r. sporządzonej w sprawie II W 153/17 dla Sądu Rejonowego w Brodnicy biegły A. Jąderko stwierdził, iż:

miernik prędkości typu Iskra nie zmierzy prędkości pojazdu jadącego za pojazdem obwinionego, gdyż urządzenie to mierzy prędkość pierwszego pojazdu z kolumny

Powyższy pogląd jest skrajnie błędny. Radar Iskra 1 może zmierzyć nawet pojazd jadący kilkaset metrów za pojazdem, którego prędkość jest mierzona. Radaru Iskra 1 w żadnym razie nie można używać, gdy w zasięgu jego działania są inne pojazdy. Przypomnę chociażby nasze eksperymenty z tym radarem.

W pierwszym z podlinkowanych poniżej materiałów Iskra zmierzyła pojazd, który nie był w ogóle widoczny dla operatora urządzenia. W drugim zmierzyła prędkość przejeżdżającego nieopodal pociągu.

W związku z powyższym kierujemy wniosek do Sądu Rejonowego w Brodnicy o udostępnienie wyroku w tej sprawie. Jeśli wyrok był skazujący, a Sędzia oparł go na nierzetelnej opinii biegłego A. Jąderki – zapowiada się pierwszy proces z art. 233 § k.k.

II. Przychody biegłego A. Jąderko

Ustaliliśmy, iż biegły A. Jąderko wykonał co najmniej 164 opinie (zaktualizowany wykaz opinii i sygnatur spraw w poprzednim wpisie), za które uzyskał przychód w wysokości 259 922,69 zł. A oto przychody A. Jąderko z wyszczególnieniem, z kasy których sądów pochodzą:

 • z kasy Sądu Okręgowego w Gliwicach 4 502,76 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Brodnicy 6 322,96 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Chorzowie 6 059,34 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Częstochowie 1 591,04 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ 17 339,60 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe 23 134,48 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Gliwicach 7 568,11 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Inowrocławiu 8 233,22 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze 18 069,20 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Jędrzejowie 40 660,93 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód 15 043,15 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Oleśnie 9 618,63 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Pszczynie 5 282,50 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Strzelinie 8524,64 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim 4 280,99 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli 6 862,13 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Zabrzu 6 617,31 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Zakopanem 2 667,36 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Tychach 1 747, 68
 • z kasy Sądu Rejonowego w Żaganiu 11 075,23
 • z kasy Sądu Rejonowego w Toruniu 43 214,60
 • z kasy Sądu Rejonowego w Biesku-Bialej 4 128,15 zł
 • z kasy Sądu Okręgowego w Katowicach 1 954,18
 • z kasy Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach 5 398,50

Kolejne dane dotyczące przychodów uzyskamy po wygranych procesach z prezesami sądów, którzy bezprawnie nam ich odmawiają. Wszczęliśmy postępowania administracyjne oraz sądowo-administracyjne z Prezesami Sądów: Okręgowego w Opolu, Rejonowego w Bielsku-Białej, Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, Rejonowego w Gliwicach, Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Rejonowego w Toruniu, Rejonowego dla Warszawy-Woli, Rejonowego w Zabrzu, Rejonowego w Żaganiu, Rejonowego w Zakopanem, Rejonowego w Pszczynie.

Postępowanie przeciwko Prezesowi Sądu Rejonowego w Gliwicach już się zakończyło sukcesem (Prezes sam uznał nasze racje i udostępnił dane), natomiast postępowanie przeciwko Prezesowi Sądu Rejonowego w Żaganiu zmierza ku umorzeniu sprawy w związku z wykonaniem wniosku. Sukcesem również zakoczyło się postępowanie przeciwko Prezesowi Sądu Rejonowego w Toruniu. Z kolei skarga przeciwko Przezesowi Sądu rejonowego dla Warszawy-Woli zostanei cofnięta, gdyż postępownaie stało sie bezprzedmiotowe.

O wynikach każdej sprawy będziemy informować. Sporządzimy szczegółowe sprawozdania z naszej interwencji w każdym z sądów powszechnych.

Aktualizowany na bieżąco wykaz wszystkich opinii zamieściliśmy we wcześniejszym wpisie. Oto link do materiału:

Społeczeństwo rozlicza biegłego sądowego. Pierwsza tego rodzaju akcja w historii!

III. Wpływają opinie

Uzyskaliśmy już  kopie 106. opinii biegłego A. Jąderki – w sprawach:

 1. II W 153/17 (Sąd Rejonowy w Brodnicy)
 2. II W 160/17 (Sąd Rejonowy w Brodnicy)
 3. II W 88/18 (Sąd Rejonowy w Inowrocławiu)
 4. II W 88/18 – opinia ustna uzup. (Sąd Rejonowy w Inowrocławiu)
 5. II W 423/18 (Sąd Rejonowy w Inowrocławiu)
 6. II W 423/18 – opinia ustna uzup. (Sąd Rejonowy W Inowrocławiu)
 7. II W 433/18 (Sąd Rejonowy w Inowrocławiu)
 8. II W 433/18 – opinia ustna uzup. (Sąd Rejonowy w Inowrocławiu)
 9. II W 431/18 (Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze)
 10. II W 431/18 – opinia uzupełnaijaca (Sąd Rejonwy w Jeleniej Górze)
 11. II W 1031/17 (Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze)
 12. II W 276/18 (Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze)
 13. II W 540/18 (Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze)
 14. II W 1582/16 (Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze)
 15. II W 1671/16 (Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze)
 16. II W 909/15 (Sąd Rejonowy w Oleśnie)
 17. II W 979/15 (Sąd Rejonowy w Oleśnie)
 18. II W 316/17 (Sąd Rejonowy w Oleśnie)
 19. II W 319/18 (Sąd Rejonowy w Strzelinie)
 20. II W 535/17 (Sąd Rejonowy w Strzelinie)
 21. II W 369/17 (Sąd Rejonowy w Strzelinie)
 22. II W 3994/16 (Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim)
 23. II W 3994/16 – opinia ustna (Sąd Rejowy w Tomaszowie Lubelskim)
 24. VII W 702/17 (Sąd Rejonowy w Tychach)
 25. II W 31/16 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 26. II W 631/16 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 27. II W 716/16 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowi)
 28. II W 471/17 (Sad Rejonowy w Jędrzejowie)
 29. II W 697/16 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 30. II W 697/16 – opinia uzupełniająca (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 31. II W 901/16 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 32. W II 1185/15 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 33. II W 631/16 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 34. II W 673/16 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 35. II W 140/17 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 36. II W 156/17 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 37. II W 287/17 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 38. II W 447/17 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 39. II W 659/17 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 40. II W 1089/17 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 41. II W 54/18 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 42. II W 471/17 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 43. II W 544/17 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 44. II W 631/17 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 45. II W 103/16 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 46. II W 414/17 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 47. II W 106/17 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 48. VI Ka 274/17 (Sąd Okręgowy w Gliwicach)
 49. VI Ka 213/18 (Sąd Okręgowy w Gliwicach)
 50. Opinia uzup. do sprawy VI Ka 213/18 (Sąd Okręgowy w Gliwicach)
 51. Opinia uzup. (w protokole rozprawy) do sprawy II W 979/15 (Sąd Rejonowy w Oleśnie)
 52. II W 728/16 (Sąd Rejonowy w Zakopanem)
 53. III W 944/16 (Sąd Rejonowy w Gliwicach)
 54. IX W 1591/18 (poprzednia sygnatura III W 294/17) (Sąd Rejonowy w Gliwicach)
 55. III W 1232/17 (Sąd Rejonowy w Gliwicach)
 56. III W 1597/16 (Sąd Rejonowy w Gliwicach)
 57. III W 1437/16 (Sąd Rejonowy w Gliwicach)
 58. IX W 338/17 (Sąd Rejonowy w Gliwicach)
 59. III W 615/17 – ustna do protokołu (Sąd Rejonowy w Gliwicach)
 60. II W 399/18 (Sąd Rejonowy w Strzelinie)
 61. II W 564/17 (Sąd Rejonowy w Żaganiu)
 62. II W 369/17 (Sąd Rejonowy w Żaganiu)
 63. II W 664/17 – opinia ustna (Sąd Rejoowy w Żaganiu)
 64. II W 516/16 (Sąd Rejonowy w Żaganiu)
 65. II W 183/18 (Sąd Rejonowy w Żaganiu)
 66. II W 678/17 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ)
 67. II W 804/17 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ)
 68. II W 1474/16 (Sąd Rejonowy Gdańsk Północ)
 69. II W 2015/15 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ)
 70. II W 2293/15 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ)
 71. XI W 16/18 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ)
 72. XI W 365/17 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ)
 73. XI W 699/17 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ)
 74. VII W 974/16 (Sąd Rejonowy w Chorzowie)
 75. VII W 497/17 (Sąd Rejonowy w Chorzowie)
 76. VII W 557/17 (Sąd Rejonowy w Chorzowie)
 77. VII W 118/18 (Sąd Rejonowy w Chorzowie)
 78. XII W 362/18 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 79. XII W 2793/15 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 80. XII W 3647/15 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 81. XII W 2837/18 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 82. XII W 56/15 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 83. XII W 4233/15 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 84. XII W 966/16 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 85. XII W 2260/16 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 86. XII W 2274/18 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 87. XII W 2420?16 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 88. XII W 3051/16 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 89. XII W 2540/16 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 90. XII W 1859/17 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 91. XII W 2197/16 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 92. XII W 1627/17 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 93. XII W 145/17 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 94. III W 172/18/ŁR (Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach)
 95. III W 464/18/MF (Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach)
 96. VIII W 1280/16/BZ (Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach)
 97. VIII W 949/17/ZK (Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach)
 98. VIII W 944/17/ZK (Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach)
 99. VIII W 490/16/BZ (Sąd Rejonjowy Katowice-Zachód w Katowicach)
 100. VIII W 21/18/ZK (Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach)
 101. VIII W 338/16 – opinia ustna (Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach)
 102. VIII W 139/17 – opinia ustna (Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach)
 103. V W 576/16 (Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie)
 104. II W 547/15 (Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej)
 105. III W 242/16 (Sąd Rejonowy w Bielsku Białej)
 106. III W 723/16 (Sąd Rejonowy w Bielsku Białej)
 107. VIII W 3680/16 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku)
 108. VIII W 1091/16 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku)
 109. VIII W 4099/16 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku)
 110. VIII W 1801/16 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku)
 111. VIII W 2082/16 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku)
 112. VIII 3715/16 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku)
 113. VIII W 55/16 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku)
 114. VIII W 3311/16 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku)
 115. VIII W 1234/17 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku)

IV. Koszty akcji społecznej

Prowadzona akcja społeczna dotycząca działalności biegłego Andrzeja Jąderko wygenerowała na dzień dzisiejszy koszty w wysokości 2280 zł (680 zł koszty korespondencji, 650 zł koszty obsługi prawnej, 700 zł opłaty sądowe, 150 materiały biurowe). Wydatki zostały pokryte ze składek członkowskich oraz z darowizn.

Darowizny na ten cel złożyli: AM – 80 zł, PJ 50 zł, AP 35 zł, BB 30 zł, PR 30 zł, ŁA 200 zł,  GM 50 zł, MK 300 zł, KW 70 zł, PK 50 zł, MB 100 zł, TS 100 zł, AW 50 zł, PS 100 zł, RP 65 zł, osoba niezidentyfikowana 70 zł. Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy.

Darowizny na ten cel można wpłacać na nasze konto:

33 1240 2470 1111 0010 4500 8158  

Kancelarie prawne mogą uzyskać potrzebne dane za niewielką opłatą – po wystawieniu faktury VAT (my podatki VAT płacimy).

Zaszufladkowano do kategorii Biegli sądowi, Fotoradary, Iskra-1, Jawność postępowania, Laserowe mierniki prędkości, PolCam, Postępowanie przed sądem, Rapid-1A, Ręczne mierniki prędkości, Sąd, Stowarzyszenie Prawo na Drodze | Dodaj komentarz

Społeczeństwo rozlicza biegłego sądowego. Pierwsza tego rodzaju akcja w historii!

Już przekonaliśmy się o tym, że nad działalnością biegłych sądowych nie ma żadnego nadzoru. Dlatego wzięliśmy sprawę w swoje ręce. Prześwietlamy działalność najbardziej “szemranego” biegłego z zakresu pomiarów prędkości w ruchu drogowym – Andrzeja Jąderko. Po niespełna miesiącu ciężkiej pracy namierzyliśmy 164 opinie tego biegłego. Zwróciliśmy się do właściwych sądów o dostarczenie kopii tych elaboratów. Ustaliliśmy ponadto, że biegły zainkasował za te opinie 252 570, 01 zł – nie płacąc ani grosza na ZUS, jak też nie odprowadzając ani złotówki tytułem podatku VAT. Andrzej Jąderko twierdzi bowiem, że żadnej działalności gospodarczej nie prowadzi…

Przedstawiamy poniżej sygnatury wszystkich spraw, w których opiniował biegły Jąderko. Prosimy o dalsze informacje – nadal bowiem poszukujemy kolejnych opinii. Przedstawiamy też dane krnąbrnych prezesów sądów, którzy utrudniają nam dostęp do danych o działalności publicznej tego biegłego. Publikujemy skargi, odwołania oraz inne pisma.

I. Informacje, które nam udostępniono (wykaz jest na bieżąco uaktualniany)

Ustaliliśmy, że biegły Andrzej Jąderko sporządził 139 opinii dla następujących Sądów: Sądu Okręgowego w Gliwicach, Sądu Rejonowego w Brodnicy, Sądu Rejonowego w Chorzowie, Sądu Rejonowego w Częstochowie, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe, Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Sądu Rejonowego w Jędrzejowie, Sądu Rejonowego w Oleśnie, Sądu Rejonowego w Pszczynie, Sądu Rejonowego w Strzelinie, Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim, Sądu Rejonowego w Zabrzu, Sądu Rejonowego w Zakopanem, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli, Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, dla Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, Sądu Rejonowego w Gliwicach, Sądu Rejonowego w Tychach, Sądu Rejonowego w Żaganiu, Sądu Rejonowego w Toruniu. A oto wykaz szczegółowy namierzonych opinii:

Dla Sądu Okręgowego w Gliwicach:

 • opinia pisemna w sprawie VI Ka 734/17
 • opinia pisemna w sprawie VI Ka 213/18
 • opinia pisemna uzupełniająca do sprawy VI Ka 213/18

Dla Sądu Rejonowego w Brodnicy:

 • opinia pisemna w sprawie II W 153/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 241/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 160/17

Dla Sądu Rejonowego w Chorzowie:

 • opinia pisemna w sprawie VII W 553/17
 • opinia pisemna w sprawie VII W 118/18
 • opinia pisemna w sprawie VII W 974/16
 • opinia pisemna w sprawie VII W 497/17

Dla Sądu Rejonowego w Częstochowie:

 • opinia pisemna w sprawie IV K 749/17

Dla Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku:

 • opinia pisemna w sprawie VIII W 2082/16
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 55/16
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 109/16
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 1234/17
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 1801/16
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 3311/16
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 3680/16
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 3715/16
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 3736/15
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 4099/16
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 1091/16
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 1234/17

Dla Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ:

 • opinia pisemna w sprawie II W 678/17
 • opinia ustna w sprawie II W 1354/17/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 804/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 1474/16
 • opinia ustna w sprawie II W 1773/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 2015/15
 • opinia pisemna w sprawie II W 2293/15
 • opinia pisemna w sprawie XI W 16/18
 • opinia pisemna w sprawie XI W 365/17
 • opinia pisemna w sprawie XI W 699/17

Dla Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze:

 • opinia pisemna w sprawie II W 431/18
 • opinia pisemna w sprawie II W 540/18
 • opinia pisemna w sprawie II W 1608/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 1131/18
 • opinia pisemna w sprawie II W 1582/16
 • opinia pisemna w sprawie II W 1671/16
 • opinia pisemna w sprawie II W 1031/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 131/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 276/18

Dla Sądu Rejonowego w Jędrzejowie:

 • opinia pisemna do sprawy II W 1185/15
 • uzupełniająca opinia ustna do sprawy II W 31/16
 • uzupełniająca opinia ustna do sprawy II W 103/16
 • opinia pisemna w sprawie II W 787/16
 • opinia pisemna w sprawie II W 673/16
 • opinia pisemna w sprawie II W 697/16
 • opinia uzupełniająca na piśmie w sprawie II W 697/16
 • opinia ustna do sprawy II W 697/16
 • opinia pisemna do sprawy II W 1089/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 54/18
 • opinia pisemna w sprawie II W 659/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 649/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 631/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 544/17
 • opinia pisemna w sprawie II W II W 471/17
 • ustna opinia uzupełniająca w sprawie II W 471/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 447/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 414/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 140/17
 • opinia pisemna do sprawy II W 106/17
 • ustna opinia uzupełniająca w sprawie II W 106/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 716/16
 • opinii pisemnej do sprawy II W 901/16
 • opinii pisemnej do sprawy II W 287/17
 • opinii pisemnej do sprawy Ii W 156/17
 • opinii pisemnej do sprawy II W 619/17
 • opinii pisemnej do sprawy II W 631/16
 • opinia ustna uzupełniająca do sprawy II W 631/16

Dla Sądu Rejonowego w Oleśnie:

 • opinia pisemna w sprawie II W 71/18
 • opinia pisemna w sprawie II W 212/17
 • opinia ustna uzupełniająca w sprawie II W 212/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 316/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 979/15
 • opinii ustnej uzupełniającej w sprawie II W 979/15
 • opinii pisemnej w sprawie II W 909/15

Dla Sądu Rejonowego w Pszczynie

 • opinię ustna w sprawie II W 1029/16
 • opinia pisemna w sprawie II W 28/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 433/17
 • opinia ustnej w sprawie II W 481/17
 • opinia pisemna do sprawy Ii W 298/18

Dla Sądu Rejonowego w Strzelinie

 • opinia pisemna w sprawie II W 369/17
 • opinia ustna uzupełniająca w sprawie II W 369/17
 • opinia pisemna do sprawy II 535/17
 • opinia pisemna do sprawy II W 399/18
 • opinia pisemna w sprawie II W 139/18

Dla Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim;

 • opinia pisemna w sprawie II W 3914/16
 • opinia ustna uzupełniająca w sprawie II W 3914/16

Dla Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie

 • opinia pisemna w sprawie V W 576/16
 • opinia ustna uzupełniająca w sprawie V W 576/16
 • opinia pisemna w sprawie V W 2804/16
 • opinia pisemna w sprawie V W 6260/16
 • opinia ustna uzupełniająca w sprawie V W 6260/16

Dla Sądu Rejonowego w Zabrzu

 • opinia pisemna w sprawie II W 231/14
 • opinia pisemna w sprawie VII W 339/15
 • opinia pisemna w sprawie VII W 653/15
 • opinia pisemna w sprawie VII W 577/16
 • opinia pisemna w sprawie II W 4/18

Dla Sądu Rejonowego w Zakopanem:

 • opinia pisemna w sprawie II W 728/16

Dla Sądu Rejonowego w Inowrocławiu:

 • opinia pisemna w sprawie VI W 1214/16
 • opinia ustna uzupełniająca w sprawie VI W 1214/16
 • opinia pisemna w sprawie II W 473/18
 • opinia ustna uzupełniająca w sprawie  II W 473/18
 • opinia pisemna w sprawie II W 88/18
 • opinia ustna uzupełniająca w sprawie II W 88/18

Dla Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach:

 • opinia pisemna w sprawie III W 172/18
 • opinia pisemna w sprawie III W 464/18
 • opinia pisemna w sprawie III W 127/18
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 1280/16
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 949/17
 • opinia pisemna uzupełniająca w sprawie VIII W 949/17
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 944/17
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 490/16
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 338/16
 • opinia ustna uzupełniająca w sprawie VIII W 338/16
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 139/17
 • ustna opinia uzupełniająca w sprawie VIII W 139/17
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 21/18

Dla Sądu Rejonowego w Gliwicach:

 • opinia pisemna w sprawie III W 294/17
 • opinia pisemna w sprawie III W 944/16
 • opinia i udział  rozprawie w sprawie III W 615/17
 • opinia pisemna w sprawie III W 943/17
 • opinia i udział w rozprawie w sprawie III W 944/16
 • opinia pisemna w sprawie III W 1232/17
 • opinia ustna uzupełniająca w sprawie III W 1252/18
 • opinia pisemna w sprawie III W 1597/16
 • opinia pisemna uzupełniająca w sprawie  III W 1437/16
 • opinia pisemna w sprawie IX W 338/17

Dla Sądu Rejonowego w Tychach:

 • opinia pisemna w sprawie VII W 702/17

Dla Sądu Rejonowego w Żaganiu:

 • opinia pisemna w sprawie II W 564/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 516/16
 • opinia pisemna w sprawie II W 183/18
 • opinia pisemna w sprawie II W 369/17
 • opinia pisemna uzupełniająca w sprawie II W 369/17
 • opinia ustna uzupełniająca w sprawie II W 664/17

Dla Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach:

 • opinia pisemna w sprawie VI W 384/17
 • opinia pisemna w sp[rawie VI W 122/17

Dla Sądu Rejonowego w Toruniu

 • opinia w sprawie XII W 362/15
 • opinia w sprawie XII W 2793/15
 • opinia w sprawie XII W 3647/15
 • opinia w sprawie XII W 2837/15
 • opinia w sprawie XII W 56/15
 • opinia w sprawie XII W 4233/15
 • opinia w sprawie XII W 966/16
 • opinia w sprawie XII W 2260/16
 • opinia w sprawie XII W 2274/16
 • opinia w sprawie XII W 2997/16
 • opinia w sprawie XII W 4233/15
 • opinia w sprawie XII W 2420/16
 • opinia w sprawie XII W 3051/16
 • opinia w sprawie XII W 2540/16
 • opinia w sprawie XII W 1859/17
 • opinia w sprawie XII W 2197/16
 • opinia w sprawie XII W 1627/17
 • opinia w sprawie XII W 2540/18
 • opinia w sprawie XII W 145/17
 • opinia w sprawie XII W 110/18
 • opinia w sprawie XII W 113/18

Dla Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

 • opinia w sprawie III W 723/16
 • opinia w sprawie III W 547/15
 • opinia w sprawie III W 242/16

Dla Sądu Okręgowego w Katowicach

 • opinia w sprawie VI Ka 767/18

Dla Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach:

 • opinia w sprawie IV W 229/17
 • opinia w sprawie IV W 417/16
 • opinia w sprawie III W 430/16
 • opnia w sprawie III W 34/17
 • opinia w sprawie III W 34/17

II. Koszty akcji społecznej

Prowadzona akcja społeczna dotycząca działalności biegłego Andrzeja Jąderko wygenerowała na dzień dzisiejszy koszty w wysokości 1328 zł (528 zł koszty korespondencji, 500 zł koszty obsługi prawnej, 300 zł opłaty sądowe). Wydatki zostały pokryte ze składek członkowskich oraz z darowizn. Darowizny na ten cel złożyli: AM – 80 zł, PJ 50 zł, AP 35 zł, BB 30 zł. Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy.

 Darowizny na ten cel można wpłacać na nasze konto:

33 1240 2470 1111 0010 4500 8158  

Kancelarie prawne mogą uzyskać potrzebne dane za niewielką opłatą – po wystawieniu faktury VAT (my podatki VAT płacimy).

Prześwietlamy całą działalność biegłego Jąderki. Pomóżcie nam tego dokonać

 

Wnosimy o skreślenie biegłego Jąderki z listy biegłych

 

Zaszufladkowano do kategorii Biegli sądowi, Ręczne mierniki prędkości, Stowarzyszenie Prawo na Drodze | Dodaj komentarz

Prześwietlamy całą działalność biegłego Jąderki. Pomóżcie nam tego dokonać

Stowarzyszenie na Drodze podjęło się realizacji dużego projektu badawczego, w ramach którego zebrany zostanie i zbadany możliwie cały dorobek Andrzeja Jąderko – jednego z najpopularniejszych, a jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych  biegłych z zakresu pomiarów prędkości, który m. in. zasłynął stwierdzeniem, że “nie ma niepoprawnych pomiarów prędkości”… Efektem naszych badań będzie bardzo szczegółowy i obszerny raport. Na potrzeby planowanych analiz gromadzimy wszelkie opinie – pisemne i ustne autorstwa tego biegłego, a także dokumenty finansowe, dotyczące wypłacanych mu wynagrodzeń oraz wyroki w sprawach, w których biegły ów opiniował.

Prosimy o pomoc w namierzaniu informacji i dokumentów nt. tego biegłego, a także o wsparcie finansowe. Darowizny na ten cel można wpłacać na nasze konto:

33 1240 2470 1111 0010 4500 8158  

Osoby, które wpłacą co najmniej 30 zł, będą miały  prawo wglądu do pełnego raportu oraz do poszczególnych dokumentów, pozyskanych w ramach kwerendy.

Aktualnie jesteśmy na etapie namierzania sądów i spraw, w których biegły opiniował. Dlatego zwracamy się o pomoc, do tych, którzy mają wiedzę na temat działalności biegłego Andrzeja Jąderko o wskazanie sygnatur spraw, albo chociażby wydziału lub nawet sądu, w którym Andrzej Jąderko był wyznaczany do wykonywania funkcji biegłego.

W ciągu ostatnich 3 tygodni kwerendowaliśmy w 24 sądach. Spora liczba opinii biegłego już została namierzona i się o nie zwróciliśmy. Zdecydowana większość sądów nie odmawia nam udostępnienia danych. W kilku przypadkach prezesi sądów, pod różnymi pretekstami chcą nam uniemożliwić dostęp do akt. W czterech przypadkach zaskarżyliśmy niekorzystne decyzje o odmowie udostępnienia informacji. W dwóch innych złożyliśmy skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych.

Na bieżąco będzie Państwa informować jak postępują pracę i jakie dokumenty udało nam się zgromadzić.

 

 

 

 

Aktualnie prowadzona jest na szeroko skalę akcja

Zaszufladkowano do kategorii Biegli sądowi, Stowarzyszenie Prawo na Drodze | Dodaj komentarz