Parkobiznes – Bezprawne opłaty parkingowe w Gminie Rewal

 

Wakacje

W tym roku sytuacja na zagranicznym rynku usług turystycznych pogorszyła się na tyle, że dużo więcej osób niż zazwyczaj obrało polskie wybrzeże jako cel swoich wakacyjnych wyjazdów. O czym trzeba pamiętać jadąc nad polskie morze ? Wiadomo: krem do opalania, ubrania na każdą pogodę (i krótkie spodnie, i kurtkę jesienną), leki, akcesoria do pływania, dokumenty i oczywiście pieniądze. Każdy kto był nad Bałtykiem wie, że nie jest tanio. Warto również odpowiednio się zabezpieczyć, by gotówki nie wydać za dużo np. w drodze na wakacje przestrzegać ograniczeń prędkości. Tajemnicą poliszynela jest, że wszelakiej maści strażnicy ze swoimi maszynkami do robienia pieniędzy obstawiają wszystkie trasy prowadzące na północ kraju.
Okazuje się, że jadąc do gminy Rewal, to wszystko może nie wystarczyć. Tu potrzeba jeszcze spakować do swojego podręcznego bagażu sporą dawkę czujności. A najlepiej jeszcze przed wyjazdem wydrukować wszystkie Uchwały Rady Gminy, które każą nam za coś płacić, dodatkowo – koniecznie – Ustawę o drogach publicznych.

W czym rzecz ?

Gmina Rewal jest bardzo ładna. Zadbane ulice, piękna zieleń, przy ulicach parkingi… A jakżeby inaczej – płatne. Gmina dysponuje wieloma wydzielonymi parkingami. Największym powodzeniem cieszą się jednak te miejsca postojowe, które są zlokalizowane przy ulicach. Korzystają z nich turyści, mieszkańcy, przedsiębiorcy prowadzący nad morzem swoje własne biznesy. Będąc tam zastanowił mnie jednak fakt: jak to możliwe, że Urząd Gminy Rewal pobiera opłaty za postój pojazdów na drogach publicznych od poniedziałku do niedzieli oraz we wszystkie dni świąteczne ? Przecież Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. owszem pozwala samorządom na pobieranie takich opłat w ramach wyznaczonej Strefy Płatnego Parkowania, ale tylko w dni robocze.
Włodarze Gminy mają na to swój cudowny sposób. Nie wyznaczyli Strefy Płatnego Parkowania w żadnej z miejscowości. Po prostu postawili tam parkomaty i znaki „Parking płatny od 01.06 do 15.09”. Wszystko to – jak się wydaje – bez podstawy prawnej. Mało tego – wszystkim, którzy nie uiszczą opłaty, upoważnieni mocą uchwały Rady Gminy urzędnicy i strażnicy gminni zostawiają za szybą wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej. Jako podstawa prawna takiego wezwania figuruje tuż obok urzędowej pieczęci gminy Uchwała Rady Gminy Rewal nr LX/448/14 w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi. Przestraszeni kierujący płaczą i … płacą, nie zdając sobie sprawy, że padli ofiarą wyrafinowanego podstępu.
Proceder trwa przynajmniej od kilku lat. Całej historii możecie się Państwo dowiedzieć z artykułu na lokalnym portalu informacyjnym, do którego przeczytania serdecznie zachęcam:

http://www.widoki.info/parkobiznes-bezprawne-oplaty-parkingowe-w-gminie-rewal/

Motywacja

Do dziś zastanawia mnie to, czym kierują się władze tej gminy. Na pewno chodzi o pieniądze, ale żeby na szali tych paruset tysięcy złotych stawiać reputację Gminy i jej postrzeganie przez
turystów ? Przecież to dzięki właśnie turystyce te miejscowości żyją i rozwijają się, a ich mieszkańcy mają z czego żyć. Zapewne nie mały udział w podjęciu tak pochopnego działania miał fakt kolosalnego zadłużenia Gminy, niegdyś uznawanej za wzór gospodarności.
Pomimo wszystko zachęcam do odwiedzenia pięknego Wybrzeża Rewalskiego w przyszłym roku. Jeżeli ktoś z Państwa w tym roku spędził urlop w Pobierowie, Pustkowie, Trzęsaczu, Rewalu, Niechorzu albo w Pogorzelicy oraz zaparkował swoje auto na przydrożnym parkingu i w dodatku odnajdzie gdzieś bilet parkingowy – zachęcam do wystąpienia o zwrot opłaty. Gdyby ktokolwiek miał jakieś wątpliwości co do sprawy „Parkobiznesu” polecam zapytać u źródła: wojt@rewal.pl, ug@rewal.pl, tel. 91 38 49 011 (adresy e-mail oraz nr telefonu za http://www.bip.rewal.pl/ ).

Zbigniew N.

Przeczytaj również: http://www.widoki.info/parkobiznes-bezprawne-oplaty-parkingowe-w-gminie-rewal/

Opublikowano Straż gminna (miejska), Strefa płatnego parkowania, Zarząd dróg | Skomentuj

Sąd Okręgowy w Poznaniu uchylił wyrok Sądu Rejonowego w Kościanie

W dniu 7 października 2015 r. odbyła się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu rozprawa odwoławcza w sprawie o naruszenie przepisów ruchu drogowego (jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa). Przypominamy, iż Sąd Rejonowy w Kościanie wydał wyrok skazujący w tej sprawie, opierając się jedynie na zeznaniach policjanta, które uznał za wiarygodne: http://prawonadrodze.org.pl/czy-istnieje-prawo-do-obrony-przed-sadem/

Najistotniejszym zarzutem podnoszonym na rozprawie przez adwokata było to, że Sąd Rejonowy w Kościanie oddalił wniosek dowodowy o przeprowadzenie oględzin miejsca zdarzenia, który ukierunkowany był na ustalenie czy funkcjonariusz policji miał fizyczną możliwość zaobserwowania, czy obwiniony porusza się bez zapiętych pasów po ulicy Surzyńskiego (jako udowadniający tezę obrony, że policjant nie mógł wiedzieć niezapiętych pasów), a następnie poczynił przeciwne ustalenia faktyczne – co było sprzeczne z art. z art. 170 § 2 kpk.

Powyższą argumentację (chociaż nie wprost) podzielił Sąd Okręgowy w Poznaniu. Sąd Okręgowy uznał ponadto, że nie można było w tej sprawie dokonać prawidłowych ustaleń faktycznych  jeśli się wpierw w sposób rzetelny nie zgromadziło materiału dowodowego.

Sąd Okręgowy uchylił wyrok Sądu Rejonowego w Kościanie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.DSC_52191

Sędzia Dariusz Kawula, który prowadził rozprawę i orzekał w II instancji wywarł na wszystkich obecnych ogromne wrażenie. Świetnie przygotowany do rozprawy. Do bólu merytoryczny. A do tego niezwykle taktowny. Wysoka klasa. Wartało jechać do Poznania, aby przekonać się, że jeszcze są tacy sędziowie.

Sąd wyraził zgodę na nagrywanie całej rozprawy. Poniżej publikujemy ogłoszenie wyroku wraz z podaniem motywów, na których został oparty.

Opublikowano Postępowanie dowodowe, Postępowanie przed sądem | 6 komentarzy

Administracyjne zatrzymanie prawa jazdy. Studium jednego przypadku

Artur Mezglewski

Stowarzyszenie Prawo na Drodze monitoruje stosowanie nowych przepisów o zatrzymywaniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Okazuje się, że decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy wydawane są jedynie na podstawie zgłoszenia przesłanego przez policjanta do starosty. Nie przeprowadza się żadnych dowodów. Nie ustala się nawet jakim urządzeniem nastąpił pomiar i czy miało ono legalizację. Nic.

Wynika z tego, że w każdej chwili dowolny policjant może napisać zawiadomienie dotyczące przekroczenia prędkości przez dowolnego kierowcę, a ten straci prawo jazdy na 3 miesiące bez żadnego postępowania dowodowego. Czy o to chodziło autorom nowelizacji prawa o ruchu drogowym? To jest dziki kraj!

1. Zdarzenie

W dniu 2  lipca 2015 r. w miejscowości Boleszkowice (Zachodniopomorskie, DK 31) kierowcę samochodu Ford Mondeo, jadącego od strony Chwarszczan, zatrzymał do kontroli sierżant Dariusz Kucharski z komisariatu Policji w Dębnie (KPP Myślibórz).

Miejsce, gdzie stał radiowóz

Miejsce, gdzie stał radiowóz

Funkcjonariusz stał po prawej stronie drogi, z Iskrą w ręce. Po zatrzymaniu  okazał kierowcy wyświetlacz radaru z widniejącą na nim prędkością 95 km/h. Kierowca Mondeo zauważył też dwie cyfry wyświetlające czas od pomiaru (27).

Pan Daniel (kierowca Mondeo) oraz świadek zdarzenia (pasażer) nie mieli wątpliwości, że kontrolowany pojazd poruszał się w obszarze zabudowanym z prędkością o połowę mniejszą. Owszem, ich pojazd jechał z prędkością 95 km/h, ale na odcinku poprzedzającym znak D-42 – czyli poza obszarem zabudowanym. Być może sierżant Kucharski właśnie wtedy wykonał pomiar – na co zresztą wskazywałby czas od dokonania pomiaru.

Prawdopodobne miejsce pomiaru

Prawdopodobne miejsce pomiaru

W czasie rozmowy, jaka się wywiązała, sierżant Kucharski mocno namawiał pana Daniela, aby ten przyjął mandat 500 złotowy. Sugerował mu też, że gdy sprawa trafi do sądu, to może on zostać ukarany grzywną nawet w wysokości 5 000 zł. Argumentował też, iż „Sąd Rejonowy w Myśliborzu jeszcze się nigdy nie przychylił do wersji kierowcy”…

Pan Daniel mandatu nie przyjął.

 2. Postępowanie administracyjne w sprawie zatrzymania prawa jazdy

Komisariat Policji w Dębnie

Komisariat Policji w Dębnie

W dniu 2 lipca 2015 r. Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Dębnie aspirant sztabowy Jarosław Skoniecki skierował do Starosty Myśliborskiego zawiadomienie o zatrzymaniu panu Danielowi prawa jazdy z powodu kierowania pojazdem w obszarze zabudowanym z prędkością przekraczającą  dopuszczalną o więcej niż 50 km/h. W zawiadomieniu nie wskazano żadnych okoliczności zdarzenia – w tym nie wskazano nawet jakim urządzeniem wykonano pomiar. Nie odniesiono się też do faktu, że pomiar został zakwestionowany przez kierowcę.

Tak wygląda "dokument" ,na podstawie którego każdy policjant w Polsce może odebrać prawo jazdy każdemu kierowcy - bez żadnych dodatkowych dowodów

Tak wygląda „dokument”, na podstawie którego każdy policjant w Polsce może odebrać prawo jazdy każdemu kierowcy – bez żadnych dodatkowych dowodów

Starosta Myśliborski wydał w dniu 13 lipca 2015 r. postanowienie o przekazaniu przedmiotowego zawiadomienia – według właściwości – do Starosty Gorzowskiego, gdyż Zastępca Komendanta Policji z Dębna skierował swoje zawiadomienie do niewłaściwego miejscowo starosty.

Od powyższego postanowienia stronie przysługiwało zażalenie. Kierowca Forda skorzystał z tego prawa i w ustawowym terminie wniósł zażalenie na to postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Pismem z dnia 20 lipca 2015 r. (KO.5430..3755.2015.HP) Inspektor Maria Kosmowska – działając z upoważnienia Starosty Gorzowskiego zawiadomiła pana Daniela, że zostało wobec niego wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatrzymania prawa jazdy. Pismo to zawierało następujące pouczenie:

„Jednocześnie informuję, że zgodnie z art 10 par. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji może Pan wypowiedzieć się co do zebranych materiałów dowodowych. W związku z powyższym, w tutejszym Wydziale Komunikacji (pokój numer 30), w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, istnieje możliwość zapoznania się z całością zgromadzonych dowodów”.

Pan Daniel udał się zatem do Starostwa Gorzowskiego we wskazanym terminie, aby zapoznać się „z całością zgromadzonych dowodów”. Okazało się, że jedynym „dowodem”, jaki „został zgromadzony” było wskazane wyżej Zawiadomienie Zastępcy Komendanta Komisariatu”. Pan Daniel nie miał się zatem do czego odnieść…

W dniu 21 sierpnia 2015 r. Tadeusz Rybiński, naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Gorzowskiego, wydał decyzję nr 22/2015, w której orzekł zatrzymanie prawa jazdy  kategorii B na okres 3 miesięcy: od dnia 02.07.2015 do dnia 02.10.2015 r. włącznie. Decyzji tej nadał rygor natychmiastowej wykonalności. W decyzji tej zawarł standardowe uzasadnienie:

„Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy wydawana przez starostę nie jest decyzją wydawaną w ramach uznania administracyjnego. Oznacza to, że w przypadku zaistnienia ww. przesłanek, tj. otrzymania informacji o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, starosta jest zobowiązany do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. ma ona bowiem charakter decyzji związanej, dlatego też starosta nie ma możliwości wyboru innego rozstrzygnięcia”.

 Odnosząc się do powyższej decyzji Starosty Gorzowskiego, zauważyć należy, iż:

  • Starosta Gorzowski wydał decyzję  o zatrzymaniu prawa jazd, mimo że w momencie jej wydania jego właściwość nie została ostatecznie rozstrzygnięta, gdyż strona zaskarżyła skutecznie i w terminie postanowienie Starosty Myśliborskiego o przekazaniu sprawy Staroście Gorzowskiemu, a przedmiotowe zażalenie nie zostało jeszcze rozpatrzone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie. Działanie takie stanowi rażące naruszenie zasady praworządności w związku z prawem do dwuinstancyjnego rozpatrzenia przedmiotu sprawy. Tym samym Starosta Gorzowski naruszył art. 6 i 7 k.p.a. w związku z art. 127 k.p.a. i art. 65 k.p.a.
  • W zaskarżonej decyzji Starosta Gorzowski nie wskazał, na podstawie jakiego dowodu stwierdził, że 2 lipca 2015 r. pan Daniel,  prowadząc pojazd w miejscowości Boleszkowice, przekroczył dozwoloną prędkość o 55 km. Odniesienie się tylko do wniosku Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Dębnie jest skandalicznym naruszeniem zasad postępowania dowodowego. Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji nie wynika, by zebrano i oceniono w jakikolwiek sposób materiał dowody, w tym kluczowy, tj. materiał z wideo radaru. Sam wniosek nie jest przecież wystarczającym materiałem dowodowym.  Działanie takie stanowi rażące naruszenie art. 77. § 1. k.p.a. – organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Przepis ten powiązany jest z zasadą prawdy obiektywnej, której ustalenie jest zadaniem organu administracji publicznej – vide art. 7 k.p.a.

3. Postępowanie w sprawie o wykroczenie z art. 92a k.w.

Zgodnie z art. 54 k.p.w. czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia powinny być zakończone w ciągu miesiąca od ich podjęcia. W tym terminie czynności te winny zakończyć się skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu bądź decyzją o odstąpieniu skierowania wniosku do sądu.

Panu Danielowi bardzo zależało na tym, aby postępowanie wykroczeniowe zakończyło się jak najszybciej. Zamierzał też świadomie i aktywnie uczestniczyć w tym postępowaniu. W tym celu zwracał się do Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu o udostępnienie akt postępowania. Oto jego wysiłki:

W dniu 16 września 2015 pan danie przybył do Komisariatu Policji w Dębnie, aby się dowiedzieć, czy czynności wyjaśniające w jego sprawie już się zakończyły. Uzyskał odpowiedź, że czynności zostały zakończone i że został skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Myśliborzu. Pan Daniel złożył zatem na komisariacie wniosek  o udostępnienie sygnatury sprawy – w tym celu, aby odnaleźć akta sprawy w sądzie i zapoznać się z nimi.

Funkcjonariusz Policji z Dębna podał mu sygnaturę sprawy. Jeszcze tego samego dnia pan Daniel pojechał do Myśliborza. Okazało się jednak, że  numer sygnatury, który podał mu policjant był błędny.
Jeszcze tego samego dnia wrócił do Dębna. Tym razem dowiedział się, że jego sprawa zapomniana leży w szufladzie od blisko 3 miesięcy… Nie przesłuchali nawet świadków.

W tym samym dniu (16.09.2015) zwrócił się zatem z wnioskiem o udostępnienie akt czynności wyjaśniających, a w szczególności o udostępnienie notatki urzędowej.

Dyżurny odmówił mu udostępnienia akt z tego powodu, że nie było w tym dniu funkcjonariusza prowadzącego sprawę, który ma klucz od szafy z aktami.

Jeszcze tego samego dnia pan Daniel otrzymuję na piśmie informację że ma się stawić w dniu 19 września 2015 r., gdyż w tym dniu będzie w pracy funkcjonariusz prowadzący sprawę.
W dniu 19 września pan Daniel po raz kolejny przybył do Dębna (o godz. 9.00 rano). Gdy tak przybył dyżurny powiadomił go, że funkcjonariusz prowadzący sprawę jest w terenie i stara się odnaleźć osobę poszukiwaną. Dyżurny kazał mu więc czekać 4 godziny – do końca jego służby.

Pan Daniel wyszedł z komisariatu i wrócił o godz. 13.30. Ponownie usłyszał, że policjant prowadzący sprawę jest w terenie „na zgonie” i nie wiadomo kiedy wróci. Klucze do akt ma nadal przy sobie.

Podczas rozmowy dowiedział się, że jego sprawa została przekazana funkcjonariuszce  o nazwisku Bubowicz,  a jej też nie ma w pracy. Dostał informacje od dyżurnego, że ta funkcjonariusz będzie w pracy 20 września 2015 w  godzinach od 7.00 do 14.00, lecz nie ma gwarancji, że ją zastanie, bo ona ma różne zadania, a nie ma obowiązku czekać.

Pan Daniel więcej już do Dębna nie jeździł. Z dostępu do akt więc nie skorzystał.

Jak się później okazało, dopiero w dniu 22 września 2015 zostaje przesłuchany w charakterze świadka funkcjonariusz Tomasz Kucharski, a następnego dnia, tj. 23 września 2015 skierowano sprawę do Sądu Rejonowego w Myśliborzu. Wygląda więc na to, że gdyby się nie interesował sprawą, akta dalej leżały by w szufladzie na komisariacie.

4. Sprawa w sądzie

 W tej chwili akta sprawy wykroczeniowej są w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu. Sprawa została przekazana do referatu SSR Alicji Karpus-Rutkowskiej „w celu sprawdzenia wniosku o ukaranie pod względem formalnym, podjęcia zarządzenia w przedmiocie wszczęcia postępowania oraz merytorycznego rozpoznania sprawy”.

Jak należy przypuszczać, sędzia Alicja Karpus-Rutkowska, pewnego pięknego dnia wyda zarządzenie o wszczęciu postępowania i tego samego dnia wyda wyrok nakazowy (oczywiście skazujący).

Pan Daniel nie ułatwia jej jednak sprawy. Złożył bowiem w sądzie wniosek o nie kierowanie sprawy do postępowania nakazowego, gdyż ewentualny wyrok nakazowy i tak spotka się z jego sprzeciwem.

Ciekawe co zrobi sędzia Alicja Karpus-Rutkowska wobec takiego niestandardowego wniosku – w sytuacji, gdy obwiniony nie został przez policję przesłuchany, pomimo iż przesłuchanie to było obowiązkowe.

5. Na koniec najlepsze

Stowarzyszenie Prawo na Drodze skierowało do Komendanta Powiatowego Policji w Myśliborzu wniosek o udostępnienie następujących informacji:

a) o nadesłanie kopii dokumentu potwierdzającego, że sierżant  Dariusz Kucharski posiadał odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi urządzenia Iskra 1?

b) o nadesłanie konspektu odprawy do służby sierżanta Dariusza Kucharskiego w dniu 2 lipca 2015 r.

Otrzymaliśmy odpowiedź z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu, że sierżant Dariusz Kucharski (wraz z kolegą z zespołu) w dniu 2 lipca 2015 r. dokonywali kontroli prędkości videorejestratorem, a nie urządzeniem Iskra1..

Odpowiedź Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Odpowiedź Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zakres zadań, jakie miał do wykonania sierżant Dariusz Kucharski w dniu 2 lipca 2015 r.

Zakres zadań, jakie miał do wykonania sierżant Dariusz Kucharski w dniu 2 lipca 2015 r.

Sierżantowi Dariuszowi Kucharskiemu grozi zatem postępowanie dyscyplinarne, a być może karne z art. 231 kk w związku z niewłaściwym wykonaniem polecenia służbowego, a tym samym przekroczeniem uprawnień na szkodę kierującego. Odpowiednie zawiadomienie do prokuratury jest już gotowe

.

Opublikowano Iskra-1, Postępowanie dowodowe, Zatrzymanie prawa jazdy | 8 komentarzy

Rozprawa w Poznaniu

W dniu 7 października 2015 r. o godz. 9.30 odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Poznaniu (sala 213) rozprawa odwoławcza w sprawie Patryka z Kościana (sygnatura sprawy XVII Ka 801/15). O sprawie pisaliśmy obszernie: http://prawonadrodze.org.pl/czy-istnieje-prawo-do-obrony-przed-sadem/

Na rozprawę wybiera się kilkunastu „ciołków”. Mamy nadzieję, że zmieścimy się wszyscy na sali rozpraw. Do rozpoznania sprawy wyznaczony został następujący skład sędziowski: SSO Dariusz Kawula (nie ma go na liście sędziów XVII Wydziału Karnego-Odwoławczego). Sędzia Kawula zaplanował na przeprowadzenie rozprawy 10 minut. Tymczasem adwokat obwinionego zaplanował wystąpienie na 20 minut, a do tego złoży wniosek o protokołowanie wystąpienia.

Po rozprawie pamiątkowa grupowa fotka pod gmachem sądu. Swoją obecność na rozprawie zapowiedział Emil Rau.

 

Opublikowano Sądownictwo | 5 komentarzy

Z jaką prędkością jedzie droga?…

http://www.tvn24.pl/polska-i-swiat,33,m/urzadzenie-do-pomiaru-predkosci-uzywane-przez-drogowke-polska-i-swiat,582348.html#autoplay

Opublikowano Laserowe mierniki prędkości, Ręczne mierniki prędkości | 12 komentarzy

Zemsta komendanta – przed salą sądową

Opublikowano Postępowanie przed sądem, Straż gminna (miejska) | 9 komentarzy

„Z sądu pan nie wyjdziesz!”, czyli zemsta komendanta

Artur Mezglewski

Komendant Straży Gminnej w Karnicach bezkarnie nęka obywatela. Założył mu już siedem spraw sądowych i nie wiadomi ile ich jeszcze założy. Za niepodanie danych kolegi, za „strzepnięcie” popiołu z papierosa na drogę gminną, za przechodzenie po niewłaściwej stronie drogi….

We wnioskach o ukaranie, kierowanych do Sądu Komendant może pisać, co chce. Za każdy podany przez niego czyn, Sąd Rejonowy w Gryficach skazuje obywatela bez żadnej refleksji – w tym nawet za takie czyny, które nie są czynami zabronionymi przez ustawę pod groźbą kary.

1. Od czego się zaczęło?

W dniu 15 maja 2015 r. pewien  obywatel R. zainteresował się samochodem zaparkowanym w przydrożnym rowie w miejscowości Konarzewo k/Rewala. Był to nieoznakowany pojazd Straży Gminnej z Karnic.

Kiedy obywatel R. zbliżył się do tego samochodu trzymając w ręku włączoną kamerą, strażnicy wyszli z samochodu i wręczyli mu wezwanie do stawienia się w siedzibie straży.

W okresie maj/czerwiec 2015 r. obywatel R. spotkał strażników jeszcze kilka razy, za każdym razem dokumentując ich pracę – w tym przede wszystkim ustawienie fotoradaru.

W czerwcu 2015 r., kiedy obywatel R. odbierał dzieci ze szkoły (Straż Gminna w Karnicach mieści się w budynku szkoły) podszedł do niego Komendant Marek Bławat i powiedział: „Jak pan nam nie da spokoju, to pan z sądu nie wyjdziesz!”.

2. Siedem postępowań sądowych! Komendant Bławat nie żartował

Komendant Marek Bławat skierował dotychczas do sądu pięć wniosków o ukaranie oraz wysłał do Policji w Rewalu dwa zawiadomienia o popełnieniu wykroczeń, które policjanci ochoczo przekuli w dwa kolejne wnioski. Komendant Bławat celowo nie zawarł wszystkich zarzutów w jednym wniosku, bo przecież chodzi o to, żeby obywatel zasypany został terminami rozpraw i nie wychodził z sądu….

Nie inaczej ma się sprawa z zawiadomieniami na Policję. Gdyby w jednym zawiadomieniu zawarł wszystkie zarzuty, Policja zawarła by te zarzuty w jednym wniosku. A chodzi o to, że by postępowań było jak najwięcej.

Według stanu na dzień 20 września 2015 r.  przeciwko obywatelowi w Sądzie Rejonowym w Gryficach toczyło się siedem spraw sądowych z zarzutami popełnienia ośmiu wykroczeń.

3. Wszystkie wnioski komendanta

a) Sprawa II W 1471/15

Zarzut:

w dniu 15 maja 2015 r. ok. godz.  10:23 w miejscowości Konarzewo 24, wbrew obowiązkowi nie udzielił na żądanie funkcjonariusza Straży Gminnej w Karnicach, upoważnionego z mocy ustawy legitymowania, wiadomości co do tożsamości osoby, tj. „kolegi” zlecającego wykonanie pracy  polegającej na sprawdzeniu uprawy polowej w miejscowości Konarzewo, tj. o czyn z art. 65 § 2 kw.

Stan faktyczny:

Obywatel R. został zapytany przez strażnika „co tutaj robi”. Obywatel R. odpowiedział „z głupia frant” strażnikowi, że na prośbę kolegi sprawdza uprawy. Strażnik zażądał podania danych osobowych kolegi. Obywatel R. odmówił ich podania.

Stan sprawy:

W sprawie tej zapadł wyrok nakazowy. Sędzia Małgorzata Fijałkowska-Soter wyrokiem z dnia 15 lipca 2015 r. „przyjmując na podstawie zebranych dowodów, że okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości” skazała obywatela R. na karę grzywny w wysokości 100 zł (+ 50 zł koszty postępowania).

b) Sprawa II W 1472/15

Zarzut:

w dniu 18 maja 2015 r. o godz. 10:18 w miejscowości Konarzewo 22 na trasie Konarzewo – Pogorzelica (DP 3105Z) poruszał się pieszo po prawej stronie jezdni, czym naruszył ustawowy obowiązek poruszania się po lewej stronie drogi, tj. o czyn z art. 97 kw w zw. z art. 11 ust. 2 prd.

Stan faktyczny:

Obywatel R. poruszał się po poboczu, nie po jezdni – co widać na zdjęciu, dołączonym do akt sprawy przez Straż Gminną w Karnicach. Przejście drugą stroną drogi nie było możliwe, gdyż w pasie drogowym rosły drzewa, a pomiędzy nimi stał radiowóz. Oto zdjęcie:

skanowanie0041

Stan sprawy:

W sprawie tej zapadł wyrok nakazowy. Sędzia Hanna Ścisłowska wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2015 r. „przyjmując na podstawie zebranych dowodów, że okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości” skazała obywatela R. na karę grzywny w wysokości 50 zł (+ 80 zł koszty postępowania).

c) Sprawa II W 1474/15

Zarzut:

w dniu 25 maja 2015 roku ok. godz. 8:05 w Komendzie Straży Gminne w Karnicach ul. Szkolna 13 wbrew obowiązkowi nie udzielił na żądanie funkcjonariusza Straży Gminnej w Karnicach upoważnionemu z mocy ustawy do legitymowania wiadomości co do miejsca swego zatrudniania, tj. o czyn z art. 65 § 2 kw.

Stan faktyczny:

Obywatel R. został wezwany do Komendy Straży Gminne na termin 25 maja 2015 r. w celu złożenia wyjaśnień co do rzekomego wykroczenia popełnionego w dniu 15 maja 2015 r. Czynność ta nie była legitymowaniem, o którym mowa w art. 65 § 2 kw, ale przesłuchaniem, o którym mowa w art. 54 § 6 kpw. Obywatel R. – posiadając status osoby podejrzanej – nie miał prawnego obowiązku udzielania odpowiedzi na żadne ze stawianych pytać – w tym na pytanie o miejsce zatrudnienia. Zmuszanie go przez strażnika miejskiego do udzielania odpowiedzi na te pytania stanowi naruszenie prawa do obrony, określonego w Konstytucji (art. 42. ust. 2.) Szerzej na ten temat jest mowa w opinii: http://prawonadrodze.org.pl/organy-procesowe-bezprawnie-wyludzaja-dane-osobowe/

Czyn obywatela R. nie stanowił zatem żadnego wykroczenia.

Stan sprawy:

W sprawie tej zapadł wyrok nakazowy. Sędzia Radosław Bielecki (Wiceprezes Sądu Rejonowego w Gryficach) wyrokiem z dnia 25 sierpnia 2015 r. skazał obywatela R. na karę grzywny w wysokości 100 zł  i zwolnił go z ponoszenia kosztów sądowych.

d) Sprawa II W 1710/15

Zarzut:

w dniu 22 lipca 2015 r. o godz. 16:58 w miejscowości Konarzewo na drodze wojewódzkiej nr 102 w pobliżu posesji nr 15 samowolnie zasłonił znak drogowy, tj. słupek prowadzący U-1A z oznaczeniem U-7

Stan faktyczny:

Czyn miał polegać na tym, że obywatel R. w dniu 22 lipca 2015 r.  powiesił swoją kamizelkę odblaskową na słupku hektometrycznym. Komendant Bławat uznał słupek za znak drogowy. Zaznaczyć należy, iż koszulka przewieszona została w taki sposób, że nie zasłaniała informacji zawartej na słupku (liczny 9), ani tym bardziej samego słupka.

Dowodem w sprawie jest materiał zdjęciowy. Oto jak wyglądał ten czyn:

Zasłonięty "znak"

Zasłonięty „znak”

Stan sprawy:

W sprawie tej zapadł wyrok nakazowy. Sędzia Małgorzata Fijałkowska-Soter wyrokiem z dnia 11 września 2015 r. „przyjmując na podstawie zebranych dowodów, że okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości” skazała obywatela R. na karę grzywny w wysokości 100 zł (+ 80 zł koszty postępowania).

e) Sprawa II W 1785/15

Zarzut:

w dniu 23 lipca o godzinie 14.00 w miejscowości Lędzin zaśmiecił teren dostępny dla publiczności, tj. drogę stanowiącą własność Gminy Karnice, tj. o wykroczenie z art. 145 kw.

Stan faktyczny:

Według strażników, przedmiotowe wykroczenie miało polegać na tym, że obywatel R. „strząsnął” popiół z papierosa na drogę. W rzeczywistości obywatel R. palił w tym czasie papierosa elektronicznego i niczego nie „strząsał”.

Stan sprawy:

W sprawie tej zapadł wyrok nakazowy. Sędzia Hanna Ścisłowska wyrokiem z dnia 10 września 2015 r. „przyjmując na podstawie zebranych dowodów, że okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości” skazała obywatela R. na karę grzywny w wysokości 100 zł (+ 80 zł koszty postępowania).

f) Sprawa II W 1827/15

Zarzuty:

w dniu 25 czerwca 2015 r. około godz. 9:21 w Karnicach, po drodze publicznej ulicami Osiedlową i Torową, prowadził samochód osobowy marki Audi o nr rej. (…) bez wymaganych przepisami świateł podczas opadów atmosferycznych, tj. o wykroczenie z art. 88 kw w zw. z art. 30 ust. 1 prd

w dniu 25 czerwca 2015 r. około godz. 9:31 w Karnicach, po drodze publicznej ulicą 11 Marca, prowadził samochód osobowy marki Audi o nr rej. (…) bez wymaganych przepisami świateł podczas opadów atmosferycznych, tj. o wykroczenie z art. 88 kw w zw. z art. 30 ust. 1 prd

Stan faktyczny:

W dniu 25 czerwca 2015 r. obywatel R. pojechał na stację paliw, aby zatankować samochód. Straż miejska nagrała jego przejazd w obie strony (stąd dwa zarzuty). W ten dzień było pochmurno i z drzew leciała mżawka. Obywatel R. jechał na światłach do jazdy dziennej. Pojazd obywatela R. wyposażony był w automatyczną regulację świateł.

Stan sprawy:

W sprawie tej zapadł wyrok nakazowy. Sędzia Hanna Ścisłowska wyrokiem z dnia 15 września 2015 r. „przyjmując na podstawie zebranych dowodów, że okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości” skazała obywatela R. na karę grzywny w wysokości 200 zł (+ 80 zł koszty postępowania).

g) Sprawa o rzekome wykroczenie z dnia 30 czerwca

Zarzut:

w dniu 30 czerwca 2015 r. w Karnicach, po drodze publicznej prowadził samochód osobowy marki Audi o nr rej. (…) bez wymaganych przepisami świateł podczas opadów atmosferycznych, tj. o wykroczenie z art. 88 kw w zw. z art. 30 ust. 1 prd

Stan faktyczny:

Stan faktyczny był analogiczny, jak w sprawie powyżej.

Stan sprawy:

Do Sądu skierowany został wniosek o ukaranie. Wyrok nakazowy prawdopodobnie już został wydany, ale informacja o nim nie dotarła jeszcze do obwinionego

4. Pierwsza rozprawa

Obywatel R. złożył sprzeciwy od wszystkich wyroków nakazowych, jakie otrzymał. Wszystkie zatem sprawy przekazane zostały do postępowania nakazowego.

Na dzień 21 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Gryficach wyznaczył pierwszą rozprawę (sprawa o niepodanie danych „kolegi).  Do rozpatrzenia sprawy wyznaczona została  SSR Hanna Ścisłowska.

Obwiniony obywatel R. złożył na rozprawie wniosek o połączenie trzech spraw: II W 1471/15, II W 1472/15,  II W 1473/15,  II W 1474/15. Sąd przychylił się do wniosku. Sprawy zostały połączone.

Nie wiadomo jednak, czy Sąd się już zdążył zorientować, że w związku z połączeniem spraw  sędzia Hanna Ścisłowska nie może dalej kontynuować tej sprawy, gdyż orzekała w jednej z połączonych spraw w postępowaniu nakazowym (a nie może orzekać drugi raz w tej samej sprawie). Zresztą nie tylko ona zostaje wyłączona z orzekania, ale wszyscy pozostali sędziowie orzekający w II Wydziale Karnym. Prezes Sądu będzie musiał do rozpatrzenia tej sprawy wyznaczyć sędziego z innego wydziału, albo ściągnąć kogoś ze Szczecina….

5. Ocena toczących się postępowań

Spośród sześciu wyroków nakazowych wydanych przez Sąd Rejonowy w Gryficach w przedmiocie wniosków złożonych przeciwko obywatelowi R. – dwa nałożone zostały za czyny, które nie są czynami zabronionymi:

- nikt bowiem nie ma prawnego obowiązku ujawniania strażom gminnych danych osobowych osób, które nie popełniły wykroczenia ani też nie są świadkami wykroczenia. Z konteksty wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 15 lipca 2015 r. (II W 1471/15) można wysnuć wniosek, że w opinii Sądu obywatel ma obowiązek ujawniać wszystkie dane, o które pyta strażnik gminnym – włącznie z informacjami kto się z kim koleguje i kto  z kim sypia….

- nikt też – będąc osobą podejrzaną – nie ma prawnego obowiązku współpracy z organami ścigania i dostarczania tym organom informacji na swój temat. Osoba przesłuchiwana w trybie art. 54 § 6 kpw nie ma obowiązku odpowiadania udzielania odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie przesłuchującego – w tym na pytanie o miejsce zatrudnienia.

W pozostałych przypadkach – chociaż w zarzutach wskazanych we wniosku – opisano czyny, które (w razie wyczerpania przez sprawcę  wszystkich jego znamion) są czynami zabronionymi, jednakże załączony do wniosku materiał dowodowy nie dawał podstaw do przyjęcia, że okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że Sąd Rejonowy w Gryficach pełni rolę służebną wobec organów oskarżycielskich, a więc – de facto – nie jest niezawisły przy podejmowaniu orzeczeń. Wygląda na to że Komendant Straży Miejskiej z Karnic „może dokonać penalizacji każdego czynu” – z dłubaniem w  nosie włącznie – a Sąd za każdym razem skaże obywatela za popełnienie takiego czyny, który nie jest zabroniony przez ustawę pod groźbą kary.

Na najwyższą dezaprobatę zasługuje także fakt, że Sąd Rejonowy w Gryficach odmówił obywatelowi R. – jako obwinionemu –  zapoznanie się z materiałem dowodowym ze sprawy II W 1827/15 (nagranie z kamery czynu rzekomo stanowiącego wykroczenie). Odmowę tę uzasadniono brakiem odpowiedniej sali do odtworzenia nagrania. Dlaczego jednak Sąd nie wydał obwinionemu kopii tego nagrania? Nie ma wątpliwości, że odmowa udostępnienia materiału dowodowego przez Sąd stanowiła drastyczne naruszenia zasady jawności postępowania oraz konstytucyjnego prawa do obrony.

Końcowo zauważyć należy, iż Sąd Rejonowy w Gryficach od dawna toleruje wybryki Komendanta Bławata. W  przedmiocie jednego z nich orzekał w  postanowieniu z dnia 7 listopada 2013 r. O fakcie tym pisaliśmy tutaj: http://prawonadrodze.org.pl/wszystkich-nas-moga-wylegitymowac-czyli-sedziowie-na-zmywaki/

6. Pupil Sądu w każdym calu

Komendant Marek Bławat przybył osobiście do Sądu Rejonowego w Gryficach na rozprawę w dniu 21 września 2015 r. Obecnym na korytarzu członkom SPnD oświadczył, że zabrania udostępniania swego wizerunku, gdyż w tym dniu nie jest na służbie.

Nie będący na służbie Komendant Marek Bławat przyjechał jednak do Sądu pojazdem służbowym i zaparkował pojazd na miejscu wyznaczonym dla Policji….

Straż Miejska w Gryficach – w ślad za złożonym zawiadomieniem – bada aktualnie – czy Komendantowi Bławatowi przysługują uprawnienia Policji…

radiowózradiowóz1

Opublikowano Bezstronność sądu, Fotoradary, Straż gminna (miejska) | 80 komentarzy

Czy istnieje prawo do obrony przed…. sądem?

Artur Mezglewski

Ciągle słyszymy o „zbawiennych” nowelizacjach prawa karnego. Tymczasem to nie prawo w Polsce jest złe. Źli są ci, co go stosują. Do wymiany jest większość sędziów orzekających w wydziałach karnych: od sadów rejonowych począwszy po Sąd Najwyższy. Poszczególni sędziowie łamią nagminnie i bez żadnych konsekwencji prawa uczestników postępowania. W poniżej opisanej sprawie Sąd Rejonowy w Kościanie kilkakrotnie uniemożliwił obwinionemu zapoznanie się z materiałem dowodowym – z wrzaskiem wyrzucając go z sekretariatu, a obecnych na sali sądowej obserwatorów nazwał „ciołkami”. Na koniec skazał obwinionego bez przeprowadzenia istotnego dowodu, o który wnioskował adwokat.

1. Prawo do przeglądania akt sprawy na etapie sądowym

Przepisy określające dostęp obwinionego do akt postępowania są jasne i jednoznaczne:

Stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność sporządzenia z nich odpisów. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom (art. 156 § 1 kpk)

Z przepisów tych wnika, że obwiniony (oskarżony) ma prawo – na każdym etapie postępowania sądowego – przeglądać akta sprawy (nawet wielokrotnie) i robić z nich odpisy. Od lipca 2015 r. nastąpiło drobne poszerzenie tego uprawnienia, ale tym wątkiem tutaj zajmować się nie będziemy.

Z punktu widzenia prawa do obrony, szczególnie istotne jest to, aby obwiniony miał możliwość poznać – jeszcze przed rozprawą – jakie dowody zostały zgromadzone w aktach sprawy. Z kolei prawo do uzyskania przez obwinionego odpisów tych akt jest szczególnie istotne wówczas, gdy korzysta on z pomocy kancelarii prawnej, której siedziba znajduje się poza miejscowością, w której ma siedzibę sąd. Nie można bowiem mówić o skutecznej pomocy adwokata, jeśli nie może on zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie.

2. Udostępnianie akt postępowania: teoria a praktyka

Pomimo jasnych i oczywistych podstaw normatywnych, w zakresie udostępniania akt sprawy na etapie sądowym, w praktyce zauważa się cały szereg nielegalnych i podstępnych praktyk stosowanych przez niektóre sądy. Otóż obwiniony, który uda się do sądu w celu zapoznania się z aktami, często usłyszy słowa: „akt nie ma, są u sędziego”. A gdy w końcu uzyska dostęp do akt okazuje się, że uzyskanie odpisów w terminie umożliwiającym realną obronę nie jest możliwe. Jest zjawiskiem nagminnym, że opinie biegłych nie są doręczane stronom w postaci kopii. Ponadto opinie te bardzo często – dziwnym trafem – pojawiają się w aktach sprawy dopiero na rozprawie, a obwiniony – co najwyżej – może sobie podejść do stołu prezydialnego i opinię przeczytać (na 5 minut przed wyrokiem skazującym).

Zdarza się też tak, że podsądni spławiani są z sądu w sposób arogancki i opryskliwy – z pouczeniem, że nie mają prawa do zapoznania się aktami sprawy. Jeden z takich skandalicznych przypadków opisany zostanie poniżej. Dotyczy on sprawy, rozpatrywanej w I instancji przez Sąd Rejonowy w Kościanie.

3. Wymiar „sprawiedliwości” w Kościanie. Sprawa II W 481/14

a) Opis zdarzenia (relacja Patryka)

„W dniu 6 sierpnia 2014 r. jadąc ulicą Surzyńskiego w Kościanie skręciłem w prawo, wjeżdżając na posesję nr 31 – tj. na teren Komendy Powiatowej Policji. Po wjeździe na posesję odpiąłem pasy bezpieczeństwa i zaparkowałem samochód.  Po wyjściu z samochodu skierowałem się w stronę budynku komendy, jednak zanim do niego wszedłem, siedzący w radiowozie zaparkowanym przy wejściu do budynku st. sierżant Wiktor Tota  zawołał mnie do siebie i zażądał okazania dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy. Gdy zapytałem w jakim celu żąda ode mnie okazania dokumentów, nie udzielił mi żadnej odpowiedzi, ponadto nawet się nie przedstawił. Po okazaniu tych dokumentów policjant stwierdził, że nakłada na mnie mandat za „wjazd pod zakaz” oraz „brak zapiętych pasów”. Za każde z tych wykroczeń nałożył na mnie mandat w wysokości po 100zł. Tłumaczyłem, że jadąc drogą publiczną posiadałem zapięte pasy i odpiąłem je dopiero znajdując się na terenie komendy, zakwestionowałem również ustawienie znaku, którego nie zauważyłem, ponieważ był ustawiony zbyt nisko a w tym czasie przechodziła grupa pieszych, która poruszając się chodnikiem zasłoniła tarczę znaku. Moje tłumaczenia na nic się nie zdały, więc odmówiłem przyjęcia mandatu”.

O niniejszej sprawie pisaliśmy już na naszych łamach. Oto linki do tych materiałów:

http://prawonadrodze.org.pl/wszystkie-znaki-komendanta/

http://prawonadrodze.org.pl/wszystkie-immunitety-komendanta/

b) Wniosek o ukaranie

We wniosek o ukaranie z dnia 22 sierpnia 2014 r. (RSOW – 617/1) Komenda Powiatowa Policji w Kościanie sformułowała wobec Patryka dwa zarzuty:

  1. Niepodporządkowanie się znakowi B-2;
  2. Prowadzenie pojazdu bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.

We wniosku o ukaranie zamieszczony został następujący opis czynu:

W dniu 6 sierpnia 2014 r. ok. godziny 18.00 w Kościanie na ul. Surzyńskiego naruszył przepisy ruchu drogowego w ten sposób, że jadąc samochodem osobowym marki Opel Corsa nr rej. (…), nie korzystał z pasa bezpieczeństwa, ponadto wjeżdżając na teren Komendy Powiatowej Policji w Kościanie nie zastosował się do znaku drogowego pionowego B-2 „zakaz wjazdu”.

Wniosek o ukaranie podpisali: asp. szt. Bogusław Brukiewicz oraz mł. asp. Jakub Czerwiński. Do wniosku o ukaranie dołączono notatkę urzędową, którą sporządził st. sierżant Wiktor Tota. We wniosku wskazano, że dowodem wystarczającym do udowodnienia winy w zakresie obu zarzutów będą zeznania sierżanta Wiktora Toty.

c) Wyrok nakazowy

Wniosek o ukaranie został przekazany do postępowania nakazowego. Do rozpatrzenia sprawy w tym trybie wyznaczona została sędzia Joanna Nyczka pełniąca funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Kościanie (a ściślej mówiąc Pani Prezes sama siebie wyznaczyła do jej rozpatrzenia). Sędzia J. Nyczka, wyrokiem z dnia 4 września 2014 r. – w obecności protokolanta Grażyny Toś i bez udziału stron – uznała winę Patryka w zakresie obu zarzucanych mu czynów i wymierzyła mu karę grzywny w wysokości 300 zł (+ 80 zł kosztów sądowych).

Wyrok nie uprawomocnił się na skutek sprzeciwu złożonego przez obwinionego.

d) Inicjatywa dowodowa przeprowadzona przez Patryka

Po otrzymaniu wyroku nakazowego Patryk zrozumiał, że jeśli sam nie weźmie sprawy w swojej ręce, to nikt nie rozpatrzy jego sprawy rzetelnie i uczciwie. Zrozumiał – że policja, sądy i inne instytucje pełnią jedynie wobec społeczeństwa funkcje represyjno-wychowawczą oraz fiskalną i żadna z tych instytucji nie jest zainteresowana rzeczywistym stanem faktycznym oraz prawnym.

Patryk podjął następujące działania:

- wykonał dokumentację fotograficzną „obejścia” Komendy Powiatowej Policji w Kościanie;

- ustalił, że oznakowanie wokół komendy wykonał Komendant Powiatowy Policji;

- ustalił w Powiatowym Zarządzie Dróg, że oznakowanie to wykonane zostało nielegalnie;

- zwrócił się o zabezpieczenie zapisów monitoringu z dnia 6 czerwca 2014 r. wokół Komendy Powiatowej Policji.

Przypomnieć warto, że wykonanie dokumentacji fotograficznej do prostych zadań nie należało. Dzielni policjanci chcieli mu bowiem zarekwirować zdjęcia.

Na szczęście dokumentacja stanu oznakowania, jak też stanu zadrzewienia (zakrzewienia) zachowała się. Ma to duże znaczenie dla oceny sprawy -, gdyż komendant zmienił oznakowanie oraz przerzedził krzewy oddzielające dziedziniec Ko-mendy od ulicy Surzyńskiego.

e) Postępowanie zwyczajne

Na skutek złożenia sprzeciwu sprawa została przekazana do postępowania zwyczajnego, a do rozpatrzenia sprawy wyznaczona została sędzia Joanna Matuszewska-Potocka. Pierwszą rozprawę Sąd wyznaczył na dzień 12 grudnia 2014 r.

                    odmówiono mu po raz pierwszy….

Kilka dni przed rozprawą Patryk udał się do sekretariatu II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Kościanie, aby zapoznać się z aktami sprawy. Zależało mu przede wszystkim na obejrzeniu i skopiowaniu nagrania z monitoringu Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, zarejestrowanego w dniu zdarzenia – o które wnioskował. Pozostałe akta sprawy znał. Liczył na to, że na nagraniu będzie wyraźnie widać, że gdy w dniu 6 sierpnia 2014 r.  wjechał na teren Komendy Powiatowej Policji w Kościanie – mając zapięte pasy bezpieczeństwa.

W sekretariacie Patryka poinformowano, że nie przysługuje mu prawo obejrzenia nagrania, „gdyż jest to dowód materialny”. Poinformowano go, że obejrzy to nagranie na rozprawie.

                  odmówiono mu po raz drugi….

W czasie rozprawy w dniu 12 grudnia 2014 r. nagrania jednak nie odtworzono – pomimo, że obwiniony tego żądał. Sędzia Matuszewska-Potocka zapisała w protokole rozprawy następujące postanowienie:

„Sąd postanowił z uwagi na opóźnienie w sprawie oraz problemy w odtworzeniu dołączonego do akt nagrania rozprawę odroczyć do dnia 20 marca 2015 roku godz. 12.00″

Odnosząc się do powyższego postanowienia stwierdzić należy, co następuje:

1) Opóźnienie w procedowaniu wynikało przede wszystkim z faktu, że Przewodnicząca Matuszewska-Potocka przez ok. pół godziny zajmowała się spisywanie z dokumentów tożsamości wszystkich osób spośród publiczności – do czego zresztą nie miała podstaw prawnych (w rozprawie, na prawach publiczności uczestniczyła 8-osobowa grupa członków SPnD oraz: Emil Rau reprezentujący TVN,  dziennikarze z „Faktów Kościańskich” i „Głosu Wielkopolskiego”) oraz wypytywaniem poszczególnych osób o powody ich przybycia na rozprawę.

2) Przewodnicząca nie podjęła żadnej próby odtworzenia nagrania z monitoringu. Na sali rozpraw nie było nawet żadnego monitora, którym można się w tym celu posłużyć. Prawdopodobnie Przewodnicząca zamierzała w dniu 12 grudnia 2014 r. wydać wyrok skazujący, bez ujawniania dowodu z zapisów monitoringu. W tym zamierzeniu przeszkodziła jej grupa obserwatorów, przybyłych na rozprawę.

             odmówiono mu po raz trzeci….

Bezpośrednio po rozprawie w dniu 12 grudnia 2014 r. Patryk ponownie udał się do sekretariatu Wydziału, aby zapoznać się z nagraniem. Pani sekretarka (Maria Grzelczyk) powiedziała mu, że nie może się z nim zapoznać oraz, że nagranie zostanie odtworzone na kolejnej rozprawie. Na pytanie Patryka „dlaczego nie może się z nim zapoznać”  odpowiedziała Pani sędzia Matuszewska-Potocka, która znajdowała się w sąsiednim pomieszczeniu. Pani Sędzia weszła następnie do sekretariatu, podeszła do Patryka i zaczęła głośno krzyczeć, że nie ma on prawa zapoznawać się z tym nagraniem oraz, że ma sobie pójść i czekać do rozprawy. Wrzask Pani Sędzi Matuszewskiej-Potockiej roznosił się przez otwarte drzwi sekretariatu po całym sądowym korytarzu. Słyszał go także piszący te słowa.

Patryk zapytał Pani Sędzi grzecznym głosem jaka jest podstawa prawna tego, że nie może on zapoznać się z dowodami znajdującymi się w aktach sprawy? W odpowiedzi pani Sędzia zaczęła jeszcze głośniej wykrzykiwać, że nie ma on do tego prawa, a ona nie ma przy sobie Kodeksu i nie pamięta jaki to artykuł.

Wówczas Patryk powiedział, że „skoro Pani Sędzia na mnie krzyczy jako do osoby prywatnej to znaczy, że jest do mnie uprzedzona i wrogo nastawiona przez co nie mogę liczyć na obiektywizm i bezstronność przy rozpoznawaniu mojej sprawy”. Na to Sędzia  odpowiedziała: „pan nie jest żadną osobą prywatną, tylko obwinionym”.

Po tych słowach Patryk poinformował, że zostanie złożony pisemny wniosek o udostępnienie nagrania. Sędzia odpowiedziała, że jak zostanie złożony pisemny wniosek to w odpowiedzi poda podstawę prawną na piśmie, w oparciu o którą obwiniony nie może się zapoznać z nagraniem.

            po raz czwarty mu nie odmówiono….

W dniu 13 grudnia Patryk złożył w Sekretariacie II Wydziału karnego  pisemny wniosek o wydanie kopii nagrania. Po dwóch dniach, gdy poszedł do Sekretariatu Sądu, płyta z nagraniem już na niego czekała…

Powyższe nagranie zostało odtworzone na rozprawie w dniu 22 maja 2015 r.

Co widać na nagraniu z monitoringu?

Na nagraniu został zarejestrowany moment, gdy Patryk wjechał na teren Komendy Policji. Dokładnie widać, w którym miejscu zaparkował pojazd oraz w którym miejscu stał zaparkowany radiowóz z sierżantem Totą za kierownicą. Niestety nagranie jest zbyt słabej jakości, aby dojrzeć, czy Patryk wjeżdżając na teren Komendy miał zapięte pasy, czy też nie.

Oto to nagranie:

 

zostały tylko zeznania…

Treść zeznań sierżanta Toty, jakie złożył on w Sądzie w dniu 12 grudnia 2014 r.:

„Było to w sierpniu tego roku ok. godziny 18.00, w trakcie pełnienia służby podjąłem czynności w stosunku do mężczyzny, który jadąc ulicą Surzyńskiego od strony ulicy Śmigielskiej nie korzystał z pasów bezpieczeństwa oraz wykonując manewr skrętu w prawo nie zastosował się do znaku „zakaz wjazdu”. Zdarzenie to miało miejsce w rejonie Komendy  Powiatowej Policji w Kościanie. Byłem nieopodal tego wjazdu, byłem poza budynkiem, kilka metrów od tego wjazdu (…). Ja widziałem ten samochód jeszcze na ulicy Surzyńskiego bezpośrednio przy wjeździe jak wykonywał manewr skrętu (…) ja w tym momencie, kiedy zauważyłem samochód nie wykonywałem żadnych innych czynności związanych z kontrolą pojazdu. Ja miałem zamiar wyjeżdżać z terenu komendy i w tym czasie obserwowałem ruch pojazdów, żeby ustalić czy mogę wyjechać, siedziałem wówczas w radiowozie. Z tego samochodu ja nie widziałem całej ulicy Surzyńskiego, ale widziałem pewien jej odcinek”.

Po złożeniu zeznań przez sierżanta Totę, Patryk wniósł do akt sprawy zdjęcia budynku Komendy od strony ul Surzyńskiego, zrobione na odcinku, którym jechał, przed wjazdem na Komendę. Oto te zdjęcia:

Drzewa i krzewy wokół KPP w Kościanie.

Drzewa i krzewy wokół KPP w Kościanie.

:Ulica Surzyńskiego. Po prawej stronie - za drzewami wejście do Komendy i zaparkowany radiowóz sierżanta Toty

Ulica Surzyńskiego. Po prawej stronie – za drzewami – wejście do Komendy i zaparkowany przy nim  radiowóz sierżanta

 

Za drzewami widoczny przód radiowozu sierżanta Toty

Za drzewami widoczny przód radiowozu sierżanta Toty. Sierżant Tota właśnie „ma zamiar wyjechać z komendy i obserwuje ruch pojazdów, żeby ustalić, czy może wyjechać”…

 

 

 

 

 

 

 

Na rozprawie w dniu 22 maja 2015 r. obrońca obwinionego wniósł o przeprowadzenie oględzin miejsca zdarzenia celem ustalenia czy funkcjonariusz policji miał fizyczną możliwość  zaobserwowania, czy obwiniony porusza się bez zapiętych pasów po ulicy Surzyńskiego.

Sędzia Matuszewska-Potocka oddaliła ten wniosek uznając wniosek za chybiony „albowiem w ocenie Sądu okoliczności, które miałyby być udowodnione zostały już przeprowadzone w toku przedmiotowego postępowania w tym również z inicjatywy samego obwinionego albowiem on sam przedłożył do akt zdjęcia z miejsca zdarzenia co do których świadek Wiktor Tota się wypowiadał”.

W dniu 25 maja 2015r. obwiniony poszedłem do Sekretariatu Wydziału, aby uzyskać   kserokopię protokołu rozprawy z dnia 22 maja. Napisał odpowiedni wniosek i opłacił należną kwotę. Gdy wrócił do sekretariatu protokół był już skserowany i zapakowany w kopertę. Po wyjściu z sekretariatu otworzył kopertę i zobaczył, że na protokole nie ma podpisów Sędziego ani protokolantki. Wrócił do Sądu aby wyjaśnić tę kwestię. Pani z sekretariatu powiedziała: „po co tu Panu jakieś podpisy jak to jest tylko do Pana wiadomości”. Obwiniony zwróciłem jej uwagę na fakt, że przepisy wyraźnie mówią, że protokół rozprawy podpisuje się niezwłocznie po jej zakończeniu. Pani protokolantka nie wyjaśniła mu dlaczego podpisy nie zostały złożone, podniesionym tonem powtarzała w kółko „a na co to Panu”. Wówczas zażądał poświadczenia zgodności z oryginałem.  Sekretarka uważała to za zbędne i również nie chciała tego uczynić. Dopiero w wyniku po  nieustępliwości obwinionego otrzymał on pieczątkę Sądową z poświadczeniem zgodności z oryginałem.

Skan niepodpisanego protokołu jest w posiadaniu Redakcji, jednakże plik jest zapisany w PDF i nie mieści się na stronie. Nie wiadomo też, czy niepodpisany protokół nie został podmieniony.

wyrok

W dniu 28 maja sędzia Joanna Matuszewska-Potocka ogłosiła wyrok w sprawie Patryka.

Sąd uniewinnił Patryka od zarzutu nie zastosowania się do znaku drogowego „B-2″ „zakaz wjazdu, gdyż znaj drogowy „B-2″ został  ustawiony przez nieuprawniony podmiot (czyli nielegalnie).

Sąd uznał Patryka za winnego tego, że w dniu 6 sierpnia 2014 r. prowadząc pojazd na ul Surzyńskiego jechał bez zapiętych pasów bezpieczeństwa i za ten czyn ukarał go grzywną w wysokości 300 zł (+130 zł kosztów).

W opinii Sądu Rejonowego w Kościanie „w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie budziło wątpliwości, że obwiniony Patryk T. w dniu 6 sierpnia 2014 r. o godz. 18.00 wjeżdżając na teren Komendy Powiatowej Policji naruszył przepisy ruchu drogowego w ten sposób, że jadąc jako kierujący samochodem marki Opel Corsa nie korzystał z pasa bezpieczeństwa czym naruszył przepis art. 97 kw.”

W uzasadnieniu wyroku z dnia 28 maja 2015 r. Sąd Rejonowy stwierdził:

„Sąd uznał wyjaśnienia za prawdziwe jedynie w części. Odmówił im wiary w zakresie w jakim obwiniony twierdził, iż poruszając się ulica Surzyńskiego miał zapięte pasy bezpieczeństwa (…). W ocenie Sądu odmienne wyjaśnienia obwinionego w tym zakresie były całkowicie gołosłowne i stanowiły jedynie przyjętą przez niego linię obrony.

Podanej przez obwinionego linii obrony nie potwierdza przesłuchany w charakterze świadka funkcjonariusz Policji Wiktor Tota, który znajdował się na parkingu w czasie, w którym wjeżdżał na niego obwiniony.  Nadto do do odmiennych wniosków doprowadziła Sąd ocena całokształtu okoliczności ustalonych w niniejszej sprawie. Świadek Wiktor Tota w sposób obszerny i szczegółowy opisał w jaki sposób zachowywał się obwiniony wjeżdżając na teren parkingu, a także wcześniej, kiedy to poruszał się jeszcze ulicą Surzyńskiego. Jak wynika z relacji tego świadka w momencie, w którym obwiniony wjeżdżał na teren parkingu znajdował się on w pojeździe zaledwie kilka metrów od wjazdu na parking. Miejsce to zaznaczone zostało dokładnie przez tego świadka na zdjęciu umieszczonym na karcie 33. Niewątpliwie świadek ten miał doskonałą widoczność na cały wjazd na parking. Poza tym świadek przygotowywał się do wyjazdu z parkingu i dokładnie obserwował teren wjazdu. Co więcej świadek ten, jak sam podał, widział obwinionego, kiedy ten poruszał się ulicą Surzyńskiego jeszcze zanim obwiniony skręcił na teren Komendy Powiatowej Policji w Kościanie”.

Zamiast zakończenia

1) Komendant Powiatowy Policji w Kościanie nie poniósł żadnej odpowiedzialności za wykroczenie z art 85 kw (samowolne ustawienie znaku „B-2″ „zakaz wjazdu”) – chociaż popełnienie przez niego tego czynu zostało udowodnione. Komenda Powiatowa Policji w Pile, która prowadziła czynności w tej sprawie postępowanie umorzyła z powodu przedawnienia karalności czynu.

2) Sierżant Wiktor Tota, który w dniu 8 sierpnia 2014 r. (w czasie gdy dokonywał kontroli Patryka) popełnił wykroczenie z art. 97 kw parkując swój radiowóz na zakazie zatrzymywania się i postoju – został jedynie pouczony za swoje wykroczenie;

3) Ani sierżant Tota ani autorzy wniosku o ukaranie nie ponieśli odpowiedzialności za fałszywe oskarżenie Patryka za czyn polegający na niezastosowaniu się do znaku „B-2″

4) Nikt nawet nie próbował ustalić ilu ludzi zostało bezprawnie „upolowanych” przez sierżanta Totę i innych funkcjonariuszy KPP w Kościanie na wjeździe pod nielegalny zakaz wjazdu.

5) Sąd Rejonowy w Kościanie oparł skazujący wyrok tylko i wyłącznie na zeznaniu świadka Wiktora Toty, które jednocześnie okazały się zupełnie niewiarygodne w zakresie zarzutu niezastosowania się do znaku „B-2″. Sąd nie wziął też pod uwagę, że sierżant Tota ma lekceważący stosunek do obwiązującego prawa i nie stosuje się do znaku „zakaz zatrzymywania”.

6) Jest rzeczą oburzającą, ze sędzia Joanna Matuszewska-Potocka – bez żadnego powodu – nazwała uczestników procesu „ciołkami”.

Wyrok Sądu Rejonowego w Kościanie jest prawomocny w tym zakresie, w jakim Sąd uniewinnił obwinionego od zarzutu niezastosowania się do znaku „B-2″. W pozostałym zakresie wyrok został zaskarżony apelacją obwinionego. Posiedzenie Sądu Okręgowego w Poznaniu w przedmiocie rozpatrzenia tej apelacji wyznaczono na dzień 7 października 2015 godz. 9.30 (sala 210) r. Przedstawiciele SPnD oraz przedstawiciele mediów będą na rozprawie. Pojawią się także na ogłoszeniu wyroku, który zapewne będzie ogłoszony w innym terminie. Przebieg rozprawy będzie nagrany i zostanie opublikowany. W najbliższych dniach zostaną także opublikowane na YouTubie obszerne fragmenty rozpraw, które odbyły się przed Sądem Rejonowym w Kościanie.

Informacja o publikacji nagrań pojawi się na niniejszej stronie – poniżej.

Opublikowano Bezstronność sądu, Postępowanie przed sądem, Protokoły rozpraw, Sądownictwo, Znaki drogowe | 18 komentarzy

Wyrok bez czytania akt? Wszystko na to wskazuje…

Artur Mezglewski

Znaczna część sędziów sądów okręgowych (ok. 50%), którzy rozpatrują apelacje  od wyroków w sprawach o wykroczenia, w ogóle nie czyta akt sprawy przed wydaniem wyroku. Sędziowie ci na rozprawy apelacyjne zwykle przeznaczają 5 lub 10 minut czasu. Jeśli obwiniony nie stawia się na rozprawę – „od ręki” utrzymują w mocy wyroki skazujące zasądzone w I instancji. Jeśli natomiast strona stawia się na rozprawę, sędzia okręgowy daje mu się zwykle wypowiedzieć, a następnie odracza ogłoszenie wyroku o kilka dni – dobitnie pouczając, że stawiennictwo na ogłoszeniu wyroku nie jest obowiązkowe. W czasie ogłoszeniu wyroku zwykle nie ma już nikogo na sali i można spokojnie, bez skrępowania człowieka skazać. Jeśli przypadkiem skazany wniesie o uzasadnienie wyroku, to uzasadnienie napisze sekretarz, asystent, albo jakiś student…

Oto przygnębiający obraz polskiego sądownictwa w sprawach karnych. Poniżej publikujemy sprawozdanie z jednej z takich spraw, która rozpatrywana była przez Sąd Okręgowy w Lublinie.

 Raport z monitoringu Sądu Okręgowego w Lublinie

 1. Metryka sprawy

1 Sygnatura sprawy: XI Ka 8101/15.
2. Postępowanie: sprawa o wykroczenie – postępowanie przed sądem II instancji.
3. Zarzut: niepodporządkowanie się ograniczeniu prędkości (art. 92a k.w.).
5. Skład orzekający: SSA Tamara Pawlak.

2. Przyczyny objęcia sprawy monitoringiem SPnD

Stowarzyszenie Prawo na Drodze monitorowało niniejszą sprawę jedynie na etapie postępowania odwoławczego i tylko do tego etapu postępowania odnosi się niniejsza ocena. Monitoring prowadzony był na skutek próśb ze strony: Emila Rau, obwinionej oraz dziennikarza Polskiego Radia.

3. Zdarzenie

Kierująca pojazdem osobowym została zatrzymana do kontroli drogowej. Funkcjonariusz policji podszedł do samochodu i stwierdził, że kierująca jechała 84 km/h w obszarze zabudowanym i zaproponował mandat karny. Policjant okazał kierującej przyrząd „Ultralyte” z wyświetlonym wynikiem „84”. Na wyświetlaczu, poniżej cyfry „84” pojawiały się cyfry „1:40″, „1:41″ itd. – co oznacza, że wyświetlony pomiar wykonany został ponad półtorej minuty przed zatrzymaniem obwinionej.

Obwiniona odmówiła przyjęcia mandatu, gdyż nie miała wątpliwości, że okazany jej wynik pomiaru nie dotyczył jej pojazdu. Była też przekonana, że prowadzony przez nią pojazd jechał z prędkością niższą niż 50 km/h. „Szybciej na pewno nie, gdyż przy panującej wówczas pogodzie (śnieg z deszczem) jazda z większa prędkością byłaby głupotą”. Oprócz tego kierująca została ostrzeżona systemem Yanosik około kilometr wcześniej o kontroli drogowej.

Jej wersję zdarzenia potwierdził świadek – pasażer pojazdu. Zeznał on, że popatrzył wówczas na prędkościomierz i zdziwił się, czemu policjant ich zatrzymuje, skoro jadą tak wolno, ok. 46 km/h.

4. Postępowanie przed sądem I instancji

Postępowanie sądowe na etapie I instancji prowadził Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej – VII Wydział Karny. W przewodzie sądowym ograniczono się jedynie do przesłuchania świadków: dwóch policjantów oraz pasażera pojazdu obwinionej. Okazało się, że urządzenie, którym dokonano rzekomego pomiaru nie było wyposażone w funkcję rejestrowania pomiarów – w aktach sprawy brak zatem dokumentu potwierdzającego wykonanie pomiaru. Sąd nie przeprowadził z urzędu żadnych dowodów materialnych. Oddalił też (bez protokołowania) wszystkie wnioski dowodowe składane na rozprawie przez obwinioną – w tym wniosek o powołanie biegłego. Sprawa zakończyła się wyrokiem skazującym.

 5. Kwestie organizacyjne
a)      Terminowość
Rozprawę  odwoławczą wyznaczono na dzień  28 sierpnia 2015 r. na godz. 13:10. Na rozprawę przewidziano 10 minut czasu. Faktycznie rozprawa rozpoczęła się z 10. minutowym opóźnieniem, gdyż Skład Orzekającym przyszedł do sali rozpraw spóźniony (cała wokanda zaczęła się z opóźnieniem). Przewodnicząca nie wyjaśniła oczekującym przyczyn swojego spóźnienia. Rozprawa w dniu 4 września rozpoczęła się punktualnie.

Budynek Sądu Rejonowego w Lublinie, w którym mieści się XI Wydział Odwoławczy Sądu Okręgowego. Sędzia Tamara Pawlak orzeka w prawym skrzydle na I piętrze w sali nr XIII (zwykle w piątki po południu).

b)      Warunki lokalowe
Sala rozpraw nr XIII jest średniej wielkości. Są w niej wydzielone miejsca dla stron oraz odpowiednia ilość miejsca w ławkach dla publiczności.

c)      Realizacja zasady jawności postępowania, uczestnicy postępowania
Rozprawa odbyła się jawnie.  Na rozprawę w dniu 28 sierpnia 2015 r. stawiła się obwiniona. Oskarżyciel nie stawił się. W rozprawie – na prawach publiczności – uczestniczyli obserwatorzy z ramienia Stowarzyszenia Prawo na Drodze. Nie utrudniano publiczności uczestnictwa w rozprawie.

 5. Przebieg rozprawy odwoławczej
Przewodnicząca pouczyła obwinioną o możliwości złożenia wniosku o wyznaczenie obrońcy z urzędu. Obwiniona oświadczyła, że takiego wniosku nie składa. Następnie Przewodnicząca zapytała obwinioną co ma do powiedzenia w sprawie. Obwiniona w 10. minutowym wystąpieniu podtrzymała swoją apelację oraz podniosła szereg zarzutów dotyczących postępowania przed Sądem I Instancji, a w szczególności to, że:

- Sąd I instancji nie dopuszczał ją do słowa oraz nie protokołował wniosków dowodowych składanych przez obwinioną ustnie, na rozprawie;

- Sąd I instancji nie wyznaczył biegłego z zakresu pomiarów prędkości metodami radarowymi i laserowymi, pomimo tego, iż policjant dokonujący pomiaru prędkości zeznał, iż nie posiada umiejętności kalibrowania urządzenia, a zatem nie posiadał umiejętności dokonywania prawidłowych pomiarów – co wskazywało by, że pomiar mógł być nieprawidłowy.

- Sąd I instancji nie przeprowadził oględzin miejsca zdarzenia, pomimo, iż pomiar dokonywany był pod linią wysokiego napięcia – co jest niedopuszczalne i niezgodne z instrukcją pracy urządzenia, gdyż pole elektromagnetyczne emitowane przez tego rodzaju linię przesyłową zakłóca działanie urządzenia pomiarowego.

Po wystąpieniu obwinionej Sąd zamknął przewód i zarządził, że wyrok zostanie ogłoszony w dniu 4 września 2015 .r o godzinie 14.00. Przewodnicząca dobitnie pouczyła obwinioną, że na ogłoszenie wyroku nie musi się stawiać.

6. Ogłoszenie wyroku

Ogłoszenie wyroku nastąpiło w wyznaczonym czasie – bez opóźnienia. W czasie ogłoszenia wyroku na sali sądowej był obecny jednie przedstawiciel Stowarzyszenia Prawo na Drodze. Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok I instancji.

7. Uzasadnienie wyroku

Przewodnicząca nie potrafiła ukryć swego zdeprymowana widząc, że na sali rozpraw – w czasie ogłoszenia wyroku – pojawiła się jakaś obca osoba. W trakcie ogłaszania wyroku Sędzia nerwowo szukała czegoś w aktach – tak jakby chciała w nich znaleźć jakąś „ściągę”. Jednak nic nie znalazła i oświadczyła: „ponieważ na ogłoszeniu wyroku nie stawiła się strona, uzasadnienie będzie krótkie”. Następnie wydusiła z siebie jedno ogólnikowe zdanie: „sąd uznał zarzuty podniesione w apelacji za całkowicie bezzasadne”.

Przewodnicząca ani jednym słowem nie odniosła się o zarzutów podniesionych w apelacji. Nie odniosła się również ani jednym słowem do argumentów obwinionej, które podniesione zostały na rozprawie w dniu 28 sierpnia 2015 r.

8. Zgodność protokołów z przebiegiem rozprawy
Sąd Okręgowy w czasie rozprawy, która odbyła się w dniu 28 sierpnia 2015 r. nie zanotował w protokole rozprawy ani jednego słowa, jakie padło z ust obwinionej. Natomiast treści protokołu, jaki ewentualnie został wytworzony już po rozprawie – nie badano.

9. Ocena merytoryczna

W toku postępowania sądowego realizowane są trzy funkcje:  obrony, oskarżania oraz rozstrzygania. Funkcję obrony w niniejszej sprawie realizowała obwiniona samodzielnie – bez adwokata. Funkcji oskarżania nie realizował nikt, gdyż oskarżyciel nie uczestniczył w rozprawie. Być może wiedział o tym, że funkcję tę doskonale zrealizuje za niego Sąd…

Z kolei funkcja rozstrzygania polega na sprawowaniu kierownictwa materialnego i formalnego przez organ prowadzący postępowanie sądowe. Kierownictwo materialne polega na dążeniu, aby wyjaśnione zostały wszystkie okoliczności sprawy. Zważywszy, że sprawa rozpatrywana była na etapie odwoławczym, zadanie Sądu polegało również (i przede wszystkim) na zbadaniu, czy Skład Orzekający I Instancji wnikliwie rozpatrzył wszystkie okoliczności sprawy.

W niniejszej sprawie Sąd nie wywiązał się w najmniejszym stopniu z powyższych obowiązków. Przewodnicząca – tak w czasie rozprawy, jak i podczas ogłaszania wyroku – ani jednym słowem nie odniosła się do zarzutów podniesionych w środku zaskarżenia. Nie odniosła się również do zarzutów podnoszonych przez obwinioną w czasie rozprawy.  Przewodnicząca nie wykonała też w sposób zadowalający obowiązków wynikających z wykonywania funkcji kierownictwa formalnego, gdyż nie zaprotokołowała wniosków i zarzutów składanych przez obwinioną.

Wszystko wskazuje więc na to, że sędzia Tamara Pawlak prowadziła ninieniejszą sprawę oraz wydała rozstrzygnięcie, chociaż nie przeczytała akt sprawy. Przy stole prezydialnym mógł zatem – zamiast niej – siedzieć jakiś emerytowany portier z fabryki nakrętek . Skutek i poziom postępowania był by taki sam – choć z tą korzyścią dla społeczeństwa, że emerytowany portier nie pobierał by wynagrodzenia w kwocie ponad 15 tysięcy zł miesięcznie.

Obserwator SPnD zauważył, że w dniu 4 września 2015 r. sędzia Tamara Pawlak miała do rozpatrzenia jedynie trzy drobne sprawy z zakresu prawa wykroczeń. Przeznaczyła na ich rozpatrzenie w sumie 30 minut. Była to – prawdopodobnie – jedyna wokanda w tym tygodniu. Sędzie Tamara Pawlak nie może więc narzekać na zbytnie obciążenie w pracy – tym bardziej, że projekty wyroków i innych orzeczeń prawdopodobnie przygotowują jej sekretarze. Ona je tylko musi podpisać i odczytać…

W monitorowanym postępowaniu naruszono niemal wszystkie możliwe zasady postępowania. Sąd nie wyraził najmniejszej ochoty dotarcia do prawdy materialnej. Postępowaniu prowadzone było w sposób nietransparentny – nie znamy bowiem motywów, jakimi kierował się Sąd wydając orzeczenie. Wydaje się, że Sąd „miał w głowie” wyrok skazujący (utrzymujący w mocy), zanim strona przekroczyła próg sali rozpraw – i stąd ten całkowity brak zainteresowania tym, co strona mówi. Naruszona została zatem zasada obiektywizmu. Sąd odroczył wyrokowanie na inny termin, licząc na to, że obwiniona nie pofatyguje się do drugi raz do Lublina z odległej Warszawy. I tak też się stało.

Sędzia Tamara Pawlak poprzez takie postępowanie wyrządza naszej Ojczyźnie i żyjącemu w niej społeczeństwu największą krzywdę z możliwych. Nikt bowiem nie psuje państwa bardziej niż sędziowie, którzy zabijają w ludziach nadzieję na sprawiedliwie rozsądzenie ich spraw. Sędzia Tamara Pawlak była ostatnią instancją, do której zwróciła się obywatelka z wnioskiem (apelacją) o sprawiedliwe i obiektywne osądzenie sprawy.

Sędzię Tamarę Pawlak trudno nawet porównywać do sędziów czasów stalinowskich. Tamci sędziowie wydawali bowiem krzywdzące wyroki pod presją i nieraz w sytuacji szantażu. Bali się swoje życie i życie najbliższych. Sędzi Tamarze Pawlak nikt utrudniania sprawiedliwego sprawowania sądów…

 10. Realizacja prawa do obrony

Obwiniona została praktycznie pozbawiona prawa do obrony. Jej zasadne wnioski nie zostały rozpatrzone, a nawet nie zostały zaprotokołowane przez Sąd.

11. Ocena bezstronności Sądu

Sąd nie rozpatrzył, nie odniósł się, a nawet nie protokołował wniosków obwinionej. Pomimo tego wydał wyrok skazujący. Wnioski nasuwają się same…

 12. Kultura prowadzenia sprawy

Sędzia wypowiadał się głosem miłym i ciepłym (zawsze mówiłem, że by na takich ludzi uważać). Można zatem powiedzieć, że Sąd skazał obwinioną z kulturą. Ocenę za kulturę obniża fakt, że Sędzie nie wyjaśniła przyczyn swojego spóźnienia. Pewien wpływ na obniżenie oceny za kulturę ma też odstąpienie od protokołowania wniosków obwinionej – jest to bowiem wyraz lekceważenia drugiego człowieka

13. Ocena końcowa (skala 0-10)

Sędzia Tamara Pawlak:
merytoryczność – 0
bezstronność – 0
kultura prowadzenia sprawy – 4

Opublikowano Laserowe mierniki prędkości, Monitoring sądów powszechnych, Uncategorized | 10 komentarzy

Para – buch! Iskra? W ruch!

Piotr Jakubiak

Co zrobić, kiedy „góra” pragnie wyników do statystyk, skarbnik potrzebuje wpływów do budżetu, a wykonawcy powinni stawiane zadanie zrealizować łatwo i przyjemnie? Wtedy znajduje się urządzenie, które mierzy według własnego widzimisię, zaprzyjaźnione krasnoludki w urzędzie odpowiedzialnym za legalizację przysłaniają niewygodne fragmenty przepisów, jakie miernik powinien spełniać, wydaje się glejt dopuszczający bubla do użytku i gotowe.

Ale co w przypadku, kiedy znajdą się niepokorni, i przesłonięte fragmenty wyciągną na światło dzienne? Wtedy sztab się naradza, wzywa szamana w postaci Laboratorium Urzą­dzeń Elektronicznych, przeprowadza „niezależny” test, którego wynik – jakby to powiedział gospodarz Stanisław Anioł – zamawiający z góry akceptuje, oczywiście pod warunkiem, że będzie zgodny z jego oczekiwaniami …..

  1. Wilgotność

Każdy, kto ukończył choćby podstawówkę wie, że H2O występuje w trzech podstawo­wych stanach skupienia, jednym z nich jest postać gazowa, czyli para. Jest ona wszechobec­na, a jej zawartość w powietrzu atmosferycznym określa wskaźnik wilgotności względnej. Wiemy też, jak szkodliwe działanie ma woda na powszechnie stosowane obecnie urządzenia elektronicz­ne – sporej części z nas przydarzyło się już zapewne zalanie telefonu komórkowego i na sku­tek tego jego nieodwracalne uszkodzenie. Dlatego nie spotykamy nikogo, kto wnosiłby radio czy smartfona do sauny parowej, a instrukcje obsługi zakupionego sprzętu RTV przestrzegają, że po wniesieniu do pomieszczenia nowego nabytku z zimnego środowiska, należy odczekać przynajmniej kilkadziesiąt minut w celu uniknięcia ryzyka awarii spowodowanego kondensa­cją pary wodnej na podzespołach elektronicznych – czyli zjawiska, które obserwujemy np. na okularach, kiedy w zimowy dzień wejdziemy z zewnątrz do domu.

  1. Wymagania klimatyczne dla mierników prędkości

Wszystkie obecnie stosowane przez polską policję radary, które służą do pomiaru pręd­kości, są urządzeniami elektronicznymi. Ze względu na specyfikę swojej pracy, powinny one zapewniać swoją konstrukcją odporność na zmienne, często - w krótkim okresie czasu wręcz diametralnie różne warunki środowiskowe. W § 21 Rozporządzeniem Ministra GPiPS z dnia 20.01.2004 w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, określono następujące warunki odniesienia dla ich użytkowania: zakres temperatury pracy jako co najmniej od 0 °C do +50 °C oraz wilgot­ność względna powietrza w zakresie od 20 % do 95 %. W punkcie 3.3 polskiej instrukcji ob­sługi Iskry-1 stwierdza się, że wartość wilgotności względnej dla radaru nie może przekroczyć 90%. Co więcej, w oryginalnej, rosyjskiej instrukcji obsługi, parametr wilgotności względnej jest określony jako „do 90% bez kondensacji wilgotności”. Zatem zapisy instrukcji stoją w jawnej sprzeczności z ww. rozporządzeniem. Nie przeszkodziło to jednak Głównemu Urzędo­wi Miar do poświadczenia w dokumentach legalizacyjnych, że Iskra-1, zgodnie z wy­mogami polskiego prawa, i wbrew parametrom określonym przez producenta, jest odporna na wilgotność względną do 95%.

  1. Realia pomiarów

Radar Iskra-1, mimo dowiedzenia wysokiej zawodności w rzetelności pomiarów oraz sze­regu poświadczeń nieprawdy w procesie legalizacji, jest nadal używany na polskich drogach. Co więcej, policja zdaje się już w ogóle nie przejmować zapisami samej instrukcji. Bo skoro producent urządzenia dopuszcza jego eksploatację dla wilgotności względnej maksymal­nie do 90%, a parametr ten w polskich warunkach klimatycznych jest bardzo często przekra­czany (szczególnie w okresach jesiennym i zimowym), to wydaje się oczywiste, że na wyposa­żeniu policji powinny znaleźć się higrometry, które pozwolą stwierdzić, czy w danym miejscu i czasie warunki klimatyczne nie przekraczają dopuszczalnych dla radaru zakresów (ogólne dane IMGW nie są miarodajne, bo często występują punktowe zjawiska mikroklimatyczne, wywołane przez lokalne warunki hydrologiczne). Pojawiły się wyroki uniewinniające, gdzie podstawą do ich wydania był fakt, ze w miejscu pomiaru wilgotność powietrza przekraczała dopuszczoną przez producenta wartość (m.in. sprawa Tomasza Motylińskiego przed SO w Poznaniu). Dlatego Stowarzyszenie zwróciło się do Biura Ruchu Drogowego KGP z zapyta­niem, czy na wyposażeniu policjantów dokonujących pomiarów znajdują się higrometry.

  1. Policyjne czary mary czyli zanik negatywnego wpływu pary

Uniewinniające wyroki wprowadziły niepokój w odpowiednich kręgach, bo nie dość, że zaczęto głośno podnosić kolejny z wielu argumentów wskazujących, że Iskra nie spełnia wymogów prawnych i nie powinna dostać w ogóle zatwierdzenia typu, to jeszcze sądy oddalały zarzuty wobec obywa­teli i skarb państwa zamiast wpływów miał wydatki. Taka sytuacja nie mogła długo trwać, dlatego w 2013 roku importer ruskiego bubla, firma Videoradar z Puszczykowa, zlecił Labora­torium Urządzeń Elektronicznych przeprowadzenie „niezależnego” testu odporności Iskry na wilgotność. Żeby test był jak najbardziej obiektywny, zleceniodawca dostarczył swój emiter sygnału testowego IS-24/2 oraz określił, w jaki sposób badanie ma zostać przeprowadzone.

Laboratorium Urządzeń Elektronicznych jest częścią Instytutu Logistyki i Magazyno­wania w Poznaniu. Czym się zajmuje? Jak można przeczytać na ich stronie internetowej, obsza­rem działalności jest przeprowadzanie kompleksowych badań kompatybilności elektroma­gnetycznej (EMC) urządzeń elektronicznych oraz badań bezpieczeństwa ich użytkowania (LVD). Oprócz badań ILiM zajmuje się między innymi zarządzeniem wykorzystywania przez firmy ko­dów kreskowych, projektowaniem etykiet logistycznych czy optymalizacją procesów produk­cyjnych w przedsiębiorstwach.

LUE ochoczo zabrało się do pracy i 18 XII 2013 r. przeprowadziło badanie nr SB-15/2013, którego wynik – jak można było się spodziewać – wykazał, że Iskra praktycznie może pracować nawet w warunkach przesycenia środowiska parą wodną. Na jego podstawie policja w odpowiedzi na zapytanie SPnD stwierdziła, że wyposażenie patroli drogówki w hi­grometry jest zbyteczne, bo rosyjski radar może mierzyć w każdych warunkach wilgotności – nawet WBREW wskazaniom instrukcji obsługi producenta urządzenia!

  1. Co i jak zbadało Laboratorium Urządzeń Elektronicznych?

Jak wynika z protokołu ekspertyzy SB-15/2013, badaniu został poddany miernik Iskra-1 nr seryjny 1706/2013, dostarczony przez zleceniodawcę badania. W protokole nie ma żadnej informacji, czy urządzenie miało plomby homologacyjne, czy budowa nie wskazywała na dokonanie jakiś zmian mogących wpłynąć na wynik badania, czyli czy konstrukcja mierni­ka nie odbiegała od tej, dla której GUM wydał zatwierdzenie typu. Co więcej, laboratorium podaje, że badanie spełniało warunki normy PN-EN 60950-1, która jest wydana dla urządzeń techniki informatycznej i elektrycznych urządzeń techniki biurowej, czyli np. laptopa, skanera czy maszyny do pisania, ale nie dla radarowych urządzeń pomiarowych!

Im dalej zagłębić się w wynik badań, tym więcej wskazań, że badania LUE i GUM są tyle samo warte i wiarygodne. Zgodnie z § 34.2.1) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 9 listopada 2007 r. w sprawie badań wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej urządzeń pomiarowych, podczas badań klimatycznych należy wyznaczyć tzw. wartość błę­dów wskazań. Metodę takiego badania określa § 34 ww. aktu prawnego, jako dokonanie co naj­mniej 500 pomiarów w różnych zakresach prędkości mierzonych przez urządzenie – LUE odnotowało, że przeprowadzono JEDNO badanie dla JEDNEJ prędkości. Emiter sygnału kontrol­nego umieszczono parę centymetrów przed radarem, choć instrukcja zakazuje „strzelania” z odległości mniejszej niż 10 metrów, za emiterem na zdjęciach widoczne są same duże, meta­lowe konstrukcje, a podczas badań pomiarów dokonano „videoradarem” (???). No cóż, wi­docznie takie były właśnie „wymagania własne zleceniodawcy”.

Telewizja właśnie podaje, że w gminie Koniecpol odprawiane są msze w intencji po­jawienia się opadów, bo od miesięcy panuje katastrofalna susza. Włodarzom gminy pole­cam wizytę w BRD KGP – tam leją wodę na potęgę, która ich elektronice nie szkodzi, mają na to badania, może się podzielą?

Opublikowano Informacja publiczna, Iskra-1, Policja, Stowarzyszenie Prawo na Drodze | Otagowano , , , , , | 15 komentarzy