Denuncjacja członka rodziny jest nieetyczna

Właściciel pojazdu, nie będzie już musiał denuncjować swoich najbliższych (w tym współmałżonka), którzy są podejrzani o popełnienie wykroczenia w ruchu drogowym. Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy nowelizującej  procedurę karną, który wpłynął właśnie do Sejmu.

Poniżej wklejam tekst, który został opublikowany w kwietniu 2016 r., a który stanowi krytykę przepisów aktualnie obowiązujących.

Tekst opublikowany w: Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych. Teoria i praktyka, red. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, Olsztyn 2016.

Opublikowano Wskazanie kierującego (art. 96 par. 3 kw) | 1 komentarz

Jutro w Łomży rozprawa apelacyjna od wyroku „Zambrowskiej Ośmiornicy”

W środę o godz. 11.00 (sala nr 3)  Sąd Okręgowy w Łomży rozpatrzy apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Zambrowie w bulwersującej sprawie, w której orzekały dwie sędziny podlegające wyłączeniu. Do rozpatrzenia sprawy wyznaczony został Sędzia Janusz Tańcula.

Trochę martwimy tym, że Sędzia Janusz Tańcula został wyznaczony równocześnie do trzech spraw, które zaczynają się o godz. 11.00. Ponadto orzeka jeszcze w sprawie wyznaczonej na godz. 10.50 oraz w sprawie  wyznaczonej na godz. 11.30. Mamy nadzieję, że to jakaś pomyłka i Sędzia nie będzie musiał się trilokować.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Łomży, aby – kto może –  przyszedł na rozprawę. Im więcej ludzi na sali, tym praca sędziego solidniejsza. Ta zasada sprawdza się zawsze.

Osoby, które przybędą na rozprawę otrzymają na pamiątkę tę książkę – z autografami jej redaktorów: Ruch drogowy 001

Linki do artykułów na temat sprawy II Ka 162/16:

Zambrów – czyli u Pana Boga za piecem

Świątynia bogini zemsty

Niezawiśli i stronniczy

 

Opublikowano Bezstronność sądu, Postępowanie przed sądem, Zatrzymanie prawa jazdy | 2 komentarzy

Nielegalna strefa płatnego parkowania w Dębcu Nowym

Opublikowano Strefa płatnego parkowania | 5 komentarzy

Stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Po roku okazało się, że jest niewinny

Artur Mezglewski

Typowy przypadek: nieprzeszkolony policjant, który nigdy nie widział na własne oczy instrukcji obsługi urządzenia pomiarowego, nie znający warunków prawnych użytkowania rosyjskiego urządzenia na obszarze Rzeczypospolitej, nie mający żadnej wiedzy w zakresie przepisów metrologicznych, wykonuje pomiar prędkości miernikiem prędkości typu Iskra-1, a wiec urządzeniem wysoce niewiarygodnym, które nie wiadomo co mierzy.

Takich przypadków jest dziesiątki tysięcy. Jesteśmy małym Stowarzyszeniem, grupką ludzi i nie jesteśmy w stanie ujawnić wszystkich nieprawidłowości w działaniach Polskiej Policji, ale ten pojedynczy przypadek przypilnowaliśmy dokładnie. Niech ludzie wiedzą, jak wiarygodna jest Policja. Dla Policji liczy się efekt, czyli tysiące zatrzymanych praw każdy. Za to są premie, podwyżki i awanse. Nikt nie rozlicza policjantów z uczciwości i profesjonalnego działania. Za czasów PiS ten problem –  niestety – się pogłębia.

 

1. Zdarzenie

Zdarzenie miało miejsce w dniu 2  lipca 2015 r. w miejscowości Boleszkowice (Zachodniopomorskie) – na obszarze zabudowanym z ograniczeniem prędkości do 40 km/h.

Wjazd do Boleszkowic od strony Chwarszczan

Patrol Policji z Dębna, wyposażony w miernik prędkości Iskra-1, stał w odległości 380 metrów od tablicy oznaczającej początek miejscowości. Co ciekawe, Policja stała na otwartej przestrzeni. Każdy kierowca nadjeżdżający od strony Chwarszczan – zanim wjechał w obszar zabudowany – musiał dostrzec stojący w oddali patrol.

Miejsce, gdzie stał radiowóz

Po prawej stronie miejsce, gdzie stał radiowóz (pod linią energetyczną)

Zdjecie_drogi

Miejsce zdarzenia z lotu ptaka

Pan Daniel  nadjeżdżał samochodem osobowym  właśnie od strony Chwarszczan. Kilka minut wcześniej został ostrzeżony o stojącym patrolu Policji, wiec skrupulatnie pilnował dozwolonej prędkości. Na nic to się nie to zdało. Sierżant Dariusz Kucharski z Komisariatu Policji w Dębnie (KPP Myślibórz) zatrzymał go do kontroli i okazał mu na wyświetlaczu Iskry-1  prędkość 95 km/h.  Owszem, pojazd pana Daniela jechał z taką prędkością, ale na odcinku poprzedzającym znak D-42 – czyli poza obszarem zabudowanym. Być może sierżant Kucharski właśnie wtedy wykonał pomiar – na co zresztą wskazywałby czas od dokonania pomiaru (27 sek.).

W czasie rozmowy, jaka się wywiązała, sierżant Kucharski mocno namawiał pana Daniela, aby ten przyjął mandat 500 złotowy. Sugerował mu też, że gdy sprawa trafi do sądu, to może on zostać ukarany grzywną nawet w wysokości 5 000 zł. Argumentował też, iż „Sąd Rejonowy w Myśliborzu jeszcze się nigdy nie przychylił do wersji kierowcy”…

Komisariat Policji w Dębnie

Komisariat Policji w Dębnie

Pan Daniel mandatu nie przyjął, jednakże na wniosek Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Dębnie utracił prawo jazdy na 3 miesiące.Z-ca komendanta

 

 

 

 

 

2. Rozprawa

Do rozprawy przygotowaliśmy się kilka miesięcy. Wszczęliśmy postępowanie skargowe, postępowanie karne oraz postępowanie sądowoadministracyjne. Ponadto gromadziliśmy dokumentację zdarzenia w trybie informacji publicznej. Wyjaśniliśmy w w sprawie nieprawidłowego pomiaru wszystko, co można było wyjaśnić. Zarząd SPnD zadecydował, że koszty dojazdu adwokata na rozprawy pana Daniela pokryje Stowarzyszenie (odbyły się trzy rozprawy).

Przełomowym momentem postępowania było przesłuchanie policjanta, który wykonał nieprawidłowy pomiar.

Najpierw zajęliśmy się kwestią jego kwalifikacji do obsługi miernika Iskra-1. Policjant przekonywał Sędziego (co widać na filmie), że był kilkakrotnie szkolony w tym zakresie – na szkoleniu podstawowym oraz w centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Po tych zapewnieniach adwokat obwinionego wręczył Sędziemu oficjalne pismo Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, że sierżant Dariusz Kucharski nie został przeszkolony w zakresie obsługi tego urządzenia…

Następnie sprawdziliśmy, czy sierżant Dariusz Kucharski zapoznał się z warunkami posługiwania się urządzeniem Iskra-1, które określone zostały przez Główny Urząd Miar w decyzji zatwierdzenia typu. Okazało się, że sierżant Dariusz Kucharski nawet nie słyszał o jakiejś decyzji zatwierdzenia typu.

W dalszej kolejności postanowiliśmy zweryfikować, czy sierżant Dariusz Kucharski zna przepisy rozporządzenia, dotyczącego mierników prędkości, a w szczególności przepis, który mówi, że urządzenie musi posiadać funkcję identyfikacji pojazdu, którego prędkość jest mierzona.

Sierżant Dariusz Kucharski nie był w stanie wyjaśnić, w jaki sposób Iskra-1 identyfikuje pojazd. Stwierdził, że identyfikacji  dokonał on sam, naocznie…

Na koniec sprawdziliśmy czy sierżant Dariusz Kowalski zna instrukcję obsługi urządzenia. Okazało się, że zapoznał się on jedynie z tzw. „wersją skróconą”, która to wersja jest de facto reklama handlową  firmy, która importowała Iskrę-1. Właściwej wersji instrukcji Iskry (a wiec tej wersji, która stanowiła znajduje się w dokumentacji GUM) – nigdy nie widział.

Po przesłuchaniu świadka adwokat obwinionego odniósł się obszernie do problematyki pomiarów prędkości pod liniami energetycznymi – i udowodnił, że zakłócenia miernika Iskra-1 mogą powodować nie tylko linie wysokiego napięcia, ale także zwykłe linie przesyłowe.

W trakcie przewodu okazało się, że w momencie wykonywania pomiaru policjanci mieli ze sobą włączone telefony komórkowe oraz inne urządzenie emitujące fale elekromagnetyczne.

Oto film przedstawiający fragmenty rozprawy oraz ogłoszenie wyroku:

 

Opublikowano Iskra-1, Stowarzyszenie Prawo na Drodze, Zatrzymanie prawa jazdy | 12 komentarzy

Pierwszy kierowca, któremu zatrzymano prawo jazdy na trzy miesiące wygrał proces karny!! Będzie walczył o odszkodowanie od Państwa.

Obszerny materiał filmowy z rozprawy wraz komentarzem opublikujemy w niedzielę 24 lipca o godz. 18.00.

Będzie bez opóźnień. Materiał jest już gotowy.

Opublikowano , autor: redakcja | 1 komentarz

Metodyka pracy sędziego. Cz.II. Postępowanie dowodowe

Artur Mezglewski

Cóż sądzić o procesie, w którym sędzia oddala pytania kierowane przez obwinionego do policjanta, oddala jego wnioski dowodowe, a uzasadnienie do postanowienia o ich oddaleniu przygotowuje wspólnie z oskarżycielem z Komendy Powiatowej Policji, na niejawnym posiedzeniu?

Cóż sądzić o wyrokach skazujących wydawanych bez przeprowadzenia jakichkolwiek dowodów materialnych – tylko i wyłącznie na podstawie zeznań policjanta – zeznań, które są kwestionowane przez obwinionego?

W niniejszym felietonie dokumentujemy jeden z takich procesów, który prowadzony był przed Sądem Rejonowym w Kościanie. Jego przedmiotem było rzekome wykroczenie przekroczenia dozwolonej prędkości zarejestrowane miernikiem Iskra 1.

 1. Ogólna charakterystyka postępowania dowodowego

Większość postępowań dowodowych w sprawach o wykroczenia ogranicza się do   przeprowadzenia przesłucha obwinionego oraz policjantów. W takich przypadkach wyrok jest zawsze skazujący, gdyż każdy polski sędzia da wiarę policjantom, których zeznania są a`priori szczere, logiczne i konsekwentne, zaś wyjaśnienia obwinionego nigdy nie zasługują na wiarę.

Składanie wyjaśnień, polemika z sądem przez obwinionego w polskim sądzie nie ma zatem żadnego sensu. Szkoda na nią czasu. Żadna logiczna argumentacja nigdy nie zostanie wzięta pod uwagę. Sąd da wiarę tylko temu, co uzasadni wyrok skazujący, a wszystkie inne twierdzenia odrzuci.

Również na niewiele się zda  obwinionemu powoływanie własnych świadków, gdyż zeznania świadków obrony również nie zostaną obdarzone wiarą przez sąd.

Cóż wiec pozostaje obwinionemu?

Pozostaje jeszcze możliwość zadawania pytań policjantom oraz składania wniosków dowodowych. Problem jednak w tym, że sąd pytań obwinionego nie odnotowuje w protokole (chyba, że je uchyla). Zapisuje jedynie same odpowiedzi. Poza tym większość sędziów uchyla wszystkie pytania obwinionego, które mogą policjantowi sprawić trudność, albo mogą obnażyć jego niekompetencję.

Zostały zatem jeszcze wnioski dowodowe: z dokumentów, oględzin, opinii biegłego itp. Jeżeli wnioski są przemyślane, a sędzia je dopuści – pojawia się szansa na sprawiedliwy, rzetelny proces. Jednakże w większości przypadków wnioski dowodowe obwinionego są oddalane przez sądy pod byle jakim pretekstem.

Postępowania dowodowe w sprawach o wykroczenia w co najmniej w 70% przypadków to jedna wielka fikcja rzetelnego procesu sądowego. Przede wszystkim sędziowie nie dyscyplinują oskarżycieli do gromadzenia dowodów materialnych. Jeżeli zatem koronnym dowodem winny jest zeznanie policjanta, to wartość tego dowodu jest tak samo niedoskonała, jak i ten policjant.

2. Specyfika postępowania dowodowego w sprawach o przekroczenie prędkości

Polska policja zakupiła takie urządzenia do pomiarowe, które nie rejestrują pomiaru. Sąd nie ma zatem możliwości zapoznania się z nagraniem, fotografią, bądź wydrukiem pomiaru. W dodatku urządzenia te są wątpliwej jakości. Większość z nich wykonuje pomiar, ale nie identyfikuje pojazdu. Jest więc pomiar, ale nie wiadomo czyj…. W praktyce zatem to policjant „decyduje” komu i ile zmierzył.

Kolejnym problemem jest fakt, że funkcjonariusze nie mają żadnych szkoleń w zakresie obsługi urządzeń pomiarowych, chociaż w sądach (ale też w telewizji) kłamią jak z nut i powołują się na różne szkolenia, których jednak dokładnie nie pamiętają. Kłamią również ich bezpośredni przełożeni, zapewniając, że funkcjonariusze są szkoleni, ale świadectwa ukończenia szkolenia jeszcze żaden nie przedstawił.

Nieprzeszkoleni policjanci wykonują pomiary prędkości niewiarygodnym sprzętem niejednokrotnie w warunkach, w których pomiar nie powinien być wykonywany. Np. bezpośrednio pod linią energetyczną. W przypadku Iskry 1 – dodatkowo – pomiar nie może być wykonywany, jeśli w zasięgu jego działania (czyli w odległości 1 kilometra) porusza się inny pojazd.

Pomimo tylu wątpliwości większość sędziów przyjmuje za dobrą monetę zeznania policjantów, którzy zapewniają w sądzie, że wykonany przez nich pomiar był prawidłowy. Chociaż istnieją możliwości dowodowe, aby przynajmniej uprawdopodobnić jakość takiego pomiaru – większość sędziów woli skazać człowieka bez wiarygodnych dowodów niż poznać – choćby przybliżoną – prawdę o zdarzeniu.

3. Przykład postępowania dowodowego przed Sądem Rejonowym w Kościanie

a) Zdarzenie

1

Miejsce pomiaru

Przedmiot postępowania stanowiło wykroczenia z art. 92a (przekroczenie prędkości), które rzekomo zostało ujawnione przy użyciu miernika typu Iskra 1 (czyli takiego miernika, który nie wiadomo co mierzy). 3Zdarzenie to miało miejsce w dniu 28 października 2015 r. około godziny 7.45 w miejscowości Sierpowo (Wielkopolska). Pomiar wykonany został w warunkach wzmożonego ruchu pojazdów, a operator urządzenia wykonywał pomiar znajdując się bezpośrednio pod linią energetyczną.

b) Rozprawa

4

Miejsce zdarzenia (mapa Google)

Na początku rozprawy obwiniony oświadczył, że nie przyznaje się do winy, odmawia w tym momencie składania wyjaśnień, jak również odmawia udzielania odpowiedzi na pytania Sądu. Następnie swoje zeznania składali policjanci. Po pytaniach Sądu oraz oskarżyciela, przyszła kolej na pytania obwinionego.

Obwiniony zapytał policjanta o wskazanie przez świadka na mapce miejsca, w którym stał radiowóz w czasie dokonywania pomiarów.

Policjant stwierdził, że dla niego mapka jest nieczytelna, jest tutaj pełno dróg i nie można znaleźć omawianego skrzyżowania.

Obwiniony zapytał policjanta:  „czy świadek zna przepisy prawne regulujące kwestię pomiarów prędkości”?

Sąd uchylił powyższe pytanie argumentując, że „świadek nie jest prawnikiem”.

Obwiniony zapytał policjanta: „w jaki sposób konstrukcja urządzenia  Iskra-1 umożliwia świadkowi identyfikacje prowadzonego przez obwinionego pojazdu”?

Sąd uchylił powyższe pytanie argumentując, że „świadek nie jest konstruktorem tego urządzenia”.

Obwiniony zapytał policjanta o zasięg wzroku, tzn z jakiej odległości jest on wstanie dostrzec zdarzenie.

Sąd uchylił powyższe argumentując, że „świadek nie jest optykiem”.

Obwiniony zapytał policjanta: czy w dniu pomiaru jedynie świadek dokonywał pomiaru urządzeniem Iskra?

Sąd uchylił powyższe pytaniem, „gdyż nie ma to znaczenia dla rozstrzygnięcia w sprawie”.

Obwiniony zapytał policjanta: „czy w czasie pomiaru dokonywano wyłączenia urządzenia Iskra”?

Sąd uchylił powyższe pytanie, gdyż „z zeznań świadka wynika, że był to pierwszy pomiar tego dnia”.

Po przesłuchaniach policjantów obwiniony złożył następujące wnioski dowodowe:

 1. Wniosek Dowodowy I:  na mocy art. 167 k.p.k. wnoszę o przesłuchanie w charakterze świadków dwie osoby, które widziały zdarzenie.
 2. Wniosek Dowodowy II:  na mocy art. 167 k.p.k.: wnoszę o zwrócenie się do Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Kościanie w celu uzyskania kopii notatników służbowych funkcjonariuszy
 3.  Wniosek Dowodowy III: na mocy art. 167 k.p.k. wnoszę o zwrócenie się do komendanta Komendy Powiatowej Policji w  Kościanie w celu uzyskania kopii książki pracy urządzenia Iskra I o nr.1487/2011 z dnia kontroli.
 4. Wniosek Dowodowy IV:  na mocy art. 167 k.p.k. wnoszę o zwrócenie się do Głównego Urzędu Miar o przesłanie  zatwierdzenia typu dla urządzenia Iskra I o nr. 1487/2011.
 5.  Wniosek Dowodowy V:  na mocy art. 167 k.p.k. wnoszę o zwrócenie się do komendanta Komendy Powiatowej Policji w  Kościanie w celu uzyskania dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie obsługi  urządzenia ISKRA I przez sierżanta Tomasza Piechowiaka.

Wszystkie wnioski zostały przez obwinionego  pokrótce uzasadnione.

Sąd uwzględnił jedynie wniosek o przesłuchanie świadków (świadkowie zostali przesłuchani na kolejnej rozprawie), zaś pozostałe wnioski Sąd skierował do rozpatrzenia na posiedzeniu niejawnym (w protokole zapisane jest określenie  „w celu rozpatrzenia”, natomiast na rozprawie Sędzia użyła omyłkowo określenia „w celu odrzucenia”).

Jak się okazało, w posiedzeniu niejawnym brał udział także oskarżyciel z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. Tak więc Sędzia Matuszewska-Potocka zamknęła się w sali z policjantem (bez protokolanta) i razem radzili jak uzasadnić  oddalenie wniosków dowodowych obwinionego!…

Oto pełna treść protokołu z tego posiedzenia:

Dnia 11 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Kościanie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Joanna Matuszewska-Potocka

Protokolant: –

po rozpoznaniu w obecności oskarżyciela sprawy przeciwko Patrykowi W. obwinionemu o popełnienie wykroczenia wykroczenia z art. 92a k.w.

z wniosku obwinionego w przedmiocie dowodowych

na podstawie art. 30 § 2 k.p.w. w zw. z art. 170 § 1 pkt. 2 i 3 k.p.k.

p o s t a n  a w i a

oddalić wnioski dowodowe złożone przez obwinionego na rozprawie w dniu 4 marca 2016 r.

Uzasadnienie

W dniu 4 marca 2016 r. obwiniony złożył wnioski dowodowe poprzez zwrócenie się do Komendanta KPP w Kościanie o przesłanie kopii notatników służbowych funkcjonariuszy policji na okoliczność weryfikacji czy zgadzają się one z ich zeznaniami oraz o przesłanie kart pracy przedmiotowego miernika prędkości, aby zweryfikować pomiar, czy pomiar został zanotowany w dzienniku pracy.

Ponadto obwiniony wniósł o zwrócenie się do Głównego Urzędu Miar o nadesłanie kopii decyzji zatwierdzenia typu dla miernika Iskra 1 na okoliczność ustalenia faktu czy takie zatwierdzenie posiada i czy może funkcjonować z innymi urządzeniami.

Obwiniony wniósł również o zwrócenie się do KPP w Kościanie o przesłanie dokumentu świadczącego o odbyciu kursu przez Tomasza Piechowiaka odnośnie zakresu obsługi przedmiotowego radaru.

Wniósł o dołączenie nadto swojego filmu, jak go nazwał „instruktażowego” obrazującego miejsce zdarzenia.

Nie sposób było przychylić się do powyższych wniosków, gdyż w ocenie Sądu są one nieprzydatne albo nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy.

Za chybiony należy uznać wniosek o dołączenie do akt kopii notatników służbowych funkcjonariuszy policji, gdyż po pierwsze Sądowi z urzędu wiadomym jest, że w notatnikach służbowych odnotowuje się tylko najważniejsze dane związane ze zdarzeniem, a nie informacje na podstawie których można złożyć zeznania. Z tych zresztą względów funkcjonariusz Policji sporządza tzw. notatkę służbową, która zawiera szczegółowe informacje odnośnie takiego zdarzenia i jeżeli już to ta notatka może być ewentualną próbą ustalenia takich danych. Notatka taka znajduje się w przedmiotowych aktach. Po drugie Sąd opiera się na zeznaniach świadków złożonych do protokołu zeznań stanowiącymi dowód z dokumentów i z nich to może dokonywać ustaleń faktycznych, natomiast dane zawierane w notatnikach służbowych policjantów takimi źródłami już nie są.

Sąd nie widzi nadto potrzeby o przesłanie kart pracy przedmiotowego miernika prędkości, gdyż wnioskowane okoliczności podlegające weryfikacji Sądu znajdują się już w aktach sprawy.

Sąd oddalił ponadto wniosek dotyczący zwracania się do Głównego Urzędu Miar. W ocenie Sądu do akt dołączono świadectwo legalizacji oraz inne dokumenty dotyczące obsługi tego urządzenia i jest to wyczerpujące dla Sądu w celu dokonania stosownych ustaleń faktycznych w tym zakresie.

W zakresie dołączenia do akt dowodów na ukończenie przez Tomasza Piechowiaka stosownego szkolenia należy uznać, że już treść ego zeznań odnośnie obsługi radaru wskazuje na stosowaną wiedzę świadka w tym zakresie, poza tym nie sposób uznać, aby policjant wykonujący swoje obowiązki nie miał w tym zakresie uzyskanej wiedzy na podstawie szkoleń czy ukończony kursów. Sąd już tylko z urzędu dołączył do akt pismo z KPP w Kościanie z dnia 1 lutego 2016 r. odnośnie wskazania, iż każdy funkcjonariusz policji nabywa uprawnienia zgodnie z przepisem art. 129 ust. 2 pkt 9 – 9a Ustawy Prawa o Ruchu Drogowym  w postaci ukończenia kursu specjalistycznego w zakresie technologii pomiarowej i korzystania z urządzeń radarowych i nie sposób, aby w przypadku Tomasza Piechowiaka jako policjanta wydziału ruchu drogowego nie ukończył on takiego kursu.

Już tylko odnośnie „filmu instruktażowego”  sporządzonego przez obwinionego to z pewnością nie odpowiada on wymaganym standardom procesowym przede wszystkim z tych względów iż nie jest wiadomym w jakich okolicznościach został on wykonany ponadto bezspornym jest, że obwiniony nie będąc technikiem kryminalistycznym nie ma wiedzy w zakresie sporządzenia takich dowodów. W związku z powyższym nie można takiego „filmu instruktażowego” uznać za dowód w sprawie. Nie jest wiadomym też na jaką to konkretnie okoliczność miałby być on dowodem w sprawie.

Mając na uwadze powyższe. należało orzec, jak na wstępie postanowienia.

Joanna Matuszewska-Potocka

W dniu 16 czerwca 2016 r. ogłoszony został wyrok.

Sąd uznał Patryka W. za winnego popełnienia czynu z art. 92a k.w.  i wymierzył mu grzywnę w wysokości 400 zł. Zasądził też od obwinionego koszty postępowania w wysokości 100 zł oraz wymierzył opłatę w wysokości 40 zł.

W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd stwierdził m. in., że:

 • fakt dokonania pomiarów został potwierdzony zeznaniami obu przesłuchanych w sprawie policjantów,
 • zeznania policjantów cechowały się zgodnością i konsekwencją,
 • wyjaśnienia obwinionego sąd ocenił jako całkowicie nieprzydatne i niemerytoryczne dla sprawy,
 • zeznania świadków obrony sąd uznał za nieprzydatne przede wszystkim dlatego, że są to osoby związane z obwinionym.

Oto pełna treść wyroku Sądu Rejonowego w Kościanie z dnia 16 czerwca 2016 r.

Opublikowano Bezstronność sądu, Domniemanie winy, Iskra-1, jawność postępowania, Postępowanie dowodowe, Postępowanie przed sądem | 11 komentarzy

Skuteczna interwencja SPnD w sprawie Strefy Płatnego Parkowania w Lidzbarku (Welskim). Apelujemy o zgłaszanie nieprawidłowości w innych strefach!

Piotr Jakubiak

Samorządy lubią wpływy, nie ma takiej kwoty, której nie potrafiłyby „przerobić”. Dla uzupełnienia gminnego skarbczyka co niektórzy włodarze wykazywali się ponadstandardowa kreatywnością, tworząc np. rozmaite formacje, które pod szczytnymi hasłami służyły tak naprawdę tylko jednemu – generowaniu przychodów.

Jednym z najukochańszych dostawców pieniążków do gminnych czy miejskich kas są kierowcy. Co prawda – dzięki pracy wielu osób, w tym i SPnD – odcięto już główny strumień płynący z przydrożnego fotozbójowania, ale nie było to jedyne źródełko bijące z kieszeni zmotoryzowanych. Wciąż pozostają znaki B-36 i lawety, a przede wszystkim – strefy płatnego parkowania.

Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych samorządy mogą tworzyć strefy płatnego parkowania. Art. 13b ust. 2 tego aktu daje takie oto pełnomocnictwo:

Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.

Często jednak strefy są tworzone w miejscach, gdzie nie występuje czynnik „znacznego deficytu”, chyba że chodzi o deficyt budżetu danej gminy czy miasta.

Aby pobieranie należności było możliwe, niezbędna jest uchwała odpowiedniej rady miasta lub gminy, a następnie odpowiednie oznakowanie strefy i miejsc w niej, które szczegółowo omówiliśmy we wcześniejszym wpisie. Możliwość poboru opłat, zgodnie z art. 13b ust. 1 ww. Ustawy, jest też ograniczona wyłącznie do dni roboczych, w określonych godzinach lub całodobowo.

Prawidłowe oznakowanie stref płatnego parkowania

Niestety, praktycznie każda ze stref, którą w ciągu ostatnich dni objęło monitoringiem SPnD, wykazuje niezgodność oznakowania z obowiązującym stanem prawnym. Nagminne jest oznakowanie wjazdu do strefy tablicą imitującą znak D-44, pobieranie opłat w miejscach niewyznaczonych równocześnie znakami pionowymi i poziomymi, a także drenowanie kieszeni kierowców w dzień wolny od pracy, czyli w soboty. W każdym z przypadków podejmujemy natychmiastową interwencję, wzywając wykonawców uchwał o powołaniu spp do natychmiastowego zaprzestania pobierania opłat do czasu prawidłowego oznakowania strefy lub miejsc postojowych, a rady miejskie czy gminne wzywamy do natychmiastowego usunięcia wad prawnych ustanowionego prawa miejscowego, polegających m.in. na wprowadzeniu obowiązku płacenia za postój w soboty.

Region Pomorsko-Mazurski SPnD w lipcu dokonał już interwencji w sprawie stref w Olsztynie, Działdowie i Lidzbarku (Welskim), gotowe są już też wezwania w sprawie stref w Brodnicy, Nowym Mieście Lubawskim, Lubawie i Elblągu.

Podstawa interwencji w Lidzbarku było oznakowanie strefy tablicami przypominającymi znaki D-44 (nie spełniały prawnych wymogów), pobieranie opłat w miejscach niewyznaczonych, a także w soboty.

W ostatni piątek przedstawiciel SPnD został przyjęty w Urzędzie Miasta Lidzbark przez Zastępcę Burmistrza pana Janusza Bieleckiego, który podziękował SPnD za zgłoszone uwagi. Zostaliśmy poinformowani, że w dn. 14 VII 2016 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku, na której dokonano nowelizacji uchwały o powołaniu Strefy Płatnego Parkowania poprzez usunięcie zapisu o pobieraniu opłat w soboty. Zostały zamówione prawidłowe znaki drogowe D-44, do czasu ich posadowienia zaklejono informacje na funkcjonujących tablicach o pobieraniu opłat w soboty, uzupełnione zostanie oznakowanie poziome i pionowe w miejscach, w których będą pobierane opłaty. Wszystkie te operacje mają zakończy się w lipcu b.r.

Dziękujemy władzom miasta Lidzbark za szybką reakcję i usuwanie zgłoszonych przez SPnD wad. Oczywiście na początku sierpnia dokonamy ponownej wizyty i skontrolujemy, czy wszystkie deklaracje zostały zrealizowane.

Apelujemy do naszych czytelników i sympatyków – zgłaszajcie nam strefy płatnego parkowania, gdzie pobiera się opłaty z naruszeniem prawa. Będziemy podejmować interwencje w Waszym interesie!

Stowarzyszenie Prawo na Drodze zawsze po stronie kierowców!

Opublikowano Monitoring miejski, Organizacja ruchu, Stowarzyszenie Prawo na Drodze, Strefa płatnego parkowania | 7 komentarzy

Metodyka pracy sędziego. Cz. I. Uzasadnienie wyroku I instancji

Stowarzyszenie Prawo na Drodze od kilku lat monitoruje postępowania sądowe na terenie całej Polsce. Obserwowaliśmy setki spraw. Nasza wiedza w przedmiocie oceny poziomu pracy sędziowskiej jest duża (choć nikt nie chce z niej korzystać). Tą wiedzą chcemy dzielić się ze społeczeństwem. W kilku „odcinkach” przedstawimy państwu metodykę pracy przeciętnego polskiego sędziego.

Niniejszy wpis poświęcony jest metodyce pisania uzasadnień wyroków I instancji w wydziałach karnych sądów rejonowych. Będzie to odcinek bardzo krótki, gdyż metodyka przygotowania uzasadnień wyroków I instancji, jaką stosuje dwie trzecie sędziów sądów rejonowych w  wydziałach karnych, jest bardzo prosta. Otóż przeciętny sędzia posiada szablon uzasadnienia wyroku skazującego dla określonego typu sprawy. Do posiadanego szablonu (szablonów) wpisuje odpowiednie dane świadków, właściwe daty, itp. I już jest wyrok przygotowany….

Powyższą metodę pracy stosuje m. in. Sędzia Joanna Nyczka z Sądu Rejonowego w Kościanie. Poniżej publikujemy uzasadnienia dwóch różnych wyroków, wydanych przez tego Sędziego w dwóch różnym sprawach, na dwóch różnych stanach faktycznych. Uzasadnienia tych wyroków są niemal jednobrzmiące. Sędzia Joanna Nyczka pełni funkcję Prezesa Sądu, a zatem przyjęta przez nią metoda pracy przyczynia się do rozwoju jej kariery zawodowej i jest wysoko oceniana przez Środowisko Sędziowskie.

Uzasadnienie wyroku w sprawie II W 425/15

Uzasadnienie wyroku w sprawie II W 487/15:

 

RPO-prawa jazdy 317

Sąd Rejonowy w Kościanie

Aby efekty naszej ciężkiej pracy nie ulatniały się w niepamięć, utworzyliśmy bazę raportów kontroli sądów, która jest publicznie dostępna. Baza zaopatrzona jest w wyszukiwarkę – można zatem będzie wyszukać sobie nazwisko konkretnego sędziego, sądu, czy też rodzaj interesującej sprawy.

Baza ta powstała dużym wysiłkiem finansowym kilku osób – członków i sympatyków Stowarzyszenia Prawo na Drodze, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Baza znajduje się pod adresem: http://prawonadrodze.org.pl/raporty-sadowe/

Link do bazy znajduje się na stronie główne Stowarzyszenia.

Opublikowano Bezstronność sądu, Domniemanie winy, Monitoring sądów powszechnych, Sąd, Sądownictwo | 11 komentarzy

Sprawy z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami (wokanda)

Publikujemy poniżej wokandy postępowań toczących się przed sądami administracyjnych w sprawach z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami. W wykazie nie uwzględniono spraw toczących się w WSA w Krakowie oraz w WSA w Białymstoku, gdyż Wydziały Informacji tych Sądów nie stosują standardowej e-wokandy, na której można wyszukać sprawy określone rodzajowo (będzie interwencja SPnD do Prezesów tych Sądów).

Zapraszamy publiczność na wyznaczone rozprawy. Na stronie Stowarzyszenia Prawo na Drodze można publikować raporty z poniższych rozpraw.

Wokandy sądów administracyjnych

w sprawach dotyczących uprawnień do kierowania pojazdem

WSA w Gliwicach

II
II SA/Gl 471/16
2016-07-27
12:40
sala nr 16
S.K.O. w Katowicach
6031 – Uprawnienia do kierowania pojazdami

Uprawnienia do kierowania pojazdamiRafał Wolnik
Piotr Broda
Andrzej Matan (spr.) II
II SA/Gl 244/162016-07-29
11:40
sala nr 16S.K.O. w Katowicach
6031 – Uprawnienia do kierowania pojazdami

Uprawnienia do kierowania pojazdamiŁucja Franiczek
Elżbieta Kaznowska
Artur Żurawik (spr.) II
II SA/Gl 524/162016-07-29
12:40
sala nr 16S.K.O. w Częstochowie
6031 – Uprawnienia do kierowania pojazdami

Uprawnienia do kierowania pojazdamiŁucja Franiczek
Elżbieta Kaznowska
Artur Żurawik (spr.) II
II SA/Gl 491/162016-08-03
10:50
sala nr 16S.K.O. w Częstochowie
6031 – Uprawnienia do kierowania pojazdami

Uprawnienia do kierowania pojazdamiAndrzej Matan
Piotr Broda
Artur Żurawik (spr.)

 

WSA w Warszawie

 

Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
VII
VII SA/Wa 2301/15
2016-07-13
10:15
Sala A
SKO w Warszawie
6031 – Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami

Skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji (egzamin teoretyczny i praktyczny) z zakresu prawa jazdy kat. A, B, C, TBogusław Cieśla
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły VII
VII SA/Wa 2193/152016-07-13
11:00
Sala ASKO w Warszawie
6031 – Skierowanie na badanie sprawności w zakresie kierowania pojazdami

Skierowanie na badania lekarskieBogusław Cieśla
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.) VII
VII SA/Wa 2434/152016-07-13
14:00
Sala ASKO w Warszawie
6031 – Zatrzymanie prawa jazdy

Zatrzymanie prawa jazdyIzabela Ostrowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły VII
VII SA/Wa 2640/152016-07-13
14:20
Sala ASKO w Warszawie
6031 – Uprawnienia do kierowania pojazdami

Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdamiIzabela Ostrowska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Joanna Gierak-Podsiadły VII
VII SA/Wa 2207/152016-07-20
11:00
Sala ASKO w Siedlcach
6031 – Uprawnienia do kierowania pojazdami

Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdamiTadeusz Nowak
Bogusław Cieśla
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.) VII
VII SA/Wa 2071/152016-07-21
13:10
Sala ASKO w Płocku
6031 – Zatrzymanie prawa jazdy

Zatrzymanie prawa jazdyJolanta Augustyniak-Pęczkowska
Ewa Machlejd (spr.)
Izabela Ostrowska VII
VII SA/Wa 2268/152016-07-27
11:00
Sala ASKO w Siedlcach
6031 – Skierowanie na badanie sprawności w zakresie kierowania pojazdami

Skierowanie na badanie psychologiczneJoanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Izabela Ostrowska VII
VII SA/Wa 2262/152016-07-27
11:00
Sala ASKO w Siedlcach
6031 – Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami

Skierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje kierowcyJoanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Izabela Ostrowska VIII
VIII SA/Wa 837/152016-07-27
14:00
Sala B RadomSKO w Radomiu
6031 – Zatrzymanie prawa jazdy

zatrzymanie prawa jazdySławomir Fularski
Artur Kot
Renata Nawrot (spr.) VII
VII SA/Wa 1757/152016-08-03
10:20
Sala ASKO w Warszawie
6031 – Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami

Skierowanie na egzamin w celu sprawdzenia kwalifikacji do kierowania pojazdami w zakresie kat. BEwa Machlejd (spr.)
Tadeusz Nowak
Izabela Ostrowska VII
VII SA/Wa 2088/152016-08-04
10:30
Sala ASKO w Warszawie
6031 – Zatrzymanie prawa jazdy

Zatrzymanie prawa jazdyAgnieszka Wilczewska-Rzepecka (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska VII
VII SA/Wa 2797/152016-08-04
13:50
Sala ASKO w Warszawie
6031 – Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami

Skierowanie na egzamin kontrolny sprawdzający kwalifikacje kierowcyAgnieszka Wilczewska-Rzepecka (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska

 

WSA w Kielcach

Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
II SA/Ke 507/16 2016-07-20 09:00 Sala B II Ke 6031 S. Miziołek
D. Chobian (spr.)
D. Pędziwilk-Moskal
skierowanie na badania lekarskie
II SA/Ke 483/16 2016-07-20 10:30 Sala B II Ke 6031 S. Miziołek
D. Chobian (spr.)
D. Pędziwilk-Moskal
zatrzymanie prawa jazdy
II SA/Ke 447/16 2016-07-20 15:00 Sala B II Ke 6031 S. Miziołek
M. Chraniuk-Stępniak (spr.)
J. Kuza
skierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje do kierowania pojazdami
II SAB/Ke 27/16 2016-08-10 13:00 Sala B II Ke 658/6031 S. Miziołek
D. Chobian (spr.)
B. Ziomek
Bezczynność organu

WSA w Łodzi

 

Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
III SA/Łd 377/16 2016-07-13 10:00 SALA III III 6031 E. Alberciak
M. Krzyżaniak
K. Szczygielski (spr.)
zatrzymanie prawa jazdy kategorii A, B, C, BE, CE i T w związku z przekroczeniem 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego
III SA/Łd 391/16 2016-07-21 09:30 SALA III III 6031 J. Nowacki
T. Rutkowska (spr.)
K. Szczygielski
skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w zakresie prawa jazdy kategorii B
III SA/Łd 376/16 2016-07-21 10:00 SALA III III 6031 J. Nowacki
T. Rutkowska
K. Szczygielski (spr.)
zatrzymanie prawa jazdy kategorii A, B, C, BE, CE i T w związku z nieprzedstawieniem w wymaganym terminie orzeczenia lekarskiego
III SA/Łd 232/16 2016-08-05 11:15 SALA III III 6031 T. Rutkowska
I. Krzemieniewska
J. Nowacki (spr.)
Skierowanie na badanie psychologiczne
III SA/Łd 233/16 2016-08-05 11:30 SALA III III 6031 T. Rutkowska
I. Krzemieniewska
J. Nowacki (spr.)
Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami
III SA/Łd 234/16 2016-08-05 11:45 SALA III III 6031 T. Rutkowska
I. Krzemieniewska
J. Nowacki (spr.)
Zatrzymanie prawa jazdy

 

 

WSA w Poznaniu

 

Wyszukane rozprawy: 8

Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot
I OSK 2549/14 2016-07-15 11:00 Sala D I O 6031 III SA/Kr 1558/13 M. Dybowski
I. Kosińska
J. Rudnicka (spr.)
Odmowa przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami
I OSK 2514/14 2016-07-15 11:30 Sala D I O 6031 III SA/Wr 227/14 M. Dybowski
I. Kosińska (spr.)
J. Rudnicka
Odmowa wydania prawa jazdy kat. B
I OSK 2587/14 2016-07-19 13:50 Sala D I O 6031 II SA/Op 250/14 J. Runge – Lissowska
I. Bogucka
G. Jankowski (spr.)
Odmowa zmniejszenia liczby punktów w ewidencji
I OSK 2646/14 2016-07-26 12:30 Sala E I O 6031 III SA/Lu 93/14 J. Sikorska (spr.)
J. Runge – Lissowska
A. Wawrzyniak
Cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii A, B
I OSK 2571/14 2016-07-26 13:30 Sala E I O 6031 II SA/Gl 1854/13 J. Sikorska
J. Runge – Lissowska
A. Wawrzyniak (spr.)
Odmowa uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie zatrzymania prawa jazdy
I OSK 2572/14 2016-07-26 13:50 Sala E I O 6031 II SA/Gl 1854/13 J. Sikorska
J. Runge – Lissowska
A. Wawrzyniak (spr.)
Odmowa uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie uprawnień do kierowania pojazdami
I OSK 2754/14 2016-08-09 11:00 Sala D I O 6031 III SA/Gd 354/14 I. Bogucka (spr.)
M. Pocztarek
R. Wolnik
Skierowanie na badania psychologiczne
I OSK 2778/14 2016-08-09 13:10 Sala D I O 6031 III SA/Kr 1553/13 I. Bogucka
M. Pocztarek
R. Wolnik (spr.)
Skierowanie na egzamin praktyczny i teoretyczny w zakresie prawa jazdy

WSA w Olsztynie

Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
II SA/Bd 200/16 2016-07-13 10:50 Sala A II Bd 6031 A. Klotz
J. Brzezińska
E. Piechowiak (spr.)
zwrot zatrzymanego prawa jazdy

WSA w Gdańsku

Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
III SA/Gd 496/16 2016-07-28 14:10 Sala nr 5 III 6031 B. Adamczak
A. Dominiak
J. Sudoł (spr.)
Skierowanie na badania psychologiczne
III SA/Gd 497/16 2016-07-28 14:10 Sala nr 5 III 6031 B. Adamczak
A. Dominiak
J. Sudoł (spr.)
Skierowanie na kontrolne spraw

 

 

WSA w Szczecinie

Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
II SA/Sz 143/16 2016-08-10 09:20 Sala 2 II 6031 M. Iwankiewicz
K. Grzegorczyk-Meder
E. Makowska (spr.)
uchylenie decyzji w sprawie wydania zatrzymanego prawa jazdy
II SA/Sz 185/16 2016-08-17 12:20 Sala 2 II 6031 G. Jankowski (spr.)
R. Bukowiecka-Kleczaj
K. Sokołowska
Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami

 

 

WSA w Gorzowie Wielkopolskim

brak wyznaczonych rozpraw w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

 

WSA w Bydgoszczy

Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
II SA/Bd 200/16 2016-07-13 10:50 Sala A II Bd 6031 A. Klotz
J. Brzezińska
E. Piechowiak (spr.)
zwrot zatrzymanego prawa jazdy

 

 

WSA w Rzeszowie

Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
II SA/Rz 1539/15 2016-07-13 12:40 Sala 1 II Rz 6031 M. Wolska (spr.)
P. Godlewski
J. Zdrzałka
skierowanie na badania lekarskie
II SA/Rz 1754/15 2016-07-27 09:00 Sala 1 II Rz 6031 P. Zaborniak
M. Wolska
J. Zdrzałka (spr.)
skierowanie na badania lekarskie
II SA/Rz 1652/15 2016-08-09 13:30 Sala 1 II Rz 6031 J. Zdrzałka
M. Wolska (spr.)
P. Zaborniak
zatrzymanie prawa jazdy
II SA/Rz 1752/15 2016-08-09 14:10 Sala 1 II Rz 6031 J. Zdrzałka
M. Wolska (spr.)
P. Zaborniak
zatrzymanie prawa jazdy

 

 

WSA w Opolu

Brak wyznaczonych spraw z zakresu

 

WSA we Wrocławiu

Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot
I OSK 2549/14 2016-07-15 11:00 Sala D I O 6031 III SA/Kr 1558/13 M. Dybowski
I. Kosińska
J. Rudnicka (spr.)
Odmowa przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami
I OSK 2514/14 2016-07-15 11:30 Sala D I O 6031 III SA/Wr 227/14 M. Dybowski
I. Kosińska (spr.)
J. Rudnicka
Odmowa wydania prawa jazdy kat. B
I OSK 2587/14 2016-07-19 13:50 Sala D I O 6031 II SA/Op 250/14 J. Runge – Lissowska
I. Bogucka
G. Jankowski (spr.)
Odmowa zmniejszenia liczby punktów w ewidencji
I OSK 2646/14 2016-07-26 12:30 Sala E I O 6031 III SA/Lu 93/14 J. Sikorska (spr.)
J. Runge – Lissowska
A. Wawrzyniak
Cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii A, B
I OSK 2571/14 2016-07-26 13:30 Sala E I O 6031 II SA/Gl 1854/13 J. Sikorska
J. Runge – Lissowska
A. Wawrzyniak (spr.)
Odmowa uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie zatrzymania prawa jazdy
I OSK 2572/14 2016-07-26 13:50 Sala E I O 6031 II SA/Gl 1854/13 J. Sikorska
J. Runge – Lissowska
A. Wawrzyniak (spr.)
Odmowa uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie uprawnień do kierowania pojazdami
I OSK 2754/14 2016-08-09 11:00 Sala D I O 6031 III SA/Gd 354/14 I. Bogucka (spr.)
M. Pocztarek
R. Wolnik
Skierowanie na badania psychologiczne
I OSK 2778/14 2016-08-09 13:10 Sala D I O 6031 III SA/Kr 1553/13 I. Bogucka
M. Pocztarek
R. Wolnik (spr.)
Skierowanie na egzamin praktyczny i teoretyczny w zakresie prawa jazdy

 

WSA w Lublinie

Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
III SA/Lu 1763/15 2016-07-14 13:10 Sala III III 6031 J. Drwal (spr.) zatrzymanie prawa jazdy Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 7 lipca 2016 r.
III SA/Lu 365/16 2016-08-04 09:20 Sala III III 6031 J. Marcinowski
J. Drwal
E. Kowalczyk (spr.)
zatrzymanie prawa jazdy
III SA/Lu 276/16 2016-08-17 10:25 Sala III III 6031 E. Ibrom
R. Hałabis (spr.)
I. Tchórzewska
Zatrzymanie prawa jazdy

 

 

 

Naczelny Sąd Administracyjny

Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot
I OSK 2549/14 2016-07-15 11:00 Sala D I O 6031 III SA/Kr 1558/13 M. Dybowski
I. Kosińska
J. Rudnicka (spr.)
Odmowa przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami
I OSK 2514/14 2016-07-15 11:30 Sala D I O 6031 III SA/Wr 227/14 M. Dybowski
I. Kosińska (spr.)
J. Rudnicka
Odmowa wydania prawa jazdy kat. B
I OSK 2587/14 2016-07-19 13:50 Sala D I O 6031 II SA/Op 250/14 J. Runge – Lissowska
I. Bogucka
G. Jankowski (spr.)
Odmowa zmniejszenia liczby punktów w ewidencji
I OSK 2646/14 2016-07-26 12:30 Sala E I O 6031 III SA/Lu 93/14 J. Sikorska (spr.)
J. Runge – Lissowska
A. Wawrzyniak
Cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii A, B
I OSK 2571/14 2016-07-26 13:30 Sala E I O 6031 II SA/Gl 1854/13 J. Sikorska
J. Runge – Lissowska
A. Wawrzyniak (spr.)
Odmowa uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie zatrzymania prawa jazdy
I OSK 2572/14 2016-07-26 13:50 Sala E I O 6031 II SA/Gl 1854/13 J. Sikorska
J. Runge – Lissowska
A. Wawrzyniak (spr.)
Odmowa uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie uprawnień do kierowania pojazdami
I OSK 2754/14 2016-08-09 11:00 Sala D I O 6031 III SA/Gd 354/14 I. Bogucka (spr.)
M. Pocztarek
R. Wolnik
Skierowanie na badania psychologiczne
I OSK 2778/14 2016-08-09 13:10 Sala D I O 6031 III SA/Kr 1553/13 I. Bogucka
M. Pocztarek
R. Wolnik (spr.)
Skierowanie na egzamin praktyczny i teoretyczny w zakresie prawa jazdy
Opublikowano Uprawnienia do kierowania pojazdami, Zatrzymanie prawa jazdy | Skomentuj

SPnD rozpoczyna kontrolę sądów administracyjnych

W sądownictwie administracyjnym zauważa się wiele bardzo niekorzystnych zjawisk:

 • brak rzeczywistej kontroli  faktycznych działań organów administracji,
 • brak transparencji oraz jednolitości orzecznictwa w sprawach z zakresu ruchu drogowego, prawa o drogach publicznych oraz ustawy o kierujących pojazdami.

Stowarzyszenie Prawo na Drodze przyjrzy się dokładniej pracy sędziów sądów administracyjnych. Dotąd sędziowie ci pracowali w ciszy, ukryci za lśniącymi fasadami monumentalnych gmachów – z dala od ludzkiego gwaru, ale też nieczuli na ludzkie dramaty.

Poniżej publikujemy dwie uchwały Zarządu SPnD, które zmienią ten stan rzeczy. Odtąd ludzie będą bliżej Sądu i – mamy nadzieję – Sąd bliżej ludzi…

Uchwała nr 22/16

z dnia 8 lipca 2016 r.

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prawo na Drodze w sprawie zaniedbań sądownictwa administracyjnego w przeprowadzaniu kontroli faktycznych działań administracji publicznej, wywołujących skutki prawne w sferze prawa administracyjnego, w obszarze zagadnień związanych z ruchem drogowym oraz uprawnieniami do kierowania pojazdami

Zarząd Stowarzyszenia Prawo na Drodze – po przeprowadzeniu analizy szeregu postępowań sądowoadministracyjnych – zauważa, iż wojewódzkie sądy administracyjne orzekając w sprawach skarg z zakresu ruchu drogowego oraz posiadania uprawnień do kierowania pojazdami, zaniedbują przeprowadzanie kontroli faktycznych działań administracji publicznej, wywołujących skutki prawne w sferze prawa administracyjnego. Problem dotyczy w szczególności kontroli decyzji o zatrzymaniu prawa na podstawie art. 102 ust 1 pkt 4 Ustawy o kierujących pojazdami oraz decyzji w przedmiocie skierowania na egzamin sprawdzający kwalifikacje do kierowania pojazdami.

W związku z całkowitym brakiem kontroli sądowej nad takimi działaniami faktycznymi, jak pomiar prędkości, sporządzenie zaświadczeń i informacji itp. dochodzi do licznych przypadków podejmowania negatywnych dla kierujących decyzji, które oparte zostały na błędnych ustaleniach faktycznych. Do takich przypadków musi zresztą dochodzić, skoro stanu faktycznego żaden z organów nie bada.

Zarząd Stowarzyszenia Prawo na Drodze wyraża pogląd, że zarówno pomiar prędkości pojazdu, jak też sporządzenie informacji, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, są czynnościami materialno-technicznymi, które wywołują określone skutki prawne. Czynności te podlegają kontroli sądowoadministracyjnej – zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.

W związku z obstrukcyjnym, ale też rozbieżnym orzecznictwem wojewódzkich sądów administracyjnych w przedmiotowych kwestiach, Prezes Stowarzyszenia Prawo na Drodze wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o wystąpienie z wnioskiem do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały rozstrzygającej w przedmiocie stosowania zasady prawdy obiektywnej w postępowaniach o zatrzymanie prawa jazdy.

Z kolei Zarząd Stowarzyszenia Prawo na Drodze podjął uchwałę o objęciu sądownictwa administracyjnego społeczną kontrolą sądów, realizowaną przez Członków Stowarzyszenia Prawo na Drodze.

W wykonaniu powyższej uchwały 170 Członków Stowarzyszenia będzie kontrolowało pracę sądów administracyjnych poprzez monitorowanie wokand, udział w rozprawach i posiedzeniach, kwerendę orzecznictwa administracyjnego, analizę akt postępowań sądowoadministracyjnych, sporządzanie oraz publikowanie raportów kontroli sądów.

Tym samym Zarząd Stowarzyszenia Prawo na Drodze zwraca się z prośbą do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Prezesów Wojewódzkich Sądów Administracyjnych o umożliwienie Członkom Stowarzyszenia Prawo na Drodze wykonywania swoich statutowych i regulaminowych zadań – w granicach przewidzianych przez prawo.

Uchwała nr 21/16

Zarządu Stowarzyszenia Prawo na Drodze

z dnia 8 lipca 2016 r.

w sprawie objęcia sądownictwa administracyjnego kontrolą społeczną

§ 1

Działając na podstawie § 7 lit. b, c, j Statutu SPnD Zarząd Stowarzyszenia Prawo na Drodze postanawia objąć sądownictwo administracyjne kontrolą społeczną, prowadzoną na podstawie Regulaminu społecznej kontroli sądów, przyjętego uchwałą Zarządu SPnD nr 6/16 z dnia 11 stycznia 2016 r.

§ 2

Kontrolerzy społeczni sprawdzają pracę wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego poprzez: monitorowanie wokand, udział w rozprawach i posiedzeniach, kwerendę orzecznictwa administracyjnego, analizę akt postępowań sądowoadministracyjnych, sporządzanie oraz publikowanie raportów kontroli sądów, o których mowa w § 2 i 3 Regulaminu.

§ 3

Raporty sporządzane są na formularzach przeznaczonych do raportowania postępowań karnych i wykroczeniowych, a poszczególne rubryki wypełniane są w sposób odpowiedni.

§ 4

W rubryce „sędzia” wpisywane są nazwiska całego składu orzekającego, z tym, że na pierwszym miejscu wymienia się sędziego sprawozdawcę (istotne dla celów wyszukiwania).

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Opublikowano Sądownictwo administracyjne, Stowarzyszenie Prawo na Drodze | Otagowano | Skomentuj