SPnD złożyło opinię amicus curiae w sprawie wniosku RPO dotyczącego zatrzymywania prawa jazdy na 3 miesiące

Stowarzyszenie Prawo na Drodze złożyło opinię tzw. amicus curiae (potocznie zwaną opinią „przyjaciela sądu”) w sprawie zapoczątkowanej wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały w składzie 7 sędziów NSA, która ma wyjaśnić wątpliwości pojawiające się w orzecznictwie sądów administracyjnych, w zakresie zatrzymania prawa jazdy.

O wniosku RPO pisaliśmy wcześniej. Dla przypomnienia skierowany wniosek przez RPO ma wyjaśnić czy jedyną okolicznością konieczną do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące ma być notatka policji oraz czy starosta powinien zawiesić postępowanie administracyjne, w przypadku odmowy przyjęcia mandatu karnego w przedmiocie wykroczenia, do czasu rozpoznania sprawy przez właściwy sąd powszechny.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o podjęcie uchwały w składzie 7 sędziów NSA w sprawie obligatoryjnego zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące

Obszerna opinia w pierwszej kolejności skupia się na przedstawienie stanu prawnego, ukształtowanie dotychczasowego orzecznictwa sądowo-administracyjnego, następnie odnieśliśmy się do znaczenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zwróciliśmy uwagę na gwarancje jakie powinien mieć prawidłowy proces w świetle prawa do sądu wynikającego zarówno z Konstytucji RP, jak i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, opisaliśmy fasadowość instytucji późniejszego wznowienia postępowania administracyjnego, w przypadku uniewinnienia kierowcy przed sądem karnym. Opinię kończy nasza ocena, która w sposób zrozumiały jest zbieżna z wnioskiem RPO.

NSA zarejestrował sprawę pod sygn. akt I OPS 3/18, czekamy na wyznaczenie rozprawy. Zamierzamy pojechać z kamerą i relacjonować przebieg podejmowania – mamy nadzieję, że jedynej słusznej uchwały – czyli podzielającej nasze i RPO stanowisko.

Pełna opinia PDF

Ten wpis został opublikowany w kategorii Administracyjne zatrzymanie prawa jazdy, Jazda bez uprawnień, Postępowanie przed sądem, Prawo jazdy, Rzecznik Praw Obywatelskich, Sąd, Sądownictwo, Sądownictwo administracyjne, Starostwo powiatowe, Stowarzyszenie Prawo na Drodze, Trybunał Konstytucyjny, Uprawnienia do kierowania pojazdami, Zatrzymanie prawa jazdy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *