Odpowiedź na sprostowanie Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Szczecinie

Opublikowane w poprzednim wpisie Sprostowanie Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Szczecinie, dotyczące poniższego materiału

Sędzia z Gryfic chce skazać dziennikarza za sfilmowanie jego wizerunku

nie jest oparte na prawdzie, a jego jedynym celem może być wprowadzenie w błąd opinii publicznej.

Przede wszystkim przedmiotem publikacji autorstwa Artura Mezglewskiego jest Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Gryficach  z dnia 24 listopada 2015 r., a nie Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 22 listopada 2016 r. – czego Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie nie zauważył lub nie chciał zauważyć. W zarządzeniu z dnia 24 listopada 2015 r.  Prezes Sądu Rejonowego w Gryficach wprowadził:

 • zakaz wnoszenia do budynku sądu transparentów, banerów, przedmiotów służących do prowadzenia akcji demonstracyjnych, protestacyjnych i agitacyjnych (osoby posiadające w.w przedmioty nie są wpuszczone do budynku sądu);
 • zakaz wchodzenia do sądu zorganizowanych grup, w tym wycieczek – bez zgody Prezesa Sądu,
 • bezwzględny zakaz prowadzenia na terenie sądu akcji agitacyjnych i demonstracyjnych,
 • zakaz wchodzenia do budynku sądu przedstawicieli mediów. Wejście tychże możliwe jest jedynie za zgodą Prezesa Sądu,
 • zakaz przebywania przedstawicieli mediów na sali rozpraw bez zgody przewodniczącego składu orzekającego,
 • zakaz rejestracji rozprawy przez dziennikarza bez zgody przewodniczącego składu orzekającego.

Powyższe zarządzenie zostało wprawdzie uchylone i obecnie już nie obowiązuje, jednakże nadal funkcjonuje w obrocie prawnym – nadal bowiem na podstawie jego bezprawnych przepisów prowadzi się postępowania karne o czyn z art. 54 § 1 k.w. – czego przykładem jest sprawa opisana w kwestionowanym materiale.

Autor krytykowanej publikacji podtrzymuje zatem całą treść  przedmiotowego artykułu, traktując sprostowanie Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego za bezprzedmiotowe (nie na temat).

Autor artykułu chciałby się ponadto donieść do wykładni art. 357 k.p.k. zaprezentowanej przez Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Szczecinie w przedmiotowym Sprostowaniu. Chodzi o poniżej zacytowany fragment:

„Nieprawdą jest, iż art. 357 kpk stanowi, iż „sąd nie może nie zezwolić przedstawicielom środków masowego przekazu na dokonywanie utrwaleń obrazu i dźwięku przebiegu jawnej rozprawy”, podczas gdy przepis ten faktycznie brzmi „Sąd może zezwolić przedstawicielom, radia, telewizji i prasy na dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy, gdy uzasadniony interes społeczny za tym przemawia, dokonywanie tych czynności nie będzie utrudniać prowadzenia rozprawy, a ważny interes uczestnika postępowania temu się nie sprzeciwia Sąd może określić warunki, od których uzależnia wydanie zezwolenia”.

Odnosząc się do powyższego, ze zdumieniem stwierdzany, że Sąd Okręgowy w Szczecinie nie przyjął do wiadomości, iż art. 357 § 1 k.p.k. został zmieniony ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2016, poz. 1070) i w wersji obowiązującej brzmi:

Sąd zezwala przedstawicielom środków masowego przekazu na dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy”.

Jest to jedna z kilku pozytywnych zmian w prawodawstwie karnym, jakie wprowadziła tzw. „Dobra Zmiana”. Dzięki tej zmianie sąd nie może już nie zezwolić przedstawicielom środków masowego przekazu na dokonywanie utrwaleń obrazu i dźwięku przebiegu jawnej rozprawy. Oby tylko sądy stosowały obowiązujące prawo, a nie „odgórne wytyczne wyższych instancji sądowych”…

Artur Mezglewski

Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego

na Uniwersytecie Opolskim

 

P.S.

Dla ilustracji jeszcze raz publikuję skan zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 24 listopada 2015 r.

 

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

4 odpowiedzi na Odpowiedź na sprostowanie Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Szczecinie

 1. Nielot pisze:

  Dla mnie takie sformułowanie „Sąd zezwala przedstawicielom środków masowego przekazu na dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy”, też jest do kitu. Z niego wynika, że sąd może zezwolić, a powinno być chyba jasno napisane, że generalnie można utrwalać przebieg procesu, a jedynie w szczególnych przypadkach sąd może tego zabronić.

 2. janek co w koc owija sie w noc pisze:

  Są takie chwile, że słowa sZIRAKA są adekwatne (piszę tak bo mnie nie przerosił i dopóki nie przeprosi to się gniewam), ale tu jego słowa pasują….

 3. mo do pisze:

  Jak można tak bardzo bronić bezprawia w Gryficach nawet z poziomu SO w Szczecinie!?!?!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *