Sędziowie zastraszają niewygodnych adwokatów. To stała praktyka

Artur Mezglewski

W środowisku sędziów są osoby organicznie niezdolne do pełnienia tej funkcji. Sędzia Joanna Matuszewska-Potocka z Sądu Rejonowego w Kościanie oddala wszystkie wnioski dowodowe obwinionych, z wyjątkiem dowodów z zeznań świadków – jednakże świadkom zawnioskowanym przez obwinionego nigdy nie daje wiary. Oddalenie wniosków dowodowych odbywa się na posiedzeniach niejawnych, w których uczestniczy… policjant. Także sędzia Jerzy Andrzejewski z Sądu Okręgowego w Poznaniu nie zwykł niczego rozpatrzeć po myśli obwinionych. Podnoszone przez nich racje, argumenty prawne, nie mają żadnego znaczenia. Prawdopodobnie  w ogóle ich nie czyta.

Kto trafi na Matuszewską-Potocką lub na Jerzego Andrzejewskiego niech nawet nie liczy na uczciwy proces. Po prostu ma jedną instancję z głowy. Co ma jednak zrobić osoba, która w pierwszej instancji trafia na Matuszewską-Potocką, a w drugiej na Jerzego Andrzejewskiego?… W ostatnich tygodniach miały miejsce dwa takie przypadki.

W poniższym materiale sędzia Matuszewska-Potocka ukarała karą grzywny w wysokości 1000 zł adwokata za obrazę sądu, a dokładnie za to, że powiedział jej prawdę o patologicznym wymiarze wymiaru sprawiedliwości. Adwokat zgodnie z art. 50 § 1. ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych złożył zażalenie na to postanowienie do sądu bezpośrednio przełożonego. Pech chciał, że „w sądzie bezpośrednio przełożonym” trafił na sędziego Jerzego Andrzejewskiego, który jego zażalenia nie rozpatrzył, gdyż uznał, że adwokatowi zażalenie do sądu wyższej instancji po prostu nie przysługuje…

 1. Obraza sądu – przepisy obowiązujące

W razie ubliżenia sądowi, sąd może ukarać winnego karą porządkową grzywny w wysokości do 3000 złotych lub karą pozbawienia wolności do czternastu dni (art. 49 § 1. p.u.s.p.). Od postanowienia o ukaraniu przysługuje zażalenie do sądu bezpośrednio przełożonego, a gdy zostało wydane przez sąd apelacyjny – do Sądu Najwyższego (art. 50. § 1. p.u.s.p.).

Jest wysoce wątpliwe, czy sąd może ukarać karą porządkową adwokata za treść jego wypowiedzi, w czasie realizacji formalnego prawo do obrony – występując w charakterze obrońcy. Jak się wydaje za treść tego rodzaju wystąpień adwokat odpowiada jedynie dyscyplinarnie. Jest natomiast niewątpliwe, iż kara za obrazę sądu może zostać nałożona jedynie w czasie i miejscu wykonywania czynności sądowych, gdy dana osoba aktualnie ubliża sądowi (postanowienie SN, sygn. II UZ 4/12).

2. Czym adwokat ubliżył sądowi?

Podstawą ukarania adwokata była jego wypowiedź, która w protokole rozprawy zapisana została następująco:

„Jest powszechne przekonanie, że sądy, policja i prokuratury

Zarządzenie o ukaraniu adwokata

jadą na jednym wózku więc muszą się wspierać a jest to patologizowanie wymiaru sprawiedliwości”

Faktyczny przebieg tego zdarzenia, ustalony na podstawie nagrania dokonanego przez dziennikarza, był następujący:

Adwokat wypowiedział słowa:

„jest powszechne przekonanie, że sądy, policja i prokuratura kolokwialnie mówiąc jadą na jednym wózku”

– w tym miejscu sąd przerwał adwokatowi myśl i nakazał powtórzyć do protokołu

adwokat powtórzył powyższe słowa oraz dodał „i muszą się wspierać, a to jest tak naprawdę patologizowanie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości”

– w tym miejscu Sąd przerwał adwokatowi wypowiedź, nie pozwalając dokończyć myśli.

Powyższe zdarzenie miało miejsce w czasie rozprawy w sprawie II W 81/16, która odbywała się w dniu 5 września 2016 r.

Sąd Rejonowy w Kościanie

Znamienne jest, że w czasie i miejscu wypowiedzenia przez adwokata powyższych słów sędzia Matuszewska-Potocka nie poczuła się ubliżona, a nawet nie zwróciła adwokatowi najmniejszej uwagi. Ubliżenie powadze sądu dokonało się dopiero w dniu 28 września – czyli po trzech tygodniach – na posiedzeniu niejawnym… Postanowienie o ukaraniu dotarło do adwokata w dniu 11 października 2016 r.

W ocenie tej sytuacji nie można pominąć kontekstu sprawy. Otóż obwiniony Patryk wykazał, że Komendant Powiatowy Policji w Kościanie nieprawidłowo ustawił znaki drogowe na terenie komendy – za co powinien był ponieść odpowiedzialność karno-wykroczeniową. Postępowanie przeciwko komendantowi zostało jednak umorzone z powodu przedawnienia czynu. Tymczasem  w odwecie kościańska Policja skierowała przeciwko Patrykowi do sądu 11 spraw. Wszystkie toczące sprawy są absurdalne i – jak dotąd – we wszystkich zakończonych sprawach Patryk został uniewinniony. Głównie dzięki aktywnej roli swojego obrońcy, któremu m. in. udało się uchylić wyrok skazujący wydany przez sędzie Matuszewską-Potocką.

Dla postronnego obserwatora jest zatem sprawą zupełnie oczywistą, że nałożenie przez sędzię Matuszewską-Potocką na adwokata kary porządkowej jest swego rodzaju zemstą, próbą zastraszenia go oraz zniechęcenia do dalszych działań obrończych – w sprawach prowadzonych w tutejszym sądzie przeciwko Patrykowi.

3. Instancja wyższa, czyli sędzia Andrzejewski w akcji

Sąd Okręgowy w Poznaniu

 Adwokat w zażaleniu na postanowienie o ukaraniu, które skierował na adres Sądu Okręgowego w Poznaniu, wniósł o wstrzymanie wykonania postanowienia oraz złożył wnioski dowodowe:

 • dowód z nagrania rozprawy z dnia 5 września 2016 r. – na okoliczność ustalenia rzeczywistego przebiegu rozprawy, przerywania obrońcy przez sąd i treści słów wypowiadanych przez obrońcę;
 • dowód z dokumentów w sprawie sygn. akt II W 1680/15 – na okoliczność, iż ten sam adwokat wniósł apelację wobec tego samego obwinionego, gdzie sądził ten sam skład sądu, który go skazał, a zarzutem apelacji był brak kontroli ze strony sądu i zemsta policji na obwinionym, i gdzie ostatecznie wyrok wydany przez sędzię Matuszewską_Potocką uchylono i przekazano do ponownego rozpoznania, a po ponownym rozpoznaniu zostało w sposób niezbity udowodnione, że policjant, który swoimi zeznaniami obciążył obwinionego nie mówił prawdy. W efekcie został wydany wyrok uniewinniający wydany w innym składzie sędziowskim.

Zarządzenie sędziego Andrzejewskiego

Zażalenie trafiło do referatu sędziego Jerzego Andrzejewskiego, który go nie rozpatrzył, lecz przekazał go do rozpatrzenia Sądowi Rejonowemu w Kościanie,

„albowiem zgodnie z treścią art. 14 § 1 pkt 1 k.p.w. sąd okręgowy jest sądem odwoławczym powołanym tylko do rozpoznania apelacji oraz zażaleń na postanowienia i zarządzenia zamykające drogę do wydania wyroku (o ile ustawa nie stanowi inaczej). (…)  W związku z zakresem zaskarżenia przyjąć należy, iż zaskarżone rozstrzygnięcie sprawy „nie zamyka drogi do wydania wyroku w sprawie”.

4. Absurdalność sytuacji

Sędziemu Jerzemu Andrzejewskiemu nie chciało się nawet zajrzeć do ustawy lub przynajmniej przeczytać tekstu zażalenia adwokata na postanowienie o nałożeniu kary porządkowej. Bezzasadnie przekazał je do rozpatrzenia Sądowi Rejonowemu w Kościanie. Tym samym pozbawił człowieka prawa do sądu (prawa do II instancji). Z kolei Sąd Rejonowy w Kościanie jest związanym bezpodstawnym i bezprawnym zarządzeniem Sądu Nadrzędnego i „musi” rozpatrzeć zażalenie na swoje własne postanowienie. Akta sprawy zostały przekazane pani sędzi Olszewskiej. Rozpatrzenie zażalenia na postanowienie jej koleżanki z wydziału nastąpić może nawet w dniu dzisiejszym.

Stowarzyszenie Prawo na Drodze interweniowało  w tej sprawie pisemnie do kilku instytucji wymiaru sprawiedliwości. Na razie brak jest jakiejkolwiek reakcji. W dniu dzisiejszym podejmiemy jeszcze telefoniczną interwencje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bezstronność sądu, Jawność postępowania, Kary porządkowe, Postępowanie przed sądem, Sądownictwo. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

6 odpowiedzi na Sędziowie zastraszają niewygodnych adwokatów. To stała praktyka

 1. Krzysiek pisze:

  Natomiast niewygodnym sędziom pozwala się „w majestacie prawa” wygodnie „spoczywać” w stanie spoczynku.:
  http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/trojmiasto/sedzia-z-trojmiasta-maria-bradtke-ma-37-lat-i-ponad-6-tys-zl-emerytury/9k96xmg
  Komentarze pod tym tekstem w zupełności wystarczają, więc nie będę dopisywał swojego ….

 2. szyba1001 pisze:

  Do póty do póki będzie istniał zapis w Konstytucji RP Art 173 to w Polsce nic się nie zmieni. Nie po to stworzono władzę absolutną aby pierwszy lepszy, przy byle okazji ją znosił. Może będzie ktoś, kto spowoduje że w sejmie znajdą się Ludzie, którzy w większości uświadomią sobie, że bez zmiany konstytucji, przywracając dawny porządek: Sejm jest najwyższym organem władzy państwowej i sprawuje kontrolę nad działalnością innych organów władzy i administracji państwowej.
  Wymiar Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: Trybunał Konstytucyjny Sąd Najwyższy i sądy powszechne urzeczywistniające sprawiedliwość społeczną na skutek uczciwego, sprawiedliwego, obiektywnego i bezstronnego sądzenia, dążąc do ustanowienia prawdy obiektywnej w każdej sprawie procesowej i nieprocesowej.

 3. 31wb pisze:

  Sprawa do Ziobry. Skutek gwarantowany.31

 4. egon pisze:

  Przecież jak polska długa i szeroka panoszą się niczym knury w chlewie więc nie nowina takie zachowania . Tylko że zamiast kod -owcami niech rząd zajmie się sądami i prokuratorami i to poczynając od najmniejszych dziur a zrobić to należy tak https://www.youtube.com/watch?v=iSXGhtbTtzo

 5. jan pisze:

  A gdzie link do sprawy o pasy widzialne a nie widzialne i skazywalne oraz o znak kurdupel?

 6. jan co ma koc a chciałby immunitet pisze:

  A obrońca to nie ma immunitetu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *