Niebezpieczne parkometry

Artur Mezglewski

Jeśli włożysz kartę płatniczą do terminala parkometru niewłaściwą stroną, to parkometr zatrzyma ci kartę – tak, że o własnych siłach jej nie wyciągniesz. Efekt: parkowanie nieopłacone i należy ci się kara, czyli opłata dodatkowa w wysokości 100 zł. Z taką praktyką spotkaliśmy się w Lublinie, ale zapewne podobnie jest w wielu innych miastach.

Nie ulega wątpliwości, że lubelskie parkometry skonstruowane są nieprawidłowo, bo taka sytuacja, że parkometr zatrzyma użytkownikowi kartę nie ma prawa się wydarzyć! Biuro lubelskiej strefy płatnego parkowania stoi jednak na stanowisku, że karta została zatrzymana w parkometrze z winy  kierowcy i dlatego nałożona została na niego opłata dodatkowa. Postępowanie reklamacyjne jest w toku.

Parkometr nr 10 przy ul. Okopowej w Lublinie.

W dniu 21 grudnia 2020 r. ok. godz. 7:50 obywatel zaparkował swój pojazd w Strefie Płatnego Parkowania na ul. Okopowej w Lublinie – w wyznaczonym miejscu (naprzeciwko budynku Prokuratury Okręgowej). Bezpośrednio po zaparkowaniu podszedł do najbliższego parkometru (parkometr nr 10) w celu dokonania opłaty za postój. Włożył do tegoż parkometru kartę płatniczą – jednakże parkometr nie tylko nie realizował płatności, ale nie oddał mu karty! Karty tej w żaden sposób nie można było wyciągnąć z parkometru!
Widząc, co się dzieje obywatel zadzwonił na numer alarmowy podany na parkometrze 56 663 76 16, jednakże nikt telefonu nie odebrał.
Obywatel nie mógł dłużej czekać na interwencję obsługi parkometrów, gdyż musiał stawić się na wezwanie w charakterze świadka w Prokuraturze Rejonowej w Lublinie na godz. 8:00. Pozostawił zatem kartę „uwięzioną” w parkometrze i poszedł na przesłuchanie. Po powrocie z przesłuchania skontaktował się ponownie z operatorem Strefy Płatnego Parkowania. Uzyskałem informację, że karta jest do odebrania w biurze SPP. A za szybą samochodu znalazłem wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej…

Ocena prawna zdarzenia

Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych dokonywanie opłat za postój w strefie płatnego parkowania jest obowiązkiem publicznym ciążącym na właścicielu pojazdu. Jednakże po stronie zarządcy drogi ciąży z kolei obowiązek publiczny umożliwienia właścicielowi uiszczenia tejże daniny – w sposób określony regulaminem strefy.
Przepis § 2 ust. 6 pkt 1 Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Lublinie przewiduje, że płatności za postój w SPP można dokonać przy użyciu karty płatniczej. W przedmiotowym przypadku wadliwe urządzenie skutecznie uniemożliwiło dokonanie owej płatności – zatrzymując kartę płatniczą użytkownika strefy. W tej sytuacji użytkownik nie może ponosić negatywnych konsekwencji niewywiązania Zarządcy Strefy z obowiązku umożliwienia dokonania płatności – zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Parkowanie, Strefa płatnego parkowania. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *