Dziennikarz wyrzucony z rozprawy?! – takie są wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości…

Artur Mezglewski

W dniu 14 grudnia 2020 r. wydarzyła się rzecz niebywała. Sędzia wyrzucił dziennikarza z sali rozpraw, chociaż – zgodnie z Kodeksem postępowania karnego – miał obowiązek wydać postanowienie o wyrażeniu zgody na dokonywanie utrwalania obrazu i dźwięku. Podstawą tej bezprawnej decyzji miało być zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego oraz wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczące funkcjonowania sądów w okresie epidemii. 

Stan epidemii to tylko pretekst do kolejnych ograniczeń wolności i praw konstytucyjnych. Nic bowiem nie stoi na przeszkodzie, aby wszystkie rozprawy sądowe były transmitowane w Internecie. Wtedy obserwować by je mogli nie tylko dziennikarze, ale i tysiące obywateli. Pod pretekstem walki z epidemią chcą wyłączyć z procesu karnego jedną z najistotniejszych  zasad procesowych – zasadę jawności.

Ministerstwo Sprawiedliwości wydało prezesom sądów rekomendacje, aby ci wydali  zarządzenia uniemożliwiające udział publiczności (w tym dziennikarzy) w rozprawach sądowych. Wszyscy prezesi sądów takie zarządzenia wydali. Czym jest jednak zarządzenie prezesa sądu wobec postanowień Konstytucji oraz ustaw zwykłych – w tym szczególności unormowań zawartych w Kodeksie postępowania karnego? Zdecydowana większość prezesów sądów nie utrudnia dziennikarzom rejestracji rozpraw. Czasami zdarzały się utrudnienia, które trzeba było pokonywać. Zdarzało się, że Pan Ochroniarz „zakazywał” wejścia do budynku sądu. Pana Ochroniarza się jednak odsuwało na bok, i się wchodziło. Tym razem jednak zdarzyła się rzecz niebywała. Dziennikarz wszedł do budynku Sądu i na sali sądowej ponowił wcześniej złożony wniosek o rejestrację rozprawy. A Sąd go z sali rozpraw usunął!!!! Incydent miał miejsce w Wydziale Zamiejscowym Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach. Pikanterii dodaje fakt, iż nasi dziennikarze uczestniczyli w tym procesie od samego początku. O sprawie pisaliśmy tutaj:

Sąd Okręgowy w Białymstoku wyznawcą marketingowego bełkotu importerów mierników prędkości

Rozprawa w dniu 14 grudnia 2020 r. się nie odbyła, gdyż obrońca obwinionego złożył wniosek o wyłączenie sędziego, a Redakcja Czasopisma „prawnadrodze.org.pl” złożyła protest do Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim. Ponadto złożony został wniosek o dopuszczenie do udziału w rozprawach na kolejnych terminach dwóch dziennikarzy oraz dwóch członków SPnD.

Prezes Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim uznał postanowienie Sędziego, który wyrzucił dziennikarza za legalne, ale z drugiej strony przychylił się do wniosku o udziale 4 osób w kolejnych rozprawach. Poinformował też o najbliższym terminie rozprawy. Tak więc wilk syty i owca cała…

Celem niniejszej publikacji jest zapoznanie szerszego gremium z argumentacją Przedstawicieli Wymiaru Sprawiedliwości przedmiocie zlikwidowania zasady jawności postępowań sądowych. W odczuciu autora niniejszego tekstu, cała ta argumentacja to „półmroczność jasna”. Ale niech Suweren sam sobie zdanie wyrobi na ten temat.

Poniżej publikujemy skany dokumentów:

Wniosek o udzielenie zgody na rejestrację rozprawy

Interwencja Redaktora Naczelnego

Wniosek o wyznaczenie dużej sali rozpraw

Odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dziennikarstwo obywatelski, Jawność postępowania, Organizacje społeczne, TruCam, TruCam. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na Dziennikarz wyrzucony z rozprawy?! – takie są wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości…

  1. antypies pisze:

    Zawsze mnie dziwiło jak to jest, że sprawy są jawne ale trzeba mieć zgodę na udział w zwykłej sprawie, o rejestrowaniu już nie wspomnę!

  2. gość pisze:

    Sugerowałbym złożyć do Prezesa SO w Białymstoku skargę (w trybie k.p.a.) na działalność Prezesa SR w Bielsku Podlaskim.
    Ja już taką skargę złożyłem – do KRS na działalność Prezesa SA w Poznaniu, który zakazał udziału publiczności w rozprawach. Sprawa jest w toku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *