Sąd bezprawnie wydalił publiczność z rozprawy

Artur Mezglewski 

Przed sądem w Sulechowie toczy się proces karny, jakiego nie powstydziłyby się organy PRL-owskiego wymiaru sprawiedliwości. Oskarżonym jest człowiek, który ośmielił się piętnować nadużycia lokalnej straży miejskiej.  Prokurator uznał, że filmowanie czynności służbowych podejmowanych przez straż miejską stanowi przestępstwo stalkingu. Proces jest brudny. Zastrzeżenia budzi nie tylko postawa prokuratora, ale także sędziego, który wydalił z rozprawy publiczność. Arogancja władzy może doprowadzić do niepokojów społecznych.

1.      Aktorzy

Oskarżonym jest Pan Emil –   człowiek, który ośmielił się monitorować działania fotoradarowych straży gminnych oraz piętnować nieprawidłowości w działaniach tychże straży.

Pokrzywdzoną i zarazem oskarżycielka posiłkową jest Katarzyna S. pełniąca funkcję Komendanta Straży Miejskiej w Kargowej.

Oskarżycielem jest prokurator Arkadiusz Flis z Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie.

 Świadkiem w sprawie jest Leszek W. – właściciel fotoradaru (czy też przedstawiciel firmy wynajmującej fotoradar gminie Kargowa).

Adwokata oskarżycielce posiłkowa wynajęła Gmina Kargowa (ciekawe co na to mieszkańcy Kargowej oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze?).

2.      O co (i po co) ten proces?

Otóż Pani Komendant wraz z panem Leszkiem W., z którym od lat razem wykonuje pomiary prędkości, przygotowała na pana Emila zasadzkę (niektórzy twierdzą, że autorem tego pomysłu jest Pan Leszek). A było to tak.

Kiedy Pan Emil przyjechał swoim samochodem w dniu 3 sierpnia 2012 r. do Kargowej, pani Komendant (chociaż nie miała takich uprawnień), dokonała zatrzymania Pana Emila. Uczyniła to w ten sposób, że stanęła przed maską jego samochodu uniemożliwiając mu przejazd. W pewnym momencie Pani Komendant zgięła się wpół, udając, że samochód pana Emila na nią najechał i potrącił ją w kolano. Leszek W. zamiast ratować upadająca panią komendant, podbiegł na ten moment z aparatem fotograficznym, który akurat przypadkowo miał w rękach, aby uwiecznić ten „upadek”…

Chcąc nie chcąc, przypomina się scena z serialu Zmiennicy, w której to Maniuś zostaje przyłapany z panienką lekkich obyczajów i sfotografowany „na gorącym uczynku”…

Na szczęcie pan Emil zawsze ma włączoną kamerę w samochodzie i ta kamera uwieczniła to zdarzenie. Na zarejestrowanym filmie widać wyraźnie, że w momencie kiedy Pani Komendant schyla się udając uderzenie – samochód Pana Emila stoi w miejscu…

Usiłowano „zabezpieczyć” kamerę Pana Emila, ale Pan Emil kamery nie oddał i nagranie posiada. Gdyby nie to nagranie – nie chciał bym być w jego sytuacji….

            Pani Komendant posiada natomiast obdukcję oraz opinię lekarza sądowego, z której wynika, iż doznała ona w dniu 3 sierpnia 2012 r. następujących obrażeń:

– zasinienie i obrzęk kolana prawego,

– bolesność uciskową rzepki.

Lekarz sądowy zaznaczył w swojej opinii z dnia 26 października 2012 r. iż: „obrażenia te mogły powstać w sposób i w czasie podawanym przez pokrzywdzoną”. Opinia ta wywołana została   w wykonaniu postanowienia o powołaniu biegłego lekarza z zakresu medycyny sądowej, które wydał w dniu 16 października 2012 r. prokurator Arkadiusz Flis.

Prokurator Arkadiusz Flis oskarżył ponadto pana Emila o popełnienie przestępstwa stalkingu, a dokładnie o to, że jeżdżąc za Panią Komendant swoim samochodem obserwował ją oraz filmował podczas wykonywanych czynności służbowych, a także sugerował że w sposób niewłaściwy i nieprofesjonalny  wykonuje swoje obowiązki służbowe, czym wzbudził u Katarzyny S. uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia…

            Na ten temat była już mowa tutaj: https://prawonadrodze.org.pl/batalia-o-jawnosc-procedur-publicznych-w-ruchu-drogowym/

3 . A o co chodzi tak naprawdę?

Naprawdę chodzi o to, że w tych dniach, kiedy Pan Emil obserwował pomiary prędkości dokonywane przez Panią Komendant wraz z panem Leszkiem W. nie było żadnych dochodów z mandatów, gdyż kierowcy widząc, że coś się dzieje na drodze, jeździli prawidłowo i nie popełniali wykroczeń. Gmina zatem miała straty… Desperacja Gminy Kargowa w wyeliminowaniu pana Emila jest tak duża, że na koszt Gminy Kargowa wynajęto dla Pani Komendant adwokata, który reprezentuje ja w procesie (ciekawe co na to mieszkańcy Gminy oraz Regionalna Izba Obrachunkowa?).

             Gmina (tzn. jej włodarze) ma zatem interes w tym, żeby pozbyć się intruza, który wykrywa nieprawidłowości w działalności straży gminnej i psuje dobry fotoradarowy biznes. Świadek (właściciel fotoradaru, wynajmowanego gminie) ma interes w tym, żeby sobie nadal wynajmować gminie fotoradar. Za pieniądze, które gmina wydała na wynajem tegoż fotoradaru mogłaby sobie kupić kilka takich urządzeń, ale z jakiegoś powodu woli wynajmować…

4. Sąd ogranicza jawność procesu

O tej precedensowej sprawie winno być na bieżąco informowane społeczeństwo.  Niestety nie jest to możliwe, gdyż prowadzący sprawę sędzia Piotr Filipczak nie zezwolił na nagrywanie rozprawy. Sąd nie przychylił się do wniosku pana Emila o umożliwienie mu rejestracji rozprawy za pomocą dyktafonu. Pan Emil złożył taki wniosek po tym, gdy Sąd nie zaprotokołował słów pokrzywdzonej, z których mogło by wynikać, że cała akcja, która miała miejsce w dniu 3 sierpnia 2012 r. została przez pokrzywdzoną oraz świadka zaplanowana. Sąd uzasadnił swoją decyzję następująco: „gdyż ma to wpływ na prawidłowość postępowania, a w szczególności z uwagi na istotę sprawy, na swobodę wypowiedzi świadka”.

Chwilę potem sędzia Piotr Filipczak postanowił wydalić z sali całą publiczność! Jako podstawę prawną swojej decyzji wskazał art. 48 ust. 3 ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Powołany przepis ten brzmi:

„ Sąd może wydalić z sali rozpraw publiczność z powodu jej niewłaściwego zachowania”.

W protokole rozprawy z dnia 13 czerwca 2013 r. całe zdarzenie opisane zostało w sposób następujący:

„W tym miejscu Prokurator oświadcza, iż z widowni podawane są oskarżonemu karteczki zawierające jakieś notatki.

Przewodniczący stwierdził, że takiego faktu nie zauważył, jednak zauważył, że przed oskarżonym leży zapisana kartka, którą w trybie art. 217 § 1 i § 2 KPK wydano Przewodniczącemu.

Na kartce jest zapisek o treści: „kto zapłacił honorarium adwokackie pełnomocnikowi oskarżycielki posiłkowej, ona sama, czy gmina ze środków gminnych”?

Przewodniczący dołączył kartkę do akt sprawy.

W tym miejscu oskarżony oświadczył, że to nie jego pismo.

Sąd postanowił

Wobec powyższego na podstawie art. 48 ust. 3 Ustawy o Ustroju Sądów Powszechnych wydalić publiczność z Sali.

5. Ocena decyzji sądu o wydaleniu publiczności

Jedną z naczelnych zasad polskiego procesu jest zasada jawności. Rozpoznawanie spraw sądowych odbywa się publicznie. Zasada ta zagwarantowana jest w  Konstytucji.  Zasada ta  zabezpiecza przed arbitralnością procesu sądowego, a także ma istotne znaczenie dla budowania zaufania do sądów, poprzez poddanie ich społecznej kontroli. Obowiązujące przepisy przewidują pewne odstępstwa od tej zasady. W niniejszej sprawie nie wystąpiły żadne przesłanki do podjęcia przez sędziego Piotra Filipczaka decyzji o usunięciu publiczności z sali rozpraw. Publiczność zachowywała się spokojnie. Wszyscy w milczeniu i ze smutkiem w oczach obserwowali toczący się proces. Wszyscy byli trzeźwi, schludnie ubrani. Wszyscy byli pełnoletni.

W trakcie rozprawy trwającej kilka godzin dwukrotnie podana została z sali kartka w kierunku ławy oskarżonego. Sąd tego nie zauważył. Podanie kartki nie zakłóciło w najmniejszym stopniu przebiegu rozprawy. Kartki przez kilkanaście minut leżały na ławie oskarżonego i dopiero po tym czasie zareagowali na ten fakt adwokat oskarżycielki posiłkowej oraz prokurator.

Takie sytuacje, że ktoś podaje w milczeniu na sali rozpraw jakąś informację zapisaną na kartce zdarzają się bardzo często. Zachowania takiego w żaden sposób nie można zakwalifikować jako spełniającego dyspozycję normy zawartej w art. 48 ust. 3 Ustawy o Ustroju Sądów Powszechnych. A jeśli nawet, w przekonaniu Sądu, takie zachowanie uznać należało  za niewłaściwe, to Sąd mógłby wówczas, co najwyżej, usunąć z sali tę osobę, która podawała kartki, a nie cała publiczność!!!

Opisywana sprawa wywołuje szeroki rezonans społeczny i jest niezwykle ważna z punku widzenia interesu publicznego. W procesie tym Prokuratura oskarża człowieka, który wykazując się wyjątkowo obywatelska postawą, monitorował działania władz lokalnych ujawniając nadużycia tych władz. Człowiek ten jest ponadto dziennikarzem oraz członkiem Stowarzyszenia, którego statutowym celem jest monitorowani działalności władz publicznych. Sąd nie ma prawa pozbawiać społeczeństwa udziału w postępowaniu, które dotyczy człowieka, który walczy o respektowania zasad społeczeństwa obywatelskiego.

„Wpływanie na skład publiczności przychodzącej do sądu to przejaw naruszenia zasady jawności, niedającego się usprawiedliwić nawet dla celów respektowania ważnych interesów jednostkowych. Stanowi bowiem zaprzeczenie idei swobody dostępu obywateli do rozpraw” (R. Koper, Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatności w procesie karnym.)

Sędziemu Piotrowi Filipczakowi należy też przypomnieć, że „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu” (art. 4 ust. Konstytucji). Tego właśnie Narodu, który bezprawnie został usunięty z sali obrad.

Kolejna rozprawa w niniejszej sprawie odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2013 r. o godzinie 9.00 w budynku sądu w Sulechowie, a grupa obywateli wybiera się, aby ją obserwować i patrzeć na ręce procedującemu  Sądowi. Co teraz wymyśli sędzia Piotr Filipczak?

Oświadczenie autora:

Oświadczam, że nie jestem w posiadaniu filmu, o którym mowa w artykule, ale go oglądałem. Film jest dowodem w sprawie sądowej i nie jestem pewien, czy można go w tej chwili publikować.  Dysponentem filmu jest Pan Emil. Prędzej czy później film zostanie upubliczniony.

Na filmie tym samochód pana Emila się nie przemieszcza.  Widać pewnien ruch samochodu, który spowodowany jest przemieszczeniem się kierowcy (Pana Emila) wewnąrz samochodu: z siedzenia kierowcy częściowo na fotel pasażera. Samochód jednak z całą pewnością nie jedzie, lecz stoi.  Poza tym na miejsce zdarzenia przyjechała Policja. Pani Komendant podczas rozmowy z policjantem poruszała się normalnie i nie okazała żadnego obrażenia. Biegły sądowy stwierdził w opinii wywołanej na zlecenie prokuratury, że pojazd był bez ruchu.

Widać było na filmie jak świadek Leszek W. podbiega z aparatem fotograficznym, aby sfotografować to zdarzenie.

(a.m.)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Fotoradary, Postępowanie przed sądem, Prokuratura, Straż gminna (miejska). Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

109 odpowiedzi na Sąd bezprawnie wydalił publiczność z rozprawy

 1. leoś pisze:

  Dlaczego wypraszają publiczność z rozprawy….
  Okaże się, że pani strażniczka czy kto tam popełnia przestępstwo pomówienia a dodatkowo fałszywego oskarżenia – i za to mogłaby pójść siedzieć. Wstyd na cały kraj…. a sam sędzia może ma mokro w galotach na myśl, że postawi zarzuty czy skieruje sprawę do prokuratury przeciw strażniczce miejskiej, a do tego szefowej samej czy coś…

  Wypraszają publiczność aby dokonać przestępstwa tuszowania zbrodni pomówienia i fałszywych oskarżeń przed sądem…. Takich to mamy sędziów, gdzie jest ten cholerny katolik Ziobro gdzie jego prawo sprawiedliwość i krzyż? Tolerancja taka u Ziobry dla przestępców w togach? Od kiedy? Brać pod lupę ten proces i za mordę brać nie Emila, ale tych przestępców w mundurach. Inaczej obstawiam że sam naród śmieciom wymierzy kiedyś karę przy jakiejś okazji….
  Nie trzeba z tym do Strasburga, wystarczy przyprzeć Ziobro do muru, jego, oraz chałastrę biskupią – co sądzą o ukrywaniu przez ich katolika przestępców w mundurach.. jak to nie pomoże, no to postawić zarzut poplecznictwa czy czegoś tam samemu ziobrze….. niech się zacznie za nim smród ciągnąć, to kiedyś pójdzie siedzieć….. Bierzesz pan kasę również za nadzór, ostatnio masz mega uprawnienia w tej dziedzinie i korzystaj, jak nie uprzątniesz tej stajni w „sprawiedliwości” no to pożegnamy się z tym krajem i kolejne parę milionów wyjedzie, jak ostatnio liczono emigracja 3 mln oznacza 12-16 mln emigrację w przyszłości… pół narodu zaraz stracicie .. w tak gównianym kraju nikt nie będzie mieszkać… krzyży se możecie nastawiać na każym rogu…. i co z tego. Bóg panie Ziobro takim oszustom nie będzie sprzyjać.. Stawiacie ostatnio na religię, ale ta wasza religia to kolejne oszustwo… postawcie na sprawiedliwość bo to jest rzecz bardziej przyzwoita jak ci wasi wszyscy biskupi z papieżem razem wzięci…..
  I teraz powstaje pytanie techniczne – jak zatuszować zbrodnię sądu i strażniczki? 1) trzymać Emila w areszcie aby przestał stawiać opór 2) wyprosić publiczność i pozacierać ślady (nie da się chyba co swołocz?) 3) Wsadzić emila …. Trzeba będzie robić strajk ogólnopolski chyba, zaplanować narysować zrobić… bandytom czy w togach czy w mudurach trzeba powiedzieć stanowcze nie…

 2. Nielot pisze:

  Są jakieś wieści?
  Sprawa już się zakończyła czy toczy się dalej?

  • redakcja pisze:

   Na kolejnym termnie rozprawy (6.VIII.) proces toczył się bez większych zastrzeżń. Publicznośc przybyła na rozparwę i uczestniczyła w niej bez przeszkód. Byli też dziennikarze. Rozprawę odroczono, wyznaczając koleny termin na przełomie września/października. Do pracy sędziego nie mamy obecnie zastrzeżeń. Na terminie sierpniowym adwokat Pana Emila złozył kilka wniosów dowodowych. Nie mam informacji czy i które z nich sąd uwzględnił.

   • 31 węzłowy Burke pisze:

    Redakcjo zacna ! Ta rozprawa była w dniu 6 sierpnia a nie 6. VI. A co do sędziego : na poprzedniej rozprawie (podczas której sędzia wypędził z sali Bogu ducha winną publiczność a uczynił to po kuriozalnym donosie prokuratorskim na rzekomą niecność tejże publiczności) to , wg. mnie , tenże sam sędzia , jakby się popisywał swoja mocą lokalnego szeryfa wpatrzonego w karzącą srogość prokuratury. Ja osobiście jakoś nie mogę uwierzyć w nawrócenie sędziego z dnia 06. sierpień to oni nie idą śladami celników. Ja widzę tu wielką moc sprawczą kamer telewizyjnych , zdecydowanych redaktorów a także publiczności . A w szczególności zaś akuratność adwokata Pana Emila R. Uważam że dopiero ten zestaw spowodował zmianę zachowania sędziego a i strony przeciwnej takoż. To kolejny argument za tym aby wszystkie rozprawy , wszystkie ,. bez wyjątku , były nagrywane przez wszystkie strony . Pozdrawiam redakcję. 31

 3. Pingback: Walczył z fotoradarami? Znaleźli na niego paragraf | Francuskie.pl

 4. Paweł pisze:

  Mam mieszane uczucia, jak by był wyrok kary śmierci Emil by został przykładowo ukarany i to w miejscu publicznym jak rynek jakieś wiochy.Napewno któryś ze strazników miejskich by go chciał osobiście wykonać – ewentualnie wszyscy na raz!
  Ale cóż to nie Chiny i komuna upadła ,natomiast zostało to ,że WŁADZA MOŻE WZYSTKO!!!
  Mam nadzieję ,że wyrok każdy ,który podawany jest na tej stronie będzie uniiewiniający i to da do myślenia innym.
  Jakie konto chciałbym wesprzeć stowarzyszenie!!!
  Paweł

 5. Paweł pisze:

  Witam Wszystkich.
  W naszym Kraju , logika i prawo się mija.
  Tez walczę ale o odszkodowanie , są absurdy i własne prawa.
  Powodzenia!

 6. Kajetan pisze:

  Wiele osób pisze o potrzebie przybycia na rozprawę najbliższą – kiedy takowa nastąpi?

  Kiedy można liczyć na jakieś orędzie Pana Emila? Chociaż krótkie „nie lękajcie się” 😉

  K.

 7. cybilSH pisze:

  wszystko to gowno skorumpowane…kasa wazniejsza niz sprawiedliwosc

 8. 31 węzłowy Burke pisze:

  ” Każdego dnia , aby ratować własną skórę, każdy policjant żydowski przyprowadzał siedem osób , by je poświęcić na ołtarzu eksterminacji ” ( Za: B.Goldstein.” The Stars bear Witness”. New York. 1949.str. 129. Sprawa dotyczy brutalnych działań , łapanek, itd. znienawidzonej policji żydowskiej w getcie .Wszelkie podobieństwa są oczywiście zupełnie przypadkowe i nie mają żadnego związku z powyższym artykułem który wywołał trzęsienie ziemi . A w szczególności z występującymi na tym forum osobami i instytucjami. Wszelkie podobieństwa są przypadkowe .Albo i nie….31

 9. Pingback: Sąd bezprawnie wydalił publiczność z rozprawy | POLScott24

 10. Nielot pisze:

  Ja bym spróbował potraktować sprawę inaczej. Bo skoro Pani Komendant tak bardzo nie lubi jak jej się patrzy na ręce podczas pracy, to znaczy że ma coś do ukrycia. To może wzorem pana Emila zebrać grupę ochotników którzy będą się pracy Pani komendant przyglądać całe 8h dziennie? Społecznie. Jak będzie dużo chętnych to „dyżur” może pełnić naraz i klika osób… 😉

  Ciekawe czy wtedy też wszyscy będą wrabiani w rzekome potracenia 😉

 11. Lubuszanin pisze:

  Z dzisiejszej Gazety Lubuskiej 29.07.2013 czytamy:
  „Drugi proces został wytoczony przez kargowski samorząd [o ochronę dóbr osobistych]… Władze domagają się wypłacenia przez pozwanego [p. Emila] 10 tys. złotych na konto [uwaga, to jest mocne] gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz opublikowania przeprosin na pół pierwszej lub drugiej strony Gazety Lubuskiej oraz w trzech portalach internetowych [nie podano jakich]. Przeprosiny mają dotyczyć utrudniania pracy straży miejskiej i obraźliwych opinii zamieszczanych w internecie.”

  Suma summarum mnie z tego tekstu wynika że gmina/burmistrz postanowiła „zarobić” na sprawie 10 tys zł. konkretnego szmalu. Dodatkowo ma zamiar dać zarobić Gazecie Lubuskiej i trzem portalom za wykupienie przez p. Emila powierzchni reklamowej na przeprosiny.
  W pierwszym przypadku burmistrz bedzie mogł [nie twierdzę że tak zrobi ale hipotetycznie jest to możliwe] przeznaczyć zabudzetowane wczesniej gminne 10 tys zł na koncie „komisja rozwiązywania problemów alkoholowych” na inny cel, np na nagrody dla siebie i pani strażnik.
  W drugim przypadku burmistrz ma załatwioną reklamę w Gazecie Lubuskiej na koszt p. Emila. Jeśli bowiem Gazeta Lubuska skasuje odpowiednio pana Emila za przeprosiny to wcale nie jest wykluczone że burmistrz/gmina Kargowa w ramach rewanżu (załatwienia kasy) otrzyma 90% zniżki na reklamę Dni Kargowej w przyszłym roku.

 12. Max pisze:

  Kto reprezentuje Pana Emila, adwokat nadany z urzędu, czy Pan Emil sam wynajął adwokata do reprezentowania swojej strony ?
  Bo jeśli jest to adwokat nadany z urzędu to proponuje go jak najszybciej zmienić.

 13. Turysta pisze:

  Wszystko prawda , tylko jak długo jeszcze to będzie trwało , każdy dzień to utrzymywanie i tolerowanie darmozjadów w świetle przekonstruowywanego prawa , w taki sposób , żeby obiboki bez wcześniejszego przemyślenia swojego postępowania , uchodziło to tylnymi drzwiami .To jedna wielka klika , to oni powinni się bać obywatela , a nie odwrotnie .Z tego co przeczytałem w postach to są debile chcący zrobić z obywatela frajera .

 14. greven pisze:

  Hołota na górze daje przyzwolenie hołocie na dole .Taki sędzia bez kręgosłupa to zwkły sprzedawczyk,za swoje wynagrodzenia i nietykalność zagnębi człowieka może więzienie skazać. Czy nie wybiła już godzina p. ministrze od (nie)sprawiedliwości aby przeprowadzić jakąś weryfikację kadr w terenie,przyjrzec się tym sektom,koteriom układzikom towarzyskim,i zasadzić porządnego szpica w cztery litery tym wszystkim przeginaczom,i kreatywnym uzasadniaczom swojej nieuczciwości ? A nade wszystko polski finansamt zobligować do szczegółowego dokonania rozliczeń dochodów i wydatków ludzi na świeczniku? Bo wprawę w gnębieniu maluczkich to macie już opanowaną do perfekcji,chyba że stara zasada o krukach co sobie oka nie wydziubią jest waszym mottem i drogowskazem.

 15. dibis pisze:

  Przede wszystkim KC Art. 235. Kto, przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postępowania zabiegi takie przedsiębierze, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  Czyli pani komendant nie powinna być komendantem.

  Dalej: Kodeks postępowania cywilnego ustanawia możliwość uczestniczenia w posiedzeniach sądów tak zwanych osób zaufania art. 154 kpc §1:
  “Podczas posiedzenia odbywającego się przy drzwiach zamkniętych mogą być obecni na sali: strony, interwenienci uboczni, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy, prokurator oraz osoby zaufania po dwie z każdej strony”.
  proszę zgłosić dwie dorosłe odoby, które będą miały prawo uczestniczyć w sprawie, mimo ogłoszenia niejawności (czyli tzw. drzwi zamkniętych). U mnie koledzy z długopisami i notesami zapisywali wszystko, co się działo na sali i sędzia zgłupiał, bo miał już napisane uzasadnienie, a tu szwindel nie wyszedł.

  Rejestrowanie czynności bezprawnych jest dozwolone, szczególnie jeżeli są dowodem łamania prawa. Rejestrowanie czynności służbowych jest zawsze dozwolone. Stalking? A co ona taka strachliwa, w takim razie nie nadaje się na strażnika miejskiego, a tym bardziej na komendanta, niech siedzi w domu przy garach, tylko niech gazu nie włącza, bo może się zacząć bać np. wybuchu.

 16. Mir pisze:

  W sądzie powinno być na rozprawie tylu ludzi, żeby brakło miejsca.
  Pan E

 17. Łukasz pisze:

  Warto nagłośnić sprawę, zauważyłem już artykuł na Onecie, jednak to za mało, by to mogło się szybko skończyć dobrze dla Pana Emila. Najlepiej by było zainteresować tym telewizję, np. TVN, bądź TVP.
  Trzymam kciuki za Pana Emila, mam nadzieję, że niedługo sprawa się zakończy!

 18. 31 węzłowy Burke pisze:

  Jeszcze jedno : na słynnej już rozprawie zapewne będą przekaziory ogólnopolskie no bo przecież z tego żyją . Może to będzie ten kamyczek . Jeśli dobrze znam życie to rozprawę odroczą licząc na wyczerpanie przeciwnika. 31

 19. 31 węzłowy Burke pisze:

  Wniosek jest oczywisty : w tzw. sądzie w Sulechowie powinno być jak najwięcej publiczności. Milczącej, nie pytającej ale robiącej swoje. Jeśli zaś chodzi o wsparcie Pana Emila to nie doczekałem się tu żadnego konkretnego sposobu , oficjalnego oczywiście. W związku z tym , przynajmniej chwilowo, należy zastosować wtrysk bezpośredni do komory spalania a to po to aby dobry mechanik wziął się za regulację elektroniki i obronił przed złoczyńcami. Ale co na to komora spalania ? 31.

 20. Lubuszanin pisze:

  Śmierdzący fotoradar

  „…I cała pozytywna robota na rzecz budowania wizerunku Kargowej, życzliwość dla burmistrza jaką mają mieszkańcy gminy, dobra opinia jaką ma Sebastian Ciemnoczołowski wśród samorządowców, pękną niczym śmierdzące jajo.”

  Cały tekst:
  http://kanapapulsu.wordpress.com/2013/07/27/smierdzacy-fotoradar/

 21. rympałęk pisze:

  w sumie to późno sie do tego zbarali w kraju gdzie dziła seryjny samobójca; do momentu jak nie będzie zmiany władzy nic sie nie zmieni – potem trzeba bedzie zmienić przepisy i wlaczyć z mundurami – bo to wrzód na tym narodzie

 22. falko21 pisze:

  Witam
  Chciałbym się dowiedzieć czy można Panu jakoś pomóc ?

  • redakcja pisze:

   Nie wiem, co odpowiedzieć.

  • Bartosz pisze:

   Mam następujące propozycje:
   1) Przyjechać na rozprawę
   2) Przystąpić do Stowarzyszenia Prawo Na Drodze
   3) Wspierać darowiznami Stowarzyszenie Prawo Na Drodze
   4) Rozesłać do znajomych link do prawonadrodze.org.pl

   Pozdrawiam!

   • redakcja pisze:

    Przede wszystkim popieram punkt 1.
    To jest wyraz solidarności. Wielu internautów mieszka niedaleko. Organy „sprawiedliwości” walczą ze społeczeństwem. Społeczeństwo powinno wykazać się postawą obywatelską. Uważam, że to jest obowiązek, a nie powinność.

 23. gb pisze:

  J EBAN Y DZIKI KRAJ BEZPRAWIA

  NAJWIĘKSZA KORUPCJA W GMINACH I SĄDACH KOLESIOSTWO I MATACTWO ZA PIENIĄDZE ROBOTNIKÓW

  • komendant SM pisze:

   „J EBAN Y” – skoro to portal gdzie się przestrzega prawa i Redakcja nawołuje do przestrzegania przepisów i norm, to dlaczego Profesor pozwala na takie m.in słowa???

   • z-ca komendanta pisze:

    Język wskazuje na poziom pisarzy, nic dodać nic ująć. Nosił Emilem razy kilka, miejmy nadzieję, ze powiodą emilka

    • redakcja pisze:

     Nikogo nie powiozą panie Zastępco. Tym razem powiozą wilka – czyli szanownych Pana kolegów.
     Pisz Pan częściej tym językiem agresji, a ludzie tym szybciej wyjdą przeciwko wam na ulicę. Czy pan nie zauważa tego, że ludzie was nienawidzą? A Pan dolewasz oliwy do ognia.

    • wendy pisze:

     Proponuję dalej siedzieć w krzakach i nie wychylać dzioba, ani tym bardziej nim trzaskać – jesteście wrzodem na ciele, i dobrze o tym wiesz „z-co”.
     Jesteście jak te sępy i nawet nie próbuj mówić, że nie. Wyjdźcie na ulicę, ustawcie fotoradary tam gdzie jest to naprawdę potrzebne, oznakujcie, to nikt wam złego słowa nie powie – a tak to spadajcie w krzaki!

 24. ja pisze:

  Tak długo jak w sądach nie bedzie ławników społecznych tylko sedziowie z przywilejami władzy bedą oni działać w imieniu władzy a nie w imieniu prawa.
  przeczytaj jak władza doprowadziła do bajzlu w prawie i oddała nieograniczoną władze sędziom.
  http://www.demokracjajuzbyla.republika.pl/1.html

 25. wirecki pisze:

  Słowa uznania autorowi za krytykę tego skandalicznego postępowania sądowego. Sądownictwo już dawno się o to prosi, że wspomnieć wyczyn sędziego w Nowym Mieście Lubawskim, opisany w „Jak oskarżenie i sądzenie, takie wynagrodzenie” na http://www.autosalonpomorski.pl. Policja potrafiła posypać łeb popiołem, ale nier sędzia.

 26. Sławek pisze:

  trzymam kciuki im bardziej sprawa jest nagłaśniana tym lepiej:
  http://moto.onet.pl/nagrywal-naduzycia-strazy-miejskiej-teraz-ma-klopoty/xm9nm

 27. Hiktor pisze:

  Panie Emilu, trzymam za pana kciuki i za to, że sprawa potoczy się według prawa i zdrowego rozsądku. Po tym wszystkim co przeczytałem nasuwa mi się pytanie, a mianowicie kiedy skończy się ten cały wyzysk i przekłamanie, które nieustannie wg mnie panuje w Polsce? Co trzeba zrobić by tych ludzi wytępić? Gdzie są media kiedy na niewinnego człowieka robi się nagonkę? Czy Royal Baby i proces Kasi W. jest ważniejszy od tych wszystkich cwaniaków? Panie Emilu, proszę się nie bać i nie denerwować! 🙂

 28. Miś ze wsi pisze:

  Greven – rozumiem, że można być chamem i prostakiem…. ale, żeby się tym chwalić na forum publicznym??? Trochę kultury wypada z siebie wykrzesać nawet w takich sporach – nie zniżajmy się do poziomu Pani, która jest bohaterką zdarzenia.
  Panie Emilu – sytuacja jak z komedii Barei, ale myślę, że jeszcze są w tym kraju rozsądni ludzie (również w sądach).

 29. greven pisze:

  pondto przypominam że osobom wezwanym w charakterze świadka przysługuje zwrot kosztów podróży,zwrot utraconego w tym dniu zarobku ,trzeba tylko poszukać co i ile czy wam się to opłaca ? chyba tylko po to żeby ubowodnić że jesteście potrzebni jak czyrak na tym miejscu co ja wiem a wy się tylko możecie domyślać !!!

  • Bartosz pisze:

   Czy zwrot kosztów stawiennictwa się w charakterze świadka dotyczy jedynie rozprawy sądowej czy również przesłuchania przez SM? Jeśli również SM to pytania: jaka jest podstawa prawna (aby się na nią powołać) i do kogo należy kierować wniosek o zwrot kosztów?

   • redakcja pisze:

    Nie znam się zbyt dobrze na kosztach (zwykle się o nie nie upominam). Jedno jest wszak oczywiste – zwrot kosztów stawiennictwa w charakterze świadka dotyczy również przesłuchania przez SM. To nie podlega dyskusji. Wniosek o zwrot kosztów kierowałbym do organu, który wzywa.
    Pozdr.

 30. greven pisze:

  burdel,bajzel,represje względem własnych obywateli,ale czy pan T,,k czuje się obywatelem naszego kraju? Gdzie jest szef MSW ? coś zaczął robić nareszcie szef prokuratury,ale czy to nie jest tylko zasłona dymna?Wychodzi na to że góra daje ciche pozwolenie na sk,,,syństwo na dole bo te głąby wsiowe zajęte fotografią amatorską nie będą wołać o kasę na górze.Sam prowadzę walkę z matołkami z Człuchowa,i ich skarbonką przy ul. kolejowej.Pytam więc po raz kolejny matoły czy sztuka czytania nie została wam wpojona w tej szkole obok,na której ogrodzenie metalowe skierowaliście oko fotki ? Widać bardzoooo nie lubiliście do niej chodzić! szczególnie na j.polski.Po wtóre zapchleni „urzędnicy” przeczytajcie nareszcie KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO !!Nie można być sędzią we własnej sprawie!!! Wyjątkowa hucpa a o chamstwie nie wspomnę przez grzeczność.Instrukcję obsługi foto marki ZURAD CM 1 na blchę obkuć odpytam niedługo w sądzie ! I wara od moich ciężko zapracowanych pieniążków !

 31. smog pisze:

  Mam nadzieję że coś się w końcu ruszy- najgorsze że nikt tak na prawdę tych h.. nie kontroluje!! Dla rozgłosu lubcie na FB

 32. FM pisze:

  A sprawa karna Pani Katarzyny i jej ówczesnego komendanta Przema dotycząca nadużyć w SM Sulechów już się zakończyła?

  • redakcja pisze:

   Sprawa się toczy. Kolejny termin 8 sierpnia.

   • 31 węzłowy Burke pisze:

    Mam pytanie : czy jest prawdą że świadek Pan Leszek ( ten Bond od szpiegowskich okularów – ten to zrobi karierę) krótko przed składaniem zeznań nagle ” poczuł się źle ” i pomknął do pobliskiego szpitala ? Czy otrzymał tam zwolnienie lekarskie ( nie od pediatry oczywiście ) ? Czy nadal działa z Panią Katarzyną w patrolu ” śmietnikowym ” ? 31

 33. toto pisze:

  Ustawilem link na ta strone w swoim opisie na Skype. Taka nijaka, ale reklama.

 34. wernus24 pisze:

  Brawo dla Pana Emila!
  Pora pokazać, iż polska władza nie stoi poza czy ponad prawem.
  Z chęcią dorzucę się na dobrych adwokatów dla Pana Emila.

 35. Vicenty pisze:

  Polskie prawo to komedia. Niedouczeni sędziowie uprawiający swawolkę bez nadzoru i kolesiostwo sektora budżetów gromadzonych z kieszeni podatników. Bardzo kiepska komedia.
  Panu Emilowi gratuluję odwagi stania na prostych nogach przed molochem głupoty i sztandarem nieuczciwości w kolorach sprawiedliwości.
  ŻENUŁA
  Niech Pan filmu przypadkiem nie odda.

 36. Nic się nie zmieniło pisze:

  Panie Emilu wracają czasy głębokiego stalinizmu pod przykrywką demokracji. Szanuję Pana działania bo mimo, że wielu chciałoby coś takiego robić niestety po prostu nie może. Nie chodzi tu tylko o radary ale o cały aparat administracyjny od poziomu samorządowego po rządowy. Dzięki takim ludziom jak Pan może coś drgnąć a jak drgnie to może wreszcie się rozwali. Pozdrawiam

 37. Kierowca=Obywatel=Podatnik pisze:

  Emil nie daj się!

 38. elminio pisze:

  Uśmiech w stronę admina tej strony i prośba a adres IP – tej MEndy, powinny być adresy podawane przy każdym z wpisów – bo widać, że to pewnie ss komendancina – kameleon nam się tu udziela. Adresy IP powinny być zawsze podawane przy każdym wpisie.
  Pozdrawiam i 3mam kciuki za pana Emila.

 39. mixer2000 pisze:

  Skoro żadne media tego nie rozgłośnią może warto poprosić o pomoc pana Mariusza ?
  jeśli MaxTV zainteresowałoby się tą sprawą to rozgłos jest murowany 😉

 40. virtuo_z pisze:

  Panie Emilu życzę Panu powodzenia. Wspieram Pana działania. Takich ludzi jak Pan nam brakuje

 41. deV pisze:

  „w starciu z ludźmi, którzy przepisy znają i je stosują”

  to było o tym sędzim?

 42. 31 węzłowy Burke pisze:

  Pan Emil , Pani Katarzyna , Pan Wojciech ….zawsze z dużej litery. Zawsze , nawet jak się kogoś nie cierpi, nienawidzi. Zamiast okularów ,na koszt gminy zapewne , trzeba było sobie kupić słownik języka polskiego i dobrego wychowania i to za swoje prywatne pieniądze. W Sulechowie i Świebodzinie są księgarnie a jedna jest wręcz znakomicie zaopatrzona i słowników tam wiele…Osobno zaś stoisko z literaturą medyczną , w tym pediatryczną oraz o chorobach psychicznych. A co do zakazu : dziś nie trzeba robić z siebie pośmiewiska z kamerkami w okularkach, wystarczy inny sprzęt , też optyczny na przykład. I ja trochę rozumiem niechęć Pani Katarzyny no bo statystyka, dochody, premie …a tu klops. Klęska. Swoją drogą Pani Katarzyna długo się już raczej nie uchowa z tej prostej przyczyny że jest już nieskuteczna i nie zapełnia gminnej sakiewki. A po co komu taki pracownik , nie dość że niewydajny to i uwikłany w procesy ? 31

 43. 31 węzłowy Burke pisze:

  Panie Profesorze ! Trzy uwagi .
  1. Czy jest prawdą że rzekome obrażenia skutkowały kilkudniowym zwolnieniem lekarskim od pediatry a nie ortopedy ? Jeśli tak to śmierdzi.
  2. Po jakim czasie od zdarzenia to zwolnienie ? Jeśli nie natychmiast to śmierdzi.
  3. Opinię wydał lekarz sądowy ponad miesiąc od zdarzenia czy też ja źle odczytałem ? To przez ponad miesiąc te potworne rany się nie zaleczyły ? Też śmierdzi.
  4. Gdzieś mnie śmignął wątek że owa Strażniczka zakupiła na koszt gminy specjalne okulary szpiegowskie na okoliczność prowokacji wobec Pana Emila ? Czy taki fakt miał miejsce ? Jeśli tak to kto złożył zamówienie, jakie uzasadnienie , kto podpisał zamówienie , specyfikację zamówienia, kto fakturował . Albowiem też śmierdzi.
  5. Czy jest prawdą że wobec tej strażniczki z Sulechowa toczy się proces o fałszowanie wyników pomiarów i dokumentacji jeszcze jako strażnik w Świ ebodzinie bodajże ? Czy to jest ta sama osoba ? Jeśli tak to jak to się stało że awansowała na kierowniczkę straży w Sulechowie ? Ewentualnie gdzie odpowiedzi na moje pytania szukać ? 31

  • redakcja pisze:

   Wszystko się zgadza. Okulary zakupił Pan Leszek. Strażniczka ma problemy z prawem. Jest prawdą, że strażniczka najpierw poszła do pediatry. Śmierdzi wszytsko jak cholera.

 44. Brian pisze:

  Ja rozumiem, że gmina się broni przez Panem E.. Ma prawo skoro jej przeszkadza w podejmowanych czynnościach. Ale ta nieudolność, to jest zaiste nieporozumienie. To pokazuje jak okropnie niewłaściwi i nieudolni ludzie pracują w tych strażach i gminach.

  I ciekawe, jakie są relacje pana Leszka z gminą, od którego to gmina wynajmuje fotoradar, który mogłaby sobie już dawno kupić sama. To jest niegospodarność i wypada to zgłosić właściwym organom. Dobrze, żeby się NIK tym zajął.

  • Marcin pisze:

   Mam nadzieje że ten dowcip przybliży istotę problemu wynajmowania fotoradaru, zamiast kupowania go na własność:

   „Pan Bóg i Św. Piotr ogłosili przetarg na budowę bramy niebiańskiej. Pierwszy zgłosił się Arab.

   – Masz projekt? – pyta Bóg.
   – Mam – odpowiada Arab.
   – Masz kosztorys?
   – Mam.
   – To ile Ci wyszło?
   – 900 milionów.
   – A dlaczego aż tyle?
   – No cóż, 300 mln na materiały, 300 mln na robociznę, 300 mln zysku.
   – Dobra, dziękujemy, odezwiemy się jak podejmiemy decyzję – mówi
   św. Piotr.

   Następny wchodzi Niemiec.

   – Masz projekt? – pyta Bóg.
   – Mam – odpowiada Niemiec.
   – Masz kosztorys?
   – Mam.
   – To ile Ci wyszło?
   – 1,5 miliarda.
   – A dlaczego aż tyle?
   – No cóż, 500 mln na solidne niemieckie materiały, 500 mln na
   rzetelną niemiecką robociznę no i 500 mln zysku.

   – Dobra, dziękujemy, odezwiemy się jak podejmiemy decyzję – mówi św. Piotr.

   Następny wchodzi Polak.

   – Masz projekt? – pyta Bóg.
   – Nie – odpowiada Polak.
   – Masz kosztorys?
   – Nie.
   – A ile chcesz za robotę?
   – 3 miliardy 900 milionów.
   – Skąd Ty wziąłeś taką kwotę?!
   – No cóż, miliard dla Pana Boga, miliard dla Św. Piotra, miliard dla
   mnie, a za 900 mln arab zrobi bramę”

   Źródło: http://pokazywarka.pl/z2gq4y/

 45. Pingback: Filmowanie występków straży miejskiej jest wg sądu przestępstwem. Takiego procesu nie powstydził by się nawet PRL! « Portal Jarka Kefira

 46. Artur N. pisze:

  tak w odniesieniu do tematu fotoradarów SM w ogólności

 47. asocjal pisze:

  Wiele razy pomagał nam ujawniając nieprawidłowości. Teraz to on potrzebuje naszej pomocy! Musimy pokazać zarówno Panu Emilowi, jak i innym, że warto być odważnym, że warto patrzeć władzy na ręce, że w razie problemów można liczyć na nasza pomoc! Nie możemy tego zostawić! Potrzebujemy wielu takich ludzi jak Pan Emil, ale żeby tacy się pojawiali, muszą wiedzieć że można na nas liczyć! Muszą wiedzieć, że nie opuścimy ich w potrzebie! To nie sztuka napisać pochwalny komentarz pod czyimś filmikiem. Sztuka jest pomów komuś i wesprzeć wtedy, kiedy jest ciężko!

  Wykop jest, ale przejdzie i zniknie, a sprawę trzeba monitorować, pomagać Panu Emilowi a jak będzie trzeba to zorganizujemy w Sulechowie taką demonstrację, żeby władza poczuła, że nie jest bezkarna i że nie może sobie robić co chce. Z ACTA zadziałało, to i tym razem zadziała! Wystarczy że będzie nas bardzo wiele. Pamiętajmy, że żeby wygrało zło wystarczy obojętność ludzi dobrych.

  Nie wiem jak Wy, ale ja nie będę obojętny! Zacznijmy od tego, by mieć miejsce w którym będziemy mogli nasze działania organizować. Nie wiem czy to najlepszy sposób, ale z pewnością najszybszy. Założyłem w tym celu po prostu stronę na Facebooku:

  https://www.facebook.com/pages/Ruch-obrony-Pana-Emila/679992878682230

  Zjednoczmy się choćby nawet na facebooku, wymieniajmy się tym co możemy zrobić i działajmy! Ten wykop niedługo zniknie, ale strona na facebooku pozostanie i stamtąd będziemy mogli się umawiać i pomagać Panu Emilowi.

  Władze jak zwykle bazują na tym, że każdego można usadzić, bo ludzie i tak nic nie zrobią bo nie są zorganizowani. Władze liczą na to, że taka sprawa przejdzie bez protestu? No to się przeliczą!

  • 31 węzłowy Burke pisze:

   Re asocjal. Nie chce się zalogować a więc kolego wyjaśnił mnie w prosty sposób jak to uczynić krok po kroku. Traktuj moją wiedzę komputerową jako prawie zerową. Pozdrawiam. 31

 48. KrzysiekG pisze:

  Czy stalkingiem można nazwać obserwowanie wykonywania obowiązków zawodowych przez funkcjonariusza służby publicznej??? Coś mi się wydaje, że nie…

 49. 31 węzłowy Burke pisze:

  Pomysł przedni . Jest tu ktoś mądry jak to zgodnie z prawem zrobić ? 31

 50. wqurv pisze:

  Może zbiórka na adwokata dla p. Emila?

  • redakcja pisze:

   Obawiam się, ze to nie byłoby legalne…
   Ale niech się wypowiedzą inni.

   • MikeZ pisze:

    Nielegalne jest płacenie grzywny za kogoś, tudzież innej kary. Ale nie udzielenie darowizny na ustanowienie obrońcy. Tak gwoli informacji: kwota wolna od podatku od darowizny dla od każdej osoby dla osoby obcej to 4’902 zł. Tylko trzeba to zgłosić… bodajże do skarbówki. O ile dobrze kojarzę – nie trzeba podawać celu ani nic z tych rzeczy. Ale tu mogę się mylić. Jak ktoś wie więcej to niech mnie poprawi.

 51. adam pisze:

  Witam,

  Chetnie wspomoge Pana Emila, finansowo zeby mogl zaplacic za adwokatow.
  Mysle ze inni powinni tak zrobic, pomoc jak moga. Trzeba pomagac takim osoba.
  Chcialbym kiedys wrocic do polski do normalnego kraju, a nie kraju „dziadow” jakim jest teraz.
  Panie Emilu, prosze nagrac film i podac dane do przelewu, czy podac Paypala na swojej stronie.

  A

 52. AndrzejK pisze:

  Jeśli sprawa była taka, jak opisujecie, to pani komendant popełniła bardzo poważne przestępstwo, działając umyślnie w grupie osób.

  Proponuję złożyć jak najszybciej doniesienie do prokuratury w oparciu o

  art. 233 kk
  § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  art. 234 kk
  Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  art. 235 kk
  Kto, przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postępowania zabiegi takie przedsiębierze, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 53. 31 węzłowy Burke pisze:

  Wspaniała robota Panie Profesorze ! Szacunek wielki i moja stara czapka wędkarska z głowy!!! 31

 54. Oskar M pisze:

  Proszę o podanie na mojego maila sygnatury sprawy, sądu, wydziału i stron postępowania. Ze swojej strony proponuję nagłośnienie sytuacji za pośrednictwem mojej strony i kanału na yt (ponad 2000 subskrybentów). Mogę przygotować pisma do RPO, Prokuratora Generalnego, prezesa sądu i prokuratora będącego przełożonym oskarżyciela, a także wniosków o udostępnienie informacji publicznej do gminy. Pisma te mogłyby być wysyłane przez internautów, aby sprawa stała się znana- nadzór społeczny to jedyne co może tutaj pomóc. Mogę również doradzić w zakresie dowodów i wniosków, które warto, aby obrona przeprowadziła, jeśli nie dysponują państwo pomocą prawników. Pozdrawiam i proszę o kontakt

 55. black pisze:

  Czy nagranie z kamery pana Emila – „potrącenia” pani komendant zostanie upublicznione? Społeczności wykopu na tym zależy – znalezisko dostało się już na główną z płomieniem! 🙂

  • redakcja pisze:

   O upublicznieniu tego filmu może zadecydować tylko Emil. Treść filmu jest dowodem w sprawie.

   • black pisze:

    W takim razie czy redakcja mogłaby poprosić o to pana Emila (w imieniu internautów)? Wystarczy link do filmu na youtube, czy innym tego typu serwisie, o ile oczywiście nie zagrozi to w jakiś sposób prowadzonej sprawie.

    Poruszane są też kwestie ewentualnej zbiórki pieniędzy na adwokata/koszty sądowe. Jest wielu ludzi, którzy popierają Jego pozytywną działalność na rzecz dobra wspólnego i chętnie wspomogą jak się da – pieniędzmi, wiedzą. Jeśli chodzi o zbiórkę potrzebny jest numer konta, jakiś paypal i opinia prawna no i oczywiści poparcie inicjatywy przez pana Emila.

 56. miro pisze:

  Panie Emilu popieram pana i całe Stowarzyszenie, nawet jak byście przegrali należy się odwoływać nawet do Sądu Najwyższego albo i wyżej do Strasburga. Jakość Sądów Rejonowych pozostawia wiele do życzenia, niestety. W myśl rozumowania Straży Miejskiej stalkingiem można by też nazwać robienie zdjęć fotoradarem i wysyłanie listów z żądaniem zapłaty.

  Art. 190a KK

  § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność,
  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  § 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

  § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca
  podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

  § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 57. luke pisze:

  myślę, że warto byłoby zainteresować całą sprawą media – mam na myśli TV itd. Czy wspomniany film z auta jest dostępny ? Może warto go wykorzystać?

  • ST pisze:

   jakie media? , TV – czy jest w tym kraju jakaś obiektywna telewizja ?
   no tak , leming powie „tak , jest ” – TVN24 😉

   • YT pisze:

    Natomiast leming o innym kolorze futerka powie Radio Maryja jeszcze inny Niezależna itd. – tu chodzi tylko o działanie ponad podziałami aby pomóc człowiekowi który walczy dla wszystkich. Przykro mi że w dzisiejszych czasach podziały są ponad solidarność międzyludzką

 58. mk pisze:

  Czy jest jakaś prawna droga, albo email na który można złożyć zażalenie na postępowanie sedziego? Przecież ta sprawa nie może sie skonczyć skazaniem pana Emila.
  Dodatkowo karę powinni ponieść oskarżyciele za marnowanie gminnych pieniędzy na załatwianie spraw nakręcanych głupimi prywatnymi pobudkami. Nóż sie w kieszeni otwiera.

  • deV pisze:

   Kiedyś można było poskarżyć się Królowi kiedy raz w roku w czasie objazdu ziem był w okolicy … teraz można napisać skargę do prezesa sądu, który nie dopatrzy się niczego złego, bo znaczyło by to, że źle nadzoruje swoich niezawisłych podwładnych.

  • Etherlord pisze:

   Strasburg.

   • Nic się nie zmieniło pisze:

    Strasburg.

    • m_b pisze:

     Proponuję napisać do Strasburga. Nagłośnić sprawę w telewizji, czyli zrobić szum medialny. Nie możemy godzić się na takie szopki.

     • redakcja pisze:

      Szum chyba sam zaczyna się robić…
      Wczoraj dzwonili z „Nie” oraz Interii
      Dzisiaj Onet i Gazeta Prawna

     • Max pisze:

      Koniecznie trzeba nagłośnić sprawę, w razie wydania wyroku na niekorzyść Pana Emila, sprawę trzeba będzie kontynuować w Strasburgu.

      Powodzenia Emil ! Wszyscy trzymamy za ciebie kciuki 🙂

 59. deV pisze:

  Zorganizowana grupa przestępcza o charakterze zbrojnym. Ot co.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *