Ranking sędziów RP

W 2017 roku przyglądaliśmy się pracy 93. sędziów orzekających w sprawach karnych i wykroczeniowych w 62. różnych sądach. W ten sposób powstał ranking sędziów. Tak dużej bazy rankingowej sędziów jeszcze w Polsce nie było. Publikujemy nazwiska wszystkich skontrolowanych sędziów. Aż 36 (czyli 38,7%) spośród nich nie nadaje się do wykonywania zawodu sędziego. 

Spośród sędziów bardzo dobrych za tydzień wybierzemy Sędziego Roku, któremu przyznamy „Wawrzynową Różdżkę AD 2017”.

 1. Metodologia

Pracę sędziów oceniano według metodologii określone w formularzu – zobacz Wzór sprawozdania

Oceniano zatem zarówno merytoryczne przygotowania sędziego, jego obiektywizm, jak też kulturę prowadzenia sprawy.

2. Kontrolowane sądy

W roku 2017 przyglądaliśmy się sprawom, toczącym się w wydziałach karnych 61 sądów  rejonowych oraz okręgowych. Oto wykaz tych sądów:

Sądy Rejonowe:

1. Sąd Rejonowy w Toruniu
2. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
3. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
4. Sąd Rejonowy w Żaganiu
5. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim
6. Sąd Rejonowy w Nidzicy
7. Sąd Rejonowy w Sulęcinie
8. Sąd Rejonowy w Rybniku
9. Sąd Rejonowy w Szamotułach
10. Sąd Rejonowy w Radomiu
11. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej
12. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód
13. Sąd Rejonowy w Mikołowie
14. Sąd Rejonowy Opatowie
15. Sąd Rejonowy w Gryficach
16. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu,
17. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe
18. Sąd Rejonowy w Słubicach
19. Sąd Rejonowy we Wrześni
20. Sąd Rejonowy w Oławie
21. Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód
22. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy
23. Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu
24. Sąd Rejonowy w Śremie
25. Sąd Rejonowy w Świeciu
26. Sąd Rejonowy w Grudziądzu
27. Sąd Rejonowy w Zambrowie
28. Sąd Rejonowy w Wągrowcu
29. Sąd Rejonowy w Opolu
30. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
31. Sąd Rejonowy w Olsztynie
32. Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim
33. Sąd Rejonowy w Kościanie
34. Sąd Rejonowy w Chodzieży
35. Sąd Rejonowy w Białogardzie
36. Sąd Rejonowy w Gostyniu
37. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto
38. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce
39. Sąd Rejonowy w Pruszkowie
40. Sąd Rejonowy w Goleniowie
41. Sąd Rejonowy w Elblągu
42. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach
43. Sąd Rejonowy w Drawsku
44. Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej
45. Sąd Rejonowy w Tarnowie
46. Sąd Rejonowy w Kozienicach
47. Sąd Rejonowy w Lesznie
48. Sąd Rejonowy w Koszalinie
49. Sąd Rejonowy w Pile
50. Sąd Rejonowy w Gdyni
51. Sąd Rejonowy w Puławach

Sądy Okręgowe:

1. Sąd Okręgowy w Krakowie
2. Sąd Okręgowy w Toruniu
3. Sąd Okręgowy w Lublinie
4. Sąd Okręgowy w Koszalinie
5. Sąd Okręgowy w Poznaniu
6. Sąd Okręgowy w Szczecinie
7. Sąd Okręgowy w Tarnowie
8. Sąd Okręgowy w Radomiu
9. Sąd Okręgowy w Łomży
10. Sąd Okręgowy w Opolu
11. Sąd Okręgowy w Olsztynie

 

Spośród kontrolowanych wydziałów – uwzględniając dane za trzy ostatnie lata – za najlepszy uznaliśmy II Wydział Karny Sądu Okręgowego w Łomży. Bardzo wysoko należy ponadto ocenić pracę XVII Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Poznaniu. Natomiast najgorsze sądy w Polsce to:

 • spośród sądów okręgowych: Sąd Okręgowy w Szczecinie oraz Sąd Okręgowy w Radomiu,
 • spośród sądów rejonowych: Sąd Rejonowy w Zambrowie.

3. Wykazy sędziów objętych oceną

Wszyscy sędziowie oceniani byli w skali od 1 do 5. Sędziowie, którzy otrzymali notę 5.  to sędziowie bardzo dobrzy – merytoryczni, bezstronni i kulturalni. Taką notę otrzymało 23. sędziów. Spośród nich wybierzemy za tydzień Sędziego Roku i przyznamy mu statuetkę Wawrzynowej Różdżki AD 2017.

Sędziowie, którzy otrzymali notę 4, to sędziowie dobrzy. Do ich pracy nie zgłaszamy żadnych poważniejszych uwag. Notę 4. otrzymało 20-tu sędziów.

Sędziowie, którzy otrzymali notę 3. prowadzą swoje sprawy nieco poniżej oczekiwań. Ocena dostateczna jest jednak ocena pozytywną. Taką notę otrzymało 3-ch sędziów.

Ocena 2 oznacza, że sędzia jest mierny, a zastrzeżenia wobec jego pracy są duże. Takich sędziów wynotowaliśmy jedenastu.

I w końcu ostatnia – najgorsza – grupa sędziów. Jest ich aż 36. Osoby te powinny zostać jak najprędzej odsunięci od orzekania. Są niemerytoryczni, a często także stronniczy.

Sędziowie bardzo dobrzy

Nazwisko i imię

Sąd

Sygn. akt

Uwagi

Adamczyk Mariola

Sąd Rejonowy w Toruniu

XII W 3023/16.

Niezależna w ocenie. Obiektywna. Rozsądna.

Bąk Waldemar Sąd Okręgowy w Poznaniu

V Kzw, 1285/17, V Kzw 1286/17, V Kzw 1287/17,

Merytoryczne postępowanie dowodowe i pełna kultura procesu. Oczywiste przygotowanie merytoryczne i znajomość akt.

Brudniak Magdalena Sąd Rejonowy w Białogardzie VII W 692/17 Merytoryczna, obiektywna.
Chwedeńczuk Piotr Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie III W 1325/17 Dokładny. Obiektywny. Wysoka kultura prowadzenia rozprawy.
Domaradzki Bernard Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie III W 1540/17 Obiektywny. Niezależny w decyzjach. W pełni realizuje zasadę prawdy obiektywnej.
Gawlik Bogusław Sąd Rejonowy w Gorlicach II W 758/15 Obiektywny. Dokładny. Rzetelny.
Kawula Dariusz Sąd Okręgowy w Poznaniu XVII Ka 801/15 Bardzo dobrze przygotowany do sprawy, obiektywny, merytoryczny. Nie ulega presji. Bardzo wysoka kultura prowadzenia spraw.
Maciejewska-Papież Dorota Sąd Okręgowy w Poznaniu XVII Kz 40/17 Rzeczowa. Merytoryczna. Nie ulega presji.
Małachowska Jolanta Sąd Okręgowy w Łomży II Ka 201/17 Merytoryczna. Rzeczowa. Wszystkie elementy wyroku szczegółowo i logicznie uzasadnione.
Mogielnicki Piotr Sąd Rejonowy w Puławach II K 185/17,II K 185/17. Oczywiste przygotowanie merytoryczne i znajomość akt. Pełna kultura procesu. Sędzia przyłączył się do wniosku pełnomocnika o wyłączenie ze sprawy, bowiem w sprawie sygn. akt II Kp 127/17 oceniał te same dowody i częściowo ten sam stan faktyczny sprawy.
Nowak Marcin Sąd Rejonowy w Gostyniu II W 398/16/2 Obiektywny i rzetelny – i to (co jest rzadkością) na etapie badania zasadności wniosku o ukaranie.
Nyczka Joanna Sąd Rejonowy w Kościanie II W 432/16 II W 487/15, II W 425/15 Neutralne podejście do obwinionego. Obiektywne rozpoznanie wniosków dowodowych.
Peżyński Piotr Sąd Rejonowy w Świeciu II K 123/17 Obiektywny, stosuje prawidłowo przepisy. Kulturalny.
Piłat-Bredow Anna Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto VIII W 750/17 Staranna, obiektywna, pozytywnie dociekliwa.
Pronobis Tomasz Sąd Rejonowy w Pruszkowie II W 337/17 Wzorowo i bardzo sprawnie prowadzone postępowanie dowodowe, a szczególnie przesłuchanie policjantów.
Przybylski Marcin Sąd Rejonowy we Wrześni II W 473/17. Oczywiste przygotowanie merytoryczne i znajomość akt. Nie potrzeba opinia biegłego powtarzająca tezy z innych spraw, opinie były złożone do akt sprawy.
Siatecka Alina Sąd Okręgowy w Poznaniu XVII Ka 248/17 Zwraca uwagę na wnioski dowodowe obwinionego. Rzetelnie rozpoznaje sprawę.
Stachoń Marek Sąd Rejonowy w Puławach II K 185/17, Sąd dokonał wyłączenia kolegi sędziego, który oceniał te same dowody i przebieg zdarzenia w innej sprawie.
Susmaga Małgorzata Sąd Okręgowy w Poznaniu XVII Ka 712/17. Profesjonalizm, kultura, znajomość zagadnienia.
Szajkowska Jolanta Sąd Okręgowy w Opolu VII Ka 562/17 Prawidłowa wykładnia zmienionego wyroku. Dopatrzyła się braku szkodliwej społeczności w czynie, a nieprawidłowe oznakowanie drogi określiła jako „pułapkę na kierowców”.
Węgorek Agnieszka Sąd Rejonowy w Wągrowcu II W 21/17 Merytoryczne postępowanie dowodowe i pełna kultura procesu. Perfekcyjna znajomość akt.
Wojgienica Leszek Sąd Okręgowy w Olsztynie VII Ka 700/17 Bardzo merytoryczne prowadzenie sprawy, dobre zapoznanie się z aktami, oparcie wyroku na logicznych i trafnych podstawach, wytknięcie wszystkich karygodnych błędów sądu I instancji, które stały się podstawą wyroku skazującego
Worsztynowicz Kamil Sąd Rejonowy w Goleniowie II W 1304/15 Dobrze zapoznany z aktami sprawy. Obiektywny. Konsekwentny wobec błędów oskarżyciela

Sędziowie dobrzy

Nazwisko i imię

Sąd

Sygn. akt

Uzasadnienie

Dąbkiewicz Krzysztof

Sąd Rejonowy w Toruniu

XVII W 3307/13

Prawidłowo prowadzi postępowanie – zgodnie z zasadą prawdy materialnej.

Grzędziński Piotr

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

V W 1667/15.

Obiektywny, rzetelny i kulturalny.

Holeniewski Tomasz

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

VII W 625/15

Obiektywny. Prawidłowo stosuje przepisy.

Jabłońska Mariola

Sąd Rejonowy w Żaganiu

II W 893/15

Wyrok prawidłowy, ale można go było wydać znacznie wcześniej.

Krawczyk Anetta

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim

II W 436/16

Proces prowadzi spokojnie, w miarę obiektywnie. Usiłowała nie wyrazić zgody na udział mediów na – podstawie nieobowiązujących już przepisów. Dopuściła dowód z opinii biegłego powiązanego finansowo z obwinionym mimo pisemnego zastrzeżenia obwinionego o tym fakcie.

Krawczyk Sebastian

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

II W 1994/16

Wysoka kultura. Nie odrzuca bezzasadnie wniosków dowodowych. Uczciwy.

Krok Janusz

Sąd Okręgowy w Krakowie

IV 1 Ka 162/16

Prawidłowa ocena dowodów. Merytoryczność i obiektywizm

Lewandowska Elżbieta

Sąd Rejonowy w Nidzicy

III W 319/17

Postępowanie dowodowe prowadzi spokojnie. Nie uchyla złośliwie pytań. Nie zna przepisów dotyczących udziału w rozprawie uzbrojonego policjanta.

Łukomska-Kurek Katarzyna

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

VII W 80/17

Spokojna, obiektywna.

Mulczyńska Katarzyna

Sąd Rejonowy w Sulęcinie

II W 80/17

Wyrok i postępowanie prawidłowe. Zabrakło odwagi, aby zawiadomić prokuratora o stwierdzonym oszustwie policjantów.

Patyra-Ważny Ewa

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli

V W 576/16

Nie jest z urzędu aktywna w wyjaśnianiu sprawy, ale też nie utrudnia stronom udziału w postępowaniu dowodowym. Nie dała się wyprowadzić z równowagi. Uczciwie protokołuje postępowanie. Panuje nad salą rozpraw.

Polak Marzena

Sąd Okręgowy w Toruniu

Bezstronna.

Rehlis Sylwia

Sąd Rejonowy w Rybniku

II W 272/17

Rzetelna.

Rogowska-Wałęga Monika

Sąd Rejonowy w Tarnowie

II W 1895/17,

Oczywiste przygotowanie merytoryczne i znajomość akt. Konieczność egzekwowania od sądu wpisania w protokół eksperymentu ważnych z punktu widzenia obrony faktów.

Rybarczyk Arkadiusz

Sąd Rejonowy w Szamotułach

II Ko 538/17

Merytoryczny.

Siczek Katarzyna

Sąd Rejonowy w Radomiu

II W 322/16

Obiektywne rozpoznanie sprawy. Prawidłowe rozpoznawanie wniosków dowodowych. Prawidłowe stosowanie przepisów.

Stącel Robert

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

W II 320/17

Wnikliwy. Drobiazgowy. Skrupulatny.

Włodek Mariusz

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód

IV W 1142/16

Obiektywnie rozpoznaje wnioski dowodowe. Postępowanie prowadzone rzetelnie, z kulturą na sali rozpraw.

Zarzycka Anna

Sąd Rejonowy w Mikołowie

II W 938/15

Poprawnie rozpoznana merytorycznie sprawa. Brak większych zastrzeżeń.

Żmijewski Hubert

Sąd Rejonowy w Opatowie

II W 884/16

Wysoka kultura prowadzenia rozprawy. Rzetelny. Obiektywny.

Sędziowie poniżej oczekiwań (dostateczni)

Nazwisko i imię

Sąd

Sygn. akt

Uwagi

Górczyńska Anna

Sąd Okręgowy w Olsztynie

VII Ka 1114/17


Merytoryczne prowadzenie sprawy, ale wydanie wyroku w wyraźnej sprzeczności z powziętym poglądem na złożoną apelacje obwinionego (umotywowanie, że apelacja jest imponująca i trafna, ale przewodnicząca nie chce zmieniać linii orzeczniczej SO w Olsztynie w tym przedmiocie).

Łysa Sylwia

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

VIII KaW 436/16

Z zachowania oraz odruchów obiektywna…

Ratajczak Małgorzata

Sąd Rejonowy w Chodzieży

II W 214/17

Jest niedosyt.

Sędziowie mierni

Nazwisko i imię

Sąd

Sygn. akt

Uwagi

Bielecki Radosław

Sąd Rejonowy w Gryficach

II W 904/16

Procedował sprawę o czyn, który ewidentnie nie stanowił czynu zabronionego. Po długim i niepotrzebnym postępowaniu dowodowym ostatecznie umorzył sprawę – co powinien uczynić znacznie wcześniej.

Głowacka Ewa

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

VI W 32/16

Kompletnie nie ogarnia przepisów ruchu drogowego, a sądzi w takich sprawach. Nie odróżnia znaków pionowych od poziomych.

Grabałowska Katarzyna

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Oddział Zamiejscowy w Piekarach Śląskich

VI W 384/17

Nieobiektywna. Dobre powadzenie postępowania dowodowego, brak merytorycznego odniesienia się do linii obrony i do dowodów w sprawie. Ocena wyłącznie zeznań policjantów oraz wyjaśnień obwinionego, bez odniesienia do wykazanej braku wiedzy policjantów działania urządzenia UltraLyte oraz brak odniesienia się do rozejścia wiązki pomiarowej i odległości pomiaru przez policjantów.

Makuch Artur

Sąd Okręgowy w Lublinie

Ka 1314/16

Postępowanie dowodowe prowadzone drobiazgowo. Dość apodyktyczny. W wyroku w ogóle nie odniósł się do podstawowej (wydawało by się udowodnionej) tezy obrony. Wszystko wskazuje na to, że uległ naciskom. Brak odniesienia się w wyroku do wniosku opinii, którą wywołał sam Sąd i faktu, że na odcinku pomiarowym za jaki został skazany obwiniony w I Instancji średnia prędkość wynosiła 96 km/h. Obciążenie kosztami opinii 5000 zł obwinionego mimo że wywołał ją sąd i nie uwzględnił jej w wyroku.

Patro Marcin

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie

III Kp 1257/17

Apodyktyczny. Uniemożliwia swobodne złożenie wniosków. Oddala wnioski, do których sam zobowiązał stronę.

Rataj Krztsztof

Sąd Rejonowy w Słubicach

II Kp 368/17

Nie zapoznał się z materiałem dowodowym. Prowadził postępowanie pod tezę. Nie blokował wypowiedzi obrońcy.

Rataj Krzysztof

Sąd Rejonowy w Słubicach

II Kp 368/17

Postępowanie prowadzone uczciwie, ale sędzia nie zapoznał się z materiałem dowodowym oraz z pismami.

Skiba Radosław

Sąd Rejonowy we Wrześni

II W 435/16

Niezbyt zainteresowany prawda obiektywną.

Ścisłowska Hanna

Sąd Rejonowy w Gryficach

II W 830/16

Tendencyjna.

Żurawski Andrzej

Sąd Okręgowy w Olsztynie

VII Ka 575/17

Podtrzymanie ewidentnie wadliwego wyroku sądu I instancji, uznanie postępowania za prawidłowe, mimo poważnych i trafnych zarzutów podniesionych w apelacji (brak pełnego postępowania dowodowego, dowolna ocena materiału, uniemożliwienie prawa do obrony).

Żywiecki Piotr

Sąd Rejonowy w Elblągu

VI Ka 239/17

Nie wykonuje zaleceń sądu wyższej instancji. Pomimo, iż wykazano nieprzydatność opinii biegłego – nie powołał innego biegłego.

Sędziowie nie nadający się do wykonywania zawodu

Nazwisko i imię

Sąd

Sygn. akt

Uwagi

Szarejko-Plończak Aneta

Sąd Rejonowy w Słubicach

II Kp 368/17

Zapoznała się z materiałem dowodowym, prowadziła postępowanie pod tezę. Blokowała wypowiedzi obrońcy.

Biernacka Joanna

Sąd Rejonowy w Gdyni

II W 800/17,

Prowadzenie postępowania przez kilka terminów (data początku postępowania maj 2015 r.) z powodu nieobecności pani świadek, przy błędnym adresie do doręczeń – Komenda, po czym po informacji Komendanta o porodzie pani świadek (w terminie grudzień 2017 – styczeń 2018), odstąpienie od przesłuchania świadka, zakończenie postępowania dowodowego, mimo oczywistych wad pomiaru UltraLyte i skazanie obwinionego 24 listopada 2017 r., co uniemożliwiło obronę.

Chmielewska Renata

Sąd Rejonowy s Śremie

II W 84/17

Sędzia nie jest zainteresowana prawdą obiektywną. Postępowanie prowadzi tak aby skazać – bez względu na dowody. Odrzuca twierdzenia i wnioski obwinionego. Stronnicza.

Drzazga Ireneusz Sąd Okręgowy w Poznaniu

V Kzw 1289/17, V Kzw 1288/17

Niemerytoryczne postępowanie dowodowe i brak procesu. Oczywiste nie odniesienie się do zażalenia i pozbawienia prawa do obrony, poprzez zaakceptowanie braku pouczenia przez SR ukaranego o prawie do odmowy wyjaśnień oraz prawie do korzystania z obrońcy. Złamanie konstytucyjnych praw jednostki.

Iwan Anna

Sąd Rejonowy w Opolu

VII Ka 317/17

Skazała niewinnego.

Iwanowska Anna

Sąd Rejonowy w Zambrowie

II W 648/17

Złośliwa. Nieobiektywna. Wyznaczyła termin rozprawy w dniu porodu żony obrońcy. Na złość.

Jaworski Paweł

Sąd Rejonowy w Drawsku

.II W 424/16

Nie uznaje wniosków i dowodów obwinionego.

Kalińska Beata

Sąd Rejonowy w Olszynie

IX W 297/17

Negatywne nastawienie do obwinionego, wydanie orzeczenia w sprawie, której materii zupełnie nie rozumiała, utrudnianie obwinionemu prawa do obrony (brak zgody na kopiowanie akt, oddalenie większości istotnych wniosków dowodowych, zarządzenie przerwy pomiędzy zeznaniami świadków – policjantów, dzięki której uzgodnili zeznania).

Kamiński Jacek

Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej

II W 600/1776

Nie uznaje dowodów obwinionego. Odrzuca wnioski obwinionego.

Kozicka-Kania Katarzyna

Sąd Rejonowy w Tarnowie

II K 799/16.

Stronnicza. Wydała wyrok skazujący bez żadnych dowodów winy. Próba uzupełnienia protokołu po zakończeniu rozprawy.

Lewandowski Bogdan

Sąd Okręgowy w Koszalinie

V Ka 739/17

Twierdzi, że wnioski apelacji są niezasadne ponieważ sąd pierwszej instancji ma dowolność oceny dowodów.

Mańkowski Michał

Sąd Rejonowy w Kozienicach

II W 736/16

Nieobiektywny. Niezrównoważony. Opryskliwy. Niebezpieczny. Orzeka kary kilkakrotnie wyższe od przeciętnie orzekanych przez innych sędziów w podobnych sprawach.

Matuszewska-Potocka Joanna

Sąd Rejonowy w Kościanie

II W 81/16, II Kop 8/1, II Kop 6/17, II W 731/15, II W 577/15, II W 227/16, II W 481/14, II W 452/14, II W 508/16,.

Stronnicza. Okazuje pogardę do wszystkich uczestników postępowania. Nie dopuszcza dowodów obwinionego.Prowadzi postępowania pod z góry założony cel skazania. IW sprawie I W 81/16 skandaliczny sposób postępowania, uniemożliwianie obrony, pomijanie dowodów obrony i wykazanych przez obronę faktów, pisanie uzasadnienia pod tezę, że policjanci są wspaniali i nie mszczą się na obwinionym kierując przeciw niemu kilkanaście spraw, w której nigdy nie zapadł prawomocny wyrok skazujący. Ukarała obrońcę karą 1000 zł za rodzaj mowy końcowej, manipulując treścią protokołu, po czym w wyroku potwierdziła treść tej mowy

Matuszewski Leszek

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Ka 728/17

Nie uznaje dowodów obwinionego. Stronniczy.

Mazurek Dorota

Sąd Okręgowy w Szczecinie

IV Ka 1315/17

Tendencyjna. Nieobiektywna. Uchylając uniewinniający wyrok I instancji wskazała, aby Sąd w ponownym postępowaniu zbadał „czy istnieją powody osłabiające zaufanie co do bezstronności biegłego”. Czyżby wyrok „na zamówienie?…

Michałowska Anna

Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

III W 1381/16/R

Protokół rozprawy nie oddawał jej przebiegu w wielu punktach. Zarządzenie o uznaniu wniosku o uzasadnienie wyroku za bezskuteczne – pozbawione podstaw prawnych i faktycznych. Postępowanie prowadzone w niebywałym pośpiechu, który wynikał z faktu, że Sędzia spóźniła się do pracy.

Mikołajczyk Krzysztof

Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce

III W 743/16.

Skazał bez żadnych dowodów. Arogancki, wręcz bezczelny.

Momot Tomasz

Sąd Rejonowy w Lesznie

II W 1146/16

Stronniczy, nie bada zasadności wniosku o ukaranie i stosuje kary nieadekwatne do okoliczności.

Olszewska Agnieszka

Sąd Rejonowy w Kościanie

II W 558/16, II. Kop 12/17, II Kop 13/17 II W 227/16, II. Kop 12/17

Nie uznaje dowodów obwinionego. Odrzuca wnioski obwinionego pozbawiając możliwości obrony. Sprawy II Kop 12/17, II Kop 13/17, rozpoznawała pod tezę – wbrew dowodom, które zgromadził Sąd Okręgowy w Poznaniu w równoległych analogicznych sprawach. Orzeczenie wbrew Konstytucji RP. Ukarała niewinną osobę.

W poprzednich latach otrzymywała wyższe oceny.

Orłowska-Mikołajczak Katarzyna

Sąd Rejonowy w Koszalinie

X W 647/16

Sędzia nie bada dokładnie okoliczności sprawy. Proceduje pod z góry założony cel skazania. Pomija twierdzenia i dowody obwinionego.

Paliwoda Jerzy

Sąd Rejonowy w Pile

II W 769/16

Nie dopuszcza dowodów obwinionego. Przeinacza stan faktyczny. Nieobiektywny. Stronniczy.

Pałka Sławomir

Sąd Rejonowy w Oławie

II Ko 3094/17

Niemerytoryczny. Nie przeprowadził żadnego postępowania. Odrzucił bez analizy wszystkie wnioski i informacje.

Piechota Adam

Sąd Okręgowy w Radomiu

V Ka 331/17

Nieobiektywny. Podstępny. Typowy „skazywacz”.

Piotrowski Maciej

Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

V K 323/16

Zwrócił się do oskarżonego: „Pan jest zwykłym bandytą i nie nadaje się do życia w społeczeństwie”.

Prokopiuk Monika

Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy

II W 2363/17

Niemerytoryczna. Stronnicza.

Redliński Dominik

Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu

II W 330/15

Stronniczy odrzuca wnioski dowodowe.

Satko Jacek

Sąd Okręgowy w Tarnowie

II Ka 248/17

Nieobiektywny. Niemerytoryczny. Postanowienia wydawane bez wskazania jakiejkolwiek podstawy prawnej oraz faktycznej.

Sell Sławomir

Sąd Rejonowy w Świeciu

II W 198/16

Stronniczy, nie uznaje wniosków obwinionego, nie dąży do obiektywnego rozpoznania sprawy, brak merytoryczności.

Sienicka Joanna

Sąd Rejonowy w Olsztynie


IX W 1183/17

Wydanie wyroku skazującego za odmowę składania zeznań przez obywatela, który został wezwany do Straży Miejskiej w charakterze podejrzanego o popełnienie wykroczenia (pogwałcenie podstawowego prawa przysługującemu podejrzanemu – prawa do odmowy składania jakichkolwiek wyjaśnień).

 

Sobczak Joanna

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

II K 636/16

Stronnicza, nie uznaje dowodów oskarżonego, nie stosuje przepisów na Sali rozpraw, uzasadnienia postanowień przepisuje od prokuratora pod z góry założony cel, unikanie prawdy obiektywnej, brak merytoryczności.

Stetkiewicz Anna

Sąd Rejonowy w Zambrowie

II W 708/17

Ostentacyjnie stronnicza. Protokół nierzetelny i niezrozumiały (bełkotliwy). Agresywna wobec obrońcy, który usiłował zadawać pytania świadkowi oskarżenia. Ewidentnie ogranicza i narusza prawo do obrony.

Sypniewska Renata

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

II W 277/17

Ustalenia w sprawie mają się nijak do zeznań świadków. Czysta konfabulacja. Kompletnie nieobiektywna. Kompletnie nie rozeznaje się w sprawach wykroczeniowych. Na sprawie panuje chaos. Po przesłuchaniu świadków dopuszcza ich ponownie do głosu pozwalając na „doformowanie zeznań”.

Szkuta Michał

Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu

II W1076/15, II Kp82/17

Stronniczy, odrzuca wnioski dowodowe.

Świst Magdalena

Sąd Rejonowy w Opolu

II W 1846/16

Niesprawiedliwy wyrok. Próba poniżenia obwinionego. Oddalenie bez uzasadnienia kluczowego dla wyjaśnienia sprawy dowodu.

Wolak Grzegorz

Sąd Rejonowy w Stalowej Woli

II W 566/16

Nie skupia się nad „drobnymi sprawami”. Szkoda mu czasu na rozpatrywanie drobnych spraw o wykroczenia. Oddalił kluczowy dla sprawy wniosek dowodowy.

Żołnowska Aneta

Sąd Rejonowy w Olsztynie

IX W 2514/17 

Wydanie wyroku w sytuacji wytworzenia własnej normy prawnej, mimo braku prawnego zakazu na posługiwanie się obywatelowi notarialnym odpisem w randze dokumentu, bełkot w uzasadnieniu wyroku (m.in.. powołanie się na nieistniejące artykuły z dwóch ustaw).

Statystyki

I. Do wykonywania zawodu sędziego nie nadaje się:

 • 41,3% sędziów sądów rejonowych
 • 27,8% sędziów sądów okręgowych

II. Sędziowie dobrzy i bardzo dobrzy stanowią  42,3% ogółu sędziów, w tym:

 • w sądach okręgowych 55,5%
 • w sądach rejonowych 44%

III. Spośród 36. sędziów, którzy nie nadają się do wykonywania zawodu: jeden jest prezesem sądu, jeden jest wiceprezesem sądu a ośmiu sędziów pełni funkcję przewodniczącego wydziału.

IV. Spośród 23. sędziów bardzo dobrych: dwóch pełni funkcje prezesów sądu, jeden pełni funkcję przewodniczącego wydziału oraz dwóch pełni funkcję zastępcy przewodniczącego wydziału.

V. Ocenę bardzo dobrą lub dobrą otrzymało 45,6% sędziów będących kobietami oraz 46,8% sędziów będących mężczyznami.

VI. Do wykonywania zawodu sędziego nie nadaje się 41,3 sędziów będących kobietami oraz 36,2 sędziów będących mężczyznami.

VII. Najwyższy poziom stosowania prawa odnotowaliśmy w województwach wielkopolskim oraz lubelskim, a najniższy w województwie zachodniopomorskim.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bezstronność sądu, Monitoring sądów powszechnych, Postępowanie przed sądem, Sąd, Sądownictwo. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

33 odpowiedzi na Ranking sędziów RP

 1. Hanka pisze:

  Mariola Adamczyk z Sądu Rejonowego w Toruniu bardzo dobra? Żart? Naprawdę stronnicza, podła i ograniczona na usługach kolesiów z prokuratury, policji, SM, działając z nimi wspólnie i w porozumieniu […]. Ta tępa kobieta o IQ muszki owocowej, odrzuca logiczne argumenty, wiarygodne dowody i skazuje niewinne, pokrzywdzone osoby na grzywny bez udowodnienia im winy i co jest wyjątkowo żenujące, przestępcom, fałszywie oskarżającym każe płacić zadośćuczynienie! W uzasadnieniu wyroku pisze znaną formułkę: „Sąd dał wiarę” stronie fałszywie pomawiającej, a stronie niewinnej, oskarżonej: Sąd nie dał wiary” i na tym opiera wyroki! Ta zaburzona psychopatka nie powinna orzekać!

 2. Paweł pisze:

  Patyra-Ważny Ewa….. skazała mnie za Rapida i dobra?

 3. 31węzłowy Burke pisze:

  Przykro o tym pisać ale sądy rejonowe do likwidacji bo to lokalne imperia zła. Umoczone w lokalne układy zawsze są po stronie waaaadzy. Także lokalnej. Nie było dekomunizacju, nie wywalono z nich tzw.TW , czy zwykłych pałkarzy. W sądach okręgowych nieco lepiej…ale tylko nieco. Na tira to dziadostwo i won za Don.31

  • skazany pisze:

   31węzłowy Burke pisze:
   „sądy rejonowe do likwidacji bo to lokalne imperia zła”

   No patrz, a zupełnie to samo pisano o Kolegiach D/S Wykroczeń!

   To nie jest tak że sądy (rejonowe czy inne) są „gnijącym wrzodem na zdrowej tkance narodu”. Cały ten system mafijno-towarzyskich powiązań na szczeblu gminy/powiatu/województwa/państwa jest jednym wielkim wrzodem do wycięcia.

   „won za Don”
   Atrakcyjna propozycja, aczkolwiek praktycznie niewykonalna. Kto ma w ręku sądy i policję tego nie da się tak po prostu zapakować w pociąg i wywieźć. Sto lat temu ruscy próbowali zrobić u siebie kilka zmian (podobno na lepsze), i zobacz co się potem porobiło.
   Dobra, wiesz że przesadzam i kpię, peace.

   • 31węzłowy Burke pisze:

    Po II Wojnie w Niemczech nadal orzekało „tylko” 80% sędziów nazistowskich. W Polsce po 1989 nadal orzeka 100% sędziów komunistycznych. Ślicznie i sprawnie przeszli ze służenia reżimowi ciemniaków do służenia oświeconym ponoć ciemniakom.21🤡🤡🤡

    • Krzysiek pisze:

     W środowisku prawniczym krąży taka anegdota:
     klient pyta adwokata, czy ma przedstawić świadków na okoliczność swojej wersji zdarzenia ?
     Adwokat odpowiada – nie trzeba, mam swoich, SPRAWDZONYCH ! 🙂
     Tak więc nie dziwmy się, że każda kolejna władza korzysta z usług sędziów „odziedziczonych” po poprzednich „władzach” gdyż ma pełną świadomość CAŁKOWITEJ DYSPOZYCYJNOSCI tych sędziów !
     Wyobraźmy sobie, że przy każdej zmianie „władzy” następowałaby wymiana sędziów – co wtedy czuliby sędziowie ?
     Ano czuliby się „wyr…ni bez mydła”, więc ich jedyną kartą przetargową nie jest absolutna niezawisłość i niezależność od „władz wszelakich”, ale wręcz przeciwnie – idealna dyspozycyjność wobec każdej „władzy” ! Bo tylko to gwarantuje „załapanie się” na dożywotnie orzekanie w sądach, oczywiście zgodne „z polityką” każdej kolejnej władzy.
     Jeśli jakiś sędzia próbuje być faktycznie „niezależny” to wtedy i na niego kij się znajdzie. Dobrze iwedział o tym prezes sądu gdzieś w jakimś tam „mateczniku” i na telefon stawał na baczność. Został w końcu uznanym za „pokrzywdzonego” dokładnie na tej samej zasadzie jak te ofiary losu nagrane gdzieś tam u jakiejś sowy, ale z gamoniami tak już jest – zawsze są „pokrzywdzeni”….

 4. Babcia pisze:

  BYDGOSZCZ! kretynów nie sieją, ale wszelkie żniwa zbiera BYDGOSZCZ, ze szczególnym uwzględnieniem wydziałów rodzinnych.

 5. Rodzic pisze:

  A gdzie Fabryka Sierot w BYDGOSZCZY i bandyci tam pracujący? banda troglodytów nie znających przepisów,gwiazdy oderwane od rzeczywistości,które krzywdzą masowo nasze dzieci!

 6. Michał pisze:

  sprawdzianem losowo kilka sygnatur spraw z przypisanym sędziom. Nie zgadza się. Inny był/była sędzia prowadzący sprawę niż publikujecie na stronie . Pytam się więc grzecznie o co chodzi?

 7. teresa pisze:

  proszę zająć się sędziami z sądu rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu wydział karny,gdzie skazują obywateli bez żadnych dowodów

 8. Inspektor Gadżet pisze:

  przykłady braku obietywizmu sądu tj. zadawanie pytań obwinionemu na jego niekorzyść jak w modelu inkwizycyjnym:
  1) ile ma Pan aktualnie punktów karnych?
  2) proszę opisać wcześniejsze wykroczenia z roku … z roku.. które są w aktach sprawy.
  Czyli sąd chce powoływać w ewentulanym uzasadnieniu wyroku skazującego okoliczności przemawiające na niekorzyść oskarżonego.

 9. Andrzej pisze:

  Jednak to prawda. Mialem sprawe w Gdyni i sedzia miala byc Pani Biernacka Joanna. Popytalem i sie okazalo ze to katastrofa. Naszczescie miala urlop i sprawa przejal sedzia Kubanek Grzegorz. Popytalem co to za sedzia i ulzylo mi. Sedzia szczegolarz i faktycznie przygotowany do sprawy. Policjanty kompletnie polegly.

 10. Piotr pisze:

  Wpisałem sobie imie nazwisko przykładowego sędziego z listy „nie nadającego” się w Google. Pierwsze nazwisko wylosowane i już znaleziony „smród”

  Sędzia Ireneusz Drzazga:

  http://poznan.naszemiasto.pl/archiwum/bandyci-siedza-na-wolnosci,428880,art,t,id,tm.html

  „Po kilkumiesięcznym śledztwie do Sądu Okręgowego w Poznaniu trafił akt oskarżenia. 11 mężczyznom prokurator zarzucał stworzenie zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym i szereg innych przestępstw. Wówczas większość gangsterów nadal przebywała w areszcie. Proces jednak się przeciągał. W sierpniu 2000 roku – tuż przed ogłoszeniem wyroku – okazało się, że przerwa między rozprawami była dłuższa niż 35 dni. Zgodnie z polskim prawem, proces musiał rozpocząć się od początku. W międzyczasie sędzia Ireneusz Drzazga zgodził się, aby członkowie bandy wyszli na wolność. Za kratkami zostali tylko jej hersztowie Arkadiusz Sz. i Piotr R. ”

  Jak znam życie, to ocena najniższa przypadła danym sędziom nieprzypadkowo. Raczej wątpię, żeby powodem oceny była ich „niekompetencja” (chociaż może i to jest często jakimś czynnikiem) Raczej lista tych 36 sędziów powinna być punktem wyjściowym organów ścigania – aby się przyjrzeć wspomnianym sędziom czy czasem ich majątki nie są nieproporcjonalnie wysokie w porównaniu do oficjalnych zarobków…

 11. egon pisze:

  Na sam koniec należy dodać pawła zaniewicza .

 12. Kierowca pisze:

  Chętnie wyślę Wam orzeczenie „kupy g. w średniowiecznych łachach” Jarosława Steciuka z Bielska Białej, jak nazywa sędziów Pan Stanisław Michalkiewicz. Zapamiętajcie nazwisko tego typa bo siedzi na stolcu wyłącznie aby utrwalać bezprawie milicji obywatelskiej

 13. Tomasz pisze:

  SSO Dariusz Kawula – kulturalny, zachowujący pozory obiektywnego, nieuczciwy sędzia
  SSO Małgorzata Susmaga – nieuczciwa sędzina
  SSR Dominik Redliński – w sprawie II W 330/15 popełnił przestępstwo przeciwko dokumentom, poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, usankcjonował tworzenie fałszywych dowodów w sprawie i wydał tendencyjny wyrok skazujący niewinną osobę(najwyższy wymiar kary w sprawie o wykroczenie w historii Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu 2003-2017).
  SSR Michał Szkuta – sprawę II W 1076/15 prowadził w sposób tendencyjny, sugerował odpowiedzi na pytania świadkom(policjantom), uchylał istotne dla ustalenia stanu faktycznego pytania obrony, uznał jako wiążący dowód w sprawie nagranie z którego policja wycięła większość dźwięku i część ścieżki wideo. W sprawie II Kp 82/17 dopuścił się przestępstwa przeciwko dokumentom, a także, wykorzystując zależność służbową mógł podżegać do popełnienia tego przestępstwa.

  • Co ma piernik pisze:

   Czy ktoś widział te akta ze poszledl ten komentarz? Bi inne rozumiem ze ktoś weryfikował a to?

   • redakcja pisze:

    Opisane sprawy monitoruje członek SPnD z Regionu Wielkopolskiego. Większość z zarzutów zdecydowanie potwierdzam.

    • Co ma piernik pisze:

     A to rozumiem, ma być merytorycznie

     • Krzysiek pisze:

      Większość spraw jest dostępna dla publiczności, więc można się udać na sale sądowe i tylko posłuchać i popatrzeć na to co gada i co robi sędzia.

     • Co ma piernik pisze:

      Ale mi chodziło o te konkretne sprawy, wie Pan doskonale, że wiele osób przegrywa sprawy na własne życzenie a potem się wyżywa w necie. Jeśli ktoś weryfikował te sprawy tzn brał udział nie jako strona to jest to obiektywna ocena i o to chodzi w takim rankingu, to nie może być vendetta czy oszołomstwo

     • redakcja pisze:

      Większość spraw weryfikowałem ja. Stroną byłem w jednej z tych spraw, którą zresztą przegrałem. A sędzia orzekający w tej sprawie otrzymał ocenę dobrą…
      Mam wykształcenie prawnicze…
      Pozdrawiam.

     • Tomasz pisze:

      Proszę mi wierzyć, że gdyby nie było twardych dowodów to nigdy nie ośmieliłbym się postawić takich oskarżeń. Biorę pełną odpowiedzialność za swoje słowa.

 14. Krzysiek pisze:

  Sądy w Polsce dzielą się na:
  1) Sądy Powszechne (Sądy Rejonowe, Sądy Okręgowe, Sądy Apelacyjne i Sąd Najwyższy)
  2) Sądy Wojskowe
  3) Sądy Częstochowskie
  Te ostatnie są POZA WSZELKĄ KONKURENCJĄ, gdyż uwagi dotyczące sędziów nie nadających się do wykonywania tego zawodu dotyczą praktycznie 80% składu sędziowskiego SR i SO w „świętym mieście Częstochowie”. Pozostałe 20% może dostałoby „trójkę” lub naciąganą „czwórkę”, a gdyby któryś dostał „piątkę” to faktycznie były „cud” na skalę tego „dobrego miasta”.
  W razie czego służę sygnaturą akt oraz nazwiskami sędziów i ich oceną.

 15. SebaWu pisze:

  Brawo! Jeszcze trzeba zrobić ranking biegłych sądowych.

  • Krzysiek pisze:

   Oj, będzie kiepsko z ocenami 🙁
   To znaczy, mam na myśli, że oceny będą baaardzo kiepskie….
   Mam też już jednego kandydata, więc jak powstanie odpowiedni formularz to go zgłoszę.

 16. 31wB pisze:

  Mocne. Może też polucjantów i straszników?31

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *