Policja przegrała proces o udostępnienie nagrania z wideorejestratora

Artur Mezglewski

Policja wykonując zadania w obszarze kontroli ruchu drogowego stanowi element struktur administracji publicznej. Jej działania w tym zakresie są jawne i podlegają kontroli społecznej. Każdy obywatel i każda organizacja ma prawo żądać od Policji udostępnienia informacji z przebiegu każdej kontroli drogowej – i to bez konieczności uzasadniania takiego wniosku. Także przebieg kontroli zarejestrowany przy użyciu wideorejestratora podlega udostępnieniu na ogólnych zasadach.

Policja traktuje jednak swoje nagrania niczym tajemnicę państwową. Angażuje radców prawnych, przegrywa procesy sądowe, płaci zasądzone koszty, ale udostępniać nagrań nie chce. Co ma do ukrycia Policja? Bo im bardziej ukrywa, tym bardziej chcemy wiedzieć co?…

Tydzień temu Policja przegrała swój kolejny proces i zapłaci 690 zł kosztów (z pieniędzy publicznych oczywiście). WSA w Lublinie uchylił bowiem decyzje komendantów policji z Lubelszczyzny o odmowie udostępnienia nagrań z wideorejestratora. Poniżej publikujemy pisma procesowe w sprawie i zezwalamy na wykorzystanie ich przez wszystkich, którzy poszukują oręża w walce z mafijną organizacją. 

 1. Wniosek o udostępnienie nagrania

W dniu 18 lipca 2018 r. Pan Robert skierował na adres poczty elektronicznej Komendanta Miejskiego w Białej Podlaskiej wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci nagrania z prędkościomierza kontrolnego zamontowanego w nieoznakowanym radiowozie o numerze rejestracyjnym LB 63469 w czasie pełnienia służby przez st. asp. Grzegorza Przybysz i sierż. Piotra Kiryczun w dniu 22 czerwca 2018 r. od godziny 15:30 do godziny 16:00.

W dniu 31 lipca 2018 r. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej – mł. insp. Robert Winiarek wezwał Pana Roberta do wskazania powodów,, dla których spełnienie żądania w postaci udostępnienia nagrania będzie szczególnie istotne dla interesu publicznego.

W piśmie z dnia 13 sierpnia 2018 r. Pan Robert wyjaśnił, że „Jako powód szczególnie istotny dla interesu publicznego wskazuję realizację statutowych celów „Stowarzyszenia Prawo na Drodze” z siedzibą w Lublinie, którego jestem członkiem. Do pisma załączył Statut SPnD oraz skan legitymacji członkowskiej.

2. Decyzje o odmowie udostępnienia informacji publicznej

W dniu 17 sierpnia 2018 r. Komendant Miejski w Białej Podlaskiej mł. insp. Grzegorz Pietrusik wydał decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej, argumentując, iż jej udostępnienie „wiązałoby się z koniecznością podjęcia dodatkowych technicznych działań oraz zaangażowania specjalisty z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie”.

Oto pełny tekst decyzji: Decyzja KMP w Bialej Podlaskiej

W dniu 7 września Stowarzyszenie Prawo na Drodze skierowało do Komendanta Miejskiego w Białej Podlaskiej żądanie o dopuszczenie organizacji do udziału w sprawie na prawach strony.

Oto pełny tekst żądania: Żądanie SPnD dopuszczenia do udzialu w sprawie

VI. W dniu 24 września 2018 r. Komendant Miejski Policji wydal postanowienie o dopuszczeniu SPnD do udziału w sprawie.

Oto pełny tekst postanowienia o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu: Postanowienie o dopuszczeniu do udziału w sprawie

tego samego dnia zostało również złożone odwołanie od decyzji Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Oto pełny tekst odwołanie: odwol. Biała Podl.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

W dniu 17 listopada 2018 r. Stowarzyszenie Prawo na Drodze skierowało skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na decyzję Komendanta Wojewódzkiego policji w Lublinie. Tekst skargi przygotował kolega Tomasz Hankus. Oto jej pełny tekst: Skarga do WSA

Wyrok WSA

W dniu 19 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ogłosił wyrok w niniejszej sprawie (sygnatura akt II SA/Lu 956/218). Sąd uchylił obie zaskarżone decyzje: decyzję Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz decyzję Komendanta Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie utrzymującą w mocy decyzję KMP. Sąd zobowiązał Policję do udostępnienia żądanej informacji oraz zasądził na od Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej rzecz Stowarzyszenia Prawo na Drodze 690 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok nie jest prawomocny. Komendantowi przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacja publiczna, Jawność postępowania, Policja, Stowarzyszenie Prawo na Drodze, Wideorejestratory. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na Policja przegrała proces o udostępnienie nagrania z wideorejestratora

 1. mjozwiak6 pisze:

  Zastanawiam się ile czasu trzeba stracić aby dopiąć swego i otrzymać informację publiczną, kto za to zapłaci, te kilka set złotych nie rekompensuje nakładów!!! Ale daje do zrozumienia tym cwaniaczkom z policji, że nie tak łatwo oszukać obywatela. Zatajanie przebiegu nagrania z rzekomego wykroczenia pozwala na dowolne zatrzymywanie prawa jazdy przez policję – stara zasada mówi, że w aktach sprawy nie może znaleźć się nic oprócz zeznań policjantów – to gwarantuje sukces policji. Szlak został przetarty, wszyscy musimy teraz domagać się nagrań z kontroli radiowozami nieoznakowanymi.

  • skazany pisze:

   Prędzej piekło zamarznie niż milicja udostępni nagrania nie poddane obróbce cyfrowej (nie modyfikowane).
   Nagrania zmodyfikowane są bezwartościowe, nie mają wartości dowodowej … chyba że przedstawia je przed sądem milicja, wtedy są jak najbardziej wiarygodne i koszerne (liczne przypadki, opisywane również na tej stronie).

   Jest jeszcze jeden sposób „udostępnienia” który praktycznie uniemożliwia użycie materiałów cyfrowych. Otóż można je udostępnić „do wglądu”, czyli zezwolić jednej osobie na jednorazowe obejrzenie nagrania. Z powodu:
   – „tajemnica służbowa będąca częścią nagrania” i/lub
   – „dane osobowe podlegające ochronie”, ewentualnie
   – „zaawansowane środki techniczne i wysokie kwalifikacje niezbędne do udostępnienia w innej formie”
   Albo wszystko na raz.
   Ale to są środki stosowane tylko w przypadku Wysoce Upierdliwych Natrętów, do którego to Szacownego Grona członkowie SPnD niewątpliwie zostaną włączeni po tych wyrokach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *