Działalność biegłego Andrzeja Jąderko – raport nad stanem badań

Działalność opiniotwórcza Andrzeja Jąderko – biegłego d/s pomiarów prędkości w ruchu drogowym – wzbudza bardzo poważne wątpliwości. Dlatego postanowiliśmy dokładnie przyjrzeć się jego pracy. Na zaawansowanym  etapie jest już kwerenda materiałów. Do przygotowania całościowego raportu (opinii o opiniach) przystąpimy za miesiąc. A oto, co do tej pory ustaliliśmy.

 1. Zakres badań

Poszukiwania opinii biegłego A. Jąderki przeprowadzone zostały w 40 sądach:

1. Sądzie Rejonowym w Bielsko-Białej
2. Sądzie Rejonowy w Brodnicy
3. Sądzie Rejonowym w Chorzowie
4. Sądzie Rejonowym w Cieszynie
5. Sądzie Rejonowym w Częstochowie
6. Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej
7. Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku
8. Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku
9. Sądzie Okręgowym w Gliwicach
10. Sądzie Rejonowym w Gliwicach
11. Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu
12. Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju
13. Sądzie Rejonowym w Jaworznie
14. Sądzie Rejonowym Jeleniej Górze
15. Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie
16. Sądzie Rejonowym Katowice Zachód w Katowicach
17. Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach
18. Sądzie Rejonowym w Lublińcu
19. Sądzie Rejonowym w Mikołowie
20. Sądzie Rejonowym w Mysłowicach
21. Sądzie Rejonowym w Myszkowie
22. Sądzie Rejonowym w Oleśnie
23. Sądzie Okręgowym w Opolu
24. Sądzie Rejonowym w Pszczynie
25. Sądzie Rejonowym w Raciborzu
26. Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej
27. Sądzie Rejonowym w Rybniku
28. Sądzie Rejonowym w Sosnowcu
29. Sądzie Rejonowym  w Strzelinie
30. Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim
31. Sądzie Rejonowym w Toruniu
32. Sądzie Rejonowym w Tychach
33. Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Wola w Warszawie
34. Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim
35. Sądzie Rejonowym w Zabrzu
36. Sądzie Rejonowym w Zakopanem
37. Sądzie rejonowym w Zawierciu
38. Sądzie Rejonowym w Żaganiu
39. Sądzie Rejonowym w Żorach
40. Sądzie Rejonowym w Żywcu

2. Metodyka działania

Na pierwszym etapie przeprowadziliśmy selekcję sądów, w których A. Jąderko mógł prowadzić działalność. Wyselekcjonowaliśmy 40 sądów (według w/w wykazu). Do Prezesów tychże sądów skierowaliśmy wnioski o udostępnienie kopii wszystkich postanowień Sądu o przyznaniu biegłemu A. Jąderko wynagrodzenia lub innych należności w latach: 2015, 2016, 2017 i 2018. Trzydziestu siedmiu Prezesów Sądów odpowiedziało na nasz wniosek. W ten sposób ustaliliśmy nie tylko przychody biegłego, ale przede wszystkim sygnatury spraw, w których wydawał opinię. Następnie zwróciliśmy się do Prezesów Sądów, którzy wypłacali biegłemu wynagrodzenia, o udostępnienie treści jego opinii – pisemnych oraz ustnych, składanych do protokołu w czasie rozprawy. Zwróciliśmy się ponadto o udostępnienie rachunków wystawianych przez biegłego do tych opinii. Uzyskane dane będą stanowić podstawę dla przygotowania obszernej opinii na temat pracy biegłego A. Jąderki.

 3. Statystyki

Spośród 40 Prezesów Sądów, do których skierowaliśmy wnioski o udostępnienie kopii postanowień o przyznaniu biegłemu A. Jąderce wynagrodzenia lub innych należności, 37 odpowiedziało na wniosek – z tym, że część nie od razu i nie po dobroci. W trzech przypadkach Prezesi Sądów zmienili swoją wcześniejszą negatywną decyzję na skutek ponaglenia oraz zapowiedzi jej zaskarżenia (Sąd Rejonowy w Gliwicach, Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, Sąd Rejonowy w Rybniku). W dwóch przypadkach odmowne decyzje Prezesów Sądów Rejonowych zostały uchylone na skutek złożonego przez SPnD odwołania (Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Sąd Rejonowy w Toruniu). Prezes Sądu Rejonowego w Rybniku usiłował ponadto nałożyć na SPnD opłatę za wykonanie wniosku w wysokości 500 zł.

W trzech pozostałych przypadkach (Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach oraz Sąd Okręgowy w Opolu) definitywnie odmówiono nam udostępnienia informacji.  We wszystkich trzech przypadkach skierowaliśmy skargi do sądów administracyjnych. Toczą się zatem postępowania sądowo-administracyjne przeciwko Prezesom Sądów: Okręgowego w Opolu oraz Rejonowego w Dąbrowie Górniczej (skargi na bezczynność), zaś w przypadku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód rzecz jest bardzie skomplikowana. Otóż decyzja Prezesa tegoż Sądu o odmowie udostępnienia informacji została utrzymana w mocy przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach. Dlatego też została złożona skarga do WSA w Gliwicach w przedmiocie uchylenia obu tych decyzji.

Prezesi SądówOkręgowego w Katowicach oraz Rejonowego Katowice-Wschód – na skutek ponownej prośby, tym razem na podstawie przepisów k.p.k. – udostępnili dane dotyczące postanowień o przyznaniu biegłemu należności.

Na obecnym etapie jesteśmy w posiadaniu 164 postanowień sądów o przyznaniu biegłemu A. Jąderce wynagrodzeń lub innych należności.

Ustaliliśmy, iż biegły A. Jąderko wykonał co najmniej 164 opinie (zaktualizowany wykaz opinii i sygnatur spraw w poprzednim wpisie), za które uzyskał przychód w wysokości 252 570,01 zł. A oto przychody A. Jąderki z wyszczególnieniem, z kasy których sądów pochodzą:

 • z kasy Sądu Okręgowego w Gliwicach 4 502,76 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Brodnicy 6 322,96 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Chorzowie 6 059,34 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Częstochowie 1 591,04 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ 17 339,60 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe 23 134,48 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Gliwicach 7 568,11 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Inowrocławiu 8 233,22 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze 18 069,20 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Jędrzejowie 40 660,93 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód 15 043,15 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Oleśnie 9 618,63 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Pszczynie 5 282,50 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Strzelinie 8524,64 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim 4 280,99 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli 6 862,13 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Zabrzu 6 617,31 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Zakopanem 2 667,36 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Tychach 1 747, 68
 • z kasy Sądu Rejonowego w Żaganiu 11 075,23
 • z kasy Sądu Rejonowego w Toruniu 43 214,60
 • z kasy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej 4 128,15 zł
 • z kasy Sądu Okręgowego w Katowicach 1 954,18 zł
 • z ksy Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach  5 398,50

Wystąpiliśmy ponadto do Prezesów 20-tu Sądów o udostępnienie opinii biegłego oraz rachunków do opinii – z następującym skutkiem:

 • 14-tu Prezesów pozytywnie odpowiedziało na ów wniosek,
 • 6-ciu Prezesów odmówiło nam udostępnienia żądanych informacji (Sąd Rejonowy w Częstochowie, Sąd Rejonowy w Pszczynie, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli, Sąd Rejonowy w Zabrzu, Sąd Rejonowy w Zakopanem, Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku),
 • Prezesi Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego Katowice-Wschód udostępnili żądane dane w trybie przepisów k.p.k.
 • opinię w sprawie prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli uzyskaliśmy w innym trybie.

We wszystkich pięciu przypadkach skierowaliśmy skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych. Toczy się zatem aktualnie 9 postępowań sądowo-administracyjnych, w których SPnD – jako strona postępowania – domaga się doprowadzenia owych krnąbrnych Prezesów do właściwego porządku. W przypadku WSA w Warszawie SPnD złoży w najbliższym casie wniosek o cofnięcie skargi, gdyż żądana opinai jest już w posiadaniu Stowarzyszenia.

Do chwili obecnej jesteśmy w posiadaniu tekstów 100 opinii przygotowanych przez biegłego Andrzeja Jąderko.

4. Koszty akcji społecznej

Prowadzona akcja społeczna dotycząca działalności biegłego Andrzeja Jąderki wygenerowała na dzień dzisiejszy koszty w wysokości 2 910 zł (760 zł koszty korespondencji, 850 zł koszty obsługi prawnej, 1 100 zł opłaty sądowe, 200 materiały biurowe). Wydatki zostały pokryte ze składek członkowskich oraz z darowizn.

Darowizny na ten cel złożyli: AM – 80 zł, PJ 50 zł, AP 35 zł, BB 30 zł, PR 30 zł, ŁA 200 zł,  GM 50 zł, MK 300 zł, KW 70 zł, PK 50 zł, MB 100 zł, TS 100 zł, AW 50 zł, PS 100 zł, osoba niezidentyfikowana 70 zł, AW 50 zl, PK 50 zł, MO 100 zł, AŁ 100 zł, MK 150 zł.

Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy.

Darowizny na ten cel można wpłacać na nasze konto:

33 1240 2470 1111 0010 4500 8158  

Ten wpis został opublikowany w kategorii Biegli sądowi, Iskra-1, Jawność postępowania, Laserowe mierniki prędkości, Postępowanie dowodowe, Ręczne mierniki prędkości, Sąd, Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

20 odpowiedzi na Działalność biegłego Andrzeja Jąderko – raport nad stanem badań

 1. Jacques pisze:

  Dzień dobry, mam sprawę przy SR w Bielsku-Białej, pod koniec czerwca br. czy możecie mnie polecić biegłego przy tym Sądzie dotyczy to przekroczenia o 24 km/h w terenie zabudowanym jadący w kolumnie samochodów na dwupasmówce dwu kierunkowej pomiar 164 m urządzeniem Ultralyte 20-20 bez możliwości wyznaczenia pojazdu namierzonego. Dziękuję za pomoc.

 2. cieciu pisze:

  Sąd Apelacyjny w Katowicach w dniu 29 listopada 2019 r. uznał , że biegły sądowy ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrok oparty na jego wadliwej opinii. Poszkodowany może dochodzić odszkodowania nawet przez 20 lat.

  więcej—–>https://wyborcza.pl/7,155287,25594802,biegly-sadowy-wydal-lipna-opinie-mozna-go-podac-do-sadu-i.html#S.gospodarka-K.P-B.1-L.6.maly

 3. Piotr pisze:

  Czy tylko ja mam wrażenie, żę ten wpis już był publikowany?

  I, że to jest de facto „republikacja” tego wpisu?:)

  • redakcja pisze:

   Wpis jest dedykowany do tych, których interesuje stan badań nad dzialalnoscia biegłego. W szczególności mają prawo wiedzieć co się dzieje z ich pieniędzmi ci, którzy je wpłacili. Są oni anonimowi, więc innego kontaktu z nimi nie ma. W poprzednich wpisach na ten temat dane były aktualizowane – stąd wrażenie, że to jest „republikacja” wpisu. W rzeczywistości jednak od wrzesnia br. wiele się wydarzyło. Do starych wpisów raczej nikt nie sięga, więc nowe dane i nowe okoliczności należało podać w nowym wpisie. Kolejna aktualizacja przewidziana jest na styczeń.

 4. Mirek pisze:

  Przykre będą z pewnością maje słowa dla twórców tego portalu ze względu na profesję którą wykonują ale tzw. Polskie Sądy nie mają nic wspólnego z funkcją rozstrzygania sporów w świetle przyjętych praw i zasad przez SPOŁECZEŃSTWO !!! Całe to PRAWO to zbiór zakazów, nakazów i zasad stworzonych w skonfliktowy dla tych praw sposób by „obywatel którego zamordowano idąc do Sądu nie był pewny skazania swojego mordercy” Odsłoniliście Panowie PONURY OBRAZ SĘDZIÓW i ich POMAGIERÓW w utrzymywaniu władzy przez kastę PANÓW tzw. PAŃSTWA POLSKIEGO !!!! Sądy są tylko narzędziem utrzymywania WŁADZY !! Dla tzw. Sędziów tacy Jąderkowie to instrument zapewniający wydanie wyroku zgodnie z WOLĄ i POTRZEBĄ jaką wyrażają w chili obecnej KASTY na usługach których są tzw. Sądy ! Dlatego ten Pan BIEGŁY ma taki POPYT w tzw. Sądach w całym KRAJU. Co czuje człowiek o dużym poczuciu moralnym który zdecydował się bycie prawnikiem i który odkrywa do jakiego poziomu został sprowadzony jego zawód przez bandę psychopatów prących do WŁADZY ????

  • Krzysiek pisze:

   Prochu Pan nie odkrył. To wszytko juz dawno wiadomo, niestety …..

   • Mirek pisze:

    Prochu nie odkryłem ! Ale czy Pan jest świadomy wypaczenia władzy sądowniczej w demokratycznym systemie ???? Jeżeli władza sądownicza jest przejęta przez mafie, gangi i działa w imieniu mafii i gangów politycznych to taki KRAJ NALEŻY SZYBKO ZAORAĆ !!!!

    • Krzysiek pisze:

     I Pan pyta się mnie będącego osobą poszkodowaną przez system „bezmiaru niesprawiedliwości” w PL czy ma świadomość wypaczenia władzy sądowniczej ?! No nie rób Pan kabaretu !!! To nie kraj trzeba zaorać, ale to „demokratyczne państwo przestępcze wobec własnych Obywateli” trzeba zlikwidować i zbudować zupełnie od nowa. Problem w tym, że nie ma takiej siły, która by to państwo od środka zlikwidowała i była zdolna do jego odbudowy. Jeśli ktokolwiek myśli, że Naród jest w stanie to zrobić to raczej się myli 🙁

     • Mirek pisze:

      Nie wiedziałem, że jest Pan poszkodowany przez ten system „bezmiaru sprawiedliwości” bo JASNOWIDZEM nie jestem !!! Ja też był bym ofiarą policyjno-sądowniczej mafii gdzie Pani Policjantka powiedziała mi podczas próby szantażu „jak Pan nie przyjmie mandatu to sprawę kieruję do sądu a TAM TO DOPIERO PANU POKARZĄ” ale informacje które uzyskałem na tym portalu uratowały mi dupę i sprawę w sądzie wygrałem, zostałem uniewinniony za co bardzo dziękuję twórcą tego portalu !!! Jedyną siłą jaka może to zeszmacone państwo uratować jest świadomość i gotowość do działania obywateli tego państwa. Obecnie na siłę z pominięciem wszelkich procedur prawnych i legislacyjnych polityczni bandyci wprowadzają BROŃ 5G która będzie zabijać Nas i Nasze dzieci pod przykrywką polepszenia łączności bezprzewodowej a całe SPOŁECZEŃSTWO ŚPI jak w narkotycznym transie !

 5. antypies pisze:

  Przebiegły biegły nałupał niezłą kasę, w SR w Toruniu chyba ma cały „etat”, swoją drogą za takie bzdury, które napisał nigdzie by nie dostał takiej kasy!

  • Krzysiek pisze:

   To tylko świadczy o stanie intelektualnym „nadzwyczajnej kasty sędziowskiej”, która łyka takie brednie jak pelikan ryby. Druga opcja jest taka, że dokładnie takie zapotrzebowanie „dowodowe” ma ta kasta i ten koleś idealnie wprost wpisał się w ich oczekiwania. Kasta ma podkładkę na okoliczność gdyby jej ktoś zarzucił, że wydała błędny wyrok, natomiast koleś zawsze powie, że to nie on wydawał wyroki tylko kasta – dodajmy – „niezawisła od wszystkiego kasta”. Tak działa każdy syndykat zbrodni wszędzie na świecie i widocznie tak będzie do końca świata 🙁 …..

   • antypies pisze:

    Dokładnie tak, wszelkie dokumenty przeciwko obywatelom są podpisywane przez co najmniej dwie osoby, np biegły i sędzia. jakby co to można zwalać winę na drugiego. Nazwa są rejonowy czy okręgowy na budynkach sądów jest niewłaściwa, powinno być „Nadzwyczajna Kasta Rejonowa” i „Nadzwyczajna Kasta Okręgowa” czyli NKR i NKO. Byłoby jasne, że tam są geniusze, którzy mają zawsze rację i są nieomylni.

    • Krzysiek pisze:

     Mało tego, bo wypociny ich „geniuszu” są zawsze „niebudzące najmniejszych wątpliwości”. To jest ich ulubiona „fraza” a raczej „zaklęcie” jakie używają we wszystkich swoich tak zwanych „uzasadnieniach wyroków” dla wzmocnienia „efektu” oraz podniesienia na piedestał głównie swojego „kastowego ego” , bo w większości spraw ich przekonanie o „niebudzącej najmniejszej wątpliwości” nie ma żadnego potwierdzenia w prawdzie materialnej o zdarzeniu. Głównym bowiem dowodem przed polskim sądem jest dowód osobowy ze świadka, któremu sąd „daje wiarę” albo nie daje. Wyrokowanie w PL jest zatem rodzajem „wyznania wiary” a nie opierania się na faktach materialnych. W tej sytuacji biegli dokonujący rekonstrukcji zdarzenia drogowego wogóle nie powinni brać pod uwagę jakichkolwiek zeznań świadków czy wyjaśnień oskarżonego lecz oprzeć się na dowodach zabezpieczonych przez policję na miejscu zdarzenia lub śladach na pojazdach ! Jeśli policja nie zabezpieczyła śladów i nie sporządziła rzetelnej dokumentacji no to sorry, ale dać tym gamoniom po portkach, a raczej po kieszeni to następnym razem wykonają swoje obowiązki jak należy. Ale w sytuacji braku dowodów materialnych lub ich niedostaczecznej ilości biegły powinien odstąpić od sporządzenia opinii jako niewykonalnej. Często jest jednak tak, że biegły na kilku stronach rozpisuje „dowody osobowe” czyli zeznania świadków i na tej podstawie próbuje „rekonstruować” zdarzenie co z reguły prowadzi do takiej „rekonstrukcji”, która nie miała miejsca w rzeczywistości. No i na podstawie tej FIKCJI biegłego sąd z wielkim „namaszczeniem” skazuje wg swojej „niebudzącej najmniejszej wątpliwości”. Dokładnie tak było w mojej sprawie, gdzie biegły wysmarował na papierze tak fałszywy obraz i przebieg zdarzenia, który zupełnie odbiegał od faktycznego, że sąd w swoim „zachwycie” nad tak dokonanym fałszerstwem wręcz „uznał ją (opinię) za swoją” ! Mało tego – biegły wyręczył sąd w jego roli wskazując we wnioskach, że winny jest konkretnie ten a ten uczestnik opiniowanego zdarzenia i sąd był tym oczywiście zachwycony. Dlatego po mojej sprawie stałem się przeciwnikiem kary śmierci nawet za morderstwo, bo polskie sądy nie dają najmniejszej gwarancji jakiejkolwiek rzetelności procesu sądowego i można byłoby zostać skazanym na KS będąc absolutnie niewinnym jak również być uniewinnionym pomimo żelaznych” dowodów winy ! Można nawet powiedzieć, że wydawanie wyroków metodą na „rzut monetą” byłoby czasem bardziej zgodne ze stanem faktycznym i sprawiedliwsze niż to co wyczyniają obecnie polskie sądy.

     • antypies pisze:

      Piotr Najsztub i jego sprawa mówi wszystko, fakty i dowody nie mają żadnego znaczenia, cytując klasyka Jarosława: wymiar sprawiedliwości to jeden wielki skandal!!!

   • Chomik pisze:

    Człowieku jesteś chory z nienawiści. dzięki opinii tego biegłego zostałam uniewinniona. Czy tu chodzi o bezstronnosc czy raczej o zawiść? mam nieod. parte wrażenie że jednak o to drugie
    zajmijcie się czymś pożytecznym a nie judzeniem na innych ludzi pozdrawiam

 6. antypies pisze:

  Podziw i szacunek dla tej akcji, Jąderko już niebawem przestanie działać przeciwko obywatelom a przynajmniej zostanie obnażony. Ciekawe czy te przychody wykazał w rocznych PIT-ach?

 7. 31 węzłowy Burke pisze:

  Krzywdy ludzkie zapewne do niego wrócą.32

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *