Wideorejestratory PolCam, czyli przekręt stulecia

Artur Mezglewski

Na Podkarpaciu głośno było w latach 80-tych o pensjonariuszu zakładu psychiatrycznego, który na  prawie jazdy, uprawniającym go do kierowania motocyklem, dopisał długopisem ” i na auto”. I jeździł na tym prawie jazdy samochodem 20 lat. 

Podobną sytuację mamy obecnie z wideorejestratorami PolCam. Urządzenie to uzyskało  w 2006 r. zatwierdzenie typu, ale jedynie dla ręcznego trybu pomiarowego. Producent opublikował jednak instrukcję obsługi, w której dopisał sobie także tryb automatyczny.  Policja od kilkunastu lat „mierzy prędkość” pojazdów właśnie w tym automatycznym trybie, który nie ma zatwierdzenia. Wszystkie wyroki skazujące wydane na podstawie takich pomiarów są do uchylenia. Wszystkie! I nie podlega to najmniejszej dyskusji.

  1. Ważne szczegóły dotyczące zatwierdzenia typu przyrządu PolCam

W dniu 13 grudnia 2005 r. Prezes Media ActiVision Sp. z o.o. skierował do Głównego Urzędu Miar wniosek o zatwierdzenie typu przyrządu do pomiaru prędkości w ruchu drogowym o oznaczeniu PolCam model PC2006. W zgłoszonym do zatwierdzenia przyrządzenie aktywne były cztery tryby pracy urządzenia: AUOTO1, AUTO2, AUTO3 oraz MAN.

Pismo GUM do producenta wzywające do wyłączenia trybu AUTO3

Prezes Głównego Urzędu Miar – pismem z dnia 25 stycznia 2006 r. – poinformował wnioskodawcę, że przyrząd może uzyskać zatwierdzenie jedynie w trybie pracy AUTO2, dlatego też przeprowadzone zostały w GUM próby związane z blokowaniem wszystkich trybów pracy przyrządu poza trybem AUTO2.

Firma Media ActiVision Sp. z o.o. dostosowała się do decyzji GUM i przeprowadziła aktualizację oprogramowania w urządzeniu PolCam model PC2006. Istotna modyfikacja polegała na odłączeniu trybów AUTO1, AUTO3, MAN, a z menu OPCJE została usunięta pozycja TRYB, DYSTANS i DYSTANS B.

Pismo producenta do GUM, informujące o dokonanych zmianach

Do akt postępowania o zatwierdzenia typu dołączono ponadto instrukcję obsługi urządzenia PolCam, w której przewidziany jest tylko jeden tryb pomiarowy – AUTO2. Instrukcja ta nadal znajduje się w aktach postępowania o zatwierdzenie typu urządzenia PolCam w Głównym Urzędzie Miar.

Decyzja zatwierdzenia typu

Po dokonaniu powyższych zmian przyrząd został poddany właściwym badaniom metrologicznym, które wypadły pozytywnie – i decyzją NR 46/2006 z dnia 1 marca 2006 r. Prezes Głównego Urzędu Miar zatwierdził typ przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym – prędkościomierz kontrolny o oznaczeniu fabrycznym PolCam model PC2006, produkowany przez Media ActiVision Sp. z o.o., nadając mu znak zatwierdzenia typu PLT 0636.

Na uwagę zasługuje fakt, iż powyższa decyzja obejmuje jedynie jeden tryb pracy: AUTO2. Pozostałe tryby nie zostały nią objęte. W szczególności nie został nią objęty tryb AUTO3.

Różnica między trybami AUTO2 oraz AUTO3 jest następująca:

  • tryb AUTO2 polega na tym, iż pomiar prędkości dokonywany jest wraz z pomiarem czasu. Jest on włączany ręcznie, poprzez naciśnięcie pomarańczowego przycisku i jest on także wyłączany ręcznie po przejechaniu dowolnego odcinka drogi;
  • tryb AUTO3 uruchamia się po naciśnięciu niebieskiego przycisku. W tym trybie urządzenie dokonuje pomiaru prędkości z pomiarem czasu oraz automatycznie ustaloną odległością 100 m.

Jak można łatwo zauważyć, tryb AUTO3 nie umożliwia dokonania takiego pomiaru, gdzie samochód kontrolowany i samochód kontrolujący znajdują się w takiej samej odległości pomiędzy sobą, jak na początku odcinka pomiarowego. I prawdopodobnie dlatego nie został on przez GUM zatwierdzony.

2. I dopisał sobie długopisem…

Producent zobowiązał się do dezaktywowania trybu pomiarowego AUTO3, ale tego nie zrobił. Niebieski przycisk uruchamiający ten tryb jest aktywny we wszystkich sprzedawanych w Polsce urzadzeniach PolCam. W dodatku producent opublikował instrukcję obsługi urządzenia, w której tryb automatyczny opisany jest jako jeden z możliwych trybów pomiarowych. Z tym, że cyferkę 3 zamieniono na cyferkę 2. W zmanipulpowanej instrukcji nie ma zatem mowy o trybie AUTO3, są natomaist dwa tryby AUTO2. Ten drugi tryb AUTO2, to jest tryb AUTO3, tylko inaczej go nazwano. Czegoś Państwo nie rozumieją?

Dla prównania zamieszczam poniżej fragment instrukcji obsługi dotyczący metody pomiarowej urządzenia PolCam, która załączona została do wniosku o zatwierdzenie typu i znaduje się w Głównym Urzędzie Miar oraz analogiczny fragment w instrukcji obsługi, którą m. in. dysponują wszystkie komisariaty Policji. Proszę sobie je porównać:

Instrukcja obsługi, którą posługuje się Policja

Instrukcja , na podstawie której dokonano zatwierdzenia typu (znjaduje się w GUM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Czy jakiekolwiek pomiary prędkości urzadzeniem PolCam są legalne?

Jeśli ktoś zrozumiał powyższe wywody w ten sposób, że urządzeniem PolCam można wykonywać pomiary legalne (w trybie ręcznym) albo pomiary nielegalne (w trybie automatycznym) – to źle je zrozumiał. Otóż wszystkie pomiary wykonane urządzeniem PolCam są nielegalne. Urządzenia PolCam nie mogą być w Polsce wykorzystywane w ramach kontroli ruchu drogowego bez względu na zastosowany tryb pomiarowy, gdyż :

 urządzenie to zostało wykonane niezgodnie z decyzją zatwierdzenia typu nr ZT 45/2006 z dnia 1 marca 2006 r. wydaną przez Prezesa Głównego Urzędu Miar – a to dlatego, że w urządzeniu tym nie odłączono funkcjonalności przeprowadzania pomiarów prędkości na z góry zdefiniowanym odcinku pomiarowym, czyli trybu pracy AUTO 3, zaś niebieski przycisk umożliwiający wykonanie pomiary w tym trybie, na z góry zdefiniowanym odcinku 100 m, jest aktywny.

4. Jak to jest możliwe?

Psychicznie chory człowiek jeździł 20 lat na sztubacko przerobionym dokumencie prawa jazdy, bo miał takie szczęście, że nikt mu tego dokumentu nie sprawdził. Ale jak to jest możliwe w normalnym Państwie, że:

  • Policja kupuje od prywtanej firmy urządzenia wykonane niezgodnie z decyzją zatwierdzenia typu (których używanie jest przestępstwem) i przez 15 lat  nikt tego przekrętu nie odkrywa?
  • Centrum Szkolenia Policji w Legionowie kształci policjantów na kursach specjalistyczncyh w obsłudze wideorejestratorów – i w tym procesie kształcenia posługuje się zmanipulowaną przez producenta instrukcją obsługi, a nie tą instrukcją, która stanowiła podstawę zatwierdzenia typu i znajduje się w Głównym Urzędzie Miar?

5. Skutki używania nielegalnego sprzętu przez Policję

Skutki te mogą być tak daleko idące, że aż do niewyobrażenia. Raczej nie będzie możliwy zwrot bezprawnie od 15 lat nakładancyh mandatow karnych (ale niech się prawnicy nad tym zastanowią). Natomiast wszystkie wyroki sądowe są do podważenia. Wszystkie decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy również.

O odpowiedzialności karnej za używanie urządzeń, które nie przeszły prawnej kontroli metroloigicznej (są niezgodne z decyzją zatwierdzenia typu) nawet nie chce mi się pisac, bo i tak nikt się tym nie zajmie. Nie tknie się tego żadnen prokurator, żadna mniej lub bardziej tajna służba W tym kraju nie ma bowiem żadnych instytucji ochrony prawnej, które by faktycznie tę ochronę realizowały. No chyba, że Prezes Najwyższej Izby Kontroli. Ale on nie wchodzi na nasza stronę…

6. Wyroki uniewinniające

Na podstawie dokumentów, które powyżej (i poniżej) opublikowałem, już zapadają wyroki uniewinniające. Nie jestem jednak przez strony upoważniony do podejmowania tych wątków. Ale za jakiś czas będzie o nich głośno.

7. Gdyby ktoś nie zrozumiał…

Jeśli mój tekst jest dla kogoś niezrozumiały – odsyłam do pisma Głównego Urzędu Miar z dnia 29 grudnia 2020 r. (sygn. BNiKWN.402.16.2020.8), które poniżej publikuję. Ono powinno rozświetlić Wasze umysły…

2 odpowiedzi na Wideorejestratory PolCam, czyli przekręt stulecia

  1. Kryso pisze:

    Niewiarygodne… jest 2023 a układ: Policja-GUM- Producent, trwa w najlepsze… Pytanie czy możemy już mówić o utrwalającej się linii orzeczniczej w sprawie wideorejestratorów czy te uniewinniające wyroki sądów to cały czas kropla w morzu pozostałych wyroków skazujących ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *