Casus: pomiar prędkości miernikiem typu Iskra. Pytania dla świadka

Jest w Polsce standardem, że funkcjonariusze Policji mierzą urządzeniem Iskra-1 w grupę nadjeżdżających samochodów. A przecież urządzenie to nie identyfikuje namierzonego pojazdu. Często więc zdarza się, że jako sprawcy wykroczeń, typowani są nie ci, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość, ale ci, których „na chybił trafił” wybrał z tłumu policjant.

Niewinni kierowcy nie wiedzą, w jaki sposób mają się bronić. Ich pierwszy w życiu kontakt z polskim sądem, musi okazać się szokiem. Dlatego też publikujemy poniżej przykładowy zestaw pytań, kierowanych do funkcjonariusza, który dokonał pomiaru urządzeniem ISKRA 1 – zeznającego w sądzie w charakterze świadka. Autor niniejszego opracowania pragnie pozostać anonimowy.

 1. Od jak dawna świadek pracuje w policji i od jak dawna zajmuje się pomiarami prędkości?
 2. Czy świadek odbył szkolenie z zasad właściwego przeprowadzania pomiaru prędkości urządzeniem Iskra – 1? Do czego ono się sprowadzało i czy jest na to jakieś potwierdzenie ?
 3. Czy na szkoleniu dotyczącym wykonywaniu pomiarów prędkości, które świadek przeszedł, była mowa o sytuacjach w których dokonany pomiar może budzić wątpliwości i należy odstąpić od ukarania kierowcy? Jakie to okoliczności ??
 4. Czy zdarzyło się w praktyce zawodowej świadka dokonanie nieprawidłowego pomiaru urządzeniem ISKRA-1? W jakich okolicznościach to miało miejsce?
 5. W jakich okolicznościach świadek dokonał kwestionowanego pomiaru, w wyniku którego zatrzymany został przez świadka obwiniony? Gdzie świadek stał i w jaki sposób dokonywał pomiaru? Jakie warunki atmosferyczne panowały?,Jaka była widoczność?
 6. Czy świadek zna treść aktów prawnych regulujących kwestie pomiarów prędkości pojazdów w ruchu drogowym i czy zastosował je w trakcie kwestionowanego pomiaru prędkości?
 7. Z jakiej odległości świadek dokonał pomiaru prędkości pojazdu? Z czego to wynika i na
  czym opiera swoje domniemanie w tym zakresie?
 8. Na jakiej podstawie świadek domniemał, że to obwiniony popełnił wykroczenie, a nie jakiś inny kierujący?
 9. Czy sporządził świadek szczegółową notatkę zawierającą informacje co do okoliczności zdarzenia, sposobu dokonywania pomiaru, ustawień urządzenia, panujących warunków atmosferycznych itp.?
 10. Jakie informacje pokazuje Iskra-1 po dokonanym pomiarze? (Dopytać: czy tylko te dane operator uzyskuje oraz czy urządzenie wskazuje odległość pojazdu, którego pomiaru dokonano?)
 11. W jaki sposób KONSTRUKCJA URZĄDZENIA pomiarowego ISKRA-1 umożliwiła świadkowi identyfikację prowadzonego przez obwinionego pojazdu jako sprawcy wykroczenia? (Jeśli policjant odpowie, że wizualnie, że widział etc. należy delikatnie zwrócić mu uwagę, że chyba nie zrozumiał pytania i powtórzyć je z naciskiem na KONSTRUKCJA URZĄDZENIA).
 12. Jakie było natężenie ruchu w momencie dokonywania przez funkcjonariusza pomiaru prędkości?
 13. Ile pojazdów poruszających się jezdnią znajdowało się w zasięgu wzroku świadka w chwili dokonywania przedmiotowego pomiaru?
 14. Ile metrów wynosił zasięg wzroku świadka w momencie dokonywania pomiaru?
 15. Jaka była widoczność w chwili pomiaru?
 16. Kto uruchamiał w dniu pomiaru urządzenie ISKRA – 1 ?
 17. Czy w dniu pomiaru jedynie świadek dokonywał pomiarów urządzeniem ISKRA – 1?
 18. Proszę opisać zastosowaną w dniu dokonania kwestionowanego pomiaru procedurę uruchomienia urządzenia pomiarowego. Jakie czynności świadek wykonał? Jeśli nie pamięta, to jakie zwyczajowo wykonuje?
 19. Czy w trakcie dokonywania pomiarów prędkości (przerw pomiędzy nimi) urządzenie wyłączało się w międzyczasie samoczynnie? (Po automatycznym wyłączeniu zakres działania automatycznie wynosi 800 m).
 20. Czy świadek posiadał w radiowozie w chwili dokonywania przedmiotowego pomiaru/patrolu instrukcję obsługi urządzenia ISKRA-1?
 21. Czy świadek zna instrukcje obsługi urządzenia ISKRA-1? Kiedy się z nią zapoznawał ostatnio?
 22. Czy w dniu dokonania kwestionowanego pomiaru, a także podczas dokonywania pomiaru prędkości pojazdu obwinionego, świadek stosował w praktyce postanowienia instrukcji obsługi urządzenia ISKRA-1 i postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?
 23. Czy ISKRA 1 umożliwia regulację odległości w jakiej dokonywany jest pomiar prędkości?
 24. Jaki zasięg działania był ustawiony na urządzeniu, a jakie mogły być ustawione zakresy działania urządzenia? (Jeśli odpowie, że 300 m. to musiał go zmienić, bo po uruchomieniu domyślnie jest 800m).
 25. Czy świadek dokonywał konkretnych ustawień w zakresie zasięgu działania urządzenia?
 26. Czy świadek mógłby powiedzieć jakimi/którymi przyciskami ustawia się/zmienia się zasięg działania urządzenia ISKRA-1?
 27. Czy świadek mógłby powiedzieć w jakim trybie pracy urządzenie pracowało w chwili dokonania kwestionowanego pomiaru ? Czy świadek mógłby wymienić te tryby?
 28. Czy świadek mógłby powiedzieć jak zmienia się tryby pracy urządzenia ISKRA 1? Proszę powiedzieć jak to się robi?
 29. Gdzie, w którym miejscu zazwyczaj świadek nosi telefon komórkowy w czasie służby?
 30. Czy w czasie dokonywania kwestionowanego przez obwinionego pomiaru prędkości
  świadek miał przy sobie telefon komórkowy?
 31. Czy to był telefon prywatny czy służbowy?
 32. Czy telefon komórkowy świadka był włączony?
 33. Jaki był numer tego telefonu (->wniosek dowodowy do operatora czy był aktywny w godz. pomiaru).
 34. Czy wg świadka w dniu …………… o godz. ………. świadek dokonywał pomiaru w miejscu i w warunkach atmosferycznych, które gwarantowały uzyskiwanie wiarygodnych wyników pomiarów prędkości urządzeniem Iskra-1 – zgodnie z wymaganiami technicznymi tego urządzenia?
 35. Czy świadek mógłby powiedzieć jakie są graniczne wartości czynników środowiskowych w jakich urządzenie pomiarowe Iskra 1 może pracować? Jakie to wartości i czego dotyczą?
 36. Czy świadek mógłby powiedzieć jakie są niekorzystne warunki środowiskowe, które mogą zakłócić pracę urządzenia i skutkować nieprawidłowym wynikiem pomiaru? Jakie to czynniki?
 37. Czy świadek mógłby powiedzieć w jakim przedziale wartości wilgotności powietrza zostało dopuszczone do użytkowania urządzenie Iskra-1 ? Jakie to wartości?
 38. Czy świadek mógłby powiedzieć jaka jest wartość wilgotności powietrza przy zaleganiu w powietrzu mgły? Jaka to wartość?
 39. W jaki sposób świadek każdorazowo sprawdza i dokumentuje zgodność miejsca i warunków z wymogami do przeprowadzania właściwego pomiaru prędkości? (mieszczą się w przedziale w którym urządzenie pomiarowe pracuje wg instrukcji obsługi, prawidłowo? („§ 26.1. Miejsce zainstalowania i użytkowania przyrządu powinno być tak dobrane, aby warunki otoczenia mieściły się w granicach określonych w § 22 pkt 2 i 3 i przyrząd nie był narażony na zaburzenia przekraczające warunki graniczne określone w § 29 ust. 1″).
 40. W jakiej odległości od radiowozu był dokonywany pomiar?
 41. Czy radiostacja w radiowozie była włączona? (musiała być, bo mają obowiązek pozostawania w łączności).
 42. Czy kiedykolwiek świadek dokonywał pomiarów temperatury, wilgotności powietrza, natężenia pola elektromagnetycznego przed rozpoczęciem dokonywania pomiarów prędkości pojazdów i w jaki sposób świadek dokumentował takie czynności?
 43. Prędkość którego pojazdu poruszającego się w grupie mierzy urządzenie pomiarowe ISKRA-1?
 44. Pod jakim kątem w stosunku do toru jazdy namierzanego pojazdu (ew. osi
  jezdni po której poruszał się namierzany pojazd) świadek dokonał pomiaru?
 45. Czy wartość kąta pod jakim dokonał świadek pomiaru prędkości mieściła się w
  granicach określonych w instrukcji obsługi urządzenia pomiarowego?
 46. Czy świadek mógłby podać graniczną wartość kąta pod jakim instrukcja obsługi
  urządzenia pomiarowego dopuszcza wykonywanie pomiarów ?
 47. W jaki sposób świadek powziął wiedzę o wartości tego kąta i czy wartość ta została
  przez świadka w jakikolwiek sposób udokumentowana?

Pytania w programie pdf: Pytania dla świadka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Iskra-1, Policja, Ręczne mierniki prędkości. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

32 odpowiedzi na Casus: pomiar prędkości miernikiem typu Iskra. Pytania dla świadka

 1. Nielot pisze:

  Ciekawy artykuł z 2011 roku.
  http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/w-policyjnych-alfach-romeo-radar-pokazywal-kosmiczne,778296,art,t,id,tm.html

  Te Alfy z Iskrami na pokładzie nadal jeżdżą po drogach – czy ktoś wie o legalizacji tych aut z zamontowanymi „ekranami izolujacymi” bo dodanie czegokolwiek powinno skutkować ponowną procedurą legalizacji.

  W artykule powołuja sie na niemieckie badania „W Niemczech, na zlecenie sądów oraz obrońców w postępowaniach dotyczących wykroczeń drogowych, sprawdzono, ile pomiarów prędkości wykonywanych jest nieprawidłowo. Okazało się, że ponad 80 proc. pomiarów obarczonych jest błędem.” Czy ktoś ma może jakieś namiary na te badania?

 2. Grave pisze:

  @Pete. Pamiętaj że to kropla drąży kamień. Im więcej spraw sądowych tym lepiej. Każda rozprawa to problem dla policji. W końcu może ktoś się ocknie

 3. Tom2 pisze:

  Pytanie zaadnicze i prozę o zczerą odpowiedź – Czy kolega jechał za szybko?

 4. Pete pisze:

  Jestem już po rozprawie. Właśnie się zastanawiam czy odwoływanie się ma w ogóle jakikolwiek sens. Zadałem część tych pytań funkcjonariuszom. Część została odrzucona przez sędzinę. Z odpowiedzi funkcjonariuszy wynika, że nie pamiętają niczego poza dwoma faktami: na drodze byłem tylko ja, a Iskra była ustawiona na 300 metrów. Inaczej mówiąc – panowie policjanci są nauczeni że mają jak mantrę powtarzać te dwa „fakty”, a reszta nie ma znaczenia. Udowodniłem drugiemu z funkcjonariuszy, że nie pamiętał nawet faktu czy siedział w samochodzie, czy był poza nim (siedział na siedzeniu pasażera i sporządzał notatki). Nie pamiętał że samochód był zasłonięty przez gęstwinę zarośli i nie miał prawa stamtąd nic widzieć. Udowodniłem jeszcze parę innych faktów. To wszystko nie miało dla sędziny żadnego znaczenia. W uzasadnieniu skazującego wyroku podała: sąd nie ma powodów żeby nie wierzyć policjantom na służbie. Koniec. Kropka. Koszty: mandat 200 zł, koszty rozprawy 30 zł. W razie pytań służę pomocą.

  • Krzysiek pisze:

   Nie chcę być złym prorokiem, ale w końcu w tym dzikim kraju też do czegoś takiego dojdzie:
   http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,17723534,Strzelanina_w_sadzie_w_Mediolanie__Oskarzony_prawdopodobnie.html?lokale=poznan#BoxNewsLink
   W końcu „z ziemi włoskiej do Polski”….

   • Michal.moto pisze:

    Niestety masz rację… to podobnie jak z niebezpiecznymi przejściami dla pieszych… by usprawnić bezpieczeństwo najpierw musi się tam zdarzyć tragedia. Faktycznie dziki kraj. Włochy – Polska to są dwa baaaaardzo podobne narody…

    • Krzysiek pisze:

     Podobne-niepodobne, ale takie przypadki (wymierzenia sprawiedliwości ostatecznej sędziemu) zdarzały się już w Niemczech czy USA i są raczej pochodną dostępu do broni.
     Przejścia dla pieszych zawsze będą niebezpieczne, bo na nich krzyżuje się ruch pojazdów i pieszych, a ten ostatni w razie kolizji jest na z góry straconej pozycji.
     Natomiast kierowca jest na z góry straconej pozycji w razie kolizji z przydrożnym drzewem i tutaj akurat zapowiedź wycinania przydrożnych drzew bardzo mnie cieszy:
     http://wyborcza.biz/biznes/1,143682,17728710,Drzewa_przy_drogach_do_wycinki__Sa_niebezpieczne.html?biznes=poznan#BoxBizImg
     W tej dziedzinie takie Niemcy, które niby w większości spraw związanych z ruchem drogowym są racjonalni, okazują się być ofiarami ekologicznej histerii. Przy wielu niemieckich drogach lokalnych drzewa i to całkiem potężne rosną przy samym skraju nawierzchni utrudniając konarami ruch autobusów i ciężarówek. Przy takich drogach postawiono więc znaki ostrzegające przedstawiające … samochód rozbijający się o drzewo !
     No,no – aż o taki humor to Niemców nie posądzałem.
     Kiedy jednak uzbiera się odpowiednia liczba ofiar śmiertelnych tych „świętych drzew” to i tam piły pójdą w ruch 🙁
     O wiele za późno, ale lepiej późno niż wcale…

 5. Rafał pisze:

  Czytam te pytania I niestety one w niczym nie pomogą !!! Na większość policjant odpowie, że nie pamięta a warunki zmierzył bez miernika I sąd uzna, że jest OK, albo oskarży o dręczenie świadka tak jak to zrobił w moim przypadku.

  • 31węzłowy Burke pisze:

   Do Rafał . Dlatego koniecznym jest posiadanie swojej kamery . Jedziesz , nagrywasz, spotykasz polucję i nagrywasz , w sądzie nagrywasz itd. Niestety, takie chore czasy. Jeśli polucjant nic nie pamięta to zgłoś wniosek o badania tego typa. Pozdro.31

 6. egon pisze:

  Bywa podobno że zdarzają się wyjątki potwierdzające regułę i zdarza się sędzia który sądzi jak należy .Niestety ale jak kiedyś chciałem przedstawić dowód w postaci filmu dowodzący iż w miejscu kontroli nie obowiązuje ograniczenie do 50km/h to sędzia zarządził odtworzyć nagranie ale nikt nie potrafił uruchomić sprzętu .Jak to się udało to nie mieli programu do odtworzenia filmu chociaż z nagraniem dałem im darmowy program do tego celu .Jakby ktoś wiedział jak wyłączyć miejscową prokuraturę gdy składamy zawiadomienie to proszę o odpowiedż .

 7. egon pisze:

  Rejestrator niczego nie załatwia bo sąd odrzuci dowód w takiej postaci .Po co narażać się na uznanie zasadności apelacji .Zostaje kupić klamkę i ….. .Teraz pezed wydziałem kontroli KWP w Radomiu procedują nad postępowaniem polucjantów (wpisali ,,za zgodą obwinionego którego wyjaśnienia…..wnoszę o …bez przeprowadzania rozprawy ) jak porządku z tym nie zrobią wysyłam do prokuratury zawiadomienie bo ja żadnej zgody nie podpisywałem .Tylko jak wyłaczyc miejscową prokuraturę ? Z doświadczenia wiem że umarzają wszystko co szkodzić może lokalnej sitwie .Czyżby nie mieli zaufania do sądu ?Była taka reforma Gowina ,część sądów uratowano przed tą reforma i dziś obrońcy takich przybytków cieszą się bezkarnoscią .

  • 31węzłowy Burke pisze:

   Egon, nie wszyscy sędziowie to wariaci i prostytutki . I dobrze że tak jest. Znam przykłady że sędziowie nie dali się zgnoić swoim zwierzchnikom ale nie będę ich podawał aby im nie zaszkodzić. Co do kamer : prawdopodobnie tylko film z kamery uratował Emila przed sądem z Sulechowie a potem w Zielonej Górze gdy komediant Ała i jej pomagier Wojtkowiak oskarżyli Emila że babsko najechał stojącym samochodem. Tenże film posłużył do wdrożenia dochodzeń wobec 3 prokuratorów którzy prokurowali fałszywe dowody w sprawie fałszywych oskarżeń . Tak więc kamerka jest przydatna i to jak ! Jest jednak pożądane aby film był ” jednym ciągiem” czyli bez jakichkolwiek podejrzeń o manipulacje. Pozdrawiam.31

 8. a00 pisze:

  Do pytania czwartego, ile na zmianę dokonuje pomiarów.

  I do znawców urządzenia, czy jest jakiś wskaźnik, ile % pomiarów jest mylna?

 9. ciekawy pisze:

  do Egona: Trzeba się wyposażyć w rejestrator samochodowy i wtedy mogą sobie wpisywać do swoich notatników, że pojazd był jedyny na drodze lub inne rzwczy które przyjdą im do głowy.
  U mnie Misiaczek zeznał, a zdarzenie miało miejsce w godzinach szczytu, że natężenie ruchu nadrodze było małe. Na swoim szkicu na odcinku 50 m umieścił 3 pojazdy 🙂

 10. 31węzłowy Burke pisze:

  Re Egon: nie zmuszać ale grzecznie poprosić . Ale , na wszelki wypadek, szwagier na przykład, swoje robi. A na sali wielu ludzi ; w tym lokalne media; a jeszcze lepiej ogólnopolskie. Poproś na tych łamach Prezesa Stowarzyszenia aby Ciebie skontaktował ze członkami SPnD z Twojej okolicy, miasta, województwa. Pozdrawiam. 31

 11. egon pisze:

  Jak zmusić sąd do klepnięcia wniosku rejestracji obrazu i dzwięku z rozprawy ?

 12. egon pisze:

  Pytania pomocne ale jest jeszcze inny problem .Ktoś wymyślił i zalecił ? wpisywac w notatki /protokoły ,,pojazd zmierzony jako jedyny na drodze ” Sąd pytania o konstrukcję urządzenia bezczelnie uchyla i nie ma tego faktu w protokole z rozprawy .Sąd okręgowy np w Siedlcach przyklepuje wyrok .Stwierdza przy tym że brak pouczenia przed przystąpieniem do przesłuchania a zwłaszcza odmowa zapoznania się z dokumentem przez obwinionego z powodu braku podpisu pod pouczeniem rodzi sytuacje w której ,,trudno podnosić zarzut braku pouczenia w sytuacji gdy zostało udzielone a odmowa zapoznania z nim doprowadziła do omawianej sytuacji .Co więcej KWP w Radomiu wyjaśnia teraz naduzycia policjantów wnoszących wniosek o ukaranie . We wniosku wpisano iż za moją zgodą wnoszą o postępowanie bez rozprawy .Ciekawi mnie co wymyślą ale i tak do prokuratury Z-ce komendanta zapodam .Tylko jak wyłączyć lokalną prokuraturę od tej sprawy .

 13. Żmija pisze:

  Moze napiszecie jakie obowiązki ma kierowca podczas kontroli ? Zawarte są tylko prawa, a nie ma mowy o tym, jak ma Kowalski zachować podczas kontroli. Tego nie wie 90% Kowalskich. Wyskakują z samochodu odpinają pasy zanim podejdziesz, grzebią w schowku… nie wiedząc jak bardzo narażają się przez swoją głupotę i niewiedzę.

  • Lubuszanin pisze:

   I na co się Oni narażają?

  • 31węzłowy Burke pisze:

   Re Żmija. No tak ale : przeciętny człowiek nie zna i nie musi znać tysięcy przepisów i paragrafów bo jest to po prostu niemożliwe. To policjant MUSI umieć przeprowadzić kontrolę jeśli poweźmie uzasadnione podejrzenie itd. Przeciętny człowiek może , wobec fali różnych przebierańców, nie odróżnić policjanta od przebierańca czy złoczyńcy ( co zresztą nieraz to samo znaczy). Tak więc to obowiązkiem policjanta jest udowodnić , i to już z daleka, że jest prawdziwym policjantem. Nie może być tak że każdego traktuje się jako przynajmniej podejrzanego. Policjant MUSI być biegły w prawie, wyczuciu sytuacji, wstępnym choć rozróżnieniu z kim ma do czynienia . Czy są tacy ? Może i są. Wymaganie od kierowcy żeby znał policyjne procedury pachnie szaleństwem. 31

 14. moderor pisze:

  CHWAŁA PUMPIE !

 15. Raz pisze:

  Kto te pytania ma zadawać? sad czy oskarżony?

 16. rost pisze:

  właśnie czeka mnie rozprawa w sądzie, bo nie przyjąłem mandatu w okolicznościach z których wiele można zakwestionować na podstawie tych pytań. Tylko czy sąd pozwoli mi zadać chociaż kilka z nich?

 17. ciekawy pisze:

  Przydałoby się uzupełnić w/w listę o zagadnienie związane z kątem pod jakim dokonano pomiaru, ma to także istotne znaczenie:

  44. Pod jakim kątem w stosunku do toru jazdy namierzanego pojazdu (ew. osi
  jezdni po której poruszał się namierzany pojazd) świadek dokonał pomiaru?
  45. Czy wartość kąta pod jakim dokonał świadek pomiaru prędkości mieściła się w
  granicach określonych w instrukcji obsługi urządzenia pomiarowego?
  46. Czy świadek mógłby podać graniczną wartość kąta pod jakim instrukcja obsługi
  urządzenia pomiarowego dopuszcza wykonywanie pomiarów ?
  47. W jaki sposób świadek powziął wiedzę o wartości tego kąta i czy wartość ta została
  przez świadka w jakikolwiek sposób udokumentowana?

 18. 31węzłowy Burke pisze:

  To bardzo trudne pytania czyli należy je kierować do niedo-rzecznika Mariusza Pumpy Sokołowskiego. Mariusz , nie pij tyle…31

  • Lubuszanin pisze:

   Tu nie ma co czekać na sąd. Pytania należy zadawać po kolei już w momencie zatrzymania. Wcześniej należy ustawić kamerkę na obiekt w mundurze w celu zarejestrowania głupkowatego uśmiechu i wywalonych oczu. Pokazanie takiego filmu w sądzie jako dowód w sprawie zaoszczędzi wszystkim cenny czas.
   Na dodatek – po odpytaniu – koniecznie należy wysłać do stosownej KW wniosek o sprawdzenie przydatności obiektu w mundurze do pełnienia służby w policji.

 19. pioter pisze:

  Byle wysoki sąd pozwolił zadać te pytania ….

  • 31węzłowy Burke pisze:

   Jeśli będziesz konsekwentny to łaski nie robi,31

   • pioter pisze:

    Zacny 31 – otóż niestety na polskich salach sądowych robi. Przecież jeżeli sąd na wokandę wyznacza 15 minut, wyrok już przygotowany, a tu obwiniony chce udowodnić (wiem, wiem, nie ma obowiązku, ale bądźmy realistami) swoją niewinność, to przewodniczący nie pozwoli zadawać pytań jako 1. nieistotnych w sprawie 2. dręczących świadka 3. na które świadek nie musi odpowiadać 4. które są oczywiste i nie wymagają wyjaśniania przez świadka 5. które zmierzają do przeciągania sprawy oraz inne ważne powody typu że są to pytania 6. które powodują dziurę ozonową 7. których nie zadaje się w miesiącu bez r w nazwie 8. po których protokolant dostaje zgagi etc. I zostanie podany każdy inny bzdurny powód, który wpadnie sędziemu do głowy, byle sprawę szybciutko klepnąć i do domciu.

    • 31węzłowy Burke pisze:

     Piotrze zacny ! Ogólnie to racja ale coś się jednak zmienia . Sondy zaczynają być sądami ; na razie nieśmiało …Zasada podstawowa : udajemy się silną grupą na proces, z kamerami, lustrzankami, z notatnikami itd. Informujemy lokalne przekaziory ; im ich więcej tym lepiej. Klasycznym przykładem jest opisana tu rozprawa Emila w Zielonej Górze a także piątkowa w Kościanie gdzie ewidentnie nagła obecność w rozprawie coś ok. 15 chłopa zapobiegła wydrukowanemu już wyrokowi. Po prostu jakaś część sędziów nie chce być w gazecie , tv, internecie …i nie chcą być sławni jako ten polucjant -pumpka od Stonogi. Pozdrawiam.31

   • Krzysiek pisze:

    Sąd może, a nie musi, więc jednak „łaskę” może zrobić.
    Powyższe pytania są w zdecydowanej większości pytaniami zamkniętymi co powinno odpytywanemu policjantowi ułatwić odpowiedzi. W praktyce na proste pytania padną mętne odpowiedzi typu „nie pamiętam”, co sąd zaakceptuje i w ramach „dawania wiary” uzna zasadność oskarżenia.
    Próbować oczywiście warto, gdyż w przypadku zgody sędziego i podania „prawidłowych” odpowiedzi przez świadka otwierają się możliwości skutecznej obrony. Jeszcze tylko powołać uczciwego biegłego sądowego i szanse na uniewinnienie rosną….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *