Archiwum kategorii: Postępownaie mandatowe

Przesłanki dopuszczalności postępowania mandatowego w przypadku zarejestrowania przekroczenia dozwolonej prędkości

Artur Mezglewski Zgodnie z obowiązującym prawem mandat karny można nałożyć jedynie wówczas, gdy nie zachodzą wątpliwości co do osoby sprawcy wykroczenia. W praktyce strażnicy gminni (miejscy)  rezygnują z obowiązku ustalania reczywistych sprawców wykroczeń drogowych na rzecz osiągnięcia celu fiskalnego.  Nic w … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Postępownaie mandatowe | 147 komentarzy

Warunkowy charakter postępowania mandatowego

Artur Mezglewski   Nikogo nie można zmusić do przyjęcia mandatu karnego. Funkcjonariusz nakładający mandat ma obowiązek określić wysokość nakładanej grzywny oraz pouczyć ukaranego o przysługującym mu prawie do odmowy przyjęcia mandatu, a także o skutkach prawnych takiej odmowy. W praktyce funkcjonariusze Policji … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Postępownaie mandatowe | 15 komentarzy