Zatrzymania prawa jazdy za prędkość do 103 km/h w obszarze zabudowanym można uniknąć

Artur Mezglewski

Zatrzymania prawa jazdy za prędkość do 103 km/h w obszarze zabudowanym można uniknąć. Pod warunkiem wszakże, że do rozpatrzenia  sprawy administracyjnej – z upoważnienia starosty powiatowego – nie dorwie się jakaś „tempa dzida”, albo „złośliwa zołza”.

W szczególności na korzyść kierowców działają nowe przepisy postępowania administracyjnego, które weszły w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. Chodzi o art. 81 a § 1 k.p.a. Sprawa jednak sama się nie wygra. Trzeba czynnie uczestniczyć w postępowaniu, aby wywołać uzupełniającą informację od Policji, że funkcjonariusz dokonujący pomiaru nie uwzględnił błędu pomiarowego.

 

 1. Zatrzymanie prawa jazdy w sytuacji, gdy strona nie uczestniczy aktynie w postępowaniu

Formalnoprawną podstawą zatrzymania prawa jazdy przez starostę za przekroczenie dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h jest informacja od Policji o zarejestrowanym przekroczeniu. W praktyce wydanie decyzji przez starostę (prezydenta) następuje jedynie w oparciu o ten dokument. Jeśli zatem strona nie uczestniczy aktywnie w postępowaniu – nic więcej się nie wydarzy. Starosta odczeka 7 dni na ewentualną reakcję zainteresowanego, a jeśli takowa nie nastąpi – wyda decyzję o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy.

2. Zjawisko zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie mieszczące się  w granicach błędu pomiarowego

Według danych, jakie napływają do Stowarzyszenia Prawo na Drodze, ilość przypadków zatrzymań prawa jazdy za wynik pomiarowy mieszczący się w granicach błędu pomiarowego urządzenia  jest znaczna i sięga ok. 30%. Czy jest to przypadek, że ok. 30 % praw jazdy zatrzymywana jest za prędkość 101 km/h lub 102 km/h?! Z całą pewnością – nie. Stowarzyszenie Prawo na Drodze dysponuje dowodami potwierdzającymi podejrzenie, że policjanci niejednokrotnie zawyżają wynik – po to tylko, aby zwiększyć swoją statystykę w zakresie zatrzymanych praw jazdy.

Troska Policji o bezpieczeństwo w ruchu drogowym to mit. Troska o rzetelność przeprowadzanych procedur to mit. Natomiast statystyka zatrzymanych praw jazdy – to rzeczywistość. Każdy policjant potwierdzi to w prywatnej, nierejestrowanej rozmowie…

3. W jaki sposób wyegzekwować uwzględnienie błędu pomiarowego?

Żaden polski policjant dokonujący pomiarów prędkości w ruchu drogowym nie uwzględnia błędu pomiarowego urządzenia. Takie rzeczy tylko w Niemczech… I nic na to nie poradzimy. Szeregowy policjant wykonuje rozkazy swoich przełożonych. A rozkazy są takie, że błędów pomiarowych uwzględniać mu nie wolno. Szkoda dyskusji i szkoda czasu.

Dowód: Pismo KGP Policji do Stowarzyszenia Prawo na Drodze

Na szczęście błąd pomiarowy można uwzględnić na etapie postępowania administracyjnego. Dlatego też strona (kierujący) powinien zwrócić się do starosty, aby ten ustalił w trybie informacji uzupełniającej, czy konkretny policjant w konkretnym przypadku uwzględnił ów błąd. W odpowiedzi Policja zawsze potwierdzi fakt nieuwzględniania błędu pomiarowego. Następnie należy złożyć wniosek o umorzenie postępowania administracyjnego, ze względu na jego bezprzedmiotowość oraz zwrot zatrzymanego prawa jazdy.

We wniosku o umorzenie warto powołać się na nowy – obowiązujący od 1 czerwca 2017 r. –  bardzo korzystny przepis art. 81 a § 1 k.p.a., który brzmi następująco:

„Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnień, a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, wątpliwości te są rozpatrywane na korzyść strony

Od dnia 1 czerwca 2017 r. rozpatrzenie wątpliwości na korzyść strony stało się obowiązkiem organu, a niezrealizowanie tego obowiązku stanowi naruszenie prawa.

4. Praktyka – przypadek negatywny ze Starostwa Powiatowego w Mikołowie

Stowarzyszenie Prawo na Drodze, działając na starym stanie prawnym – tzn. sprzed 1 czerwca 2017 r. – doprowadziło do umorzenia kilku postępowań o zatrzymanie prawa jazdy – za wynik pomiarowy w granicach błędu pomiarowego. Nie zawsze jednak się to udało. Nasza statystyka w tym zakresie wynosi dokładnie 50%. Dlaczego nie 100%? Ano dlatego, że w polskich urzędach zatrudniani są ludzie nie posiadający nawet minimalnych predyspozycji do wykonywania urzędniczego fachu.  Typowo polskie zatrudnianie „po znajomości” daje taki właśnie efekt. Zatrudnieni nie lubią swojej pracy, nie doskonalą się, nie szkolą. A przede wszystkim nie pojmują etosu swojej misji.

Sprawa o sygnaturze KTJ.5430.656.WK prowadzona w Starostwie Mikołowskim przez  Krystynę Banach – Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu to przykład skrajnie negatywny, zasługujący na dobitne napiętnowanie.

Starostwo Powiatowe w Mikołowie

Po wszczęciu przedmiotowego postępowania strona złożyła wniosek o umorzenie, ze względu na jego bezprzedmiotowość – powołując się na fakt nieuwzględnienia przez Policję granic błędu pomiarowego. Do wniosku załączone zostało pismo z Komendy Głównej Policji, potwierdzające stosowaną praktykę.

Wydział Komunikacji i Transportu zwrócił się do Komendy Miejskiej Policji w Katowicach (tam miało miejsce naruszenie) o dodatkową informację w przedmiocie uwzględnienia przez Policję błędu pomiarowego. Odpowiedź podpisana przez Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach  nadkom. Arkadiusz Konowalskiego brzmiała następująco:

„(…) z uwagi na fakt, że konstrukcja, wykonanie i prawna kontrola metrologiczna przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym nie mieści się w katalogu zadań Policji dlatego też brak jest podstaw prawnych do uwzględnienia „z urzędu” przez policjantów pełniących służbę na drodze z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych błędów granicznych dopuszczalnych przyrządu lub wartości średniej błędów pomiaru prędkości, bądź wartości niepewności pomiaru”.

Pani Krystyna Banach u stópek Orła Białego odbiera odznaczenie za długoletnią służbę.

Pomimo powyższej informacji Krystyna Banach – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Mikołowskim wydała decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, a w uzasadnieniu decyzji w ogóle nie wspomniała o powyższej odpowiedzi Zastępcy Kmendanta. Prawdopodobnie pani Krystyna w ogóle nie zrozumiała sensu tej wypowiedzi. Nie wykluczone jednak, że zrozumiała, lecz negatywną decyzję wydala z wrodzonej złośliwości. Za tą  wersją motywacji przemawia fakt, że decyzję z dnia 26 maja 2017 r. nadała na poczcie dopiero w dniu 5 czerwca 2017 r. – chociaż budynek poczty znajduje się na tej samej ulicy, co Starostwo.  Złośliwa baba i tyle.

 

Pani Krystynie dedykujemy skecz Kabaretu Limo pt. Premier i Orzeł Biały:

http://kabaret.tworzymyhistorie.pl/13181_kabaret_limo_premier_i_orzel_xvi_mnk

Ten wpis został opublikowany w kategorii Administracyjne zatrzymanie prawa jazdy, Starostwo powiatowe, Zatrzymanie prawa jazdy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

12 odpowiedzi na Zatrzymania prawa jazdy za prędkość do 103 km/h w obszarze zabudowanym można uniknąć

 1. Marcin pisze:

  Dzień dobry
  Starosta wszczął przeciw mnie postępowanie o zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości 53km/h w terenie zabudowanym. Czy warto się odwołać i zażądać umorzenia postępowania. Po pierwsze policjant zatrzymał mnie jadąc za mną nieoznakowanym pojazdem, zabrał blankiet prawa jazdy i wypisał pokwitowanie na inne nazwisko. Nie otrzymałem mandatu ani punktów karnych. Wiozłem żonę ze szpitala po biopsji żołądka, zaczęła wymiotować i chciałem jak najszybciej znaleźć miejsce do zatrzymania. Niestety pan policjant nie uznał tego za stan wyższej konieczności, a ponoć tylko on w danym momencie może o tym decydować. Proszę o radę czym uzasadniać do starosty żądanie o umorzeniu postępowania. Czas na odwołanie mam tylko do jutra!

  • Tadko pisze:

   Zawsze należy skarżyć się w trybie administracyjnym na postępowanie przedstawicieli władzy, zwłaszcza przeciwko umundurowanym i uzbrojonym. Jak powszechnie wiadomo „Prokurator i Sędzia tak tańczy jak jak im Policjant zagra”, ale to dotyczy zwłaszcza postępowania w trybie karnym, czego dowodem jest fakt, że 98,79 % zarzutów prze tych policjantów przedstawionych prokuratorom kończy się aktem oskarżenia, a z kolei ponad 98,33 % tych aktów oskarżenia kończy się wyrokami skazującymi.

 2. Dębowy liść pisze:

  Nie było mnie tu ze 2 lata a tu nadal ochrona tych co to jadą w zabudowany o 51 więcej niż wolno. No to +/- 3km to faktycznie błąd pomiarowy stanowi potężne usprawiedliwienie dla morderców drogowych.

  • pioter pisze:

   Myli się pan – tu nie ma obrony łamiących prawo, tu jest obrona prawa, by nie było jawnie pogwałcane. A to, że się to panu nie podoba, to już pana prywatna sprawa i – w mojej ocenie – nie za bardzo jest się czym chwalić.

  • sd pisze:

   jakich moredrcow, radiowoz najpierw zamula na zwezeniu a potem czeka tych con wyskocza na idealnej dwopasmowce , robota sama sie robi,Gorzów Wlkp

 3. R2D2 pisze:

  Ile czasu ma starostwo na wydanie decyzji odnośnie zatrzymania prawa jazdy? Obowiązują tu standardowe ograniczenia z kpa? Prawo jazdy zostało zatrzymane przez policję w dniu 1 maja br., informacja o tym fakcie wraz z zatrzymanym dokumentem trafiła do starostwa 10 maja br. W międzyczasie (8 maja br.) kierowca złożył wniosek o warunkowe zawieszenie postępowania do czasu orzeczenia sądu. Decyzja o zawieszeniu uprawnień na 3 miesiące (czyli do 1 sierpnia br.) została wydana… 5 września, a więc ponad miesiąc po tym, jak kierowca już odebrał dokument ze starostwa. Dodatkowo w uzasadnieniu decyzji jest mowa tylko o tym, że spłynęła informacja od policji i że decyzja o zawieszeniu uprawnień nie jest decyzją uznaniową, więc organ musiał zawiesić te uprawnienia. Nie ma ani słowa, że był wniosek o zawieszenie postępowania ani w jaki sposób został on rozpatrzony.

 4. losot pisze:

  wszystkie niedouki z Policji, na szczaw i mirabelki, juz w technikum kiedyś uczono podstaw metrologi np.wg.Miernickiego „Pasowania i pomiary”
  Każdy pomiar wielkości fizycznej dokonywany jest ze skończoną
  dokładnością, co oznacza, że wynik tego pomiaru dokonywany jest z niepewnością pomiarową. Fakt ten związany jest nie tylko z niedoskonałością działań człowieka, lecz także z niedoskonałością wykonania przyrządów pomiarowych, przypadkowym stanem materii w chwili dokonywania pomiaru, wpływem procesu pomiarowego
  na wielkość mierzoną oraz przybliżonym charakterem modeli rzeczywistości opisywanych w postaci praw fizyki. Zasady obliczania i szacowania niepewności pomiarowych, a także oceny wyników pomiarów zawarte są w normie opublikowanej w 1995 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Wersja polska
  wydana w roku 1999 przez Główny Urząd Miar nosi nazwę „Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik”.

 5. 31węzłowy Burke pisze:

  A kiedy będzie np. o Poznaniu ? 31

 6. deV pisze:

  Kolego Nielot – dzięki za ostrzeżenie, wiem że to tak działa. Tym niemniej stary Kamaz obładowany gruzem nawet jadąc 3 km/h zakłóca spokój okropnie, ale osobówki i TIR’y przy 40-50 km/h da się przeżyć. Potem szum opon jest okrutny.

  Korki mam często pod oknem i to w sumie jest lepsze niż (tu epitet) jadący o 5:30 rano przeładowanym tirem 92km/h przez uskoki w drodze 30 metrów od Twojego łóżka.

 7. deV pisze:

  Pamiętajcie jedynie, że ograniczenie prędkości w terenie gdzie ktoś mieszka nie służy tylko uniknięciu rozjeżdżania kur i dzieci. Służy ono też temu, aby ktoś mieszkający przy drodze mógł czasami normalnie spać.

  Zatem jeśli jesteś człowiekiem kulturalnym – zwolnij proszę mijając czyjeś domy. A jeśli nie jesteś to niech Cię rak zeżre w Twoim pierdzącym dieslu.

  • Nielot pisze:

   deV – uważaj o co prosisz, bo życzenia potrafią się spełniać.
   Wyobraź sobie, że każdy pojazd zwalnia prze Twoim budynkiem i pokonuje drogę przed nim z prędkością spacerującej staruszki.
   Zamiast kilku sekund hałasu masz kilka minut 😉

   Nierealne? Jeśli droga jest dość uczęszczana wystarczy remont drogi czy wypadek, a będziesz pod oknami miał korek. A jak nie jest uczęszczana… to, to samo na jakieś głównej drodze niedaleko, i objazd pod twoimi oknami. 😉

  • enkai pisze:

   Raczej powinno Ci zależeć aby jak najkrócej pierdzące nosiciele raków ps dizle przebywały w pobliżu Twojego domu a to można zrealizować przez podniesienie prędkości, niestety.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *