Wydawca

Wydawcą Czasopisma „prawonadrodze.org.pl” jest Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Dane SPnD ujawnione zostały w Krajowym Rejestrze Sądowym.