Sprawy z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami (wokanda)

Publikujemy poniżej wokandy postępowań toczących się przed sądami administracyjnych w sprawach z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami. W wykazie nie uwzględniono spraw toczących się w WSA w Krakowie oraz w WSA w Białymstoku, gdyż Wydziały Informacji tych Sądów nie stosują standardowej e-wokandy, na której można wyszukać sprawy określone rodzajowo (będzie interwencja SPnD do Prezesów tych Sądów).

Zapraszamy publiczność na wyznaczone rozprawy. Na stronie Stowarzyszenia Prawo na Drodze można publikować raporty z poniższych rozpraw.

Wokandy sądów administracyjnych

w sprawach dotyczących uprawnień do kierowania pojazdem

WSA w Gliwicach

II
II SA/Gl 471/16
2016-07-27
12:40
sala nr 16
S.K.O. w Katowicach
6031 – Uprawnienia do kierowania pojazdami

Uprawnienia do kierowania pojazdamiRafał Wolnik
Piotr Broda
Andrzej Matan (spr.) II
II SA/Gl 244/162016-07-29
11:40
sala nr 16S.K.O. w Katowicach
6031 – Uprawnienia do kierowania pojazdami

Uprawnienia do kierowania pojazdamiŁucja Franiczek
Elżbieta Kaznowska
Artur Żurawik (spr.) II
II SA/Gl 524/162016-07-29
12:40
sala nr 16S.K.O. w Częstochowie
6031 – Uprawnienia do kierowania pojazdami

Uprawnienia do kierowania pojazdamiŁucja Franiczek
Elżbieta Kaznowska
Artur Żurawik (spr.) II
II SA/Gl 491/162016-08-03
10:50
sala nr 16S.K.O. w Częstochowie
6031 – Uprawnienia do kierowania pojazdami

Uprawnienia do kierowania pojazdamiAndrzej Matan
Piotr Broda
Artur Żurawik (spr.)

 

WSA w Warszawie

 

Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
VII
VII SA/Wa 2301/15
2016-07-13
10:15
Sala A
SKO w Warszawie
6031 – Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami

Skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji (egzamin teoretyczny i praktyczny) z zakresu prawa jazdy kat. A, B, C, TBogusław Cieśla
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły VII
VII SA/Wa 2193/152016-07-13
11:00
Sala ASKO w Warszawie
6031 – Skierowanie na badanie sprawności w zakresie kierowania pojazdami

Skierowanie na badania lekarskieBogusław Cieśla
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.) VII
VII SA/Wa 2434/152016-07-13
14:00
Sala ASKO w Warszawie
6031 – Zatrzymanie prawa jazdy

Zatrzymanie prawa jazdyIzabela Ostrowska
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły VII
VII SA/Wa 2640/152016-07-13
14:20
Sala ASKO w Warszawie
6031 – Uprawnienia do kierowania pojazdami

Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdamiIzabela Ostrowska (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Joanna Gierak-Podsiadły VII
VII SA/Wa 2207/152016-07-20
11:00
Sala ASKO w Siedlcach
6031 – Uprawnienia do kierowania pojazdami

Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdamiTadeusz Nowak
Bogusław Cieśla
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.) VII
VII SA/Wa 2071/152016-07-21
13:10
Sala ASKO w Płocku
6031 – Zatrzymanie prawa jazdy

Zatrzymanie prawa jazdyJolanta Augustyniak-Pęczkowska
Ewa Machlejd (spr.)
Izabela Ostrowska VII
VII SA/Wa 2268/152016-07-27
11:00
Sala ASKO w Siedlcach
6031 – Skierowanie na badanie sprawności w zakresie kierowania pojazdami

Skierowanie na badanie psychologiczneJoanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Izabela Ostrowska VII
VII SA/Wa 2262/152016-07-27
11:00
Sala ASKO w Siedlcach
6031 – Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami

Skierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje kierowcyJoanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Izabela Ostrowska VIII
VIII SA/Wa 837/152016-07-27
14:00
Sala B RadomSKO w Radomiu
6031 – Zatrzymanie prawa jazdy

zatrzymanie prawa jazdySławomir Fularski
Artur Kot
Renata Nawrot (spr.) VII
VII SA/Wa 1757/152016-08-03
10:20
Sala ASKO w Warszawie
6031 – Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami

Skierowanie na egzamin w celu sprawdzenia kwalifikacji do kierowania pojazdami w zakresie kat. BEwa Machlejd (spr.)
Tadeusz Nowak
Izabela Ostrowska VII
VII SA/Wa 2088/152016-08-04
10:30
Sala ASKO w Warszawie
6031 – Zatrzymanie prawa jazdy

Zatrzymanie prawa jazdyAgnieszka Wilczewska-Rzepecka (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska VII
VII SA/Wa 2797/152016-08-04
13:50
Sala ASKO w Warszawie
6031 – Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami

Skierowanie na egzamin kontrolny sprawdzający kwalifikacje kierowcyAgnieszka Wilczewska-Rzepecka (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Maria Tarnowska

 

WSA w Kielcach

Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
II SA/Ke 507/16 2016-07-20 09:00 Sala B II Ke 6031 S. Miziołek
D. Chobian (spr.)
D. Pędziwilk-Moskal
skierowanie na badania lekarskie
II SA/Ke 483/16 2016-07-20 10:30 Sala B II Ke 6031 S. Miziołek
D. Chobian (spr.)
D. Pędziwilk-Moskal
zatrzymanie prawa jazdy
II SA/Ke 447/16 2016-07-20 15:00 Sala B II Ke 6031 S. Miziołek
M. Chraniuk-Stępniak (spr.)
J. Kuza
skierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje do kierowania pojazdami
II SAB/Ke 27/16 2016-08-10 13:00 Sala B II Ke 658/6031 S. Miziołek
D. Chobian (spr.)
B. Ziomek
Bezczynność organu

WSA w Łodzi

 

Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
III SA/Łd 377/16 2016-07-13 10:00 SALA III III 6031 E. Alberciak
M. Krzyżaniak
K. Szczygielski (spr.)
zatrzymanie prawa jazdy kategorii A, B, C, BE, CE i T w związku z przekroczeniem 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego
III SA/Łd 391/16 2016-07-21 09:30 SALA III III 6031 J. Nowacki
T. Rutkowska (spr.)
K. Szczygielski
skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w zakresie prawa jazdy kategorii B
III SA/Łd 376/16 2016-07-21 10:00 SALA III III 6031 J. Nowacki
T. Rutkowska
K. Szczygielski (spr.)
zatrzymanie prawa jazdy kategorii A, B, C, BE, CE i T w związku z nieprzedstawieniem w wymaganym terminie orzeczenia lekarskiego
III SA/Łd 232/16 2016-08-05 11:15 SALA III III 6031 T. Rutkowska
I. Krzemieniewska
J. Nowacki (spr.)
Skierowanie na badanie psychologiczne
III SA/Łd 233/16 2016-08-05 11:30 SALA III III 6031 T. Rutkowska
I. Krzemieniewska
J. Nowacki (spr.)
Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami
III SA/Łd 234/16 2016-08-05 11:45 SALA III III 6031 T. Rutkowska
I. Krzemieniewska
J. Nowacki (spr.)
Zatrzymanie prawa jazdy

 

 

WSA w Poznaniu

 

Wyszukane rozprawy: 8

Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot
I OSK 2549/14 2016-07-15 11:00 Sala D I O 6031 III SA/Kr 1558/13 M. Dybowski
I. Kosińska
J. Rudnicka (spr.)
Odmowa przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami
I OSK 2514/14 2016-07-15 11:30 Sala D I O 6031 III SA/Wr 227/14 M. Dybowski
I. Kosińska (spr.)
J. Rudnicka
Odmowa wydania prawa jazdy kat. B
I OSK 2587/14 2016-07-19 13:50 Sala D I O 6031 II SA/Op 250/14 J. Runge – Lissowska
I. Bogucka
G. Jankowski (spr.)
Odmowa zmniejszenia liczby punktów w ewidencji
I OSK 2646/14 2016-07-26 12:30 Sala E I O 6031 III SA/Lu 93/14 J. Sikorska (spr.)
J. Runge – Lissowska
A. Wawrzyniak
Cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii A, B
I OSK 2571/14 2016-07-26 13:30 Sala E I O 6031 II SA/Gl 1854/13 J. Sikorska
J. Runge – Lissowska
A. Wawrzyniak (spr.)
Odmowa uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie zatrzymania prawa jazdy
I OSK 2572/14 2016-07-26 13:50 Sala E I O 6031 II SA/Gl 1854/13 J. Sikorska
J. Runge – Lissowska
A. Wawrzyniak (spr.)
Odmowa uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie uprawnień do kierowania pojazdami
I OSK 2754/14 2016-08-09 11:00 Sala D I O 6031 III SA/Gd 354/14 I. Bogucka (spr.)
M. Pocztarek
R. Wolnik
Skierowanie na badania psychologiczne
I OSK 2778/14 2016-08-09 13:10 Sala D I O 6031 III SA/Kr 1553/13 I. Bogucka
M. Pocztarek
R. Wolnik (spr.)
Skierowanie na egzamin praktyczny i teoretyczny w zakresie prawa jazdy

WSA w Olsztynie

Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
II SA/Bd 200/16 2016-07-13 10:50 Sala A II Bd 6031 A. Klotz
J. Brzezińska
E. Piechowiak (spr.)
zwrot zatrzymanego prawa jazdy

WSA w Gdańsku

Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
III SA/Gd 496/16 2016-07-28 14:10 Sala nr 5 III 6031 B. Adamczak
A. Dominiak
J. Sudoł (spr.)
Skierowanie na badania psychologiczne
III SA/Gd 497/16 2016-07-28 14:10 Sala nr 5 III 6031 B. Adamczak
A. Dominiak
J. Sudoł (spr.)
Skierowanie na kontrolne spraw

 

 

WSA w Szczecinie

Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
II SA/Sz 143/16 2016-08-10 09:20 Sala 2 II 6031 M. Iwankiewicz
K. Grzegorczyk-Meder
E. Makowska (spr.)
uchylenie decyzji w sprawie wydania zatrzymanego prawa jazdy
II SA/Sz 185/16 2016-08-17 12:20 Sala 2 II 6031 G. Jankowski (spr.)
R. Bukowiecka-Kleczaj
K. Sokołowska
Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami

 

 

WSA w Gorzowie Wielkopolskim

brak wyznaczonych rozpraw w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

 

WSA w Bydgoszczy

Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
II SA/Bd 200/16 2016-07-13 10:50 Sala A II Bd 6031 A. Klotz
J. Brzezińska
E. Piechowiak (spr.)
zwrot zatrzymanego prawa jazdy

 

 

WSA w Rzeszowie

Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
II SA/Rz 1539/15 2016-07-13 12:40 Sala 1 II Rz 6031 M. Wolska (spr.)
P. Godlewski
J. Zdrzałka
skierowanie na badania lekarskie
II SA/Rz 1754/15 2016-07-27 09:00 Sala 1 II Rz 6031 P. Zaborniak
M. Wolska
J. Zdrzałka (spr.)
skierowanie na badania lekarskie
II SA/Rz 1652/15 2016-08-09 13:30 Sala 1 II Rz 6031 J. Zdrzałka
M. Wolska (spr.)
P. Zaborniak
zatrzymanie prawa jazdy
II SA/Rz 1752/15 2016-08-09 14:10 Sala 1 II Rz 6031 J. Zdrzałka
M. Wolska (spr.)
P. Zaborniak
zatrzymanie prawa jazdy

 

 

WSA w Opolu

Brak wyznaczonych spraw z zakresu

 

WSA we Wrocławiu

Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot
I OSK 2549/14 2016-07-15 11:00 Sala D I O 6031 III SA/Kr 1558/13 M. Dybowski
I. Kosińska
J. Rudnicka (spr.)
Odmowa przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami
I OSK 2514/14 2016-07-15 11:30 Sala D I O 6031 III SA/Wr 227/14 M. Dybowski
I. Kosińska (spr.)
J. Rudnicka
Odmowa wydania prawa jazdy kat. B
I OSK 2587/14 2016-07-19 13:50 Sala D I O 6031 II SA/Op 250/14 J. Runge – Lissowska
I. Bogucka
G. Jankowski (spr.)
Odmowa zmniejszenia liczby punktów w ewidencji
I OSK 2646/14 2016-07-26 12:30 Sala E I O 6031 III SA/Lu 93/14 J. Sikorska (spr.)
J. Runge – Lissowska
A. Wawrzyniak
Cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii A, B
I OSK 2571/14 2016-07-26 13:30 Sala E I O 6031 II SA/Gl 1854/13 J. Sikorska
J. Runge – Lissowska
A. Wawrzyniak (spr.)
Odmowa uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie zatrzymania prawa jazdy
I OSK 2572/14 2016-07-26 13:50 Sala E I O 6031 II SA/Gl 1854/13 J. Sikorska
J. Runge – Lissowska
A. Wawrzyniak (spr.)
Odmowa uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie uprawnień do kierowania pojazdami
I OSK 2754/14 2016-08-09 11:00 Sala D I O 6031 III SA/Gd 354/14 I. Bogucka (spr.)
M. Pocztarek
R. Wolnik
Skierowanie na badania psychologiczne
I OSK 2778/14 2016-08-09 13:10 Sala D I O 6031 III SA/Kr 1553/13 I. Bogucka
M. Pocztarek
R. Wolnik (spr.)
Skierowanie na egzamin praktyczny i teoretyczny w zakresie prawa jazdy

 

WSA w Lublinie

Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Skład sędziowski Przedmiot
III SA/Lu 1763/15 2016-07-14 13:10 Sala III III 6031 J. Drwal (spr.) zatrzymanie prawa jazdy Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 7 lipca 2016 r.
III SA/Lu 365/16 2016-08-04 09:20 Sala III III 6031 J. Marcinowski
J. Drwal
E. Kowalczyk (spr.)
zatrzymanie prawa jazdy
III SA/Lu 276/16 2016-08-17 10:25 Sala III III 6031 E. Ibrom
R. Hałabis (spr.)
I. Tchórzewska
Zatrzymanie prawa jazdy

 

 

 

Naczelny Sąd Administracyjny

Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot
I OSK 2549/14 2016-07-15 11:00 Sala D I O 6031 III SA/Kr 1558/13 M. Dybowski
I. Kosińska
J. Rudnicka (spr.)
Odmowa przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami
I OSK 2514/14 2016-07-15 11:30 Sala D I O 6031 III SA/Wr 227/14 M. Dybowski
I. Kosińska (spr.)
J. Rudnicka
Odmowa wydania prawa jazdy kat. B
I OSK 2587/14 2016-07-19 13:50 Sala D I O 6031 II SA/Op 250/14 J. Runge – Lissowska
I. Bogucka
G. Jankowski (spr.)
Odmowa zmniejszenia liczby punktów w ewidencji
I OSK 2646/14 2016-07-26 12:30 Sala E I O 6031 III SA/Lu 93/14 J. Sikorska (spr.)
J. Runge – Lissowska
A. Wawrzyniak
Cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii A, B
I OSK 2571/14 2016-07-26 13:30 Sala E I O 6031 II SA/Gl 1854/13 J. Sikorska
J. Runge – Lissowska
A. Wawrzyniak (spr.)
Odmowa uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie zatrzymania prawa jazdy
I OSK 2572/14 2016-07-26 13:50 Sala E I O 6031 II SA/Gl 1854/13 J. Sikorska
J. Runge – Lissowska
A. Wawrzyniak (spr.)
Odmowa uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie uprawnień do kierowania pojazdami
I OSK 2754/14 2016-08-09 11:00 Sala D I O 6031 III SA/Gd 354/14 I. Bogucka (spr.)
M. Pocztarek
R. Wolnik
Skierowanie na badania psychologiczne
I OSK 2778/14 2016-08-09 13:10 Sala D I O 6031 III SA/Kr 1553/13 I. Bogucka
M. Pocztarek
R. Wolnik (spr.)
Skierowanie na egzamin praktyczny i teoretyczny w zakresie prawa jazdy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uprawnienia do kierowania pojazdami, Zatrzymanie prawa jazdy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

4 odpowiedzi na Sprawy z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami (wokanda)

 1. cieciu pisze:

  Trwają prace nad zmianą przepisów, o czym donosi Dziennik Gazeta Prawna

  http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1096782,przepisy-o-zatrzymaniu-prawa-jazdy-policja.html

 2. cieciu pisze:

  „Rzeczpospolita” napisała o sprawie sądowej dot. możliwości zwrotu dokumentu prawa jazdy kategorii A, C i C+E w sytuacji, gdy prawomocnym wyrokiem sądu karnego orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych dla prowadzenia których wymagana jest kategoria B prawa jazdy…..

  http://www.rp.pl/Prawo-drogowe/304039948-Kontrola-rozproszona-w-wyroku-o-zwrocie-prawa-jazdy.html#ap-1

 3. cieciu pisze:

  W sprawie zasadniości wniosku policji o zweryfikowanie uprawnień kierowcy w związku z „niemaniem” włączonych świateł wypowiedział się WSA w Gliwicach:
  Żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie przyznaje organom policji uprawnienia do „rozpytywania” kierujących pojazdami w przedmiocie znajomości przepisów dotyczących ruchu drogowego. Uzyskana stąd wiedza nie może stanowić samoistnej przesłanki do stwierdzenia jakichkolwiek kwalifikacji kierującego pojazdem. Z wniosku o skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji nie wynika żadna inna okoliczność uzasadniająca stwierdzenie, iż istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do kwalifikacji S. W. Jest to tylko „przekonanie” kontrolującego funkcjonariusza. Bez wątpienia nie jest to jednak przesłanka wystarczająca do zastosowania w sprawie art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

  http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/85D0BF11F0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *