Społeczeństwo rozlicza biegłego sądowego. Pierwsza tego rodzaju akcja w historii!

Już przekonaliśmy się o tym, że nad działalnością biegłych sądowych nie ma żadnego nadzoru. Dlatego wzięliśmy sprawę w swoje ręce. Prześwietlamy działalność najbardziej „szemranego” biegłego z zakresu pomiarów prędkości w ruchu drogowym – Andrzeja Jąderko. Po niespełna miesiącu ciężkiej pracy namierzyliśmy 164 opinie tego biegłego. Zwróciliśmy się do właściwych sądów o dostarczenie kopii tych elaboratów. Ustaliliśmy ponadto, że biegły zainkasował za te opinie 252 570, 01 zł – nie płacąc ani grosza na ZUS, jak też nie odprowadzając ani złotówki tytułem podatku VAT. Andrzej Jąderko twierdzi bowiem, że żadnej działalności gospodarczej nie prowadzi…

Przedstawiamy poniżej sygnatury wszystkich spraw, w których opiniował biegły Jąderko. Prosimy o dalsze informacje – nadal bowiem poszukujemy kolejnych opinii. Przedstawiamy też dane krnąbrnych prezesów sądów, którzy utrudniają nam dostęp do danych o działalności publicznej tego biegłego. Publikujemy skargi, odwołania oraz inne pisma.

I. Informacje, które nam udostępniono (wykaz jest na bieżąco uaktualniany)

Ustaliliśmy, że biegły Andrzej Jąderko sporządził 139 opinii dla następujących Sądów: Sądu Okręgowego w Gliwicach, Sądu Rejonowego w Brodnicy, Sądu Rejonowego w Chorzowie, Sądu Rejonowego w Częstochowie, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe, Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Sądu Rejonowego w Jędrzejowie, Sądu Rejonowego w Oleśnie, Sądu Rejonowego w Pszczynie, Sądu Rejonowego w Strzelinie, Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim, Sądu Rejonowego w Zabrzu, Sądu Rejonowego w Zakopanem, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli, Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, dla Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, Sądu Rejonowego w Gliwicach, Sądu Rejonowego w Tychach, Sądu Rejonowego w Żaganiu, Sądu Rejonowego w Toruniu. A oto wykaz szczegółowy namierzonych opinii:

Dla Sądu Okręgowego w Gliwicach:

 • opinia pisemna w sprawie VI Ka 734/17
 • opinia pisemna w sprawie VI Ka 213/18
 • opinia pisemna uzupełniająca do sprawy VI Ka 213/18

Dla Sądu Rejonowego w Brodnicy:

 • opinia pisemna w sprawie II W 153/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 241/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 160/17

Dla Sądu Rejonowego w Chorzowie:

 • opinia pisemna w sprawie VII W 553/17
 • opinia pisemna w sprawie VII W 118/18
 • opinia pisemna w sprawie VII W 974/16
 • opinia pisemna w sprawie VII W 497/17

Dla Sądu Rejonowego w Częstochowie:

 • opinia pisemna w sprawie IV K 749/17

Dla Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku:

 • opinia pisemna w sprawie VIII W 2082/16
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 55/16
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 109/16
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 1234/17
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 1801/16
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 3311/16
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 3680/16
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 3715/16
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 3736/15
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 4099/16
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 1091/16
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 1234/17

Dla Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ:

 • opinia pisemna w sprawie II W 678/17
 • opinia ustna w sprawie II W 1354/17/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 804/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 1474/16
 • opinia ustna w sprawie II W 1773/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 2015/15
 • opinia pisemna w sprawie II W 2293/15
 • opinia pisemna w sprawie XI W 16/18
 • opinia pisemna w sprawie XI W 365/17
 • opinia pisemna w sprawie XI W 699/17

Dla Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze:

 • opinia pisemna w sprawie II W 431/18
 • opinia pisemna w sprawie II W 540/18
 • opinia pisemna w sprawie II W 1608/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 1131/18
 • opinia pisemna w sprawie II W 1582/16
 • opinia pisemna w sprawie II W 1671/16
 • opinia pisemna w sprawie II W 1031/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 131/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 276/18

Dla Sądu Rejonowego w Jędrzejowie:

 • opinia pisemna do sprawy II W 1185/15
 • uzupełniająca opinia ustna do sprawy II W 31/16
 • uzupełniająca opinia ustna do sprawy II W 103/16
 • opinia pisemna w sprawie II W 787/16
 • opinia pisemna w sprawie II W 673/16
 • opinia pisemna w sprawie II W 697/16
 • opinia uzupełniająca na piśmie w sprawie II W 697/16
 • opinia ustna do sprawy II W 697/16
 • opinia pisemna do sprawy II W 1089/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 54/18
 • opinia pisemna w sprawie II W 659/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 649/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 631/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 544/17
 • opinia pisemna w sprawie II W II W 471/17
 • ustna opinia uzupełniająca w sprawie II W 471/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 447/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 414/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 140/17
 • opinia pisemna do sprawy II W 106/17
 • ustna opinia uzupełniająca w sprawie II W 106/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 716/16
 • opinii pisemnej do sprawy II W 901/16
 • opinii pisemnej do sprawy II W 287/17
 • opinii pisemnej do sprawy Ii W 156/17
 • opinii pisemnej do sprawy II W 619/17
 • opinii pisemnej do sprawy II W 631/16
 • opinia ustna uzupełniająca do sprawy II W 631/16

Dla Sądu Rejonowego w Oleśnie:

 • opinia pisemna w sprawie II W 71/18
 • opinia pisemna w sprawie II W 212/17
 • opinia ustna uzupełniająca w sprawie II W 212/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 316/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 979/15
 • opinii ustnej uzupełniającej w sprawie II W 979/15
 • opinii pisemnej w sprawie II W 909/15

Dla Sądu Rejonowego w Pszczynie

 • opinię ustna w sprawie II W 1029/16
 • opinia pisemna w sprawie II W 28/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 433/17
 • opinia ustnej w sprawie II W 481/17
 • opinia pisemna do sprawy Ii W 298/18

Dla Sądu Rejonowego w Strzelinie

 • opinia pisemna w sprawie II W 369/17
 • opinia ustna uzupełniająca w sprawie II W 369/17
 • opinia pisemna do sprawy II 535/17
 • opinia pisemna do sprawy II W 399/18
 • opinia pisemna w sprawie II W 139/18

Dla Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim;

 • opinia pisemna w sprawie II W 3914/16
 • opinia ustna uzupełniająca w sprawie II W 3914/16

Dla Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie

 • opinia pisemna w sprawie V W 576/16
 • opinia ustna uzupełniająca w sprawie V W 576/16
 • opinia pisemna w sprawie V W 2804/16
 • opinia pisemna w sprawie V W 6260/16
 • opinia ustna uzupełniająca w sprawie V W 6260/16

Dla Sądu Rejonowego w Zabrzu

 • opinia pisemna w sprawie II W 231/14
 • opinia pisemna w sprawie VII W 339/15
 • opinia pisemna w sprawie VII W 653/15
 • opinia pisemna w sprawie VII W 577/16
 • opinia pisemna w sprawie II W 4/18

Dla Sądu Rejonowego w Zakopanem:

 • opinia pisemna w sprawie II W 728/16

Dla Sądu Rejonowego w Inowrocławiu:

 • opinia pisemna w sprawie VI W 1214/16
 • opinia ustna uzupełniająca w sprawie VI W 1214/16
 • opinia pisemna w sprawie II W 473/18
 • opinia ustna uzupełniająca w sprawie  II W 473/18
 • opinia pisemna w sprawie II W 88/18
 • opinia ustna uzupełniająca w sprawie II W 88/18

Dla Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach:

 • opinia pisemna w sprawie III W 172/18
 • opinia pisemna w sprawie III W 464/18
 • opinia pisemna w sprawie III W 127/18
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 1280/16
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 949/17
 • opinia pisemna uzupełniająca w sprawie VIII W 949/17
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 944/17
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 490/16
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 338/16
 • opinia ustna uzupełniająca w sprawie VIII W 338/16
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 139/17
 • ustna opinia uzupełniająca w sprawie VIII W 139/17
 • opinia pisemna w sprawie VIII W 21/18

Dla Sądu Rejonowego w Gliwicach:

 • opinia pisemna w sprawie III W 294/17
 • opinia pisemna w sprawie III W 944/16
 • opinia i udział  rozprawie w sprawie III W 615/17
 • opinia pisemna w sprawie III W 943/17
 • opinia i udział w rozprawie w sprawie III W 944/16
 • opinia pisemna w sprawie III W 1232/17
 • opinia ustna uzupełniająca w sprawie III W 1252/18
 • opinia pisemna w sprawie III W 1597/16
 • opinia pisemna uzupełniająca w sprawie  III W 1437/16
 • opinia pisemna w sprawie IX W 338/17

Dla Sądu Rejonowego w Tychach:

 • opinia pisemna w sprawie VII W 702/17

Dla Sądu Rejonowego w Żaganiu:

 • opinia pisemna w sprawie II W 564/17
 • opinia pisemna w sprawie II W 516/16
 • opinia pisemna w sprawie II W 183/18
 • opinia pisemna w sprawie II W 369/17
 • opinia pisemna uzupełniająca w sprawie II W 369/17
 • opinia ustna uzupełniająca w sprawie II W 664/17

Dla Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach:

 • opinia pisemna w sprawie VI W 384/17
 • opinia pisemna w sp[rawie VI W 122/17

Dla Sądu Rejonowego w Toruniu

 • opinia w sprawie XII W 362/15
 • opinia w sprawie XII W 2793/15
 • opinia w sprawie XII W 3647/15
 • opinia w sprawie XII W 2837/15
 • opinia w sprawie XII W 56/15
 • opinia w sprawie XII W 4233/15
 • opinia w sprawie XII W 966/16
 • opinia w sprawie XII W 2260/16
 • opinia w sprawie XII W 2274/16
 • opinia w sprawie XII W 2997/16
 • opinia w sprawie XII W 4233/15
 • opinia w sprawie XII W 2420/16
 • opinia w sprawie XII W 3051/16
 • opinia w sprawie XII W 2540/16
 • opinia w sprawie XII W 1859/17
 • opinia w sprawie XII W 2197/16
 • opinia w sprawie XII W 1627/17
 • opinia w sprawie XII W 2540/18
 • opinia w sprawie XII W 145/17
 • opinia w sprawie XII W 110/18
 • opinia w sprawie XII W 113/18

Dla Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

 • opinia w sprawie III W 723/16
 • opinia w sprawie III W 547/15
 • opinia w sprawie III W 242/16

Dla Sądu Okręgowego w Katowicach

 • opinia w sprawie VI Ka 767/18

Dla Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach:

 • opinia w sprawie IV W 229/17
 • opinia w sprawie IV W 417/16
 • opinia w sprawie III W 430/16
 • opnia w sprawie III W 34/17
 • opinia w sprawie III W 34/17

II. Koszty akcji społecznej

Prowadzona akcja społeczna dotycząca działalności biegłego Andrzeja Jąderko wygenerowała na dzień dzisiejszy koszty w wysokości 1328 zł (528 zł koszty korespondencji, 500 zł koszty obsługi prawnej, 300 zł opłaty sądowe). Wydatki zostały pokryte ze składek członkowskich oraz z darowizn. Darowizny na ten cel złożyli: AM – 80 zł, PJ 50 zł, AP 35 zł, BB 30 zł. Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy.

 Darowizny na ten cel można wpłacać na nasze konto:

33 1240 2470 1111 0010 4500 8158  

Kancelarie prawne mogą uzyskać potrzebne dane za niewielką opłatą – po wystawieniu faktury VAT (my podatki VAT płacimy).

Prześwietlamy całą działalność biegłego Jąderki. Pomóżcie nam tego dokonać

 

Wnosimy o skreślenie biegłego Jąderki z listy biegłych

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Biegli sądowi, Ręczne mierniki prędkości, Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *