Ranking Sędziów RP – „Rozczarowanie Roku A.D. 2017”

Społeczna Komisja Obywatelska działająca pod patronatem Stowarzyszenia Prawo na Drodze dokonała wyboru sędziego w kategorii „Rozczarowanie Roku 2017”.  Tytuł ten otrzymuje Sędzia Sławomir Pałka – wieloletni Prezes Sądu Rejonowego w Oławie, wieloletni naczelnik w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz członek Krajowej Rady Sądownictwa.

W publicznych wypowiedziach usta Sędziego Pałki zawsze były pełne górnolotnych słów o sędziowskiej niezawisłości i zaufaniu do sędziego. Natomiast okazuje się, że w praktyce orzeczniczej Pan Sędzia oddala wnioski stron bez ich przeczytania, a jako uzasadnienie orzeczenia wkleja tekst nie odnoszący się nawet jednym słowem do meritum sprawy. Poniżej przedstawiamy sylwetkę Sędziego, oraz akta monitorowanej sprawy.

Natomiast w dniu 1 lutego 2018 r. Komisja ogłosi zwycięzcę w konkursie na Sędziego Roku. Najlepszemu sędziemu zostanie wręczona „Wawrzynowa Różdżka A.D. 2017”. Przyznane zostaną także wyróżnienia w postaci dyplomów uznania.

 1. Sylwetka Sędziego Sławomira Pałki

Sławomir Pałka został sędzią w 2005 r. Nominację na sędziego Sądu Rejonowego w Strzelinie wręczył mu w dniu 7 września 2005 r. Prezydent Aleksander Kwaśniewski. Już po niespełna roku pracy Pałka objął stanowisko wicedyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń w gabinecie ministra Ćwiąkalskiego, a w 2006 roku, za kadencji Zbigniewa Ziobry, pełnił

Sędzia Sławomir Pałka

funkcję Naczelnika Wydziału Wykonania Orzeczeń Rodzinnych i Nieletnich.  Z kolei z upoważnienia kolejnego Ministra Sprawiedliwości – Andrzeja Czumy – nadzorował  Wydział d/s Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także koordynował prace legislacyjne i zmiany organizacyjne w ministerstwie. Od roku 2014 do chwili obecnej jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa – gdzie pełni funkcję zastępcy rzecznika prasowego. W latach 2009-2017 był Prezesem Sądu Rejonowego w Oławie. Obecnie jest Przewodniczącym II Wydziału Karnego w tymże Sądzie.

Jak się to stało, że Sędzia bez żadnego doświadczenia trafia od razu na kierownicze stanowiska w Ministerstwie Sprawiedliwości i pełni je we wszystkich możliwych konstelacjach politycznych? Tego nie wiemy…

2. Przebieg sprawy monitorowanej przez Stowarzyszenie Prawo na Drodze

Stowarzyszenie Prawo na Drodze monitorowało w 2017 r. w Sądzie Rejonowym w Oławie  sprawę o sygnaturze akt II Ko 3094, prowadzoną przez sędziego Sławomira Pałkę. Posiedzenie w sprawie zostało wyznaczone na dzień 11 grudnia 2017 r. na godz. 9.45 i trwało zaledwie 7 minut. Sprawa dotyczyła wniosku o uchylenie prawomocnego mandatu nałożonego przez KPP w Oławie za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym, a kwestionowany „pomiar prędkości” wykonany został przy użyciu wideorejestratora.

Na posiedzeniu wnioskodawca złożył pismo uzupełniające wniosek o uchylenie prawomocnego mandatu, nagranie zdarzenia zarejestrowane wideorejestratorem, które uzyskał od Policji w trybie informacji publicznej oraz opinię techniczną instytucji naukowej, podważającą wiarygodność dokonanego pomiaru. Złożone dokumenty zawierały argumentację  zmierzającą do udowodnienia, że czyn, za który wnioskodawca został ukarany mandatem, nie stanowił wykroczenia. Notabene wnioskodawca miał już za sobą postępowanie administracyjne, które zakończyło się sukcesem – starosta oddał mu zatrzymane prawo jazdy, umarzając postępowanie jako bezprzedmiotowe.

Przewodniczący Sławomir Pałka nie obejrzał jednak nagrania i nie przeczytał wniosku złożonego przez uczestnika postępowania, jak też załączonej do wniosku opinii instytucji naukowej i…  ogłosił postanowienie o odmowie uchylenia mandatu.

W protokole posiedzenia zapisano, że „ukarany składa wnioski dowodowe i płytę CD” oraz zanotowano (niezbyt wiernie) jeden akapit z wypowiedzi wnioskodawcy. Zarówno w protokole posiedzenia, jak też w uzasadnieniu postanowienia nie ma ani słowa na temat samej sprawy, jak też wniosków składanych przez wnioskodawcę.

Wszystko wskazuje na to, że sędzia Sławomir Pałka programowo nie rozpatruje wniosków o uchylenie mandatu karnego – odmawiając obywatelom prawa do sądu. Wszystko też wskazuje na to, że sędzia Pałka dysponuje jednym „ogólnobrzmiącym” i „bełkotwliwym” tekstem uzasadnienia w sprawie o uchylenie prawomocnego mandatu, które „wkleja” do wszystkich rozpatrywanych przez siebie spraw. Ale to, oczywiście, tylko przypuszczenia, gdyż Stowarzyszenia Prawo na Drodze nie posiada kompetencji Wydziału Wizytacyjnego Sądu Okręgowego we Wrocławiu (do którego sędzia Pałka zapewne aspiruje) i nie  ma możliwości weryfikacji tych podejrzeń…

Poniżej publikujemy protokół posiedzenia w przedmiotowej sprawie oraz postanowienie wraz z uzasadnieniem:

 

https://www.youtube.com/watch?v=DqaodMAxLeI

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bezstronność sądu, Monitoring sądów powszechnych, Postępownaie mandatowe, Wideorejestratory. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na Ranking Sędziów RP – „Rozczarowanie Roku A.D. 2017”

 1. cieciu pisze:

  Polskie sądy coraz częściej się mylą – napisała o tym „Rzeczpospolita”…..

  http://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/301319887-Wyroki-polskich-sadow-do-poprawki.html

 2. Krzysiek pisze:

  No cóż – ten konkretny sędzia zadaje kłam twierdzeniom, że poprzednie komusze sądy były „niedemokratyczne” i „zależne od władzy”. Jak widać na załączonym obrazku w/w sędzia jest „aktywny jak tlen” i wchodzi w silne związki ze wszystkim co go z obrzydzeniem nie odrzuca.
  Tajemnica jego „usłużności i spolegliwości dla wszelakiej władzy” mogłaby zostać wyjaśniona po prześwietleniu jego korzeni – może akurat są to korzenie „prawniczo-handlowe” , któż to wie w czasach kiedy można sobie stworzyć całkiem nową tożsamość,. a nie tylko zmienić imię i nazwisko, czasem nawet kilkukrotnie, aby być „prawdziwym Polakiem” ?
  Z drugiej strony tylko ci nowi młodzi sędziowie mogą zastąpić tych starych pod warunkiem, że dysponują dokładnie takim samym „kręgosłupem moralnym” jak poprzednicy. Wtedy ciągłość pokoleń (i linii jedynie słusznej partii oraz nadzwyczajnej kasty) jest zachowana.
  I to by było na tyle ….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *