Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu ruchu drogowego

Ukazała się publikacja pt. Prawo dowodowe w  postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu ruchu drogowego. Poniżej publikujemy skan okładki, spis treści oraz wprowadzenie do lektury. Książkę można zamówić pod adresem zarzad@prawonadrodze.org.pl. Szczegóły poniżej.

Spis treści

Dowodzenie w sprawach administracyjnych, karnych i wykroczeniowych z zakresu ruchu drogowego posiada swoją specyfikę. Dotyczy to zarówno czynności dowodowych, jak też źródeł i środków dowodowych. Ustalenie określonych praw stron postępowania, a także ustalenie odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia popełnione w ruchu drogowym – niewątpliwie wymaga specjalnego przygotowania. Niniejsza publikacja w tym przygotowaniu powinna pomóc.

Nie mniej specyficzna od teorii jest też pragmatyka organów prowadzących postępowania z przedmiotowego zakresu. Można powiedzieć, że na salach sądowych i w urzędniczych biurach dochodzi do zderzenia teorii z praktyką. W tym zdarzeniu zazwyczaj przegrywa teoria. Górnolotne idee i zasady procesowe doznają tak znacznego zredukowania – że człowiek czasem pyta samego siebie, czy jest jeszcze sens uprawiać naukę prawa?

Autorami niniejszej publikacji są pracownicy naukowi zatrudnieni na wydziałach prawa czterech polskich uniwersytetów: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana W yszyńskiego oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Są to jednocześnie osoby, które na co dzień – jako praktycy lub społecznicy – biorą czynny udział w zderzaniach idei prawnych z urzędniczą i sędziowską prozą. Zatem wnoszą merytoryczną wiedzę.

Zakres przedmiotowy niniejszej publikacji jest na tyle szeroki, iż można ją zaliczyć do kategorii monografii. Przesłuchanie podejrzanego, czynności dowodowe Policji, utrwalanie czynności wyjaśniających, eksperyment jako dowód w sprawach o wykroczenia, postępowanie dowodowe w sprawie opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania, wpływ opinii biegłego na ustalenie odpowiedzialności za wykroczenie drogowe, znaczenie dowodowe prawnometrologicznych urządzeń pomiarowych, dowód z kamery samochodowej, dowody z dokumentu w postępowaniach z zakresu ruchu drogowego – taka oto tematyka znalazła się w obszarze naszych analiz. Wybór tematyki podyktowany był przede wszystkim problemami i zapotrzebowaniem wynikającym z praktyki.
Uzupełnienie naukowych analiz stanowią zamieszczone na końcu książki materiały źródłowe, zwłaszcza niepublikowane wyroki oraz wzory dokumentów mających znaczenie dowodowe w sprawach z zakresu ruchu drogowego. Będą one przede wszystkim przydatne dla praktyków zajmujących problematyką drogową – adwokatów i radców prawnych.

Artur Mezglewski
Michał Skwarzyński

Zamówienia można kierować na adres zarząd@prawonadrodze.org.pl. Cena książki: 40 zł + koszty wysyłki. Wystawiamy faktury VAT. Minimalny koszt wysyłki 4 zł (list ekonomiczny w kopercie ochronnej).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Postępowanie dowodowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

4 odpowiedzi na Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu ruchu drogowego

  1. Nie zlosliwy pisze:

    Mam pytanie ile książek wydało Stowarzyszenie?a ile internetowi składkowicze rzekomo pomagający i walczący dla kierowców?nie nie jestem złośliwy i do nikogo nie bije, nie ! ani do Anuli ani Nielgusidokosza ani Parawawakierowcy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *