Kolejny wyrok w sprawie odmowy dokonania samodenuncjacji (art. 96 § 3 k.w.)

Artur Mezglewski

Sąd Rejonowy w Pińczowie uniewinnił właściciela pojazdu, który pomimo żądania Policji, odmówił dokonania samodenuncjacji. Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie nie wniosła apelacji, a zatem wyrok jest prawomocny. Poniżej przedstawiamy motywy, na których przedmiotowy wyrok został oparty.

Przed Sądem Rejonowym w Pińczowie toczyła się sprawa o sygnaturze II W 153/21. Była to sprawa wielowątkowa, a problem niewskazania przez właściciela pojazdu, komu został powierzony pojazd, wcale nie jawił się jako najważniejszy. Stowarzyszenie Prawo na Drodze monitorowało przebieg tego postępowania z zupełnie innego powodu. W niniejszym artykule ograniczamy się jednak jedynie do wątku, który stanowił podstawę orzeczenia  wydanego przez Sąd Rejonowy w Pińczowie.

 1. Zarzut

Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie skierowała do tamtejszego Sądu Rejonowego wniosek o ukaranie właściciela pojazdu, stawiając go pod zarzutem, że:

„w dniu 9 kwietnia 2021 r. w Pińczowie na ulicy Floriańskiej 4 (…) będąc właścicielem pojazdu marki (…) na żądanie organu Policji nie wskazał komu powierzył pojazd do kierowania w Pińczowie na skrzyżowaniu ulicy Leśnej i Nowowiejskiej w dniu 5 kwietnia 2021 r. około godziny 17:30”.

Obwiniony kierowca, kiedy był przesłuchiwany w budynku Komendy Powiatowej Policji  w Pińczowie, rzeczywiście odmówił odpowiedzi na pytanie:  kto w dniu 5 kwietnia 2021 r. ok. godz. 17:30 kierował pojazdem, który jest jego własnością. Przyczyną odmowy był fakt, iż to on właśnie w tym czasie kierował tym pojazdem. Właściciel skorzystał zatem z konstytucyjnego prawa do niedostarczania organowi prowadzącemu postępowanie dowodów winy na samego siebie.

2. Wyrok Sądu

Wyrok w sprawie zapadł w dniu 20 czerwca 2022 r. Na ogłoszeniu wyroku obecni byli: obwiniony, jego obrońca oraz nasz dziennikarz. Cały proces (a więc nie tylko wyrok) został zarejestrowany.  Żeby nie czynić dłużyzny, (jak ostatnio) ograniczymy się jedynie do zacytowania motywów zawartych w uzasadnieniu wyroku uniewinniającego.

Sąd Rejonowy podniósł w szczególności, że:

„Niewątpliwie w czasie przesłuchania w dniu 9 kwietnia 2021 roku o godz. 16:00 obwiniony nie wskazał na żądanie uprawnionego organu komu powierzył do używania pojazd w dniu 5 kwietnia 2021 roku. (…)  

Bez względu na powyższe, mając na względzie wynikające z art. 74 § 1 k.p.k. w zw. z art. 20 § 3 k.p.w. prawo do obrony oraz podzielając stanowisko wyrażone w orzeczeniu z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie P 27/13, w którym Trybunał Konstytucyjny podkreślił, iż odpowiedzialność za wykroczenie określone w art. 96 § 3 k.w. jest wyłączona w sytuacji, gdy właściciel lub posiadacz pojazdu uchylił się od obowiązku wskazania, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w ramach prawa do obrony. Właściciel lub posiadacz pojazdu nie ma bowiem obowiązku wskazania, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, jeżeli sam tym pojazdem kierował lub go używał i dopuścił się wykroczenia (…) i to samo zdanie wyrażone przez Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 30 września 2015 roku wydanego w sprawie K 3/13 sąd uniewinnił obwinionego, uznając iż nie wypełnił on ustawowych znamion zarzucanego mu wnioskiem o ukaranie czynu.

Podsumowując, stwierdzić należy, iż skoro obwiniony był sprawcą ujawnionego wykroczenia, polegającego na wymuszeniu pierwszeństwa, które doprowadziło innego kierującego do gwałtownego hamowania, a tym samym zagroziło bezpieczeństwu w ruchu drogowym, to odpowiedzialność za czyn z art. 96 § 3 k.w. jest względem niego wyłączona, ponieważ nie miał on obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść, a tym bardziej nie miał obowiązku przyznania się do winy.

Powyższe prowadzi do stwierdzenia, że zachowanie obwinionego nie wyczerpało znamion wykroczenia z art. 96 § 3 k.w., a w związku z tym na podstawie art. 5 § 1 pkt 2 k.p.w. w zw. z art. 62 § 3 k.p.w. obwinionego J.W. uniewinniono od popełnienia zarzucanego mu wnioskiem o ukaranie czynu„.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Niewskazanie kierującego, Policja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na Kolejny wyrok w sprawie odmowy dokonania samodenuncjacji (art. 96 § 3 k.w.)

 1. Miłośnik . pisze:

  Jak go nie sosnowym , to go chojnowym.
  „Podsumowując, stwierdzić należy, iż skoro obwiniony był sprawcą ujawnionego wykroczenia, polegającego na wymuszeniu pierwszeństwa, które doprowadziło innego kierującego do gwałtownego hamowania,”
  Nie musiał dokonywać samodenuncjacji , ale jej dokonał. Przyznał sie do wykroczenia . I co z tego że został uniewinniony z art. 96 § 3 k.w. ?Jeśli zostanie ukarany z art…. bo się przyznał ?…. i to ma być sukces ?

 2. Bazooka Charlie pisze:

  Logiczny sąd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *