Kolejny Komendant Policji przegrał w Sądzie ze Stowarzyszeniem Prawo na Drodze

Komendant Miejski Policji w Olsztynie od ponad roku uchylał się od udostępnienia informacji, m.in. dotyczących wykroczenia drogowego popełnionego przez jednego z olsztyńskich funkcjonariuszy Policji. Ale już dłużej nie będzie się uchylał, gdyż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 12 marca 2019 r. (II SAB/Ol 91/18) zobowiązał go do realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej. WSA zasądził ponadto od Komendanta na rzecz Stowarzyszenia 999 zł kosztów postępowania. To nasza trzecia wygrana z Policją w sądzie administracyjnym w ciągu ostatnich czterech tygodni. 

Jeszcze w 2017 r. Stowarzyszenie Prawo na Drodze złożyło zawiadomienie o nieprawidłowym parkowaniu kierowcy oznakowanego pojazdu służbowego KMP w Olsztynie na ul. Sielskiej w Olsztynie. Zwykły śmiertelnik za takie parkowanie z całą pewnością otrzymał by mandat, ale nadludziom wolno więcej. W sprawie owego zgłoszenia przeprowadzono czynności wyjaśniające o kryptonimie RSOW 2879/17, a następnie umorzono sprawę. Zawiadamiającemu przysługiwało zażalenie na umorzenie, ale Komendant nie udostępnił mu akt czynności. Komendancie: jak można żalić się na niekorzystne rozstrzygnięcie bez możliwości zapoznania się z aktami? Jak można odmówić skarżącemu wglądu w akta?!

Postępowanie wykroczeniowe zostało ostatecznie zakończone, a kierowca radiowozu nie poniósł żadnej kary. Stowarzyszenie Prawo na Drodze postanowiło zatem dowiedzieć się, jakie dokumenty zostały wytworzone w sprawie przeciwko policjantowi naruszającemu przepisy ruchu drogowego. Komendant także i w tym razem odmówił udostępnienia informacji – argumentując, że wgląd do akt sprawy (prawomocnie zakończonej)  dokonuje się tylko i wyłącznie na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia …

Podsumujmy to. Gdy Stowarzyszenie wystąpiło o wgląd do akt na podstawie Kodeksu  postępowania w sprawach o wykroczenia – Komendant odmówił, bo według niego zawiadamiającemu takie prawo nie przysługuje. A gdy Stowarzyszenie wystąpiło o wykaz dokumentów z tego postępowania na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej – Komendant odpowiedział, że wgląd jest możliwy, ale tylko na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia….

Poniżej publikujemy nagranie rozprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Ogłoszenie wyroku zaczyna się od 44,18 minuty.

PS

Warto zwrócić na uwagę na postawę pełnomocnika organu.  Pan Mecenas dezinformował Sąd – tak w przedmiocie dotychczasowego stanowiska organu, jak też meandrów procedury wykroczeniowej.

Pan Mecenas m. in. raczył na rozprawie wyartykułować pogląd, że jeżeli skarżący złożyliby zażalenie na odmowę udostępnienia, to Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie by to właściwie rozpoznał.

Otóż takie zażalenie zostało złożone, a Komendant Wojewódzki uznał go za niezasadne. Komendant Wojewódzki stwierdził, że:

„osobie zawiadamiającej o popełnieniu wykroczenia w świetle obowiązujących przepisów nie przysługuje prawo wglądu do akt czynności”.

A Pan Mecenas, jako radca prawny obsługujący Komendę Wojewódzką Policji, zapewne to pismo przygotowywał. Macchiavelli by się Pana Mecenasa nie powstydził…

A oto postanowienie KWP w Olsztynie w przedmiocie zażalenie na nieudostępnienie akt:

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Policja, Postępownaie mandatowe, Sądownictwo administracyjne, Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *