Kolejny Komendant Policji przegrał w Sądzie ze Stowarzyszeniem Prawo na Drodze

Komendant Miejski Policji w Olsztynie od ponad roku uchylał się od udostępnienia informacji, m.in. dotyczących wykroczenia drogowego popełnionego przez jednego z olsztyńskich funkcjonariuszy Policji. Ale już dłużej nie będzie się uchylał, gdyż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 12 marca 2019 r. (II SAB/Ol 91/18) zobowiązał go do realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej. WSA zasądził ponadto od Komendanta na rzecz Stowarzyszenia 999 zł kosztów postępowania. To nasza trzecia wygrana z Policją w sądzie administracyjnym w ciągu ostatnich czterech tygodni. 

Jeszcze w 2017 r. Stowarzyszenie Prawo na Drodze złożyło zawiadomienie o nieprawidłowym parkowaniu kierowcy oznakowanego pojazdu służbowego KMP w Olsztynie na ul. Sielskiej w Olsztynie. Zwykły śmiertelnik za takie parkowanie z całą pewnością otrzymał by mandat, ale nadludziom wolno więcej. W sprawie owego zgłoszenia przeprowadzono czynności wyjaśniające o kryptonimie RSOW 2879/17, a następnie umorzono sprawę. Zawiadamiającemu przysługiwało zażalenie na umorzenie, ale Komendant nie udostępnił mu akt czynności. Komendancie: jak można żalić się na niekorzystne rozstrzygnięcie bez możliwości zapoznania się z aktami? Jak można odmówić skarżącemu wglądu w akta?!

Postępowanie wykroczeniowe zostało ostatecznie zakończone, a kierowca radiowozu nie poniósł żadnej kary. Stowarzyszenie Prawo na Drodze postanowiło zatem dowiedzieć się, jakie dokumenty zostały wytworzone w sprawie przeciwko policjantowi naruszającemu przepisy ruchu drogowego. Komendant także i w tym razem odmówił udostępnienia informacji – argumentując, że wgląd do akt sprawy (prawomocnie zakończonej)  dokonuje się tylko i wyłącznie na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia …

Podsumujmy to. Gdy Stowarzyszenie wystąpiło o wgląd do akt na podstawie Kodeksu  postępowania w sprawach o wykroczenia – Komendant odmówił, bo według niego zawiadamiającemu takie prawo nie przysługuje. A gdy Stowarzyszenie wystąpiło o wykaz dokumentów z tego postępowania na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej – Komendant odpowiedział, że wgląd jest możliwy, ale tylko na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia….

Poniżej publikujemy nagranie rozprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Ogłoszenie wyroku zaczyna się od 44,18 minuty.

PS

Warto zwrócić na uwagę na postawę pełnomocnika organu.  Pan Mecenas dezinformował Sąd – tak w przedmiocie dotychczasowego stanowiska organu, jak też meandrów procedury wykroczeniowej.

Pan Mecenas m. in. raczył na rozprawie wyartykułować pogląd, że jeżeli skarżący złożyliby zażalenie na odmowę udostępnienia, to Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie by to właściwie rozpoznał.

Otóż takie zażalenie zostało złożone, a Komendant Wojewódzki uznał go za niezasadne. Komendant Wojewódzki stwierdził, że:

“osobie zawiadamiającej o popełnieniu wykroczenia w świetle obowiązujących przepisów nie przysługuje prawo wglądu do akt czynności”.

A Pan Mecenas, jako radca prawny obsługujący Komendę Wojewódzką Policji, zapewne to pismo przygotowywał. Macchiavelli by się Pana Mecenasa nie powstydził…

A oto postanowienie KWP w Olsztynie w przedmiocie zażalenie na nieudostępnienie akt:

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Policja, Postępownaie mandatowe, Sądownictwo administracyjne, Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Enter Captcha Here : *

Reload Image