Czy odcinkowe pomiary prędkości działają legalnie?

Artur Mezglewski

Odcinkowe pomiary prędkości wykorzystywane są nielegalnie. Wyłuszczam to w trzech krótkich punktach i życzę zdrowia.

 1. Art. 129h ust. 2 Ustawy – Prawo o ruchu drogowym zawiera upoważnienie do stosowania przez Inspekcję Tramsportu Drogowego – w szczególnie uzasadnionych bezpieczeństwem ruchu drogowego przypadkach – urządzeń rejestrujących, które ujawniają naruszenia przepisów ruchu drogowego na określonym odcinku drogi.

 2. Urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości nie są jednak urządzeniami rejestrującymi, bowiem nie spełniają ustawowych kryteriów wskazanych w  art.  2 pkt 59 Ustawy, gdyż rejestrują wszystkie pojazdy wjeżdżające w obszar kontrolowanego odcinka, a nie jedynie te, których kierujących popłnili wykroczenia.

 3.  A zatem kamery zainstalowane na odcinkowych pomiarach prędkości rejestrują nie tylko dane oraz wizerunek osób naruszających przepisy, ale także wizerunki tych kierujących, którzy naruszeń nie popełnili (a pewnie także i wizerunki pasażerów tych pojazdów). Zasadne zatem wydaje się pytanie, czy odcinkowe pomiary prędkości działają legalnie? ITD nie ma bowiem umocowania do przetwarzania danych (np. numerów rejestracyjnych, obrazu samochodu) i wizerunku tych osób, które nie popełniły wykroczenia. Także przepisy ogólne dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach procedur kontroli ruchu drogowego nie przewidują możliwości przetwarzanai danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich.

W tej sprawie SPnD skierowało wnioski do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek do RPO

Ten wpis został opublikowany w kategorii Odcinkowy pomiar prędkosci, Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

12 odpowiedzi na Czy odcinkowe pomiary prędkości działają legalnie?

 1. Opp pisze:

  Mam pytanie czy przepisy odnośnie OPP są aktualne i na tej podstawie można anulować mandat.

 2. losot pisze:

  Art.129g ust.5 pord (tekst jednolity) Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości, uwzględniając zakres niezbędnych danych oraz konieczność zapewnienia jednolitości dokumentów, określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów stosowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w postępowaniach w sprawach o wykroczenia, ujawnianych za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych następujących naruszeń przepisów ruchu drogowego: a) przekraczania dopuszczalnej prędkości, b) niestosowania się do sygnałów świetlnych oraz prowadzenia czynności wyjaśniających, kierowania do sądu wniosków o ukaranie, oskarżania przed sądem oraz wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.) Rozporzadzenia nie wydano, na jakiej za tym podstawie prawnej ITD opiera wzory swoich druków wezwań do wskazania czegokolwiek ?

  ITD mnie odpowiedziało że samo sobie wymysliło wzory wezwań do udzielenia informacji o kierujacym

  Szanowny Panie, informuję, że do chwili obecnej rozporządzenie o którym mowa w art. 129g ust. 5 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym nie zostało wydane. Dodatkowo nadmieniam, że wyżej wymieniony artykuł nie przewiduje określonego terminu, w którym rozporządzenie powinno zostać wydane. Jednocześnie informuję, że organ prowadzący czynności w sprawie o wykroczenie opracował wzór „Oświadczenia właściciela/posiadacza pojazdu” w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Wykorzystywane formularze mają na celu wykonywanie wszelkich czynności związanych z rejestrowanym wykroczeniem drogowym przy użyciu fotoradarów GITD i pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy wykroczenia. Z poważaniem, Milena Szefer
  ciekawe, sami opracowali, a co z art.7 Konstytucji RP ?

 3. deV pisze:

  A ja mieszkam przy drodze, gdzie codziennie przejeżdża 11 000 pojazdów.
  Wydreptałem fotoradar. Na jesień mają go montować.
  Choćby był nielegalny to będę go i tak kochał.

  Oby płacili sowicie gnojki, którzy mi popierniczają pod oknem na motorach albo 92 km/h przeładowanymi tirami o 4 rano 😀

  • redakcja pisze:

   Złośliwi będą jeździć wolno, a głośno… :))

   PS.
   Nikt tu nie jest przeciwko niczemu. Po prostu, jak coś jest contra legem – to o tym informujemy. Ktoś to musi robić…

   • deV pisze:

    Tak. Aberracji prawnych mamy ostatnio pod dostatkiem.
    Ale przy tej sraczce ustawodawczej, niskim poziomie wykształcenia prawniczego większości posłów i procedowaniu ustaw w trybie nocnym to nic dziwnego. Kiedyś cały ten system się zawali z hukiem i wprowadzą promulgację ustaw na …

    twitterze 🙂

    A potem to już tylko Idiokracja
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Idiokracja_(film)
    gorąco polecam.

    PS
    Szacunek dla p. Profesora za całą pracę w zakresie zwalczania aberracji i wynaturzeń.

 4. Mirek pisze:

  Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich ????!!! Przepraszam Panie Redaktorze, czy mógłby Pan doprecyzować rzecznika praw jakich obywateli ????????? bo nie bardzo rozumiem !!!! i to nie jest sarkazm.

 5. Krzysiek pisze:

  W tym nieszczęsliwym kraju już KOMPLETNIE NIC NIE JEST LEGALNE , więc taki pomiar odcinkowy to najmniejszy pryszcz na d…ie 🙁 Powtarzam po raz kolejny: to „państwo” trzeba jak najszybciej zlikwidować i zbudować kompletnie OD NOWA – z zakazem zatrudnienia jakiejkolwiek osoby, która dotychczas czy obecnie zajmowała jakiekolwiek funkcje publiczne czy była funkcjonariuszem panstwowym jakiejkolwiek służby czy urzędu – z napisaniem CAŁEGO PRAWA OD NOWA. Oczywiście jest to niewykonalne, więc jedyna pewna perspektywą jest ta, że to państwo najpierw zlikwiduje swoich własnych Obywateli a opóźniej samo zdechnie. Amen.

  • skazany pisze:

   Krzysiek pisze:
   6 kwietnia 2020 o 08:23

   „więc jedyna pewna perspektywą jest ta, że to państwo:
   1 najpierw zlikwiduje swoich własnych Obywateli a
   2 później samo zdechnie”

   Szanowny Panie!
   Uprzejmie donoszę że jak dotąd wdrożono realizację punktu pierwszego. Co do punktu drugiego: państwo ma już zagwarantowane dostawy nowych (lepszych?) obywateli, więc jego realizacja jest nierealna.

   Na razie naszym geniuszom zarządzania kryzysowego udało się zwielokrotnić deficyt budżetowy. Ekonomiści nie są zgodni co do mnożnika, ale najwięksi optymiści sugerują że „x2″(co wydaje się skrajnie optymistyczne). Czyli robią dokładnie to samo co 2/3 rządów na świecie – generują kryzys ekonomiczny przy którym pandemia stanie się drobnym epizodem. Może się mylę, ale kompletnie nie wierzę w geniusz ekonomiczny naszych aktualnych władców ani w ich zdolność do zarządzania tym burdlem który niedługo wybuchnie.

   Miłego dnia życzę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *