Co trzeba umieć, aby zostać sędzią? Nic.

Artur Mezglewski, Piotr Jakubiak

Od lat jesteśmy świadkami partyjnych sporów w przedmiocie: którzy sędziowie są sędziami, a którzy sędziowie sędziami nie są. Jednakże nikt, absolutnie nikt, nie przejmuje się tym, jakiej jakości narybek „kształci” nam się na sędziów.

W ostatnich latach śledziliśmy kilkanaście procesów prowadzonych przez asesorów sądowych, czyli adeptów do stanu sędziowskiego. Poziom tego procedowania jest zatrważający. Nadszedł w końcu czas, aby to pokazać.

Poniżej zamieszczamy migawki z postępowania w sprawie wykroczeniowej o syg. akt X W 3007/22, prowadzonego przez asesor Alicję Bastian z Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe. Migawki te zaopatrzone zostaną krótkimi komentarzami.

 

 1. Asesor Alicja Bastian rozpatruje wniosek formalny

Obrońca obwinionego złożył wniosek formalny o umorzenie postępowania z powodu przedawnienia. Wniosek był składany ustnie do protokołu i był dość złożony.  Asesor Alicja Bastian ostentacyjnie nie protokołowała wniosku – pomimo takiego obowiązku. Z jej wypowiedzi po przerwie wynika, że w ogóle nie zrozumiała, o co w nim chodziło. Nie odniosła się do żadnego argumentu. Nie potrafiła powiedzieć ani jednego sensownego zdania…

 

2. Asesor Alicja Bastian odmawia przyjęcia oraz włączenia do akt załącznika do wniosku dowodowego

Wniosek dowodowy można oddalić, ale czy można wniosku dowodowego nie przyjąć? Czy  można go nie załączyć do akt?!

Tytułem wyjaśnienia. Załącznikiem do przedmiotowego wniosku dowodowego była opinia innego biegłego, w której to opinii znajdowały się informacje o dowodzie mającym znaczenie dla sprawy rozpatrywanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe. Treści te dotyczyły przydatności i miarodajności urządzenia pomiarowego, którym wykonano pomiar prędkości w niniejszej sprawie. Asesor Bastian nie miała zatem prawa nie dołączyć do akt tego załącznika!

 

3. Alicja Bastian rozpatruje wniosek dowodowy

Załącznik do wniosku dowodowego nie był potrzebny, gdyż Asesor Alicja Bastian miała już gotowe postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego, które odczytała…

 

3. Asesor Alicja Bastian odmawia rozpatrzenia wniosku o wyłączenie ze sprawy biegłego Andrzeja Jąderko

Obrońca obwinionego złożył na rozprawie wniosek o wyłączenie ze sprawy biegłego Andrzeja Jąderko. Asesor Alicja Bastian – jak to ma w zwyczaju – w ogóle nie protokołowała tego wniosku, a następnie odmówiła jego rozpatrzenia!…

Jasno trzeba pwiedzieć, że Sąd nie może odmówić rozpatrzenia wniosku o wyłączenie biegłego – szczególnie w kontekście powagi argumentów, które zostały podniesione.

Powyższej wypowiedzi Asesor Bastian nie da się skomentować, bo jest to zwyczajny bełkot. Tej wypowiedź powinni wysłuchać ci, którzy będą decydować w sprawie jej nominacji sędziowskiej.

Wyjaśnić natomiast trzeba kwestię rzekomego przekroczenia przez obrońcę terminu na złożenie zastrzeżeń do opinii.

Otóż Asesor Bastian przesłała do obrońcy zarządzenie następującej treści:

„Sąd informuje, iż w sprawie wpłynęła opinia sporządzona przez biegłego sądowego, strony w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia mogą zapoznać się z treścią opinii w czytelni Sądu i zgłaszać pisemne zastrzeżenia do opinii – pod rygorem nieuwzględnienia spóźnionych zastrzeżeń.”

Na powyższe pismo obrońca przesłał następujący monit:

Wniosek
o doręczenie kopii opinii na adres obrońcy obwinionego

W związku z faktem, iż w terminie zakreślonym przez Sąd opinia biegłego Andrzeja Jąderko nie była dostępna dla obrońcy w czytelni Sądu, wnoszę o przesłanie kopii opinii lub jej odpisu na adres kancelarii obrońcy obwinionego w celu przygotowania stosownych zastrzeżeń lub wniosków.
Wnoszę ponadto, aby Sąd zakreślił dla dokonania tej czynności termin 14 dniowy.

                                            Uzasadnienie
Wbrew temu, co stwierdził Sąd w piśmie z dnia 11 grudnia 2023 r., obrońca nie miał możliwości zapoznania się z opinią biegłego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Chronologia zdarzeń w tym przedmiocie była następująca:
• zawiadomienie Sądu zostało doręczone obrońcy w dniu 3 stycznia ok godz. 17.00.
• w dniu 5 stycznia obrońca dotarł do substytuta, który zgodził się wykonać kopie opinii biegłego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku;
• substytut kilkakrotnie próbował zarejestrować się do czytelni akt Sądu w systemie elektronicznym, lecz system nie przyjmował żadnych dyspozycji rejestracji w terminie wyznaczonym przez Sąd;
• obrońca wielokrotnie usiłował się skontaktować w tej sprawie z BOK, ale nikt nie dobierał połączeń;
• z kolei kontakt z Sekretariatem Wydziału nie jest możliwy, gdyż numer telefonu do Sekretariatu nie został udostępniony publicznie.

Obrońca podkreśla, że termin 7 dniowy jest za krótki na przeprowadzenie stosowanych analiz – tym bardziej, że konieczne będzie przeprowadzenie stosowanych konsultacji z osobami, które posiadają wiedzę specjalną w zakresie technologii pomiarów prędkości dokonanych urządzeniami laserowymi

Sędzia Alicja Bastian nie przesłała obrońcy egzemplarza opinii. A zatem obrońca miał złożyć zastrzeżenia do opinii bez możliwości wglądu w jej treść!

Nadmienić przy tym należy, iż obrońca prowadzi kancelarię w Lublinie, a sprawa toczyła się w Gdańsku.

4. Asesor Alicja Bastian wyrokuje

W dniu 25 czerwca 2024 r. Asesor Alicja Bastian ogłosiła wyrok w sprawie – skazujący oczywiście. Wyrok został oparty jedynie na notatce urzędowej oraz na opinii biegłego. 

Nadmienić w zwiazku z tym należy, iż notatka urzędowa, na której asesor oparła swój wyrok została skutecznie wyłączona z materiału dowodowego i jej treść nie mogła stanowić podstawy ustaleń faktycznych. Jeszcze na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2023 r. obrońca obwinionego złożył w jego imieniu do protokołu następujące oświadczenie:

„Obwiniony na podstawie art. 76 § 2 k.p.w. w zw. z art. 54 k.p.w. kwestionuje treść notatki urzędowej z k. 1 – w zakresie wszystkich okoliczności czynu wynikających z tej notatki, poza danymi osobowymi. Obrońca oświadcza, iż z uwagi na powyższe notatka urzędowa z k.1 jest wyłączona z mocy prawa z materiału dowodowego”.

Jeżeli powyższe argumenty prawne nie są zbyt jasne dla Czytelnika, poniżej wyjaśniamy sprawę w sposób prostszy.

Jeśli w danej sprawie istnieją fakty sporne, czyli fakty, które jedna ze stron kwestionuje, to Sąd nie może prawdziwości tych faktów ustalać na podstawie notatki sporządzonej przez  j stronę przeciwną. Kwestie sporne muszą być protokołowane. Protokół podpisują uczestnicy danej czynności. Natomiast notatkę urzędową sporządza i podpisuje jedynie policjant – bez wiedzy drugiej strony. Jeżeli zatem strona kwestionuje treść notatki, to kwestie objęte treścią tej notatki trzeba udowodnić w inny sposób.

Asesor Bastian w ustnych motywach wyroku podnosi absurdalny zarzut, że obrona nie zgłosiła dowodów zaprzeczających treści notatki urzędowej (sic!). Coś się Pani asesor zupełnie pomyliło:  kto ma podnosić dowody oskarżenia – obrona? To obrona ma dowodzić swojej niewinności? Czy może jednak to oskarżyciel ma dowodzić winę obwinionego? Czy Pani asesor w ogóle rozumie, na czym polega proces karny?

Oskarżyciel publiczny nie pojawił się na rozprawie ani razu. To jego rolą było składanie wniosków na niekorzyść obwinionego. O co więc Pani asesor ma pretensje?

Na temat wartości dowodowej opinii biegłego nie będziemy tutaj pisać. Obrońca jasno wszystko wyłuszczył.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Asesor sądowy, Bezstronność sądu, Biegli sądowi, Postępowanie przed sądem, TruCam II. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

6 odpowiedzi na Co trzeba umieć, aby zostać sędzią? Nic.

 1. deV pisze:

  niemcy i kacapy wymordowali nam całą inteligencję, którą udało im się schwytać i widać jeszcze się nie odrodziła. Efekty widać powyżej. Popieram tezę, że cały ten kraj należało by zrobić od nowa.

 2. antypies pisze:

  Taka to wysoko zajdzie – wszystko zgodnie z liną „partii”, a tak na poważnie nóż się w kieszeni otwiera sam, dyletanctwo jest porażające, wyrok opierać na zakwestionowanej notatce i opinii Jąderki – ten Jąderko to kasę trzaska w całej Polsce na tych bzdurach które wypisuje. Ta asesor jest przerażona tą sprawą, aż dyszy, nie wie co robić a skazać trzeba. Jedyne co atut to ładna.

 3. Mirek pisze:

  Czy to jest resortowe dziecko ??? i w dodatku po gimnazjum ?! Widzę, że jajcarz ma dalej wielkie wzięcie w sondach polin !

 4. NoName pisze:

  Chciało by się rzec „tępa dzida” – ale w tym przypadku mogłoby to być odebrane za komplement 😉 więc nie będę prawić komplementów 😉

  Niestety takich „potworków” w przybytkach zwanych „sądami” jest mnóstwo.
  Można nawet zaryzykować stwierdzenie że 99% – a już na pewno w przypadku kobiet – zero logiki – zero zdrowego rozsądku – zero…zero…zero…

  Jak taka **** ***** dostała takie stanowisko to się jej wydaje że może wszystko. Jest linia orzecznica żeby skazywać to sie robi wszystko żeby skazać. Nic nie ma znaczenia. Żadne wnioski dowodowe … wszystkie są odrzucane / uchylane … bo tak … bo ja jestem kierownikiem tej szatni i tak sobie postanowiłam.

  Gdyby UE zrobiła prawdziwy audyt w tych przybytkach .. to by PL w tej Unii wywaliła na zbity pysk. Nie wiem czy byśmy się zatrzymali za Białorusią … baaaa… nie wiem czy za Rosją .. czy może gdzie w okolicach Korei Pn.
  Nazwanie wtedy PL – „Republiką Bananową” to też by można uznać za komplement.
  „Państwo z kartonu” też komplement. Co najwyżej Państwo z papieru … toaletowego … i to jeszcze zużytego 🙁

 5. Piotr pisze:

  Widzę, żę Pani asesor coraz sławniejsza. Już niektórych „tak jakby” uniewiniała (poprzez skazanie) za okrzyki jeb** PIS 😀

  https://oko.press/jebac-pis-to-wulgaryzm-i-wykroczenie-ale-kary-byc-nie-powinno

 6. Jack Bushyhead pisze:

  Kadra ma się znakomicie….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *