Archiwum kategorii: Monitoring sądów powszechnych

Sprawę o fotografowanie Wysokiego Sądu umorzono. Z dużej chmury ledwie nakapało

Artur Mezglewski W sprawie naszego kolegi, który ośmielił się włączyć kamerę pod salą rozpraw w Sądzie Rejonowym w Gryficach wytoczono armaty: zawezwano policję, przeprowadzono żmudne czynności wyjaśniające, skierowano dwa wnioski o ukaranie, wydano dwa zarządzenia o wszczęciu postępowania oraz jedno … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Jawność postępowania, Monitoring sądów powszechnych, Sądownictwo | 8 komentarzy

Sędzia Maciej Piotrowski nie będzie już wyrzucał ludzi z sali rozpraw

Jest pozytywny efekt naszych protestów w związku z praktyką bezpodstawnego legitymowania osób nie będących uczestnikami postępowania, zatrzymywania dowodów osobistych oraz wyrzucania z sali rozpraw publiczności – jakich dopuszczał się Sędzia Maciej Piotrowski z Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Monitoring sądów powszechnych, Nadzór na działalnoscią sądów | 18 komentarzy

Metodyka pracy sędziego. Cz. I. Uzasadnienie wyroku I instancji

Stowarzyszenie Prawo na Drodze od kilku lat monitoruje postępowania sądowe na terenie całej Polsce. Obserwowaliśmy setki spraw. Nasza wiedza w przedmiocie oceny poziomu pracy sędziowskiej jest duża (choć nikt nie chce z niej korzystać). Tą wiedzą chcemy dzielić się ze … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bezstronność sądu, Domniemanie winy, Monitoring sądów powszechnych, Sąd, Sądownictwo | 13 komentarzy

Tworzymy elektroniczą bazę wyników społecznej kontroli sądów. Prosimy o pomoc

Na początku maja zostanie uruchomiona Baza Danych Monitoringu, w której publikowane będą raporty z kontroli sądów, dokonywanych przez kontrolerów społecznych. Oprócz sprawdzania i odnotowywania w trakcie monitorowania czysto „technicznych” informacji, będziemy też zwracać uwagę na rzetelność, obiektywizm, profesjonalizm oraz kulturę pracy … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Monitoring sądów powszechnych | 10 komentarzy

Wyrok bez czytania akt? Wszystko na to wskazuje…

Artur Mezglewski Znaczna część sędziów sądów okręgowych (ok. 50%), którzy rozpatrują apelacje  od wyroków w sprawach o wykroczenia, w ogóle nie czyta akt sprawy przed wydaniem wyroku. Sędziowie ci na rozprawy apelacyjne zwykle przeznaczają 5 lub 10 minut czasu. Jeśli … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Laserowe mierniki prędkości, Monitoring sądów powszechnych, Uncategorized | 15 komentarzy

Raport z monitoringu Sądu Rejonowego w Płocku

Zaszufladkowano do kategorii Bezstronność sądu, Fotoradary, Monitoring sądów powszechnych, Straż gminna (miejska) | 46 komentarzy

Sędziowie, czy strażnicy budżetu?

Artur Mezglewski Znaczna część sędziów orzekających w sprawach o wykroczenia w ruchu drogowym – zarówno na poziomie sądów rejonowych, jak też okręgowych – nie posiada elementarnej wiedzy z zakresu przedmiotowej problematyki. Sędziowie ci prawdopodobnie nie widzą potrzeby poszerzania swojej wiedzy, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bezstronność sądu, Monitoring sądów powszechnych, Postępowanie przed sądem, Ręczne mierniki prędkości | 29 komentarzy

Monitoring sądów powszechnych. Cz. III Co zrobić z sędzią, który nie czyta akt?

Zawód sędziego można wykonywać nie znając przepisów i nie czytając akt. Obserwując proces, który toczył się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe, trudno oprzeć się wrażeniu, że po drugiej stronie stołu prezydialnego – zamiast sędziny równie dobrze mogła stać … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Monitoring sądów powszechnych, Postępowanie przed sądem, Znaki drogowe | 33 komentarze

Monitoring Sądów Powszechnych. Cz. II. „Usiłowanie skazania”

Kiedyś „mądrzy” posłowie Rzeczypospolitej Polskiej uchwalili przepis, który stanowi, że orzekanie w postępowaniu zwyczajnym w sprawach o wykroczenia następuje wówczas, gdy brak jest podstaw do rozpoznania sprawy w postepowniu przyspieszonym lub nakazowym (art. 2 § 1a k.p.w.). Posłowie ci (a stanowili oni … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Monitoring sądów powszechnych, Postępowanie przed sądem, Straż gminna (miejska) | 26 komentarzy

Monitoring sądów powszechnych

  Jednym z podstawowych celów Stowarzyszenia Prawo na Drodze jest monitorowanie procesów stosowania prawa przez organy władzy publicznej – w sytuacjach gdy instytucje te prowadzą postępowania bądź działalność związaną z ruchem drogowym.  W okresie od 1 stycznia 2013 r. do … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bezstronność sądu, Monitoring sądów powszechnych, Postępowanie przed sądem | Otagowano , | 54 komentarze