Pierwsze rewelacje

I. Pierwsza rewelacje

Już w pierwszej opinii, która do nas napłynęła pojawiła się rewelacja najwyższego kalibru. w opinii z dnia 10 marca 2018 r. sporządzonej w sprawie II W 153/17 dla Sądu Rejonowego w Brodnicy biegły A. Jąderko stwierdził, iż:

miernik prędkości typu Iskra nie zmierzy prędkości pojazdu jadącego za pojazdem obwinionego, gdyż urządzenie to mierzy prędkość pierwszego pojazdu z kolumny

Powyższy pogląd jest skrajnie błędny. Radar Iskra 1 może zmierzyć nawet pojazd jadący kilkaset metrów za pojazdem, którego prędkość jest mierzona. Radaru Iskra 1 w żadnym razie nie można używać, gdy w zasięgu jego działania są inne pojazdy. Przypomnę chociażby nasze eksperymenty z tym radarem.

W pierwszym z podlinkowanych poniżej materiałów Iskra zmierzyła pojazd, który nie był w ogóle widoczny dla operatora urządzenia. W drugim zmierzyła prędkość przejeżdżającego nieopodal pociągu.

W związku z powyższym kierujemy wniosek do Sądu Rejonowego w Brodnicy o udostępnienie wyroku w tej sprawie. Jeśli wyrok był skazujący, a Sędzia oparł go na nierzetelnej opinii biegłego A. Jąderki – zapowiada się pierwszy proces z art. 233 § k.k.

II. Przychody biegłego A. Jąderko

Ustaliliśmy, iż biegły A. Jąderko wykonał co najmniej 164 opinie (zaktualizowany wykaz opinii i sygnatur spraw w poprzednim wpisie), za które uzyskał przychód w wysokości 259 922,69 zł. A oto przychody A. Jąderko z wyszczególnieniem, z kasy których sądów pochodzą:

 • z kasy Sądu Okręgowego w Gliwicach 4 502,76 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Brodnicy 6 322,96 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Chorzowie 6 059,34 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Częstochowie 1 591,04 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ 17 339,60 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe 23 134,48 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Gliwicach 7 568,11 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Inowrocławiu 8 233,22 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze 18 069,20 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Jędrzejowie 40 660,93 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód 15 043,15 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Oleśnie 9 618,63 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Pszczynie 5 282,50 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Strzelinie 8524,64 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim 4 280,99 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli 6 862,13 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Zabrzu 6 617,31 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Zakopanem 2 667,36 zł
 • z kasy Sądu Rejonowego w Tychach 1 747, 68
 • z kasy Sądu Rejonowego w Żaganiu 11 075,23
 • z kasy Sądu Rejonowego w Toruniu 43 214,60
 • z kasy Sądu Rejonowego w Biesku-Bialej 4 128,15 zł
 • z kasy Sądu Okręgowego w Katowicach 1 954,18
 • z kasy Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach 5 398,50

Kolejne dane dotyczące przychodów uzyskamy po wygranych procesach z prezesami sądów, którzy bezprawnie nam ich odmawiają. Wszczęliśmy postępowania administracyjne oraz sądowo-administracyjne z Prezesami Sądów: Okręgowego w Opolu, Rejonowego w Bielsku-Białej, Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, Rejonowego w Gliwicach, Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Rejonowego w Toruniu, Rejonowego dla Warszawy-Woli, Rejonowego w Zabrzu, Rejonowego w Żaganiu, Rejonowego w Zakopanem, Rejonowego w Pszczynie.

Postępowanie przeciwko Prezesowi Sądu Rejonowego w Gliwicach już się zakończyło sukcesem (Prezes sam uznał nasze racje i udostępnił dane), natomiast postępowanie przeciwko Prezesowi Sądu Rejonowego w Żaganiu zmierza ku umorzeniu sprawy w związku z wykonaniem wniosku. Sukcesem również zakoczyło się postępowanie przeciwko Prezesowi Sądu Rejonowego w Toruniu. Z kolei skarga przeciwko Przezesowi Sądu rejonowego dla Warszawy-Woli zostanei cofnięta, gdyż postępownaie stało sie bezprzedmiotowe.

O wynikach każdej sprawy będziemy informować. Sporządzimy szczegółowe sprawozdania z naszej interwencji w każdym z sądów powszechnych.

Aktualizowany na bieżąco wykaz wszystkich opinii zamieściliśmy we wcześniejszym wpisie. Oto link do materiału:

Społeczeństwo rozlicza biegłego sądowego. Pierwsza tego rodzaju akcja w historii!

III. Wpływają opinie

Uzyskaliśmy już  kopie 106. opinii biegłego A. Jąderki – w sprawach:

 1. II W 153/17 (Sąd Rejonowy w Brodnicy)
 2. II W 160/17 (Sąd Rejonowy w Brodnicy)
 3. II W 88/18 (Sąd Rejonowy w Inowrocławiu)
 4. II W 88/18 – opinia ustna uzup. (Sąd Rejonowy w Inowrocławiu)
 5. II W 423/18 (Sąd Rejonowy w Inowrocławiu)
 6. II W 423/18 – opinia ustna uzup. (Sąd Rejonowy W Inowrocławiu)
 7. II W 433/18 (Sąd Rejonowy w Inowrocławiu)
 8. II W 433/18 – opinia ustna uzup. (Sąd Rejonowy w Inowrocławiu)
 9. II W 431/18 (Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze)
 10. II W 431/18 – opinia uzupełnaijaca (Sąd Rejonwy w Jeleniej Górze)
 11. II W 1031/17 (Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze)
 12. II W 276/18 (Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze)
 13. II W 540/18 (Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze)
 14. II W 1582/16 (Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze)
 15. II W 1671/16 (Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze)
 16. II W 909/15 (Sąd Rejonowy w Oleśnie)
 17. II W 979/15 (Sąd Rejonowy w Oleśnie)
 18. II W 316/17 (Sąd Rejonowy w Oleśnie)
 19. II W 319/18 (Sąd Rejonowy w Strzelinie)
 20. II W 535/17 (Sąd Rejonowy w Strzelinie)
 21. II W 369/17 (Sąd Rejonowy w Strzelinie)
 22. II W 3994/16 (Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim)
 23. II W 3994/16 – opinia ustna (Sąd Rejowy w Tomaszowie Lubelskim)
 24. VII W 702/17 (Sąd Rejonowy w Tychach)
 25. II W 31/16 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 26. II W 631/16 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 27. II W 716/16 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowi)
 28. II W 471/17 (Sad Rejonowy w Jędrzejowie)
 29. II W 697/16 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 30. II W 697/16 – opinia uzupełniająca (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 31. II W 901/16 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 32. W II 1185/15 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 33. II W 631/16 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 34. II W 673/16 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 35. II W 140/17 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 36. II W 156/17 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 37. II W 287/17 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 38. II W 447/17 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 39. II W 659/17 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 40. II W 1089/17 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 41. II W 54/18 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 42. II W 471/17 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 43. II W 544/17 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 44. II W 631/17 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 45. II W 103/16 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 46. II W 414/17 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 47. II W 106/17 (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie)
 48. VI Ka 274/17 (Sąd Okręgowy w Gliwicach)
 49. VI Ka 213/18 (Sąd Okręgowy w Gliwicach)
 50. Opinia uzup. do sprawy VI Ka 213/18 (Sąd Okręgowy w Gliwicach)
 51. Opinia uzup. (w protokole rozprawy) do sprawy II W 979/15 (Sąd Rejonowy w Oleśnie)
 52. II W 728/16 (Sąd Rejonowy w Zakopanem)
 53. III W 944/16 (Sąd Rejonowy w Gliwicach)
 54. IX W 1591/18 (poprzednia sygnatura III W 294/17) (Sąd Rejonowy w Gliwicach)
 55. III W 1232/17 (Sąd Rejonowy w Gliwicach)
 56. III W 1597/16 (Sąd Rejonowy w Gliwicach)
 57. III W 1437/16 (Sąd Rejonowy w Gliwicach)
 58. IX W 338/17 (Sąd Rejonowy w Gliwicach)
 59. III W 615/17 – ustna do protokołu (Sąd Rejonowy w Gliwicach)
 60. II W 399/18 (Sąd Rejonowy w Strzelinie)
 61. II W 564/17 (Sąd Rejonowy w Żaganiu)
 62. II W 369/17 (Sąd Rejonowy w Żaganiu)
 63. II W 664/17 – opinia ustna (Sąd Rejoowy w Żaganiu)
 64. II W 516/16 (Sąd Rejonowy w Żaganiu)
 65. II W 183/18 (Sąd Rejonowy w Żaganiu)
 66. II W 678/17 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ)
 67. II W 804/17 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ)
 68. II W 1474/16 (Sąd Rejonowy Gdańsk Północ)
 69. II W 2015/15 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ)
 70. II W 2293/15 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ)
 71. XI W 16/18 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ)
 72. XI W 365/17 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ)
 73. XI W 699/17 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ)
 74. VII W 974/16 (Sąd Rejonowy w Chorzowie)
 75. VII W 497/17 (Sąd Rejonowy w Chorzowie)
 76. VII W 557/17 (Sąd Rejonowy w Chorzowie)
 77. VII W 118/18 (Sąd Rejonowy w Chorzowie)
 78. XII W 362/18 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 79. XII W 2793/15 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 80. XII W 3647/15 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 81. XII W 2837/18 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 82. XII W 56/15 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 83. XII W 4233/15 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 84. XII W 966/16 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 85. XII W 2260/16 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 86. XII W 2274/18 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 87. XII W 2420?16 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 88. XII W 3051/16 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 89. XII W 2540/16 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 90. XII W 1859/17 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 91. XII W 2197/16 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 92. XII W 1627/17 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 93. XII W 145/17 (Sąd Rejonowy w Toruniu)
 94. III W 172/18/ŁR (Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach)
 95. III W 464/18/MF (Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach)
 96. VIII W 1280/16/BZ (Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach)
 97. VIII W 949/17/ZK (Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach)
 98. VIII W 944/17/ZK (Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach)
 99. VIII W 490/16/BZ (Sąd Rejonjowy Katowice-Zachód w Katowicach)
 100. VIII W 21/18/ZK (Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach)
 101. VIII W 338/16 – opinia ustna (Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach)
 102. VIII W 139/17 – opinia ustna (Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach)
 103. V W 576/16 (Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie)
 104. II W 547/15 (Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej)
 105. III W 242/16 (Sąd Rejonowy w Bielsku Białej)
 106. III W 723/16 (Sąd Rejonowy w Bielsku Białej)
 107. VIII W 3680/16 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku)
 108. VIII W 1091/16 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku)
 109. VIII W 4099/16 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku)
 110. VIII W 1801/16 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku)
 111. VIII W 2082/16 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku)
 112. VIII 3715/16 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku)
 113. VIII W 55/16 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku)
 114. VIII W 3311/16 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku)
 115. VIII W 1234/17 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku)

IV. Koszty akcji społecznej

Prowadzona akcja społeczna dotycząca działalności biegłego Andrzeja Jąderko wygenerowała na dzień dzisiejszy koszty w wysokości 2280 zł (680 zł koszty korespondencji, 650 zł koszty obsługi prawnej, 700 zł opłaty sądowe, 150 materiały biurowe). Wydatki zostały pokryte ze składek członkowskich oraz z darowizn.

Darowizny na ten cel złożyli: AM – 80 zł, PJ 50 zł, AP 35 zł, BB 30 zł, PR 30 zł, ŁA 200 zł,  GM 50 zł, MK 300 zł, KW 70 zł, PK 50 zł, MB 100 zł, TS 100 zł, AW 50 zł, PS 100 zł, RP 65 zł, osoba niezidentyfikowana 70 zł. Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy.

Darowizny na ten cel można wpłacać na nasze konto:

33 1240 2470 1111 0010 4500 8158  

Kancelarie prawne mogą uzyskać potrzebne dane za niewielką opłatą – po wystawieniu faktury VAT (my podatki VAT płacimy).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Biegli sądowi, Fotoradary, Iskra-1, Jawność postępowania, Laserowe mierniki prędkości, PolCam, Postępowanie przed sądem, Rapid-1A, Ręczne mierniki prędkości, Sąd, Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Enter Captcha Here : *

Reload Image