Sprawozdania finansowe

Wsparcie

SPnD – zgodnie z obowiązującym prawem – przekazuje do urzędu skarbowego sprawozdania finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników, zestawienie obrotów i sald oraz informacje dodatkowe.

Istnieje możliwość wpłaty darowizn na konto Stowarzyszenia Prawo na Drodze za pomocą płatności online (PayU). >>link do płatności <<

Stowarzyszenie Prawo na Drodze
ul. Czeremchowa 18/91
20-807 Lublin
NIP: 7123270930
REGON: 061399109
e-mail: zarząd@prawonadrodze.org.pl
tel. 791005505 (telefon wyłącznie do spraw związanych z darowiznami)