Sprawozdania finansowe

Wsparcie

SPnD – zgodnie z obowiązującym prawem – przekazuje do urzędu skarbowego sprawozdania finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników, zestawienie obrotów i sald oraz informacje dodatkowe.

Istnieje możliwość wpłaty darowizn na konto Stowarzyszenia Prawo na Drodze za pomocą płatności online (PayU). >>link do płatności <<

Stowarzyszenie Prawo na Drodze ul. Czeremchowa 18/91 20-807 Lublin NIP: 7123270930 REGON: 061399109 e-mail: zarząd@prawonadrodze.org.pl tel. 791005505 (telefon wyłącznie do spraw związanych z darowiznami)

Sprawozdanie finansowe za 2012 r. Sprawozdanie finansowe za 2013 r. Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Sprawozdanie finansowe za 2015 r. http://prawonadrodze.org.pl/stowarzyszenie/sprawozdania-finansowe/za-rok-2016/ http://prawonadrodze.org.pl/stowarzyszenie/sprawozdania-finansowe/za-2017-r/