Wykluczenie niektórych posiadaczy pojazdów z możliwości uzyskania abonamentu postojowego z powodu rodzaju zawartej umowy stanowiącej tytuł prawny do pojazdu, należy uznać za naruszające zasadę równości wobec prawa

Tomasz Hankus

Na nasz wniosek Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył przepisy dotyczące abonamentu w SPP w Nysie. Ku naszemu zdziwieniu WSA oddalił skargę RPO. Jak udało nam się ustalić RPO wniósł skargę kasacyjną do NSA.

„Zgodzić należy się co do zasady z RPO, że kryterium zróżnicowania mieszkańców strefy płatnego parkowania ze względu na tytuł prawny do pojazdu należy ocenić jako niezgodne z zasadami demokratycznego państwa prawnego, zasadą równości wobec prawa. Przypomnieć należy jednak, że skargą objęty został jedynie przepisu § 6 ust. 1 pkt 1 uchwały, który stanowi, że wprowadza się zerowe stawki opłat, które przysługują następującym użytkownikom dróg: mieszkańcom danego rejonu strefy płatnego parkowania posiadającym lub stale użytkującym pojazdy samochodowe, na postój na ulicy przylegającej do miejsca ich zamieszkania oraz na ulicy sąsiedniej wskazanej przez mieszkańca, na podstawie „winiety mieszkańca” wydawanej po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu lub konsumenckiej umowy leasingu i dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie w strefie płatnego parkowania, o której mowa wyżej. Taka regulacja nie narusza obowiązującego porządku prawnego demokratycznego państwa polskiego, ani zasady równości wobec prawa (art. 2 i art. 32 Konstytucji)”

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjmuje się, że wykluczenie niektórych posiadaczy pojazdów z możliwości uzyskania abonamentu postojowego z powodu rodzaju zawartej umowy stanowiącej tytuł prawny do pojazdu, należy uznać za naruszające zasadę równości wobec prawa (wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2017 r., sygn. akt I OSK1449/17).

Dlatego skarga kasacyjna jest jak najbardziej uzasadniona. Nasze Stowarzyszenie dołączyło do sprawy na prawach strony i z pewnością będzie monitorowało dalsze postępowanie.

https://www.rp.pl/Ustroj-i-kompetencje/312029999-Bezplatne-parkowanie-w-Nysie-gmina-moze-zadac-dowodu-rejestracyjnego-auta—wyrok-WSA.html?fbclid=IwAR13VWFE5E9gQKr4corYeMriKumClcqxEgI9KZ3dfBzJSqgMKyGz4B0oVwo

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strefa płatnego parkowania. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „Wykluczenie niektórych posiadaczy pojazdów z możliwości uzyskania abonamentu postojowego z powodu rodzaju zawartej umowy stanowiącej tytuł prawny do pojazdu, należy uznać za naruszające zasadę równości wobec prawa

  1. cieciu pisze:

    Znam przypadek, kiedy prawy OBYWATEL zainteresował prokuratora rejonowego uchwałą o SPP. W efekcie, sprawa uchwały trafiła do WSA. Prokurator okręgowy nadzorujący nie pojawił się na rozprawie, a WSA nie dopatrzył się w uchwale zapisów naruszających prawo. Prokurator okręgowy nawet nie wniósł o uzasadnienie wyroku na piśmie. Wysiłek Obywatela i prokuratora rejonowego (chyba jeszcze prawego) poszedł paść się…

    http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4552C65A18

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *