Przekaż darowiznę

Cena: 1 PLN
szt.

Darowiznę można przekazać korzystając z powyższej bramki PayU.

Zdajemy sobie sprawę, że są na świecie ważniejsze potrzeby. Dlatego nie nalegamy. Ale przecież my również jesteśmy potrzebni! Dziękujemy za każdą złotówkę.

Stowarzyszenie Prawo na Drodze
ul. Czeremchowa 18/91
20-807 Lublin

KRS 0000416397
NIP: 7123270930
REGON: 061399109
e-mail: zarzad@prawonadrodze.org.pl

Numer konta: 33 1240 2470 1111 0010 4500 8158
tel. 791005505 (telefon wyłącznie do spraw związanych z darowiznami)

Wszyscy członkowie SPnD są wolontariuszami.  Naszą działalność finansujemy wyłącznie ze składek członkowskich oraz darowizn. Pomagamy zwykłym ludziom oraz  monitorujemy procesy stosowania prawa przez organy władzy publicznej (sądy, prokuraturę, policję, straże gminne (miejskie), Inspekcję Transportu Drogowego, samorządy lokalne itp. Bywamy na salach sądowych i komisariatach. Informujemy organy ochrony prawnej o ujawnionych nadużyciach. Popularyzujemy wiedzę na temat praw i obowiązków uczestników ruchu drogowego poprzez:

– publikację materiałów w internecie,

– organizację szkoleń i sympozjów,

– działalność wydawniczą.

Sprawozdania finansowe publikujemy w zakładce  http://prawonadrodze.org.pl/stowarzyszenie/sprawozdania-finansowe/