Wstyd, poznańska policjo!

Będzie o tym jak „elitarni” policjanci, działając wspólnie i w porozumieniu, podstępnie chcieli wysępić mandat. Ale ponieśli klęskę… Czyli o tym jak pycha wybranego narodu policyjnego legła w gruzach. Ale na końcu cud… Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Czynności wyjaśniające, Kolizja drogowa, Policja | 23 komentarze

Sędzia przeczytał instrukcję obsługi miernika prędkości, a policjant nie. Efekt: wyrok uniewinniający

Artur Mezglewski

W dniu 27 lutego 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Kozienicach zapadł kolejny wyrok uniewinniający w sprawie o pomiar prędkości miernikiem typu Iskra-1. Sędzia przygotował się do rozprawy i przestudiował dokładnie instrukcję obsługi urządzenia. Niestety policjant z „5-letnim stażem mierniczym” okazał się całkowitym dyletantem w tej mierze. Nie potrafił odpowiedzieć na żadne pytanie z zakresu obsługi mkiernika, którego na co dzień używa. Ta sprawa dowodzi, że policja jest w całkowitym rozkładzie. Jest siedliskiem degeneratów. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Iskra-1, Policja, Postępowanie przed sądem, Ręczne mierniki prędkości | 45 komentarzy

Kontrola społeczna poznańskiej drogówki

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Organizacje społeczne, Policja | 42 komentarze

Kontrola społeczna kontroli kaskadowych w dniu 25.02.2018 r.

Raport Komisji Społecznej SPnD z kontroli kontroli kaskadowych Policji w dniu 25 lutego 2018 r. na drodze krajowej nr 19 między Rzeszowem a Lublinem

W związku z ogłoszeniem policyjno-pasterskim i zarządzeniem Kontroli Kaskadowych w dniu 25 stycznia 2018 r. przez Policję – Stowarzyszenie Prawo na Drodze powołało czteroosobową Komisję Społeczną, która dokonała kontroli kontrolujących policjantów.
Na kontrolę wybrano trasę nr 19 między Rzeszowem a Lublinem, ponieważ w mediach policja wskazywała, że szczególnie będzie działała na tej trasie. Kontrola była wieloosobowa – cztery osoby z zachowaniem równego parytetu płci. Była ona również długotrwała połączona z obserwacją operacyjną kontrolujących kaskadowo i dokumentowaniem przebiegu działań policjantów. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Organizacje społeczne, Policja, Ręczne mierniki prędkości, Wideorejestratory | 9 komentarzy

Konferencja nt. Postępowania represyjne wobec kierujących pojazdami

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 12 maja 2018 r. w Opolu odbędzie się konferencja naukowa nt. Postępowania represyjne wobec kierujących pojazdami.

Czynny udział w konferencji można zgłaszać mailowo do dnia 20 marca 2018 r. Opłata konferencyjna – 70 zł. Bierny udział jest bezpłatny.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | 3 komentarze

W sprawie o pomiar wideorejestratorem Sąd Okręgowy broni systemu…

Artur Mezglewski

Sąd Okręgowy w Lublinie w osobie Sędzi Anny Samulak nie wydał dzisiaj wyroku w głośnej sprawie o pomiar prędkości wideorejestratorem PolCam, lecz postanowił z urzędu wywołać dowód z opinii biegłego Jarosława Teterycza. Decyzja Sądu jest skandaliczna i bezprawna. Sąd nie miał podstaw prawnych do powołania nowego biegłego, skoro rzetelność poprzedniej opinii Politechniki Lubelskiej nie została zakwestionowana. W dodatku Sąd wyszedł  poza zakres apelacji, w której podniesiono jedynie błędy w ustaleniach faktycznych, a nie zarzuty naruszenia prawa procesowego. Przeciwko decyzji Sądu oponował nawet oskarżyciel publiczny…

Ponieważ wyrok Sądu I Instancji był uniewinniający, to Sąd Okręgowy nie może skażać obwinionego. Sąd Okręgowy ma dwie możliwości: może utrzymać wyrok Sądu Rejonowego w mocy lub go uchylić i skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia. A skoro tak, to jaki sens może mieć wywołanie drugiej opinii na etapie postępowania odwoławczego? Chyba tylko taki, żeby spreparować jakieś przesłanki do uchylenia prawidłowo wydanego wyroku i odwrócić bieg rzeczy. A zatem, czy Sędzia Anna Samulak jest obiektywna i bezstronna?... Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | 37 komentarzy

Blamaż Sądu Państwowego (bo tak się sąd powinien określać)

W sprawie wideorejestratora PolCam dzisiaj wyrok nie zapadł. Roprawa została odroczona do 5 kwietnia 2018 r. godz. 9.00, sala III (budynek Sądu Rejonowego Lublin-Zachód przy Krakowskim Przedmieściu).

Jestem bardzo zmęczony, ale postaram się dziś wieczorem napisać kilka słów na temat dzisiejszej rozprawy w Sądzie Okręgowym w Lublinie oraz o państwowych funkcjonariuszach  sądownictwa (mylnie nazywanych sędziami) – do których od dziś zaliczam SSO Annę Samulak. Slogan o bezstronności sądu jest „kitem”, który wciska się prostemu ludowi, a niezawisłość sędziowska – jak mawiał Jan Paweł II – jest zadaniem, a nie stanem obiektywnym. Wyroki w Rzeczypospolitej (zazwyczaj) zapadają poza salą sądową i „poza głową sędziego”, który je ogłasza. Wszystko wskazuje na to, że tak będzie i w tym przypadku…

                                                                                                                                     Artur Mezglewski

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | 6 komentarzy

Jutro Sąd Okręgowy w Lublinie rozpatrzy apelację w sprawie „pomiaru prędkości” PolCamem

W dniu jutrzejszym (15.02.2018 r.) o godz. 9.00 Sąd Okręgowy w Lublinie rozpatrzy odwołanie Komendy Miejskiej Policji w sprawie pomiaru prędkości wideorejestratorem marki PolCam. Sygnatura sprawy V Ka 34/18. Sala nr III. Orzeka Przewodnicząca V Wydziału Karnego Odwoławczego SSO Anna Samulak.
Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii PolCam, Sąd | 1 komentarz

Policjant przyrównany do milicjanta wytacza proces o zniesławienie…

Policjant z Nowego Dworu Mazowieckiego – chociaż nie miał takiego prawa – zabronił osobie,  wobec której wykonywane były czynności służbowe (m. in. przeszukanie bagażu) filmowania ich przebiegu, a następnie uderzył człowieka w rękę, aby wytrącić z niej telefon. Materiał ten został opublikowany w Internecie, a jego „bohater” został przez dziennikarza przyrównany do milicjanta. 

Sprawa ta ma nieoczekiwanie ciąg dalszy. Otóż policjant oskarżył dziennikarza o popełnianie przestępstwa z art. 212 Kodeksu karnego, czyli o znieslawienie!!!

Poniżej publikujemy „obraźliwy” materiał internetowy oraz przypominamy wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w sprawie o filmowanie i upublicznianie wizerunku funkcjonariuszy publicznych, a także wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w sprawie Emila Rau, który również był kiedyś oskarżany o filmowanie strażników miejskich na służbie…  Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Jawność postępowania, Policja, Wizerunek funkcjonariusza publicznego | 22 komentarze

Wawrzynowa Różdżka 2017 przyznana! Wyniki konkursu na Sędziego Roku 2017

Społeczna Komisja działająca pod patronatem Stowarzyszenia Prawo na Drodze ogłasza zwycięzcę w konkursie na Sędziego Roku 2017.  Został nim  wybrany Sędzia Bernard Domaradzki z Sądu Rejonowego Lublin-Zachód. Najlepszemu sędziemu zostanie wręczona „Wawrzynowa Różdżka A.D. 2017”.

Komisja przyznała również wyróżnienia trójce sędziów: Dariuszowi Kawuli (Sąd Okręgowy w Poznaniu), Piotrowi Chwedeńczukowi  (Sąd Garnizonowy w Lublinie) oraz Jolancie Małachowskiej (Sąd Okręgowy w Łomży). Komisja wskazała ponadto, iż najlepszy protokolant zatrudniony jest w Sądzie Rejonowym w Łukowie. 

Poniżej przedstawiamy sylwetki wyróżnionych Sędziów oraz uzasadnienie konkursowych nominacji. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Ranking sędziów, Sądownictwo | 8 komentarzy