Opinia w sprawie szkoleń funkcjonariuszy Policji

Powyższa opinia sporządzona została do konkretnej sprawy sądowej. Można zwracać się do jej Autora o wydanie analogicznej opinii ze wskazaniem sygnatury innego, toczącego się postępowania. Koszt wydania oraz przesłania takiej opinii wyniesie 40 zł + VAT (49,20 zł).