Archiwum kategorii: Postępownaie mandatowe

Odezwa do Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mandatów karnych

Obywatele! Zgodnie z obowiązującym prawem, mandat karny można nałożyć jedynie wówczas, gdy nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu (art. 97 § 1 pkt. 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).  W przypadku wykroczeń ujawnionych przy pomocy fotoradarów taka wątpliwość … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Fotoradary, ITD, Postępownaie mandatowe, Straż gminna (miejska), Uncategorized | 57 komentarzy

Rzeczpospolita Polska – kraj zawłaszczony przez funkcjonariuszy

Artur Mezglewski Elity władzy przeprowadziły w Polsce cichy przewrót, dokonując faktycznej zmiany ustroju państwa. Polska nie jest juz państwem prawa, bo praw zawartych w ustawach się nie respektuje. Nie ma też zastosownaia zasada równości wobec prawa, gdyż norm zawartych w ustawach nie stosuje się … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Fotoradary, ITD, Policja, Postępowanie przed sądem, Postępownaie mandatowe, Wideorejestratory | Otagowano , , , | 8 komentarzy

Panie kierowco, nakładam na pana mandat…

 Stowarzyszenie Prawo na Drodze zaprasza do udziału w   s z k o l e n i u na temat przepisów postępowania mandatowego oraz praktyk organów mandatowych w przypadkach ujawnienia najczęściej popełnianych wykroczeń: – niepodporządkowania się ograniczeniu prędkości – niewskazania komu został … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Postępownaie mandatowe, Stowarzyszenie Prawo na Drodze | 6 komentarzy

Organy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce nagminnie podżegają użytkowników pojazdów do popełniania kolejnych wykroczeń

Artur Mezglewski Inspekcja Transportu Drogowego oraz straże gminne (miejskie) nakłaniają właścicieli pojazdów do popełniania wykroczeń polegających na odmowie wskazaniu komu powierzyli oni pojazd do kierowania bądź używania w oznaczonym czasie. Zjawisko to jest powszechne i nagminne. W standardowym formularzu, jaki … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Fotoradary, ITD, Postępownaie mandatowe, Straż gminna (miejska) | Otagowano , , , , | 9 komentarzy

Bez identyfikacji kierowcy nie można nałożyć mandatu za wykroczenie zarejestrowane fotoradarem

Artur Mezglewski Aktualnie niemal wszystkie mandaty za wykroczenia zarejestrowane przez fotoradary nakładane są z naruszeniem obowiązującego prawa. Dotyczy to zarówno mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego, jak też strażników gminnych (miejskich).  Problem tkwi w tym, że mandatu nie można nałożyć, jeśli istnieją jakiekolwiek … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Postępownaie mandatowe | Otagowano , , , , , , , | 9 komentarzy

Przesłanki dopuszczalności postępowania mandatowego w przypadku zarejestrowania przekroczenia dozwolonej prędkości

Artur Mezglewski Zgodnie z obowiązującym prawem mandat karny można nałożyć jedynie wówczas, gdy nie zachodzą wątpliwości co do osoby sprawcy wykroczenia. W praktyce strażnicy gminni (miejscy)  rezygnują z obowiązku ustalania reczywistych sprawców wykroczeń drogowych na rzecz osiągnięcia celu fiskalnego.  Nic w … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Postępownaie mandatowe | 146 komentarzy

Warunkowy charakter postępowania mandatowego

Artur Mezglewski   Nikogo nie można zmusić do przyjęcia mandatu karnego. Funkcjonariusz nakładający mandat ma obowiązek określić wysokość nakładanej grzywny oraz pouczyć ukaranego o przysługującym mu prawie do odmowy przyjęcia mandatu, a także o skutkach prawnych takiej odmowy. W praktyce funkcjonariusze Policji … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Postępownaie mandatowe | 15 komentarzy