Archiwum kategorii: Czynności wyjaśniające

Komendant Straży Miejskiej z Debrzna wyłudza pieniądze!

Artur Mezglewski Komendant Straży Miejskiej z Debrzna prowadzi czynności wyjaśniające w sprawach o „wykroczenia fotoradarowe”, wysyła do właścicieli pojazdów wezwania oraz nakłada mandaty karne – chociaż z dniem 1 stycznia 2016 r. utracił uprawnienia do prowadzenia postępowań mandatowych oraz przygotowawczych … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Czynności wyjaśniające, Fotoradary, Niewskazanie kierującego, Postępownaie mandatowe, Straż gminna (miejska) | 27 komentarzy

Tak działają straże fotoradarowe – studium przypadku SM Olsztyn w opinii biegłego

Piotr Jakubiak           SPnD wielokrotnie powiadamiało już prokuratury o przestępstwach, jakich dopuszcza­ją się funkcjonariusze straży miejskich czy gminnych. Jak się łatwo domyślić, za każdym ra­zem prowadzący postępowania rozpinali parasole ochronne i „z zasady” odmawiali wsz­czynania śledztw, co uniemożliwiało skuteczne udowodnienie, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Czynności wyjaśniające, Fotoradary, Opinie biegłych, Postępowanie dowodowe, Prokuratura, Stowarzyszenie Prawo na Drodze, Straż gminna (miejska) | Otagowano , , , | 19 komentarzy

Sąd znęca się nad inwalidą. Cz. I. Bezprawne doprowadzenie przez Policję

Artur Mezglewski Podstawową funkcją, jaką de facto realizują polskie sądy, jest wykonywanie zadań usługowych na rzecz oskarżycieli publiczych. Tak niewątpliwie dzieje się w obszarze postępowania w sprawach o wykroczenia.  Trudno oprzeć się wrażeniu, że sędziowie nie badają zasadności rozpatrywanych przez siebie wniosków – ani pod względem faktycznym, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Czynności wyjaśniające, Postępowanie przed sądem, Straż gminna (miejska) | 10 komentarzy

Organy procesowe bezprawnie wyłudzają dane osobowe

Nikt nie ma obowiązku dowodzenia swojej niewinności ani też dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. Osoba podejrzewana przez Policję lub straż gminną (miejską) o popełnienie wykroczenia – ma prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi na każde pytanie. W praktyce prawo to łamane jest powszechnie i nagminnie. W … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Czynności wyjaśniające, Opinie biegłych, Postępowanie dowodowe | 94 komentarze

W Policji istnieje przyzwolenie na łamanie prawa

Artur Mezglewski Policjant będący na służbie może bezkarnie łamać prawo – takie jest oficjalne stanowisko Komendy Głównej Policji oraz Resortu Spraw Wewnętrznych. Taka jest też powszechna praktyka. Stąd też codziennie możemy spotkać radiowozy jadące po chodniku, pędzące z zawrotną prędkością … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Czynności wyjaśniające, Policja, Wideorejestratory | 71 komentarzy

Postępowanie dowodowe w sprawach o wykroczenia na etapie czynności wyjaśniających

Artur Mezglewski Jednostki Policji prowadzące czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia ignorują normy prawne wyznaczające model tego postępowania. Przepisy kodeksowe kładą nacisk na to, aby czynności wyjaśniające przeprowadzane były na miejscu popełnienia czynu bezpośrednio po jego ujawnieniu.  Policja nagminnie uchyla … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Czynności wyjaśniające, Postępowanie dowodowe | 7 komentarzy

Status osoby, wobec której prowadzone są czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie obowiązków i praw przysługujących osobie, wobec której podejmowane są czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie. Ta część niniejszego opracowania przedstawiona zostanie w konwencji statycznej, tzn. omówione zostaną te prawa i obowiązki, które przez doktrynę nie są kwestionowane i są realizowane w praktyce. Część dynamiczną stanowić będą wnioski i postulaty, w której przedstawione zostaną mankamenty i niedorzeczności obowiązujących i stosowanych rozwiązań proceduralnych wraz z propozycjami de lege ferenda.
Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Czynności wyjaśniające | Dodaj komentarz

Prawa i obowiązki osoby podejrzewanej o popełnienie wykroczenia

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przybliżenie tematyki dotyczącej praw i obowiązków osoby, wobec której toczą się, lub toczyły się określone czynności postępowania przygotowawczego w sprawie o wykroczenie. Osobę tę nazwaliśmy świadomie „osobą podejrzewaną”. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Czynności wyjaśniające, Postępowanie przed sądem | 22 komentarze

Sytuacja procesowa sprawcy wykroczenia w prawie polskim

Celem niniejszego przedłożenia jest omówienie praw i obowiązków przysługujących osobom, którym organ mandatowy lub oskarżyciel publiczny zarzuca popełnienie czynu kwalifikowanego jako wykroczenie. Użycie w tytule określenia „sprawca wykroczenia” nie przesądza, że osoba ta rzeczywiście popełniła zarzucany jej czyn, a tym bardziej, że czyn ten wyczerpał wszystkie znamiona czynu zabronionego. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Czynności wyjaśniające, Postępowanie przed sądem | 2 komentarze