Archiwum kategorii: Czynności wyjaśniające

W Policji istnieje przyzwolenie na łamanie prawa

Artur Mezglewski Policjant będący na służbie może bezkarnie łamać prawo – takie jest oficjalne stanowisko Komendy Głównej Policji oraz Resortu Spraw Wewnętrznych. Taka jest też powszechna praktyka. Stąd też codziennie możemy spotkać radiowozy jadące po chodniku, pędzące z zawrotną prędkością … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Czynności wyjaśniające, Policja, Wideorejestratory | 71 komentarzy

Postępowanie dowodowe w sprawach o wykroczenia na etapie czynności wyjaśniających

Artur Mezglewski Jednostki Policji prowadzące czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia ignorują normy prawne wyznaczające model tego postępowania. Przepisy kodeksowe kładą nacisk na to, aby czynności wyjaśniające przeprowadzane były na miejscu popełnienia czynu bezpośrednio po jego ujawnieniu.  Policja nagminnie uchyla … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Czynności wyjaśniające, Postępowanie dowodowe | 4 komentarze

Status osoby, wobec której prowadzone są czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie obowiązków i praw przysługujących osobie, wobec której podejmowane są czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie. Ta część niniejszego opracowania przedstawiona zostanie w konwencji statycznej, tzn. omówione zostaną te prawa i obowiązki, które przez doktrynę nie są kwestionowane i są realizowane w praktyce. Część dynamiczną stanowić będą wnioski i postulaty, w której przedstawione zostaną mankamenty i niedorzeczności obowiązujących i stosowanych rozwiązań proceduralnych wraz z propozycjami de lege ferenda.
Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Czynności wyjaśniające | Dodaj komentarz

Prawa i obowiązki osoby podejrzewanej o popełnienie wykroczenia

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przybliżenie tematyki dotyczącej praw i obowiązków osoby, wobec której toczą się, lub toczyły się określone czynności postępowania przygotowawczego w sprawie o wykroczenie. Osobę tę nazwaliśmy świadomie „osobą podejrzewaną”. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Czynności wyjaśniające, Postępowanie przed sądem | 20 komentarzy

Sytuacja procesowa sprawcy wykroczenia w prawie polskim

Celem niniejszego przedłożenia jest omówienie praw i obowiązków przysługujących osobom, którym organ mandatowy lub oskarżyciel publiczny zarzuca popełnienie czynu kwalifikowanego jako wykroczenie. Użycie w tytule określenia „sprawca wykroczenia” nie przesądza, że osoba ta rzeczywiście popełniła zarzucany jej czyn, a tym bardziej, że czyn ten wyczerpał wszystkie znamiona czynu zabronionego. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Czynności wyjaśniające, Postępowanie przed sądem | 2 komentarze