Miesięczne archiwum: Sierpień 2011

Kwalifikacje policjanta do obsługi przyrządów kontrolno-pomiarowych służących do określania prędkości pojazdu

 Artur Mezglewski  Policjanci dokonujący pomiaru prędkości pojazdów miernikami ręcznymi, nie mają obecnie obowiązku odbywania szkoleń w zakresie obsługi tych urządzeń. Nie są aktualnie wydawane żadne dokumenty, potwierdzające posiadanie przez nich kwalifikacji w tym zakresie. Nie prowadzi się też żadnej ewidencji funkcjonariuszy posiadających takie kompetencje. Załamał się … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Policja, Ręczne mierniki prędkości | Otagowano , , | 4 komentarze

Kontrola formalna wniosku o ukaranie

Artur Mezglewski Wnioski o ukaranie w sprawach o wykroczenia, po wpłynięciu do sądu, winny być  poddawane kontroli formalnej oraz merytorycznej.  Prezes sądu, przed wszczęciem postępowania, zobowiązany jest zbadać, czy skarga pochodzi od uprawnionego oskarzyciela, czy wniosek odpowiada wymogom formalnym oraz czy są spełnione … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Postępowanie przed sądem | 22 komentarze

Powstaje Stowarzyszenie Prawo na Drodze

  W związku  z bardzo często zdarzającymi się sytuacjami łamania prawa przez funkcjonariuszy publicznych oraz niewywiązywania się w sposób właściwy przez organy władzy publicznej ze swoich ustawowych obowiązków, a co za tym idzie koniecznością ochrony słusznych praw uczestków ruchu drogowego  … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Stowarzyszenie Prawo na Drodze | 10 komentarzy